mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Projekt ul. Mickiewicza w Góraszce. Zapoznaj się z koncepcją przebudowy

Zrolowane plany architektoniczne
Bez dokumentacji projektowej nie powstanie żadna droga (Foto: pixabay.com)

Mieszkańcy Góraszki z niecierpliwością czekają na przebudowę ul. Mickiewicza. Mamy już gotowy wstępny projekt. Zapraszamy do zapoznania się z nim. Wnioski dotyczące proponowanej koncepcji można składać do 18 maja.

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano asfaltową jezdnię o szerokości 6 m, ścieżkę pieszo-rowerową (3 m), zjazdy indywidualne i publiczne, perony autobusowe komunikacji publicznej, przejścia dla pieszych z oświetleniem oraz kanał technologiczny, w którym znajdzie się miejsce rezerwowe pod światłowód.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  1. szerokość pasów ruchu powinna wynosić 3 m;
  2. szerokość ścieżki pieszo-rowerowej, do której nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża, powinna wynosić 3 m;
  3. zjazd publiczny powinien mieć szerokość jezdni nie mniejszą niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze;
  4. zjazd indywidualny powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze.

Rozbudowa ul. Mickiewicza w Góraszce będzie odbywała się w trybie specustawy drogowej (ZRID). Przepisy umożliwiają przejęcie nieruchomości – potrzebnych działek lub ich części – pod zaplanowaną inwestycję drogową. Po wydaniu decyzji ZRID działki z mocy prawa stają się własnością gminy. Starosta Otwocki po fakcie, kiedy decyzja ZRID stanie się ostateczna, wyliczy wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości.

Prosimy o zapoznanie się z przedstawionym wstępnym projektem zagospodarowania terenu, podzielonym na trzy oddzielne arkusze (pod tekstem) oraz wniesienie ewentualnych uwag lub wniosków do 18 maja do godz. 16.00. Konsultacje projektu są nieobowiązkowe – dla nas jednak bardzo ważne. To dzięki Państwa uwagom i wnioskom wiele prowadzonych inwestycji jest realizowanych sprawniej, a na etapie projektowania unikamy rozbieżności, które mogłyby wydłużyć cały proces budowlany.

Wnioski w formie pisemnej prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy (pon. 10.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00) lub mailowej na adres: urzad@wiazowna.pl. Można też wysłać ePUAP-em poprzez naszą stronę, wystarczy kliknąć w ten link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Więcej informacji udziela Katarzyna Rosłaniec – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 65, e-mail: k.roslaniec@wiazowna.pl

Koniec budowy III etapu drogi w Michałówku

Ulica Tajemnicza w Michałówku
Kolejny etap budowy ulicy za nami (Foto: T. Dąbrowski)

Zakończył się trzeci etap przebudowy drogi – ul. Tajemniczej w Michałówku.

Wybudowano odcinek jezdni z kostki betonowej o długości ok. 200 m wraz z systemem liniowego odwodnienia, poboczami oraz zjazdami.

Inwestycja była współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Michałówek.

Wartość zrealizowanej inwestycji to blisko 260 tys. zł.

Więcej informacji na ten temat udziela Tadeusz Dąbrowski, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Duchnowski Dom Kultury. Czekamy na więźbę

Budowa Duchnowskiego Domu Kultury. Ściany z pustakow w kolorze czerwonym
Duchnowski Dom Kultury pomieści jednorazowo 150 osób (Foto: UG Wiązowna)

Trwa budowa Duchnowskiego Domu Kultury, który powstaje w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie gminy Wiązowna.

Dom Kultury powstaje na terenie, który do tej pory był zajmowany przez plac zabaw. Fundamenty i ściany budynku już są. Zalano stropy. Wkrótce rozpoczną się prace przy więźbie dachowej. Wykonano także przyłącze kanalizacyjne.

W Domu Kultury zaplanowano m.in. salę wielofunkcyjną na 110 osób, salę warsztatową na 25 osób, miejsce dla filii Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna, zaplecze, pomieszczenie gospodarcze i łazienki (w tym dla osób niepełnosprawnych).

