radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Wiązowna Kościelna – Sportowa – część ,,A’’. Trzecie wyłożenie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Wiązowna Kościelna – Sportowa – część ,,A’’ będzie po raz trzeci wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28 sierpnia do 18 września 2019 r.

Łączny zasięg projektu planu obejmuje część miejscowości Wiązowna Kościelna między ulicami: Nadrzeczną, Sportową, Pęclińską i Kwiatową, zgodnie z poniższą mapą.

Z treścią projektu będzie można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego – Urząd Gminy Wiązowna, parter, pok. nr 005, w godzinach pracy urzędu: pon. 8-18, wt.-pt. 8-16.
W okresie wyłożenia projekt planu będzie dostępny również na stronie tuwiazowna.pl

Zapraszamy na dyskusję publiczną, dotyczącą projektu planu pn. Wiązowna Kościelna – Sportowa – część ,,A”, która odbędzie się w dniu 9 września 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna od godz. 17.00.

Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2019 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna, dostępnym poniżej.

Więcej informacji o projekcie planu udziela Jolanta Lipska pok. 005, tel. 22 512 58 17, e-mail: j.lipska@wiazowna.pl

Wiązowna i Glinianka. Wyłożenie dwóch planów

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Sportowa część „A” oraz „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka” będą wyłożone do publicznego wglądu od 11 lutego do 4 marca. W przypadku projektu w Gliniance wyłożenie jest ponowne.

Zasięg projektu planu „Wiązowna Kościelna – Sportowa część „A” obejmuje obszar ograniczony ulicami: Sportową, Kościelną. Pęclińską, Kwiatową i Nadrzeczną w Wiązownie, w sposób pokazany na poniższej mapie.

Ponownie wykładamy projekt planu „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka”. Poprzednie miało miejsce od 11 września do 2 października 2018 r. Plan obejmuje łącznie trzy obszary (A, B i C) ograniczone ulicami: Wrzosową, Wawrzyniecką i Sosnową w Gliniance oraz granicą gminy, zgodnie z poniższymi mapami.

Obszar A

Obszar B

Obszar C

Z treścią projektów można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego – Urząd Gminy Wiązowna, parter, pok. nr 5, w godzinach pracy urzędu: pon. 8-18, wt.-pt. 8-16. W okresie wyłożenia projekty planów będą dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.wiazowna.pl) w zakładce: Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania.

Zapraszamy na dyskusje publiczne dotyczące projektów w/w dokumentów, które odbędą się w dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna, zgodnie z następującym harmonogramem:

  • od godz. 17.00 – dyskusja dotycząca projektu „Wiązowna Kościelna – Sportowa część „A”,
  • od godz. 18.00 – dyskusja dotycząca projektu „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka”.

Uwagi do projektów planów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2019 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna (dostępnym pod adresem: bip.wiazowna.pl)

Więcej informacji o projektach planów udzielają:

Sławomir Burbicki, pok. 005, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl.

Jolanta Lipska, pok. 005, tel. 22 512 58 17, e-mail: j.lipska@wiazowna.pl.