Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

6,5 mln zł na budowę dróg. W Zakręcie już trwają prace

6,5 mln na budowę dróg. W Zakręcie już trwają roboty drogowe (Foto: UG w Wiązownie)
6,5 mln na budowę dróg. W Zakręcie już trwają roboty drogowe (Foto: UG w Wiązownie)

Gmina Wiązowna otrzymała 6 480 0000 zł z Rządowego Funduszu "Polski Ład” na budowę pięciu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie trwają prace w Zakręcie. Możliwe są utrudnienia.

Aktualnie trwa budowa m.in. na ul. Jana Pawła II w Zakręcie. Na odcinku od ul. Ks. Iwaniuka do ul. Sosnowej i Słonecznej powstanie nakładka asfaltowa (731 m), a także ciąg pieszo-rowerowy (na odcinku 630 m od ul. Sosnowej w kierunku ul. ks. Iwaniuka).

Wybudowane zostaną także zjazdy indywidualne i publiczne, sieć wodociągowa, kanał technologiczny i oświetlenie uliczne. Na odcinku od ul. Szkolnej w kierunku ul. Ks. Iwaniuka na odcinku 400 m. Wykonano wycinkę drzew, korytowanie, a obecnie trwa budowa sieci wodociągowej. Powstaje również chodnik. Koszt inwestycji to 3 379 182,46 zł.

Za utrudnienia związane z budową przepraszamy.

Więcej informacji udziela Tomasz Mielnicki z Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 58 63 e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl.

 

Czasowa zmiana trasy linii 730

Od środy 14 listopada – od początku kursowania linii dziennych do 2 grudnia (niedziela) do końca kursowania – autobus linii 730 zostanie skierowany na trasy objazdowe w obu kierunkach: BRZEZINY – […] – Boryszewska – Lubelska – […] – WIATRACZNA. Objazd spowodowany jest przebudową obecnej pętli przy ul. Lubelskiej do wymagań powstającego Targowiska w Wiązownie. Autobusy nie będą zajeżdżać do Wiązowny, pominięty będzie przystanek Urząd Gminy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Szczegółowy rozkład jazdy autobusów dostępny jest na stronie www.ztm.waw.pl.

Więcej informacji ws. przebudowy pętli udziela Dariusz Szczęsny – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 60, kom. 605 500 185, e-mail: d.szczesny@wiazowna.pl.

Więcej informacji ws. zmiany kursowania autobusów udziela Michał Białek – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, email: m.bialek@wiazowna.pl

Ruszyła przebudowa pawilonu handlowego w Wiązownie

Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej” obejmuje prace inwestycyjne, polegające na przebudowie istniejącego obiektu handlowego oraz zmianę sposób jego użytkowania. Dotychczasowa funkcja budynku handlowo – usługowa zostanie przekształcona w funkcje usług społecznych i kultury.

Obecnie w budynku wykonywane są roboty demontażowe. Pawilon zostanie przebudowany w ramach czego powstanie nowy podział pomieszczeń dla nowych funkcji np. sala plastyczna, fotograficzna, kawiarnia prowadzona przez osoby z niepełnosprawnościami, biuro sportu, sale do zajęć ruchowych, pomieszczenia sanitarne i biurowe. W ramach termomodernizacji zostanie wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian na poziomie piwnicy, zostanie wykonana wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna z odzyskiem ciepła, wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej zewnętrznej, modernizacja dachu przy jednoczesnym ociepleniu. Wymieniona zostanie instalacja wodna, centralnego ogrzewania, powstanie instalacja centralnej wody użytkowej oraz modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę pieca na gazowy przy zastosowaniu pomp ciepła. Zostaną również wymienione instalacje sanitarne oraz elektryczne. Przebudowa ma na celu dostosowanie budynku do nowego sposobu użytkowania, ponieważ będą tam miały swoje siedziby Gminny Ośrodek Kultury oraz Spółdzielnia Socjalna „Odmiana”.

Centrum Aktywności Lokalnej będzie ośrodkiem reprezentacyjnym dla Gminy, którego zadaniem będzie przyciąganie swą ofertą mieszkańców. Cały obszar inwestycji zaprojektowano w sposób uniwersalny, dostępny dla osób o zróżnicowanych niepełnosprawnościach, nie tylko ruchowych. Teren wokół centrum zostanie tak zagospodarowany, aby stworzyć reprezentacyjną, wielofunkcyjną, uniwersalną i przyjazną dla społeczności lokalnej przestrzeń publiczną.

Wizualizacja Pawilonu
Wizualizacja Centrum Aktywności Lokalnej

Więcej informacji o tym zadaniu udziela Ewelina Kowalska – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: e.kowalska@wiazowna.pl

Asfalt na ul. Świerkowej w Wiązownie

W czerwcu podpisaliśmy umowę na wykonanie modernizacji drogi wewnętrznej ul. Świerkowej w Wiązownie. Zakres modernizacji drogi obejmował: wykonanie nakładki asfaltowej na łącznym odcinku ok. 300 m.b., pobocza drogi o szerokości po 0,50 m.b. i dwa włączenia do ul. Kąckiej w Wiązownie o szer. 5 i 6 m.b. Wykonaliśmy pobocza z kruszywa oraz ustawiliśmy znaki drogowe. Koszt całego zadania (projekt i nadzór budowlany) to ok. 113 tys. zł, w tym 10 tys. zł to środki pochodzące z funduszu sołeckiego Wiązowny Kościelnej.

