mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Wybory w Boryszewie. Nowy sołtys

Sołectwo Boryszew ma nowego przedstawiciela. Gratulujemy!
Sołectwo Boryszew ma nowego przedstawiciela. Gratulujemy! (foto: M. Szulik)

Mieszkańcy sołectwa Boryszew, po rezygnacji poprzedniej pani sołtys, 30 czerwca wybrali swojego nowego przedstawiciela. Nowym sołtysem została Danuta Tlaga-Giszczak.

Na zebranie stawiło się 22 mieszkańców spośród 174 uprawnionych do głosowania oraz wójt gminy Janusz Budny. Nową panią sołtys wspierać będzie rada sołecka. Podczas spotkania zdecydowano o powiększeniu jej składy do siedmiu osób. Teraz są w niej: Paweł Czajkowski, Agnieszka Sieradzan, Ewa Wilk, Urszula Antolik, Robert Bęc, Michał Dyzio i Marcin Wrzosek.

Bycie sołtysem to bardzo odpowiedzialne stanowisko. Sołtys jest pośrednikiem pomiędzy gminą a mieszkańcami sołectwa. Przekazuje wszelkiego rodzaju wnioski, uwagi czy zapotrzebowania oraz omawia problemy mieszkańców z przedstawicielami władz gminnych. Do jego obowiązków należy również na bieżąco informowanie mieszkańców wsi o tym, co się dzieje w gminie. Dobry sołtys dogląda „swojego gospodarstwa”. Sprawdza, jak idą prace nad inwestycjami na terenie jego wsi. Czuwa nad realizacją funduszu sołeckiego na dany rok.

Sołtys zwołuje zebrania mieszkańców wsi i omawia najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem sołectwa. Przy wsparciu rady sołeckiej nadzoruje i koordynuje wszelkiego rodzaju działania na rzecz wsi, które zostały uzgodnione na zebraniach.

Sołtys pracuje społecznie. Nie dostaje pensji. Wynagrodzeniem za jego działania na rzecz lokalnej społeczności jest podziękowanie i wdzięczność mieszkańców.

Więcej informacji udziela Marzena Szulik – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 05, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl.

Boryszew. Sołectwo bez gospodarza

Boryszew jest jednym z 26 sołectw Gminy Wiązowna
Boryszew jest jednym z 26 sołectw Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Spośród 26 wiązowskich sołectw tylko jedno – Boryszew – nie ma sołtysa. W listopadzie 2020 roku poprzednia sołtys Anna Halladin złożyła rezygnację. I choć Rada Gminy Wiązowna podjęła uchwałę o konieczności wyboru nowego sołtysa, do dziś się to nie udało.

W pandemii nie mogliśmy zorganizować zebrania sołeckiego i przeprowadzić wyborów. Teraz jest to możliwe. Zebranie sołeckie, na którym przeprowadzone zostaną wybory odbędzie się 30 czerwca o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Boryszewie.

Wybory 2015 r. w Boryszewie rozstrzygnięte zostały dopiero na czwartym zebraniu. Problemem był przede wszystkim brak kandydatur. Za czwartym razem wybrano Annę Halladin, która została ponownie wybrana w 2019 r. – Mamy nadzieję, że tym razem proces wyboru będzie szybszy. Bo dobry sołtys jest łącznikiem między mieszkańcami a urzędem i Radą Gminy – mówi Anna Sikora, Naczelnik wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Wiązowna. – To sołtys pierwszy dowiaduje się o ważnych inicjatywach samorządu, to on pomaga radnemu z danego okręgu realizować potrzeby mieszkańców.

Wśród zadań sołtysa są m.in:

  1. komunikacja między mieszkańcami a samorządem,
  2. organizacja zebrań i koordynacja podejmowania decyzji przez mieszkańców,
  3. pobór podatków lokalnych,
  4. realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców i finansowanych z Funduszu Sołeckiego (30 tys. w 2021 r.).

– Sytuacja, w której przez dłuższy czas sołectwo nie ma sołtysa, to po prostu strata dla mieszkańców – mówi Jacek Kardas, wieloletni sołtys Zakrętu, obecnie także radny. – Tak jak każdy z nas pilnuje interesu swojej rodziny, tak ktoś powinien pilnować interesu konkretnego sołectwa. Bez przedstawiciela głos mieszkańców na forum całej gminy jest mniej słyszalny. Ich potrzeby stają się mniej zauważalne, bo inni sołtysi – zgodnie ze swoim powołaniem – konsekwentnie walczą o to, co ważne dla ich miejscowości.

Dziś funkcję sołtysa przejął w Boryszewie Urząd Gminy Wiązowna. To my realizujemy dla Państwa wszystkie zadania. Mamy jednak nadzieję, że już wkrótce Boryszew zyska lidera na jakiego zasługują mieszkańcy.

Szczegółowych informacji o organizacji zebrania udziela Marzena Szulik – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 05, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl