Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Święto Wojska Polskiego. Rocznica “Cudu nad Wisłą”

W tym roku mija 100 lat od wielkiej Bitwy Warszawskiej, która ocaliła nie tylko Polskę, ale i Europę przed nawałnicą bolszewicką. W dniach 15-17 sierpnia odbyły się gminne obchody Święta Wojska Polskiego i setnej rocznicy „Cudu nad Wisłą”.

Obchody 100. rocznicy Bitwy na Przedpolach Warszawy rozpoczęły się w Gminie Wiązowna nieoficjalnie od wystawy umundurowania i wyposażenia wojskowego z czasów wojny polsko-bolszewickiej (oraz ich replik) ze zbiorów Tomasza K. Żurawskiego. W Gminnym Parku Centrum w Wiązownie, na manekinach, zobaczyć można było różne typy mundurów wykorzystywanych w Wojsku Polskim od 1918 do 1921 r., a także mundury żołnierzy bolszewickich. O historii Bitwy Warszawskiej oraz czynnikach, które zadecydowały o polskim zwycięstwie, opowiadali członkowie Projektu Historycznego „Konspiracja”.

Oficjalna część uroczystości rocznicowych rozpoczęła się Mszą Świętą za Ojczyznę w kościele pw. św. Wojciecha w Wiązownie, którą odprawił ksiądz proboszcz Edward Kowara. Na nabożeństwie obecne były poczty sztandarowe szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wiązowna oraz władze gminy i zaproszeni goście. Tuż po mszy wystąpili soliści Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Anna Potyrała – Listwon oraz Ryszard Nowaczewski, a następnie solistki Zespołu Artystycznego Klubu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych „Dragon” – Alicja i Marii Ciecierskie.

Po zakończeniu koncertu zebrani przeszli na cmentarz parafialny, gdzie miała miejsce ostatnia część uroczystości. Po odegraniu hymnu i krótkim rysie historycznym głos zabrał Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny. Następnie odczytany został Apel Pamięci (jego treść została przygotowana specjalnie na uroczystość 100. lecia Bitwy Warszawskiej, w taki sposób, aby uhonorować osoby związane z wydarzeniami dziejącymi się na terenie gminy). Po oddaniu salwy honorowej z moździerza, przybyłe delegacje złożyły wieńce: od władz gminy Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wiązowna Bogumiła Majewska oraz radny Jacek Kardas. W imieniu Rady Powiatu Otwockiego wieniec złożyła radna Grażyna Kilbach, a wieniec od Gminnego Ośrodka Kultury złożył zastępca dyrektora Michał Białek. Ostatnią delegację z kwiatami stanowili przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z Wiązowny, Malcanowa i Glinianki.

 

 

 

16 sierpnia spotykaliśmy się o godz. 15.00 na cmentarzu parafialnym w Lipowie na grobach żołnierzy poległych w 1920 r. 17 sierpnia 1920 r., po godz. 9.00, żołnierze, którzy do tej pory zajmowali stanowiska obronne na linii Przedmościa Warszawskiego, przystępują do natarcia na Mińsk Mazowiecki. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, z inicjatywy Projektu Historycznego „Konspiracja”, odbył się Marsz Szlakiem Ofensywy z Przedmościa Warszawskiego. Rekonstruktorzy i towarzyszący im mieszkańcy oraz goście rozpoczęli przemarsz od złożenia wieńca na wiązowskim kopcu, następnie przeszli na cmentarz, by złożyć kwiaty przy pomniku upamiętniającym poległych żołnierzy 15 Dywizji Piechoty. Kolejnym punktem na trasie był cmentarz parafii Glinianka w Lipowie, gdzie upamiętnieni zostali polegli podczas Boju o Gliniankę żołnierze z 62 pułku piechoty. Po krótkim postoju w Gliniance oddział wyruszył dalej, by przez Poręby dotrzeć do gminy Dębe Wielkie, gdzie również złożono kwiaty na mogiłach i miejscach pamięci związanych z walkami 1920 r. Przed godz. 19.00 – dokładnie tak samo, jak sto lat temu – oddział rekonstruktorów dotarł na dworzec kolejowy w Mińsku Mazowieckim, tam też zakończony został marsz.

Tomasz K. Żurawski

Foto: I. Trzaska, G. Płochocki (Lipowo), Projekt Historyczny „Konspiracja”

Święto Wojska Polskiego. Obchody w Gminie Wiązowna

Biało-czerwona flaga narodowa Polski

W tym roku mija 100 lat od wielkiej Bitwy Warszawskiej, która ocaliła nie tylko Polskę, ale i Europę przed nawałnicą bolszewicką. Zapraszamy na gminne obchody Święta Wojska Polskiego i setnej rocznicy “Cudu nad Wisłą”.

15 sierpnia o godz. 18.00 w Kościele pw. św. Wojciecha w Wiązownie odbędzie się msza święta w intencji Ojczyzny oraz koncert solistów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Następnie przemaszerujemy na wiązowski cmentarz, gdzie złożone zostaną kwiaty na grobach poległych w walkach w 1920 r.

Tego samego dnia w godz. 12.00 – 16.00 na terenie Gminnego Parku Centrum w Wiązownie będzie można zobaczyć wystawę umundurowania z czasów wojny polsko-bolszewickiej.

16 sierpnia spotykamy się o godz. 15.00 na cmentarzu parafialnym w Lipowie, zaś 17 sierpnia przemaszerujemy szlakiem ofensywy z Przedmościa Warszawy. Zapraszamy wszystkich chętnych na godz. 9.00, zbieramy się przy Kopcu w Wiązownie.