Więcej informacji o wsparciu gminy dla tego zadania Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl.

Asfalt na ul. Piaskowej w Dziechcińcu

Ul. Piaskowa w Dziechcińcu właśnie została wyasfaltowana. W ramach inwestycji w pierwszej połowie 2018 roku wykonano dokumentację projektową oraz doziarnienie istniejącej podbudowy z kruszywa z dogęszczeniem i profilowaniem. W sierpniu położyliśmy tam asfalt. Droga ma 3,5 m szerokości, 0,5 m mijanki i 0,75 m pobocza. Asfalt położony został na odcinku 500 m. Nowy odcinek drogi jest wykonany od ul. Majowej w Dziechcińcu (droga powiatowa nr 2709W) do ul. Ziołowej. Całość inwestycji to kwota ok. 144 tys. zł, z czego 15 tys. zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Dziechciniec.

Więcej informacji z zakresu budowy dróg i oświetlenia ulicznego, kanalizacji i wodociągów Tomasz Mielnicki – Inspektor pok. 209, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Remont w Przedszkolu w Wiązownie i Pęclinie

Remontujemy przedszkola w Pęclinie i w Wiązownie. W budynku w Pęclinie pomalowana została jadalnia i położona terakota. W przedszkolu w Wiązownie wymieniono drzwi do sali, do łazienki, położono nowe płytki i podłogę w łazience. Zamontowane także nowe okna i pomalowano pomieszczenia. We wrześniu maluchy będą mogły uczęszczać do odświeżonych i wyremontowanych pomieszczeń. Prace wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.

Budowa ul. Piaskowej w Dziechcińcu

W ramach inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Piaskowej w Dziechcińcu, w pierwszej połowie 2018 roku, wykonano dokumentację projektową oraz doziarnienie istniejącej podbudowy z kruszywa z dogęszczeniem i profilowaniem. W dniu 16.08.2018r. zakończliśmy wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Piaskowej.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi wynoszą: szerokość jezdni z betonu asfaltowego 3,5m do 5,0 m (mijanki),a szerokość pobocza 0,75m, długość odcinka ok. 0,5 km. Niebawem zostaną także wykonane progi spowalniające typu U-16a.

Zastosowane rozwiązania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz warunków ruchu pojazdów. Nowy odcinek drogi jest wykonany od ul. Majowej w Dziechcińcu (droga powiatowa nr 2709W) do ul. Ziołowej. Całość inwestycji to kwota ok. 144 tys. zł, z czego 15 tys. zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Dziechciniec.

Trwa remont dachu Ośrodka Zdrowia w Gliniance

Remont dachu w ośrodku zdrowia w Gliniance

Remont dachu Ośrodka Zdrowia w Gliniance jest konieczny ze względów bezpieczeństwa. Od kilku lat na tym pokryciu wykonywane były tylko prace doraźne – awaryjne “łatanie” dachu po opadach deszczu czy też śniegu. Wygospodarowaliśmy środki na ten cel. Pieniądze pochodzą z budżetu gminy i z budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie. Umowa została już podpisana, a prace remontowe potrwają do 30 czerwca.

Prace będą obejmowały m.in. rozbiórkę wszystkich elementów dachu, poprzez uzupełnienie elementów konstrukcyjnych, pokrycie blachą trapezową powlekaną wraz z montażem barier śniegowych, wykonaniem podbitki z paneli metalowych
na lukarnach, obsadzeniem kratek wentylacyjnych w kominach, dociepleniem ścian lukarn oraz kominów styropianem z wykonaniem tynku akrylowego. Łączny koszt remontu wyniesie 102 tys. zł.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na czas robót.

Budowa mostu w Wiązownie – utrudnienia w ruchu

Informujemy, że od dnia 1 marca br. most na rzece Mienia w ciągu ulicy Lubelskiej w Wiązownie będzie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Ten zostanie poprowadzony objazdem przez Drogę Krajową Nr 17. Przejście dla pieszych będzie po kładce. Na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Remont mostu potrwa nawet kilka miesięcy.

Projekt inwestycji zakłada rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Mienia w Wiązownie w km 38+843 drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z dojazdami.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Remontujemy ul. Sosnową w Emowie

Rozpoczęliśmy remont ul. Sosnowej w Emowie (droga 270812W). Ulica zostanie wyłożona żelbetonowymi płytami. Wcześniej zostanie przygotowane i ustabilizowane podłoże. W ten sposób wyremontowane będą jeszcze dwie inne ulice: 400 m drogi nr 270803W ul. Górnej w Zakręcie i 150 m jezdni na ul. Świderskiej w Emowie. Remont ul. Sosnowej w Emowie będzie kosztował 77 500,00 zł. Pieniądze pochodzą z budżetu gminy.