Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Roznosimy decyzje

Dokument z decyzją podatkową. Na nim leżą monety i banknoty
Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne (Foto: pixabay.com)

Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna roznoszą mieszkańcom decyzje podatkowe na rok 2022. Termin zapłaty pierwszej raty mija 15 marca.

Decyzje są doręczane bezpośrednio właścicielowi nieruchomości lub dorosłemu domownikowi. Wydział Podatków Urzędu Gminy Wiązowna przypomina o terminach płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych:

  1. I rata podatku – termin płatności do dnia 15 marca 2022 r.,
  2. II rata podatku – termin płatności do dnia 16 maja 2022 r.,
  3. III rata podatku – termin płatności do dnia 15 września 2022 r.,
  4. IV rata podatku – termin płatności do dnia 15 listopada 2022r.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Wszystkie powyższe zobowiązania można wpłacać:

  1. Przelewem na indywidualny rachunek bankowy umieszczony w decyzji ustalającej wymiar podatku.
  2. W formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej bądź telefonu w BOM na parterze siedziby Urzędu Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna), na stanowisku: Podatków.
  3. Gotówką lub w formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej u sołtysa.

W 2020 r. sołtysi następujących wsi: Boryszew, Dziechciniec, Izabela, Wiązowna Gminna, Wola Ducka, Wola Karczewska, Zakręt i Żanęcin, zostali wyposażeni w terminale płatnicze do bezgotówkowych transakcji. Dzięki temu będzie można uiścić zobowiązanie podatkowe u sołtysa nie tylko gotówką, ale również za pomocą karty płatniczej. W przypadku pozostały podatek można zapłacić tylko gotówką.

Wydział Podatków może przypomnieć Państwu o zbliżającym się terminie płatności raty, wysyłając SMS-a na podany numer telefonu. Jeśliby Państwo chcieli otrzymywać takie informacje, to w czasie wypełniania informacji podatkowej – dotyczącej podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego – należy podać swój numer telefonu oraz adres e-mail.

Przypominamy! Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna przy stanowisku podatkowym lub w Wydziale Podatków pod nr tel. 22 512 58 73.