Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Roznosimy decyzje

Dokument z decyzją podatkową. Na nim leżą monety i banknoty
Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne (Foto: pixabay.com)

Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna roznoszą mieszkańcom decyzje podatkowe na rok 2022. Termin zapłaty pierwszej raty mija 15 marca.

Decyzje są doręczane bezpośrednio właścicielowi nieruchomości lub dorosłemu domownikowi. Wydział Podatków Urzędu Gminy Wiązowna przypomina o terminach płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych:

 1. I rata podatku – termin płatności do dnia 15 marca 2022 r.,
 2. II rata podatku – termin płatności do dnia 16 maja 2022 r.,
 3. III rata podatku – termin płatności do dnia 15 września 2022 r.,
 4. IV rata podatku – termin płatności do dnia 15 listopada 2022r.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Wszystkie powyższe zobowiązania można wpłacać:

 1. Przelewem na indywidualny rachunek bankowy umieszczony w decyzji ustalającej wymiar podatku.
 2. W formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej bądź telefonu w BOM na parterze siedziby Urzędu Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna), na stanowisku: Podatków.
 3. Gotówką lub w formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej u sołtysa.

W 2020 r. sołtysi następujących wsi: Boryszew, Dziechciniec, Izabela, Wiązowna Gminna, Wola Ducka, Wola Karczewska, Zakręt i Żanęcin, zostali wyposażeni w terminale płatnicze do bezgotówkowych transakcji. Dzięki temu będzie można uiścić zobowiązanie podatkowe u sołtysa nie tylko gotówką, ale również za pomocą karty płatniczej. W przypadku pozostały podatek można zapłacić tylko gotówką.

Wydział Podatków może przypomnieć Państwu o zbliżającym się terminie płatności raty, wysyłając SMS-a na podany numer telefonu. Jeśliby Państwo chcieli otrzymywać takie informacje, to w czasie wypełniania informacji podatkowej – dotyczącej podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego – należy podać swój numer telefonu oraz adres e-mail.

Przypominamy! Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna przy stanowisku podatkowym lub w Wydziale Podatków pod nr tel. 22 512 58 73.  

Ureguluj zaległości. Rozpocznij Nowy Rok z czystym kontem

Banknoty 100, 50, 20 i 200 złotowe w tle formularz PIT
Co roku do końca kwietnia należy rozliczyć swój PIT w Urzędzie Skarbowym (Foto: pixabay.com)

1 stycznia już za chwilę. Nowy Rok warto rozpocząć z „czystym kontem”. Jeśli masz jakieś zaległości w płatnościach, warto je uregulować jak najszybciej.

Gdy pojawią się pierwsze zaległości w spłatach, nieważna staje się ich przyczyna. Trzeba zrobić wszystko, aby jak najszybciej uregulować swój dług, bo ten zacznie narastać. I za jakiś czas może okazać się, że jesteśmy w poważnych tarapatach.

Pamiętajmy o tym, że nie zawsze otrzymamy informację o tym, że czegoś nie opłaciliśmy. Dopiero gdy zaległość zrobi się spora, wierzyciele – banki, urząd skarbowy, ZUS, spółdzielnia czy urzędy – upomną się o swoje należności. Z tego też powodu warto kontrolować swoje płatności. Jak? Najprostsza metoda to prowadzić zeszyt lub plik w komputerze czy telefonie, do którego będziemy co miesiąc wpisywać swoje stałe zobowiązania i zaznaczać, że zostały uregulowane.

Jeśli nie mamy pewności, czy coś zostało opłacone, czy też nie, jak najszybciej powinniśmy skontaktować się z daną instytucją, by pozyskać taką informację. Do stałych zobowiązań mieszkańców naszej gminy należą opłaty za wodę, śmieci, kanalizację oraz podatek od nieruchomości.

Ureguluj zaległy podatek i opłatę za śmieci

Jeśli nie jesteś pewien, czy zapłaciłeś za wywóz śmieci, zadzwoń lub napisz do Wydziału Środowiska i Nieruchomości –  tel. 22 512 58 25 lub e-mail: e.cieslicka@wiazowna.pl. Tam uzyskasz szczegółowe informacje na temat wysokości stawek i zaległości oraz otrzymasz indywidualny numer konta, na który należy wnieść opłatę. Jeśli nie zgłosiłeś się i nie złożyłeś deklaracji śmieciowej – zrób to już dziś. Deklarację można pobrać z naszej strony, jest w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/Śmieci

Podobnie jest w przypadku podatków od nieruchomości. Nie masz pewności, czy uregulowałeś należność? Wszelkich informacji na temat wysokości stawek oraz zaległości podatkowych udziela nasz Wydział Podatków. Zadzwoń (22 512 58 72 lub 22 512 58 73), a dowiesz się, ile musisz zapłacić oraz na jakie konto powinieneś wnieść opłatę.

