Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Podatek od nieruchomości. Przedłużenie terminu płatności rat dla firm

Kartka z tabelami liczbowymi, a na niej kalkulator i czerwona kredka
Kartka z tabelami liczbowymi, a na niej kalkulator i czerwona kredka

Przedsiębiorco – przedłużamy termin zapłaty rat podatku od nieruchomości. Warunek? Twoja płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19.

Rada Gminy Wiązowna na sesji 30 kwietnia podjęła uchwalę sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Raty podatku od nieruchomości za maj i czerwiec można zapłacić do 30 września 2020 r. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi, powinien złożyć stosowne oświadczenie (do pobrania pod tekstem).

Uwaga! Przedłużenie terminu dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy płacą podatek od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Więcej informacji udziela Wydział Podatków pod nr tel. 22 512 58 70, 22 512 58 73 oraz 22 512 58 72.

Podatek od nieruchomości. Zapłacisz u sołtysa

Banknoty 20, 100 i 50 zł jeden na drugim, a na nim monety 1 zł i 2 zł

Zbliża się termin zapłaty II raty podatku. Informujemy, że można będzie zapłacić ją u swojego sołtysa.

Wpłaty II raty podatku za 2020 r., której termin płatności upływa 15 maja, zbierane będą przez sołtysów od 11 maja do 15 maja. Części naszych sołtysów przyjmuje wpłat za podatki przy pomocy terminali. Kartą zapłacimy u przedstawicieli: Boryszewa, Dziechcińca, Wiązowny Gminnej, Woli Duckiej, Woli Karczewskiej, Zakrętu oraz Żanęcina. Można dokonać jej również na rachunek Urzędu Gminy wskazany w decyzji podatkowej – wykonując przelew albo płacą w banku lub na poczcie.

O sposobie zapłaty kolejnych rat będziemy Państwa powiadamiać na bieżąco. 

Kolejną ratę podatku należy wnieść do 15 września, a następną do 15 listopada.

Więcej informacji udziela Wydział Podatków, tel. 22 512 58 70, 22 512 58 73 oraz 22 512 58 72.

Wszystkie wiadomości na temat wirusa COVID-19 znajdziecie Państwo na naszej stronie: https://tuwiazowna.pl/koronawirus-w-polsce/

Przeczytaj specjalny numer Powiązań. Podsumowanie 2015-2018!

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalne wydanie “Powiązań”. Numer ten zawiera najważniejsze informacje z całej kadencji samorządu. Znajdą tu Państwo dane o pracy gminnych jednostek, nad czym przez ostatnie lata pracowali radni i z jakimi wyzwaniami mierzyli się sołtysi. Dowiecie się, jak rozwinęły się nasze lokalne organizacje pozarządowe, co przez ten czas wydarzyło się w kulturze i sporcie. W tym numerze “Powiązań” można przeczytać m.in. o tym jak wykorzystujemy pieniądze pochodzące z podatków, o współpracy z przedsiębiorcami i wielu innych ważnych dla nas wszystkich tematach. Zachęcamy do lektury!

Zapraszamy na listopadową Sesję Rady Gminy

Sesja odbędzie się 28 listopada o godzinie 16.15 w Urzędzie Gminy ul. Lubelska 59.
Radni zajmą się m. in. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wiązowna – Centrum obszar planistyczny „A”. Podejmą decyzję czy zmienić przeznaczenie terenów leśnych na cele nieleśne wokół stadionu klubu sportowego Advit. Taka zmiana pozwoli w przyszłości rozbudować i zmodernizować zaplecze techniczne klubu.

Radni będą też głosowali nad stawkami podatku od nieruchomości, który obowiązuje w naszej gminie. Jeśli uchwała zostanie przyjęta podatek wzrośnie wyłącznie o stopę inflacji tj. 1,9 % w stosunku do zeszłego roku.

Radni zajmą się też wieloma innymi uchwałami. Sesja Rady Gminy Wiązowna jak zwykle jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy.

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał.

Gmina Wiązowna w 30 najlepiej rozwijających się gmin w Polsce!

Tak chwalimy się, bo jest czym się chwalić. Gmina Wiązowna w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego opracowanym przez Politechnikę Warszawska zajęła 22 miejsce wśród 1559 gmin wiejskich w Polsce. Na dodatek kolejny rok z rzędu poprawiamy nasz wynik. Tym razem podskoczyliśmy o 10 miejsc. Kolejną wiejską gminą z naszego powiatu w tym rankingu jest Celestynów, który zajął 131 pozycję.

Ranking jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. W wielu z tych kwestii wciąż mamy bardzo dużo do zrobienia – mówi Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny – W naszej gminie sformułowanie „zrównoważony rozwój” jest szczególnie istotne bo musimy nadrabiać zaległości i w infrastrukturze, i w edukacji, i w kulturze i we współpracy z biznesem. Nasz budżet nie jest z gumy. Dlatego najistotniejsze było dla nas ustawienie priorytetów i konsekwencja w ich realizacji. Koncentrujemy się na sprawach fundamentalnych i krok po kroku zmieniamy naszą okolicę.