Wokół budynku pojawi się zieleń – trawniki, drzewa i krzewy. Będzie też parking z miejscami dla rowerów. Kiedy Dom Kultury będzie gotowy, rozebrany zostanie – stojący obecnie przed placem zabaw – budynek handlowo-usługowy. Plac zabaw zostanie przeniesiony.

Całkowity szacowany koszt to ok. 2,5 mln zł. Na ten cel otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 750 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Więcej na ten temat pisaliśmy w materiale: 1,5 mln zł wsparcie z RFIL. Symboliczne przekazanie

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Tadeusz Dąbrowski – Wydział Inwestycji, nr tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Druga ścieżka rowerowa. Powstają kolejne odcinki

Budowa ścieżki rowerowej w Pęclinie. Betonowa konstrukcja. Wykop. Asfaltowa ulica.
Odcinki stanowią kolejny etap budowy ścieżek rowerowych w Gminie Wiązowna w ramach projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna”

Trwa budowa kolejnych odcinków drugiej ścieżki rowerowej w ramach zadania „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna”.

Obecnie budują się ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe na następujących odcinkach:

  1. ul. Pęclińska w Wiązownie i Duchnowie od ul. Słonecznej do ul. Miętowej;
  2. ul. Zamkowa i ul. Krótka w Pęclinie oraz ul. Dworska w Dziechcińcu od wysokości posesji przy ul. Zamkowej 19 do ul. Majowej w Dziechcińcu;
  3. ul. Armii Krajowej w Lipowie od ul. Jasnej w Lipowie do ul. Łąkowej w Gliniance;
  4. fragment ul. Wawrzynieckiej w Gliniance oraz ul. Napoleońska w Gliniance od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy Ośrodku Zdrowia w Gliniance do ul. Wrzosowej w Gliniance.

Ze względu na warunki atmosferyczne, opady deszczu oraz śniegu, wysoki poziom wód gruntowych, sytuację epidemiczną w kraju, a także długi czas oczekiwania na niektóre materiały budowlane, przewidujemy, że realizacja wymienionych odcinków zakończy się w maju b.r.

Jeszcze w tym miesiącu zamierzamy ogłosić przetarg na budowę:

  1. ścieżki rowerowej na ul. Pęclińskiej w Duchnowie i ul. Zamkowej w Pęclinie na odcinku od ul. Miętowej do posesji przy ul. Zamkowej 19;
  2. ciągu pieszo-rowerowego na ul. Mazowieckiej w Malcanowie oraz ul. Armii Krajowej od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Jasnej w Lipowie.

W ramach realizowanego projektu została wykonana już nakładka asfaltowa na ul. Dębowej i Modrzewiowej w Wiązownie (strefa ruchu), ścieżka rowerowa na ul. Kąckiej od ul. Modrzewiowej do ul. Słonecznej. Wprowadzono organizację ruchu wyznaczającą strefę ruchu na ul. Słonecznej w Wiązownie. Wybudowano ścieżkę rowerową oraz ciąg pieszo-rowerowy na ul. Lubelskiej w Wiązownie – odcinek od ul. Boryszewskiej do ul. Polnej. Ponadto uzupełnieniem realizowanego projektu stanowi wybudowany w latach poprzednich ciąg pieszo-rowerowych w Dziechcińcu i Malcanowie, a także fragment ciągu pieszo-rowerowego w Gliniance.

Odcinki stanowią kolejny etap budowy ścieżek rowerowych w Gminie Wiązowna w ramach projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

W ramach projektu wybudujemy prawie 10 km drogi dla rowerów wraz z parkingiem dla jednośladów. To ważna budowa, bo znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa rowerzystów, w tym dzieci, które na rowerach dojeżdżają do szkół. Całkowita wartość tego projektu to prawie 12,4 mln zł.

Nowa ścieżka będzie podążała z Duchnowa przez Wiązownę, Pęclin do Dziechcińca, gdzie połączy się z ciągiem pieszo-rowerowym prowadzącym do Malcanowa. Dalej pojedziemy przez Lipowo aż do Szkoły Podstawowej w Gliniance.

Więcej informacji na ten temat udziela Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl 

 

Przeprawa przez Świder. Rusza remont mostu w Otwocku – Mlądzu

Znak zakaz wjazdu
Zmiana organizacji ruchu związana jest z przebudową nawierzchni dróg (foto: UG Wiązowna)

Długo wyczekiwany remont przeprawy przez rzekę Świder w ul. Mostowej w Otwocku – Mlądzu ma ruszyć 21 marca. Prace modernizacyjne poprawią stan mostu, jak i przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa jego użytkowników.

Most łączący miasto Otwock z Gminą Wiązowna wymaga pilnej naprawy. W ramach zaplanowanych na wiosnę prac, zostaną wyremontowane balustrady oraz chodniki. Zniszczona nawierzchnia jezdni będzie zerwana i położona nowa nakładka asfaltowa. Parametry mostu nie ulegną zmianie.

Na czas remontu most będzie zamknięty dla ruchu pojazdów samochodowych. Piesi nadal będą mogli korzystać z tej przeprawy.

Prace mają rozpocząć się od poniedziałku 21 marca i potrwają do końca maja. Wykonawcą jest Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Sp. z.o.o.

Koszt inwestycji to 356 tys. zł. Część pieniędzy pochodzi z budżetu miasta Otwocka, a 150 tys. zł przekazała na remont Gmina Wiązowna.

Źródło: miasto Otwock

Świetlica w Lipowie. Mury już są

Świetlica w Lipowie
Przewidywany koniec budowy nowego obiektu w Lipowie to sierpień 2022 r. (Foto: UG Wiązowna/I. Trzaska)

Trwa budowa świetlicy w Lipowie. Prace idą zgodnie z harmonogramem. Wykonawca kończy układania drewnianego szkieletu dachu.

Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym prace idą pełną para. Więźba dachowa jest na ukończeniu. W ramach inwestycji powstaje parterowy budynek o powierzchni ponad 90 m kw.

W budynku będzie: sala świetlicy (aula), pomieszczenie socjalno-kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze. Główne wejście do budynku zostanie wyposażone w pochylnię, dzięki której do budynku bez problemu dostaną się osoby niepełnosprawne. Obiekt jednocześnie pomieści 50 użytkowników. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia 2022 r.

Będzie to już szósty tego typu budynek, tworzony w ramach sieci świetlic wiejskich na terenie naszej gminy, po Izabeli, Majdanie, Pęclinie, Kopkach i Rzakcie.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Tadeusz Dąbrowski, Wydział Inwestycji, tel. tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 13 stycznia

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję, która odbędzie się 13 stycznia. Radni gminni spotkają się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest konieczność dokonania zmian budżetowych. Zwiększony zostanie plan wydatków o kwotę 250 000 zł w związku z zaplanowaną budową peronów i wiat przystankowych w Kącku i Duchnowie oraz zatok autobusowych na ul. Wiązowskiej w Emowie. Dodatkowo zwiększy się plan wydatków o 5 000 zł na zadanie “Modernizacja ul. Mickiewicza w Góraszce”. Dzięki wzrostowi środków do kwoty 225 000 zł będzie można rozstrzygnąć przetarg i zawrzeć umowę z wykonawcą.

Wzrośnie również plan wydatków na utworzenie żłobka na terenie naszej gminy. Żłobek planujemy utworzyć w budynku dawnego gimnazjum w Gliniance. W związku z tym konieczne jest przystosowanie pomieszczeń. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu do planu kwoty 800 000 zł.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję.

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne, zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 13 stycznia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Inwestycje drogowe. Kolejne ulice z asfaltem

Zakończyliśmy dwie inwestycje – w Czarnówce i w Rzakcie. Kolejne dwa odcinki drogowe zostały wyasfaltowane.

Na ul. Brzozy w Czarnówce oraz na ul. Wiejską w Rzakcie w sumie wydaliśmy blisko 310 tys. zł.

Ul. Brzozy w Czarnówce

Zakończono przebudowę ul. Brzozy w Czarnówce. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano ok. 470 m jezdni asfaltowej o szerokości 4,5 m wraz z poboczami z kruszywa. Ponadto wykonano system odwodnienia, który składa się z drenażu francuskiego, a także wykopano rów przydrożny o długości ok. 270 me. Całość kosztów inwestycji to blisko 240 tys. zł.