Wszelkiego rodzaju płatności – w przypadku naszego urzędu – można dokonywać, robiąc przelew – ważne, aby znać swój indywidualny numer konta, który jest przypisany do nieruchomości  – płacąc gotówką w banku lub kartą na miejscu w urzędzie w Biurze Obsługi Mieszkańca. Jesteśmy czynni w poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Sesja Rady Gminy. Stawki podatku od nieruchomości bez większych zmian 

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Za nami październikowa sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkali się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla nas wszystkich. Najważniejsze dotyczyły stawek podatkowych na 2022 r. oraz przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Ducka Aktywizacja Gospodarcza”.

Radni zdecydowali o zmianach budżetowych wynikających z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Ustalono także stawki podatku od nieruchomości. Gmina Wiązowna prowadzi przyjazną mieszkańcom politykę podatkową. Mając na względzie trudną sytuację mieszkańców związaną z epidemią COVID-19, stawki podatku od nieruchomości pozostały w wysokości obowiązującej w 2020 r. i 2021 r. Wyjątek stanowi stawka dotycząca budynków pozostałych. 

Przyjęto „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. Działania Gminy Wiązowna oraz działania, jakie podejmują organizacje pozarządowe uzupełniają się, co pozwala na efektywniejsze i skuteczniejsze realizowanie zadań publicznych. 

Na sesji podjęto dwie uchwały planistyczne dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenów w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami. Pierwsza z nich „Wola Ducka Aktywizacja Gospodarcza”, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast druga „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich” w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.  

Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości położonych w Wiązownie oraz w Gliniance. Uchwały są odpowiedzią na przekazanie gminie przez właścicieli, nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem na drogę. Nadano nowe nazwy ulic: „Paproci” w Majdanie i Góraszce oraz „Zawilców” w Góraszce.  

Ustalono dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna. Wiąże się to z realizacją gminnego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny). 

Radna Mariola Kublik dołączyła do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiązowna, w której dotychczas zasiadali tylko: Rafał Nejman, Robert Dąbrowski i Jacek Kardas. 

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Podatek od nieruchomości. Roznosimy decyzje

Dokument z decyzją podatkową. Na nim leżą monety i banknoty
Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne (Foto: pixabay.com)

Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna od 5 lutego roznoszą mieszkańcom decyzje podatkowe na 2021 rok. Pierwszą ratę podatku należy zapłacić do 15 marca.

Decyzje są bezpośrednio przekazywane właścicielowi nieruchomości albo dorosłemu domownikowi. Wydział Podatków Urzędu Gminy Wiązowna przypomina o terminach płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Kolejne raty należy wnieść do:

 1. I ratę – 15 marca;
 2. II ratę – 17 maja;
 3. III ratę – 15 września;
 4. IV ratę –  15 listopada.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wszystkie powyższe zobowiązania można wpłacać:

 1. Przelewem na indywidualny rachunek bankowy umieszczony w decyzji ustalającej wymiar podatku.
 2. W formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej bądź telefonu w Biurze Obsługi Mieszkańca na parterze siedziby Urzędu Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59) na stanowisku „Podatki”.
 3. Gotówką lub w formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej u sołtysa.

W 2020 r. sołtysi: Boryszewa, Dziechcińca, Izabeli, Wiązowny Gminnej, Woli Duckiej, Woli Karczewskiej, Zakrętu i Żanęcina zostali wyposażeni w terminale płatnicze do transakcji bezgotówkowych. Dzięki temu i w tym roku będzie można uiścić zobowiązanie podatkowe u części sołtysów nie tylko gotówką, ale również za pomocą karty płatniczej.

Wydział Podatków może przypomnieć Państwu o zbliżającym się terminie płatności raty, wysyłając SMS-a na podany numer telefonu. Jeśliby Państwo chcieli otrzymywać takie informacje, to w czasie wypełniania informacji podatkowej – dotyczącej podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego – należy podać swój numer telefonu oraz adres e-mail.

Przypominamy!

Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna przy stanowisku podatkowym lub w Wydziale Podatków pod nr tel. 22 512 58 73.  

Podatek od nieruchomości w 2021 r. bez zmian 

Dokument z decyzją podatkową. Na nim leżą monety i banknoty
Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne (Foto: pixabay.com)

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2021 r. się nie zmieni. Będzie można nadal zapłacić go przelewem, kartą płatniczą w urzędzie oraz u części naszych sołtysów. 

Granice stawek podatkowych, które może zastosować samorząd, ustalane są na szczeblu centralnym. W naszej gminie od lat świadomie rezygnujemy ze stosowania najwyższych dopuszczalnych prawem stawek podatkowych. Wyjątek stanowi stawka dotycząca budowli.  

Mając na względzie trudną sytuację mieszkańców, związaną z epidemią COVID-19, przyjęto stawki podatku od nieruchomości w wysokości obowiązującej w 2020 r. Była to trudna decyzja budżetowa, bo jednocześnie wszyscy jesteśmy świadomi tego, że nasze wspólne potrzeby co roku rosną. Gmina nie posiada własnych pieniędzy. Wszystko, czym dysponuje samorząd, pochodzi m.in. z podatków mieszkańców. Pozostawienie tych opłat na tym samym poziomie oznacza dla nas, że w przyszłym roku przy inwestycjach będziemy musieli jeszcze dokładniej niż do tej pory oglądać każdą złotówkę i decydować się na te wydatki, które naprawdę są niezbędne.  

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2021 R. 

Rodzaj nieruchomości  Stawka (za m2 powierzchni użytkowej) 
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,87 zł  
Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  0,45 zł 
Budynki mieszkalne   0,75 zł 
Budynki mieszkalne – Wola Ducka  0,01 zł 
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz mieszkalne lub ich części, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej   21,06 zł 
Budynki pozostałe, m.in. garaże wolnostojące, budynki gospodarcze, domki letniskowe, komórki, obiekty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego   4,10 zł 

Podatek od budowli związanych z działalnością gospodarczą wynosi 2 proc. ich wartości, określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku rolnego wynoszą: dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,38 zł z ha przeliczeniowego; dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego – 292,75 zł za ha fizyczny. Stawka podatku leśnego wynosi 43,30 zł za 1 ha fizyczny.  

Pamiętaj! 

Pierwszą ratę podatku od nieruchomości należy wnieść do 15 marca 2021 r., drugą do 15 maja, trzecią do 15 września, a czwartą do 15 listopada. 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna przy stanowisku podatkowym lub pod nr tel. 22 512 58 73.  

Podatek od nieruchomości. Przedłużenie terminu płatności rat dla firm

Kartka z tabelami liczbowymi, a na niej kalkulator i czerwona kredka
Kartka z tabelami liczbowymi, a na niej kalkulator i czerwona kredka

Przedsiębiorco – przedłużamy termin zapłaty rat podatku od nieruchomości. Warunek? Twoja płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19.

Rada Gminy Wiązowna na sesji 30 kwietnia podjęła uchwalę sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Raty podatku od nieruchomości za maj i czerwiec można zapłacić do 30 września 2020 r. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi, powinien złożyć stosowne oświadczenie (do pobrania pod tekstem).

Uwaga! Przedłużenie terminu dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy płacą podatek od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Więcej informacji udziela Wydział Podatków pod nr tel. 22 512 58 70, 22 512 58 73 oraz 22 512 58 72.

Podatek od nieruchomości. Zapłacisz u sołtysa

Banknoty 20, 100 i 50 zł jeden na drugim, a na nim monety 1 zł i 2 zł

Zbliża się termin zapłaty II raty podatku. Informujemy, że można będzie zapłacić ją u swojego sołtysa.

Wpłaty II raty podatku za 2020 r., której termin płatności upływa 15 maja, zbierane będą przez sołtysów od 11 maja do 15 maja. Części naszych sołtysów przyjmuje wpłat za podatki przy pomocy terminali. Kartą zapłacimy u przedstawicieli: Boryszewa, Dziechcińca, Wiązowny Gminnej, Woli Duckiej, Woli Karczewskiej, Zakrętu oraz Żanęcina. Można dokonać jej również na rachunek Urzędu Gminy wskazany w decyzji podatkowej – wykonując przelew albo płacą w banku lub na poczcie.

O sposobie zapłaty kolejnych rat będziemy Państwa powiadamiać na bieżąco. 

Kolejną ratę podatku należy wnieść do 15 września, a następną do 15 listopada.

Więcej informacji udziela Wydział Podatków, tel. 22 512 58 70, 22 512 58 73 oraz 22 512 58 72.

