bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy. Stawki podatku od nieruchomości bez większych zmian 

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Za nami październikowa sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkali się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla nas wszystkich. Najważniejsze dotyczyły stawek podatkowych na 2022 r. oraz przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Ducka Aktywizacja Gospodarcza”.

Radni zdecydowali o zmianach budżetowych wynikających z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Ustalono także stawki podatku od nieruchomości. Gmina Wiązowna prowadzi przyjazną mieszkańcom politykę podatkową. Mając na względzie trudną sytuację mieszkańców związaną z epidemią COVID-19, stawki podatku od nieruchomości pozostały w wysokości obowiązującej w 2020 r. i 2021 r. Wyjątek stanowi stawka dotycząca budynków pozostałych. 

Przyjęto „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. Działania Gminy Wiązowna oraz działania, jakie podejmują organizacje pozarządowe uzupełniają się, co pozwala na efektywniejsze i skuteczniejsze realizowanie zadań publicznych. 

Na sesji podjęto dwie uchwały planistyczne dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenów w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami. Pierwsza z nich „Wola Ducka Aktywizacja Gospodarcza”, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast druga „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich” w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.  

Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości położonych w Wiązownie oraz w Gliniance. Uchwały są odpowiedzią na przekazanie gminie przez właścicieli, nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem na drogę. Nadano nowe nazwy ulic: „Paproci” w Majdanie i Góraszce oraz „Zawilców” w Góraszce.  

Ustalono dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna. Wiąże się to z realizacją gminnego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny). 

Radna Mariola Kublik dołączyła do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiązowna, w której dotychczas zasiadali tylko: Rafał Nejman, Robert Dąbrowski i Jacek Kardas. 

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.