Ul. Wiejska w Rzakcie

III etap budowy ulic w Rzakcie dobiegł końca. Wykonano ostatni odcinek nakładki asfaltowej biegnącej od ul. Pólko do ul. Mokrej. Droga składa się z trzymetrowej jezdni z mijankami, poboczy z kruszywa oraz rowu odwadniającego. Wymieniono również dwa przepusty drogowe. Całość inwestycji kosztowała blisko 70 tys. zł.

Więcej informacji na temat wymienionych inwestycji udziela Jakub Sędek, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 66, e-mail: j.sedek@wiazowna.pl

Budowa dróg. Ul. Partyzantów w Gliniance

Maszyna, która rozkłada asfalt na drodze

Podpisaliśmy umowę z firmą TOWEMO Monika Szczygieł z Otwocka na zadanie „Budowa dróg osiedlowych w Gliniance”. Już za chwilę ruszą prace budowlane.

W ramach tego przedsięwzięcia zakończy się budowa asfaltowej nawierzchni na ul. Sosnowej (odcinek o długości 58 m) oraz powstanie nawierzchnia asfaltowa na całej ul. Partyzantów (odcinek o długości 192 m).

Prace powinny zakończyć się do 5 lutego 2022 r. Wykonawca deklaruje, że jeżeli nie wystąpią szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne, to budowa nawierzchni ul. Sosnowej i ul. Partyzantów zostanie zakończona jeszcze przed 24 grudnia. Wówczas wykonano by tylko prace mniej uciążliwe dla mieszkańców, np. wybudowano pobocza czy wykonano inne prace porządkowe.

Teren robót przekazano już wykonawcy. Budowa dróg rozpocznie się po 9 listopada. Na początek firma przeprowadzi prace geodezyjno-pomiarowe oraz inne prace przygotowawcze.

Właściwe roboty drogowe zaczną się po 15 listopada. Wówczas prace rozpoczną duże maszyny drogowe. W czasie trwania robót zostaną wprowadzone zmiany w  organizacji ruchu drogowego. Zalecamy wszystkim użytkownikom ruchu drogowego bezwzględne stosowanie się do ustawionych znaków drogowych oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Więcej informacji udziela Tadeusz Dąbrowski, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Poprawa bezpieczeństwa w Wiązownie. Przetarg na prace budowlane

Ogłosiliśmy przetarg na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej przy skrzyżowaniu z ul. Lubelską – przebudowa i budowa chodnika – część II”. Zapraszamy firmy do składania ofert. Ostateczny termin to 12 listopada.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego chodnika oraz zjazdów na posesje na ul. Kościelnej w Wiązownie. Zadanie będzie realizowane na odcinku ok. 130 m od zjazdu do posesji nr 8 do ul. Szkolnej w Wiązownie.

Po realizacji całego projektu po południowej stronie ul. Kościelnej chodnik zostanie poszerzony do 2 m i przebudowany na łącznym odcinku 364 m – od skrzyżowania z ul. Lubelską do zjazdu do szkoły.

Po stronie północnej powstanie nowy chodnik o długości 172 m – od skrzyżowania z ul. Lubelską do istniejącego chodnika za dawnym komisariatem policji. Będzie miał 2 m szerokości, a miejscami 4,5 m.

Przewidziano również remont istniejącego chodnika od budynku dawnego komisariatu policji do skrzyżowania z ul. Szkolną. Chodniki będą wykonane z brukowej kostki betonowej. Przebudujemy także wyjazd z posesji. Ich szerokość zostanie dostosowana do szerokości bram.

Ponadto, w ramach zmian organizacji ruchu, przewidziano przesunięcie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Lubelską w kierunku ul. Kościelnej.

Oferty należy składać do 12 listopada do godz. 10.00 poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną pod linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

Więcej informacji na temat przetargu udziela Justyna Sadkowska – Wydział Rozwoju Gospodarczego, nr tel. 22 512 58 81, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl