Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 26 marca

Na marcowej sesji radni rozpatrywać będą 21 projektów uchwał. Na szczególną uwagę zasługuje „Analiza i ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wiązowna”, która to została przedłożona radnym do akceptacji zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analiza określa stopień aktualności obwiązującego studium i planów miejscowych, wskazując, które z nich i dlaczego wymagają podjęcia prac planistycznych oraz które obszary, dotąd nieobjęte planami, powinny być nimi objęte w pierwszej kolejności. Ponadto opracowana analiza dostarcza informacji o kierunkach i intensywności ruchu inwestycyjnego w gminie, biorąc pod uwagę planowane zagospodarowanie przestrzenne, obecne wykorzystanie terenów oraz aktywność inwestycyjną mieszkańców i inwestorów. Analiza wskazuje nadto tereny o największym potencjale rozwoju, co będzie stanowiło podstawę do dokonania działań w zakresie prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.

Radni debatować będą nad regulaminem Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Wiązownie. W dokumencie określą zasady z jego korzystania. Do dyspozycji handlowców będzie 51 miejsc handlowych, w tym 9 pawilonów handlowych, 10 stanowisk przeznaczonych do handlu w hali głównej, 26 stanowisk do handlu pod zadaszeniem, 6 stanowisk przeznaczonych do handlu z samochodu. Informacje o budowie targowiska znajdą Państwo pod tekstem. Radni ustalą również wysokość opłaty targowej za sprzedaż na Targowisku „Mój Rynek” w Wiązownie i na placu targowym przy ul. Kościelnej 3 w Gliniance (teren działki nr 131/3) oraz na pozostałym terenie gminy Wiązowna.

Planowane jest również przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, który określa sposoby zapobiegania rozmnażaniu zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację oraz zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania problemu ich bezdomności.

To tylko niektóre tematy sesji. Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad oraz projekty uchwał. Zapraszamy na sesję, która odbędzie się 26 marca o godz. 16.15 w Urzędzie Gminy Wiązowna lub do obejrzenia bezpośredniej transmisji z sesji oraz na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl