Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Roznosimy decyzje

Dokument z decyzją podatkową. Na nim leżą monety i banknoty
Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne (Foto: pixabay.com)

Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna roznoszą mieszkańcom decyzje podatkowe na rok 2022. Termin zapłaty pierwszej raty mija 15 marca.

Decyzje są doręczane bezpośrednio właścicielowi nieruchomości lub dorosłemu domownikowi. Wydział Podatków Urzędu Gminy Wiązowna przypomina o terminach płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych:

 1. I rata podatku – termin płatności do dnia 15 marca 2022 r.,
 2. II rata podatku – termin płatności do dnia 16 maja 2022 r.,
 3. III rata podatku – termin płatności do dnia 15 września 2022 r.,
 4. IV rata podatku – termin płatności do dnia 15 listopada 2022r.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Wszystkie powyższe zobowiązania można wpłacać:

 1. Przelewem na indywidualny rachunek bankowy umieszczony w decyzji ustalającej wymiar podatku.
 2. W formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej bądź telefonu w BOM na parterze siedziby Urzędu Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna), na stanowisku: Podatków.
 3. Gotówką lub w formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej u sołtysa.

W 2020 r. sołtysi następujących wsi: Boryszew, Dziechciniec, Izabela, Wiązowna Gminna, Wola Ducka, Wola Karczewska, Zakręt i Żanęcin, zostali wyposażeni w terminale płatnicze do bezgotówkowych transakcji. Dzięki temu będzie można uiścić zobowiązanie podatkowe u sołtysa nie tylko gotówką, ale również za pomocą karty płatniczej. W przypadku pozostały podatek można zapłacić tylko gotówką.

Wydział Podatków może przypomnieć Państwu o zbliżającym się terminie płatności raty, wysyłając SMS-a na podany numer telefonu. Jeśliby Państwo chcieli otrzymywać takie informacje, to w czasie wypełniania informacji podatkowej – dotyczącej podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego – należy podać swój numer telefonu oraz adres e-mail.

Przypominamy! Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna przy stanowisku podatkowym lub w Wydziale Podatków pod nr tel. 22 512 58 73.  

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Zmiana stawek

Banknoty 100, 50, 20 i 200 złotowe w tle formularz PIT
Co roku do końca kwietnia należy rozliczyć swój PIT w Urzędzie Skarbowym (Foto: pixabay.com)

Właściciele domów i działek zobowiązani są co roku płacić podatek od nieruchomości. Prezentujemy stawki obowiązujące w tym roku kalendarzowym. Podatek możesz zapłacić przelewem, kartą w urzędzie lub u sołtysa. Już siedmiu przedstawicieli sołectw przyjmuje od Państwa wpłaty przy użyciu terminala.

Coraz więcej osób rezygnuje z gotówki na rzecz kart płatniczych, dlatego każde stanowisko w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna wyposażone jest w terminal płatniczy. Jednak to nie wszystko. Część naszych sołtysów zdecydowało się również na przyjmowanie wpłat za podatki przy pomocy terminali. Kartą zapłacimy u przedstawicieli: Boryszewa, Dziechcińca, Wiązowny Gminnej, Woli Duckiej, Woli Karczewskiej, Zakrętu oraz Żanęcina. Zgodzili się wziąć udział w pilotażowej akcji płatności elektronicznych, a że mają nowoczesne podejście do zarządzania sołectwem – to przynosi wymierne korzyści! Mamy nadzieję, że wkrótce dołączą do nich kolejni.

Nasza gmina prowadzi przyjazną mieszkańcom politykę podatkową, nie przyjmując górnych granic stawek maksymalnych podatku od nieruchomości. Niestety, ze względu na zmiany podatkowe, jakie wprowadzone zostały przez rząd oraz wyższe tzw. janosikowe, jakie musimy zapłacić, uległy zmianie stawki podatkowe.

Za grunty m.in. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacimy 0,87 zł od 1 m2 powierzchni. A za pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni.

Podatki od budynków lub ich części wynoszą:

 1. mieszkalne – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem obrębu geodezyjnego nr 0023 (Wola Ducka), dla którego stawka to 0,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 2. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. pozostałe m.in. za garaże, budynki gospodarcze, domki letniskowe, komórki, zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Podatek od budowli związanych z działalnością gospodarczą wynosi 2 proc. ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku rolnego wynoszą:

 1. dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,15 zł z ha przeliczeniowego;
 2. dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego – 292,30 zł za ha fizyczny.

Stawka podatku leśnego wynosi 42,73 zł za 1 ha fizyczny.

Pierwszą ratę podatku od nieruchomości należy wnieść do 15 marca 2020 r., drugą – 15 maja, trzecią – 15 września, a czwartą – 15 listopada. Więcej informacji udziela Anna Okrzeja – Goździk – Wydział Podatków, pok. 104, tel. 22 512 58 73, e-mail: a.okrzeja@wiazowna.pl.