radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 26 marca

Na marcowej sesji radni rozpatrywać będą 21 projektów uchwał. Na szczególną uwagę zasługuje „Analiza i ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wiązowna”, która to została przedłożona radnym do akceptacji zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analiza określa stopień aktualności obwiązującego studium i planów miejscowych, wskazując, które z nich i dlaczego wymagają podjęcia prac planistycznych oraz które obszary, dotąd nieobjęte planami, powinny być nimi objęte w pierwszej kolejności. Ponadto opracowana analiza dostarcza informacji o kierunkach i intensywności ruchu inwestycyjnego w gminie, biorąc pod uwagę planowane zagospodarowanie przestrzenne, obecne wykorzystanie terenów oraz aktywność inwestycyjną mieszkańców i inwestorów. Analiza wskazuje nadto tereny o największym potencjale rozwoju, co będzie stanowiło podstawę do dokonania działań w zakresie prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.

Radni debatować będą nad regulaminem Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Wiązownie. W dokumencie określą zasady z jego korzystania. Do dyspozycji handlowców będzie 51 miejsc handlowych, w tym 9 pawilonów handlowych, 10 stanowisk przeznaczonych do handlu w hali głównej, 26 stanowisk do handlu pod zadaszeniem, 6 stanowisk przeznaczonych do handlu z samochodu. Informacje o budowie targowiska znajdą Państwo pod tekstem. Radni ustalą również wysokość opłaty targowej za sprzedaż na Targowisku „Mój Rynek” w Wiązownie i na placu targowym przy ul. Kościelnej 3 w Gliniance (teren działki nr 131/3) oraz na pozostałym terenie gminy Wiązowna.

Planowane jest również przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, który określa sposoby zapobiegania rozmnażaniu zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację oraz zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania problemu ich bezdomności.

To tylko niektóre tematy sesji. Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad oraz projekty uchwał. Zapraszamy na sesję, która odbędzie się 26 marca o godz. 16.15 w Urzędzie Gminy Wiązowna lub do obejrzenia bezpośredniej transmisji z sesji oraz na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl

„Mój rynek”. Konstrukcja jest, czas na dach i ściany

Prace przy „Moim rynku” w centrum Wiązowny idą pełną parą. Stoi już stalowa konstrukcja targowiska. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to – zgodnie z planami – nasze lokalne targowisko będzie gotowe w czerwcu.

Na terenie targowiska zakończono prace nad stalową konstrukcją. Aktualnie powstaje kotłownia. Po wymurowaniu ścian zostaną one pokryte tynkami. Na dach kładzione jest pokrycie. Na miejsce dotarły już elementy ścian, wykonane z płyt warstwowych. Wkrótce rozpocznie się ich montaż. Niebawem rozpocznie się również instalowanie okien i drzwi. Ruszyły także prace nad oświetleniem zewnętrznym „Mojego rynku”.

Targowisko w samym centrum Wiązowny to pomysł, który – jak tylko się pojawił – bardzo przypadł do gustu naszym mieszkańcom. Od lat czekają na miejsce, gdzie nasi rolnicy będą mogli sprzedawać produkty rolno-spożywcze, a oni kupować świeże warzywa i owoce czy ekologiczną żywność.

Umowę na projekt oraz budowę targowiska gmina podpisała w styczniu 2018 r. Wykonano już kanalizację deszczową, która odprowadzi zarówno wody z terenu targowiska, jak i dróg dojazdowych. Planowo, jeśli tylko nic nie stanie na przeszkodzie, obiekt powinien być gotowy już w czerwcu 2019 r. Wewnątrz budynku powstanie dziewięć pawilonów z zapleczem oraz przestrzeń handlowa. Dodatkowo na zewnątrz znajdzie się zadaszone miejsce na handel.

Pod koniec marca podamy informacje o możliwościach i cenach udostępniania miejsc targowych.

Na targowisko pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 999 453 zł z zadania „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Cała inwestycja będzie kosztować prawie 3 mln zł.

Więcej informacji o wsparciu gminy dla tego zadania udziela Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

 

Czasowa zmiana trasy linii 730

Od środy 14 listopada – od początku kursowania linii dziennych do 2 grudnia (niedziela) do końca kursowania – autobus linii 730 zostanie skierowany na trasy objazdowe w obu kierunkach: BRZEZINY – […] – Boryszewska – Lubelska – […] – WIATRACZNA. Objazd spowodowany jest przebudową obecnej pętli przy ul. Lubelskiej do wymagań powstającego Targowiska w Wiązownie. Autobusy nie będą zajeżdżać do Wiązowny, pominięty będzie przystanek Urząd Gminy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Szczegółowy rozkład jazdy autobusów dostępny jest na stronie www.ztm.waw.pl.

Więcej informacji ws. przebudowy pętli udziela Dariusz Szczęsny – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 60, kom. 605 500 185, e-mail: d.szczesny@wiazowna.pl.

Więcej informacji ws. zmiany kursowania autobusów udziela Michał Białek – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, email: m.bialek@wiazowna.pl

„Mój rynek” trwają prace przy targowisku

Na początku stycznia podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie targowiska w Wiązownie. Zakończona została faza projektowa, uzyskaliśmy ostateczne pozwolenie na budowę budynku handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Aktualnie trwają roboty ziemne, wylewanie i zbrojenie ław oraz stóp fundamentowych pod konstrukcję stalową targowiska. Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępie prac, zarówno na naszej stronie, jak i w „Powiązaniach”. Obiekt powinien być gotowy do końca czerwca 2019 r. Wewnątrz budynku wybudowanych zostanie dziewięć pawilonów z zapleczem oraz przestrzeń handlowa. Dodatkowo na zewnątrz znajdzie się zadaszone miejsce na handel. Cała inwestycja będzie kosztowała ok. 3,0 mln zł. Tam nasi rolnicy będą mogli sprzedawać produkty rolno – spożywcze, a mieszkańcy kupować świeże warzywa i owoce oraz artykuły spożywcze. W przyszłym roku przedstawimy Państwu zasady wynajmu stoisk.

Warto przypomnieć, że na targowisko pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 999 453 zł z projektu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

Więcej informacji o wsparciu gminy dla tego zadania udziela Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Targowisko w Wiązownie

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych” został pozytywnie zweryfikowany i otrzymał 50 punktów, co daje nam 2 miejsce na 30 złożonych wniosków, biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych punktów.

Zdobyliśmy prawie milion złotych. W Wiązownie, tuż za pętlą autobusową przy ul. Lubelskiej, powstanie dzięki temu budynek i plac z boksami handlowymi, toaletami i przestrzenią administracyjną. Przed budynkiem usytuowana będzie wiata i stoły handlowe, z których będą mogli korzystać kupcy. Całość będzie estetyczna i schludna. To nie będzie wielki targ, bo taki pewnie nie miałby szans powodzenia w naszej gminie. Wielkość bazaru została dopasowana do lokalnych potrzeb. Przed budynkiem będzie parking na 50 aut.

Inwestycja jest warta ponad 2,6 mln zł, z tego prawie milion to środki zewnętrzne. 5 września podpisaliśmy umowę na dofinansowanie i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to prace na budowie rozpoczną się wiosną 2018 roku. Ten targ służyć będzie mieszkańcom nie tylko Wiązowny, ale i wielu okolicznych wsi. Jego budowa to także kolejny krok w porządkowaniu terenu w centrum Wiązowny.