Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nowe stawki podatków w gminie. Obowiązujące w 2023 r.

Z lewej strony widać czarny kalkulatro na środku kartkę z wykresem, a po prawej stronie czarny długopis
Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne (Foto: pixabay.com)

Rada Gminy Wiązowna nie podjęła nowej uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok, wobec czego obowiązują takie same stawki jak w 2022 roku:

Od gruntów, m. in.:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części, m. in.:

 1. mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem obrębu geodezyjnego Wola Ducka, dla którego Rada Gminy przyjęła stawkę 0,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; z wyjątkiem budynków letniskowych – 8,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli związanych z działalnością gospodarczą stawka wynosi 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku rolnego będą wyższe niż w 2022 r. i wyniosą:

 1.  dla gruntów gospodarstw rolnych (tj. gruntów o pow. przekraczającej 1ha fizyczny lub przeliczeniowy) – 185,13 zł z ha przeliczeniowego (w 2022 roku było 153,70 zł z ha);
 2.  dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego – 370,25 zł za ha fizyczny (w 2022 roku było to 307,40 zł za ha fizyczny).

Stawka podatku leśnego będzie również wyższa niż w 2022 roku:

 1. wyniesie 71,10 zł za 1 ha fizyczny (w 2021 roku wynosiła 43,30 zł za 1 ha fizyczny).

Rada Gminy Wiązowna podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych, która obowiązywać będzie od 1  stycznia 2023 r. W przypadkach, gdzie możliwe było zastosowanie stawki minimalnej (stawki minimalne podatku od środków transportowych określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r.), zastosowano taką właśnie stawkę, a gdzie można było pozostawić stawkę obowiązującą od 2016 r. – pozostawiono stawkę bez zmian.

Więcej informacji na temat podatków udzielają pracownicy Wydziału Podatków, tel. tel. 22 512 58 72 lub 22 512 58 73, e-mail: a.okrzeja@wiazowna.pl

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Zmiana stawek

Banknoty 100, 50, 20 i 200 złotowe w tle formularz PIT
Co roku do końca kwietnia należy rozliczyć swój PIT w Urzędzie Skarbowym (Foto: pixabay.com)

Właściciele domów i działek zobowiązani są co roku płacić podatek od nieruchomości. Prezentujemy stawki obowiązujące w tym roku kalendarzowym. Podatek możesz zapłacić przelewem, kartą w urzędzie lub u sołtysa. Już siedmiu przedstawicieli sołectw przyjmuje od Państwa wpłaty przy użyciu terminala.

Coraz więcej osób rezygnuje z gotówki na rzecz kart płatniczych, dlatego każde stanowisko w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna wyposażone jest w terminal płatniczy. Jednak to nie wszystko. Część naszych sołtysów zdecydowało się również na przyjmowanie wpłat za podatki przy pomocy terminali. Kartą zapłacimy u przedstawicieli: Boryszewa, Dziechcińca, Wiązowny Gminnej, Woli Duckiej, Woli Karczewskiej, Zakrętu oraz Żanęcina. Zgodzili się wziąć udział w pilotażowej akcji płatności elektronicznych, a że mają nowoczesne podejście do zarządzania sołectwem – to przynosi wymierne korzyści! Mamy nadzieję, że wkrótce dołączą do nich kolejni.

Nasza gmina prowadzi przyjazną mieszkańcom politykę podatkową, nie przyjmując górnych granic stawek maksymalnych podatku od nieruchomości. Niestety, ze względu na zmiany podatkowe, jakie wprowadzone zostały przez rząd oraz wyższe tzw. janosikowe, jakie musimy zapłacić, uległy zmianie stawki podatkowe.

Za grunty m.in. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacimy 0,87 zł od 1 m2 powierzchni. A za pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni.

Podatki od budynków lub ich części wynoszą:

 1. mieszkalne – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem obrębu geodezyjnego nr 0023 (Wola Ducka), dla którego stawka to 0,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 2. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. pozostałe m.in. za garaże, budynki gospodarcze, domki letniskowe, komórki, zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Podatek od budowli związanych z działalnością gospodarczą wynosi 2 proc. ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku rolnego wynoszą:

 1. dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,15 zł z ha przeliczeniowego;
 2. dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego – 292,30 zł za ha fizyczny.

Stawka podatku leśnego wynosi 42,73 zł za 1 ha fizyczny.

Pierwszą ratę podatku od nieruchomości należy wnieść do 15 marca 2020 r., drugą – 15 maja, trzecią – 15 września, a czwartą – 15 listopada. Więcej informacji udziela Anna Okrzeja – Goździk – Wydział Podatków, pok. 104, tel. 22 512 58 73, e-mail: a.okrzeja@wiazowna.pl.