Wszystkie wiadomości na temat wirusa COVID-19 znajdziecie Państwo na naszej stronie: https://tuwiazowna.pl/koronawirus-w-polsce/

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Zmiana stawek

Banknoty 100, 50, 20 i 200 złotowe w tle formularz PIT
Co roku do końca kwietnia należy rozliczyć swój PIT w Urzędzie Skarbowym (Foto: pixabay.com)

Właściciele domów i działek zobowiązani są co roku płacić podatek od nieruchomości. Prezentujemy stawki obowiązujące w tym roku kalendarzowym. Podatek możesz zapłacić przelewem, kartą w urzędzie lub u sołtysa. Już siedmiu przedstawicieli sołectw przyjmuje od Państwa wpłaty przy użyciu terminala.

Coraz więcej osób rezygnuje z gotówki na rzecz kart płatniczych, dlatego każde stanowisko w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna wyposażone jest w terminal płatniczy. Jednak to nie wszystko. Część naszych sołtysów zdecydowało się również na przyjmowanie wpłat za podatki przy pomocy terminali. Kartą zapłacimy u przedstawicieli: Boryszewa, Dziechcińca, Wiązowny Gminnej, Woli Duckiej, Woli Karczewskiej, Zakrętu oraz Żanęcina. Zgodzili się wziąć udział w pilotażowej akcji płatności elektronicznych, a że mają nowoczesne podejście do zarządzania sołectwem – to przynosi wymierne korzyści! Mamy nadzieję, że wkrótce dołączą do nich kolejni.

Nasza gmina prowadzi przyjazną mieszkańcom politykę podatkową, nie przyjmując górnych granic stawek maksymalnych podatku od nieruchomości. Niestety, ze względu na zmiany podatkowe, jakie wprowadzone zostały przez rząd oraz wyższe tzw. janosikowe, jakie musimy zapłacić, uległy zmianie stawki podatkowe.

Za grunty m.in. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacimy 0,87 zł od 1 m2 powierzchni. A za pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni.

Podatki od budynków lub ich części wynoszą:

 1. mieszkalne – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem obrębu geodezyjnego nr 0023 (Wola Ducka), dla którego stawka to 0,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 2. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. pozostałe m.in. za garaże, budynki gospodarcze, domki letniskowe, komórki, zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Podatek od budowli związanych z działalnością gospodarczą wynosi 2 proc. ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku rolnego wynoszą:

 1. dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,15 zł z ha przeliczeniowego;
 2. dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego – 292,30 zł za ha fizyczny.

Stawka podatku leśnego wynosi 42,73 zł za 1 ha fizyczny.

Pierwszą ratę podatku od nieruchomości należy wnieść do 15 marca 2020 r., drugą – 15 maja, trzecią – 15 września, a czwartą – 15 listopada. Więcej informacji udziela Anna Okrzeja – Goździk – Wydział Podatków, pok. 104, tel. 22 512 58 73, e-mail: a.okrzeja@wiazowna.pl.

Nie wchodź z długiem w Nowy Rok. Ureguluj zaległości

Banknoty 100, 50, 20 i 200 złotowe w tle formularz PIT
Co roku do końca kwietnia należy rozliczyć swój PIT w Urzędzie Skarbowym (Foto: pixabay.com)

Stare porzekadło mówi: „Jaki Sylwester, taki cały rok”. Przesąd? Być może. Jednak w ostatnich dniach starego roku lepiej uregulować wszystkie zaległe należności – opłaty czy też podatek – i długi, aby w nowy wejść z czystą kartą.

Do 1 stycznia zostało już tylko kilkanaście dni. W Nowy Rok warto wejść z „czystym kontem”. Jeśli masz jakieś zaległości w płatnościach, warto je uregulować już dziś. Niestety, wiele osób ma problemy z terminowym płaceniem zobowiązań. Powody są różne – nieumiejętne gospodarowanie domowym budżetem czy problemy finansowe.

Nie piętrz problemu

Gdy pojawią się pierwsze zaległości w spłatach, nieważna staje się ich przyczyna. Trzeba zrobić wszystko, aby jak najszybciej uregulować swój dług, bo ten zacznie narastać. I za jakiś czas może okazać się, że jesteśmy w poważnych tarapatach.

Pamiętajmy o tym, że nie zawsze otrzymamy informację o tym, że z czegoś nie opłaciliśmy. Dopiero gdy zaległość zrobi się spora, wierzyciele – banki, urząd skarbowy, ZUS, spółdzielnia czy urzędy – upomną się o swoje należności. Z tego też powodu warto kontrolować swoje płatności. Jak? Najprostsza metoda to prowadzić zeszyt lub plik w komputerze czy telefonie, do którego będziemy co miesiąc wpisywać swoje stałe zobowiązania i zaznaczać, że zostały uregulowane.