 

Plakat gminnych obchodów Święta Wojska POlskiego w Gminie Wiązowna

“Mój Rynek” w Wiązownie. 15 sierpnia nie zrobisz zakupów

Mój Rynek w Wiązownie - napis na ścianie
Mój Rynek w Wiązownie działa już od ponad dwóch lat (Foto: UG Wiązowna)

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 15 sierpnia Targowisko Gminne “Mój Rynek” w Wiązownie będzie nieczynne. Tego dnia zakupy będą utrudnione, ponieważ w całym kraju obchodzimy święto Wojska Polskiego i setną rocznicę “Cudu nad Wisłą”.

Zapraszamy na obchody, które odbędą się w Gminie Wiązowna w dniach 15-17 sierpnia. Więcej na ten temat w materiale: Święto Wojska Polskiego. Obchody w Gminie Wiązowna

Setna rocznica “Cudu nad Wisłą”. Rok 1920 w Gminie Wiązowna

Przed 100 laty tereny dzisiejszej gminy Wiązowna stały się teatrem kluczowych wydarzeń dla zachowania niepodległości Polski. To między innymi na naszym obszarze toczyły się walki w ramach Bitwy Warszawskiej, która zdecydowała o losach kraju.

Naczelny Wódz Wojska Polskiego, marszałek Józef Piłsudski, 6 sierpnia 1920 r. wydaje rozkaz wycofania się na linię Wisły. Warszawa miała być broniona na dalekich przedpolach, na linii Przedmościa Warszawskiego.

Odcinek przedmościa na południe od Traktu Brzeskiego (dzisiejsza droga krajowa nr 2), biegnący przez Zakręt, Majdan, Wiązownę, Emów i Józefów (aż do Wisły), obsadziła 15 Dywizja Piechoty. Jej oddziały przybywają pod Warszawę 12 – 13 sierpnia. W ślad za cofającymi się polskimi wojskami podążają jednostki Armii Czerwonej. Sztab 10 Dywizji Strzeleckiej, której zadaniem jest próba sforsowania obrony Warszawy w tym rejonie, za miejsce swojego stacjonowania wybiera dwór w majątku Ruda (gmina Dębe Wielkie). W Malcanowie zatrzymuje się dowództwo 28 Brygady Strzeleckiej, w rejonie Pęclina i Kącka zajmuje stanowiska bolszewicka artyleria.

Już 14 sierpnia 1920 r. dochodzi do pierwszych ataków żołnierzy rosyjskich. Są one prowadzone głównie pod osłoną nocy. Jednakże Wojsko Polskie, mające oparcie w zbudowanych w czasie I wojny światowej poniemieckich fortyfikacjach (których pozostałości w Wiązownie, Góraszce, Emowie i Zagórzu możemy oglądać do dziś) oraz silne wsparcie artylerii, udaremnia wszystkie próby przerwania obrony w tym rejonie.

Trudna sytuacja na froncie zaczyna zmieniać się 16 sierpnia. Tego dnia rusza, prowadzona osobiście przez Józefa Piłsudskiego, kontrofensywa znad Wieprza. Atakującym oddziałom udaje się wyjść na skrzydło, a następnie na tyły Armii Czerwonej. Jednakże przełomowy dla sytuacji na froncie jest kolejny dzień. Rankiem 17 sierpnia 1920 r. z rejonu Janówka wyrusza polska grupa uderzeniowa pod dowództwem pułkownika Stanisława Wrzalińskiego. Wsparta przez lotnictwo, 6 plutonów czołgów oraz trzy pociągi pancerne, rozpoczyna spychanie sowietów na wschód. Oddziały idące znad Wieprza odcinają bolszewikom drogę odwrotu. Czerwonoarmiści ponoszą ogromne straty, np. 85 pułk Armii Czerwonej wycofując się przez zajęty wcześniej przez Polaków Pęclin, traci 75 żołnierzy (zabitych i rannych), 83 pułk zostaje rozbity w Rzakcie, nie mogąc się wycofać przez szosę Mińsk Mazowiecki – Kołbiel (dzisiejsza droga krajowa nr 50), którą obsadziły polskie jednostki.

17 i 18 sierpnia toczą się także ciężkie walki o Gliniankę. Pomimo początkowego zajęcia wsi przez Wojsko Polskie, około godziny 22.00 oddziały wchodzące w skład 62 Pułku Piechoty zostają z niej wyparte przez bolszewików. Rozpoczyna się zażarta walka, wieś kilkukrotnie przechodzi z rąk do rąk. Starcia trwają także w rejonie Porąb i Woli Karczewskiej. Dopiero jednoczesny atak z północy i południa powoduje złamanie oporu sowieckich żołnierzy zgromadzonych w rejonie dworu Glinianka. Żołnierze 62 PP biorą do niewoli 783 jeńców, zdobywają 4 działa i 27 ciężkich karabinów maszynowych oraz kilkaset wozów taborowych wraz z ładunkiem.

Historia walk, jakie rozegrały się na terenie dzisiejszej gminy Wiązowna, jest nadal słabo znana. Niestety, wydarzenia te opisywane są bardzo skrótowo w powszechnie dostępnej literaturze, mimo ich ważnego znaczenia. Przerwanie przez Armię Czerwoną polskiej obrony na południowy wschód od Warszawy mogło spowodować przechwycenie przez wrogie oddziały przepraw przez Wisłę i zaatakowanie stolicy od zachodu. Jednakże dzięki bohaterskiej postawie żołnierzy Wojska Polskiego oraz współpracy oddziałów nacierających z południa i zachodu, plany bolszewickiego dowództwa zostały zniweczone.

Zapraszamy na obchody święta Wojska Polskiego i setnej rocznicy “Cudu nad Wisłą”, które odbędą się w Gminie Wiązowna w dniach 15-17 sierpnia. Więcej na ten temat w materiale: Święto Wojska Polskiego. Obchody w Gminie Wiązowna