Zdaniem twórcy rankingu prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka na dynamiczny rozwój gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich duży wpływ ma położenie blisko centrum lub rozwinięta turystyka – Wysokie miejsce w rankingu nie bierze się znikąd. To także w dużej mierze zasługa fantastycznych samorządów. Jeśli samorząd umie pozyskiwać inwestorów i kreować miejsca pracy, gmina może rozwijać się w sposób zrównoważony.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST Politechniki Warszawskiej to tylko jeden z opublikowanych ostatnio rankingów, które pokazują rozwój naszej gminy. W grudniowym numerze „Powiązań” zrobimy zestawienie tych rankingów co pokaże jak Gmina Wiązowna wypada na tle innych samorządów w Polsce.

Pod tekstem znajdą Państwo link do rankingu.

Nabór do Wydziału Podatków-czekamy na oferty!

Ponawiamy poszukiwania osób chętnych do pracy w Wydziale Podatków.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Wykształcenie wyższe,
 5. Znajomość przepisów regulujących zagadnienia podatków lokalnych.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku administracja, ekonomia, rachunkowość itp.
 2. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 3. Samodzielność, rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność,
 4. Odporność na stres,
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 6. Wysoka kultura osobista,
 7. Znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, opłacie skarbowej, Ordynacja podatkowa.

Dokumenty należy składać do dnia 02.10.2017 r., na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: “Oferta pracy w Wydziale Podatków”- oferta nr 6/2017

Więcej informacji poniżej.

Zapłać podatek w terminie

Terminy płatności:

Podatki:

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, z wyjątkiem zobowiązań podatkowych dotyczących nieruchomości stanowiących współwłasność osób fizycznych i osób prawnych: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi:  do dnia 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatek rolny i leśny: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawach podatkowych udzielają pracownicy Wydziału Podatków UG Wiązowna, tel. 22 512 58 42, 22 512 58 43.

Śmieci:

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wniesienia opłaty za śmieci do 15 dnia każdego miesiąca, w wysokości: zbierane selektywnie – 11 zł (miesięcznie od osoby), zbierane nieselektywnie – 27 zł (miesięcznie od osoby).

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku zobowiązani są do wniesienia opłaty za śmieci do 15 czerwca danego roku, w wysokości: zbierane selektywnie – 132 zł (rocznie od domku) zbierane nieselektywnie – 162 zł (rocznie od domku).

Każda nieruchomość ma indywidualny numer rachunku, na który należy wnosić opłaty za śmieci. Jeśli zgubiłeś informację o numerze swojego konta – zadzwoń: 22 512 58 25. Każdy mieszkaniec może sam sprawdzić, czy nie zalega z opłatą za wywóz śmieci. Można to zrobić on-line na stronie www.wiazowna.esog.pl.

W naszym urzędzie można płacić kartą. Umożliwia to rozliczenie opłaty za wywóz śmieci, podatek od nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju opłaty skarbowe.

Ta drobna zmiana jest dużym ułatwieniem dla mieszkańców. Wraz z wydłużeniem godzin pracy urzędu w poniedziałki, akcją „Otwarta sobota” i urzędnikiem online na stronie internetowej urzędu, możliwość płacenia kartą ma ułatwić mieszkańcom naszej gminy załatwianie spraw w urzędzie. W ten sposób m.in. realizowany jest program przyjaznego urzędu, co jest jednym z priorytetów obecnego samorządu.

Październikowa sesja Rady Gminy

We wtorek 25 października odbędzie się sesja Rady Gminy. Radni zajmą się kilkoma istotnymi uchwałami. 

Najważniejsze z nich będą dotyczyły zmian w budżecie. Ponieważ wiele inwestycji rozpoczętych w tym roku jest już finalizowanych i rozliczanych, w budżecie pojawiły się oszczędności. Na niektóre prace wydaliśmy mniej niż zakładaliśmy na początku roku. Z zaoszczędzonych pieniędzy, jeśli zgodzą się na to radni, zostaną wykonane nowe inwestycje, m.in: nawierzchnia ulic Sosnowej i Świderskiej w Emowie oraz Górnej w Zakręcie za kwotę 270 tys. złotych, w technologii płyt betonowych. Planowane jest również zakupienie równiarki i walca drogowego dla ZWiK za kwotę 250 tys. złotych. Pozwoli to szybciej i taniej remontować drogi gminne. Dziś musimy w tym celu ogłaszać przetargi i wynajmować firmy zewnętrzne. Dodatkowo wybudowany zostanie odcinek chodnika od szkoły w Malcanowie w stronę Dziechcińca (do ul. Granicznej).

Radni będą też głosowali uchwałę dotyczącą porozumienia gmin Wiązowna i Halinów w sprawie obwodu dla uczniów szkoły podstawowej. Dzięki temu porozumieniu uczniowie z Duchnowa będą formalnie mieli swój obwód szkolny w Brzezinach.

Inną ważną uchwałą będzie ta dotycząca podatków od nieruchomości na 2017 rok. Taką uchwałę radni przyjmują co roku. Na 2017 rok nie są planowane żadne podwyżki podatków lokalnych. Radni zajmą się również uchwałą dotyczącą przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego „Duchnów Wspólna”. Ten plan pozwoli na rozwój budownictwa mieszkalnego w centralnej części miejscowości, na północ od ul. Wspólnej.

Porządek obrad i projekty uchwał do pobrania pod tekstem.

Sesja odbędzie się 25 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna o godz 16.15. Jak zwykle przypominamy, że sesja otwarta jest dla wszystkich mieszkańców. Zapraszamy!