radio button mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Trwa budowa ul. Jana Pawła II w Zakręcie

Ruszyły prace związane z budową drogi gminnej – ul. Jana Pawła II w Zakręcie. Aktualnie wykonujemy roboty brukarskie, krawężniki i oporniki na ławie betonowej. I etap inwestycji przewidziany na rok 2018 obejmuje wykonanie drogi na odcinku ok. 300 metrów br. od ul. Szkolnej (droga powiatowa nr 2702W) do ul. ks. Iwaniuka. W ramach inwestycji wybudujemy: nawierzchnię asfaltową o szerokości 6 metrów, pobocze z kruszywa o szerokości 0,75 metra, element spowolnienia ruchu drogowego w postaci wyniesionego skrzyżowania z ul. ks. Iwaniuka. Już niedługo sprzęt zaprezentowany w zajawce znajdzie się na miejscu budowy. Planowany koszt inwestycji to 650 tys. zł. Roboty zostaną zakończone na początku grudnia. W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu, jednak zrekompensuje je w przyszłości bezpieczniejsza i bardziej komfortowa do podróży droga.

Więcej informacji udziela Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 63, email: t.mielnicki@wiazowna.pl

Budowa nakładki asfaltowej w Kącku

Wykonawca wyłoniony w przetargu właśnie rozpoczął roboty budowlane na ul. Majowej w Kącku. W ramach realizowanej inwestycji zostanie wykonane doziarnienie istniejącej podbudowy i nakładka asfaltowa. Prace wykonywane są na długości 1 km.

Nowy odcinek drogi będzie wykonany od ul. Jagodowej (w ubiegłym roku prace zakończyły się na ul. Wierzbowej w Pęclinie) do ul. Malowniczej w Kącku. Zastosowane rozwiązania wpłyną znacząco na poprawę bezpieczeństwa oraz warunków ruchu pojazdów. Całość inwestycji będzie kosztowała prawie 454 tys. zł. Ukończenie realizacji zadania przewiduje się 17 sierpnia br.

W 2015 roku udzieliliśmy pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu na modernizację ul. Majowej w Kącku (drogi powiatowej nr 2705W). Pomoc ta polegała na zakupie gruzu betonowego oraz kruszywa łamanego. W ramach pomocy rzeczowej wykonano dokumentację projektową na wykonanie nakładki asfaltowej, która jest właśnie wykonywana. Po zakończeniu prac, odcinek z Kącka do Pęclina będzie można przejechać nową nawierzchnią asfaltową.