Jeśli nie mamy pewności, czy coś zostało opłacone, czy też nie, jak najszybciej powinniśmy skontaktować się z daną instytucją, by pozyskać taką informację. Do stałych zobowiązań mieszkańców naszej gminy należą opłaty za śmieci oraz podatek od nieruchomości.

Ureguluj zaległy podatek i opłatę za śmieci

Jeśli nie jesteś pewien, czy zapłaciłeś za wywóz śmieci, zadzwoń lub napisz do Wydziału Środowiska i Nieruchomości –  tel. 22 512 58 25 lub e-mail: e.cieslicka@wiazowna.pl. Tam uzyskasz szczegółowe informacje na temat wysokości stawek i zaległości oraz otrzymasz indywidualny numer konta, na który należy wnieść opłatę. Jeśli nie zgłosiłeś się i nie złożyłeś deklaracji śmieciowej – zrób to już dziś. Deklarację można pobrać ze strony: https://wiazowna.esog.pl/. Możesz też złożyć nam wizytę w Urzędzie Gminy Wiązowna. Zapraszamy do pok. 010.

Podobnie jest w przypadku podatków od nieruchomości. Nie masz pewności, czy uregulowałeś daninę? Wszelkich informacji na temat wysokości stawek oraz zaległości podatkowych udziela nasz Wydział Podatków. Przyjdź (UG Wiązowna, ul. Lubelska 59, pok. 104) lub zadzwoń (22 512 58 72 lub 22 512 58 73). Dowiesz się, ile musisz zapłacić oraz na jakie konto powinieneś wnieść opłatę.

Wszelkiego rodzaju płatności – w przypadku naszego urzędu – można dokonywać, robiąc przelew – ważne, aby znać swój indywidualny numer konta, który jest przypisany do nieruchomości  – płacąc gotówką lub kartą na miejscu w urzędzie w Biurze Obsługi Mieszkańca. Jesteśmy czynni w poniedziałki w godz. 8.00 – 18.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 (uwaga! 24 grudnia UG jest zamknięty).

Sesja Rady Gminy. Pracowity październik 

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Radni obradują
Sesja Rady Gminy Wiązowna. Radni obradują

Na drugiej październikowej sesji radni debatowali nad 14 projektami uchwał, dotyczącymi dróg, nieruchomości oraz nowych stawek podatku od nieruchomości.

Z informacji przesłanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w 2020 r. do gminnej kasy trafi o 1 293 695 zł mniej z PIT niż w tym roku, zapłacimy też o 579 980 zł więcej tzw. janosikowego, które wynosić będzie 2 696 309 zł. To efekt zmiany stawki podatkowej z 18 na 17 proc. i zwolnienie z podatku osób do 26 roku. Takie rozwiązania przyjął Sejm. Samorządy zostały też zobligowane do podniesienia pensji dla nauczycieli, ale podwyżki nie zostały pokryte w dotacjach oświatowych. Dlatego większość gmin, nie chcąc ograniczać inwestycji, będzie zmuszona podnieść podatki lub kredytować zaplanowane działania. Przed taką perspektywą stanęliśmy i my.

Na sesji radni ustalili nowe stawki podatków m.in. od nieruchomości, które od przyszłego roku wzrosną średnio o 11,93  proc. I tak będą jednak niższe niż maksymalne stawki dopuszczane przez państwo. Na przykład maksymalna stawka podatku za budynki pozostałe według taryfikatora Ministerstwa Finansów wynosi 8,05 zł/m2, a u nas będzie to 4,1 zł/m2.

Radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wiązowna misjonarzowi bratu Danielowi Tomaszowi Klochowi, który założył stowarzyszenie „Bronimy życia”. Jest również orędownikiem i propagatorem budowy studni artezyjskich na Madagaskarze. Natomiast z ramienia naszej gminy w Sądzie Rejonowym w Otwocku ławnikiem została wybrana Elżbieta Florczak.

Dyskutowano również o zakupie nieruchomości w Radiówku, która służy jako siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy!”, Środowiskowego Domu Samopomocy, Gminnego Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenia Seniorów „Bądźmy Razem”. Radni nie podjęli uchwały w tej sprawie. Obecnie przygotowywany jest dalszy plan działania w tym zakresie, aby zapewnić optymalne warunki użytkownikom obiektu.

Podjęte uchwały znajdą Państwo na BIP. Zapraszamy również na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są wszystkie materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji. Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woźnica@wiazowna.pl.