Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Złoty Wiąz Wolności”. Wzruszająca uroczystość

4 czerwca 1989 r. to symboliczna i ważna data w historii Polski. 30 lat temu, właśnie tego dnia, odbyły się pierwsze wolne wybory. Postanowiliśmy uczcić tę rocznicę. Po raz pierwszy w historii naszej gminy wręczono wyróżnienie „Złoty Wiąz Wolności”. Otrzymał go Komitet Obywatelski „Solidarność”.

Uroczyste obchody 30 rocznicy pierwszych wolnych wyborów rozpoczęły się od zasadzenie symbolicznego wiązu na Gminnym Placu Centrum przez Przewodniczącą Rady Gminy Wiązowna Renatę Falińską oraz Wójta Janusza Budnego.

Gala wręczenia „Złotego Wiązu Wolności” odbyła się w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście m.in. minister Jarosław Pinkas, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożena Żelazowska, radna Powiatu Otwockiego Grażyna Kilbach oraz przedstawiciele samorządu Gminy Wiązowna, mieszkańcy i przede wszystkim osoby, które 30 lat temu tworzyły na terenie naszej gminy „Solidarność”.

Imprezę poprowadził Ryszard Nowaczewski. Na początek głos zabrał Wójt Janusz Budny. – Ustanawiając w tym roku wyróżnienie „Złoty Wiąz Wolności”, chciałbym podziękować i uhonorować tych, którzy przez 30 lat ofiarowywali własną pracę, czas i swoje talenty innym ludziompowiedział.Niech ten „Złoty Wiąz Wolności” będzie w naszej gminie symbolem odwagi, siły i stabilności – tak jak bohaterowie roku ’89 i ’90 są symbolami walki o demokrację obywatelską. A wiąz jest symbolem naszego społeczeństwa. Wyróżnienie będziemy przyznawać osobom, których wkład w rozwój gminy, w obronę praw i wolności człowieka, są nie do przecenienia.

Następnie głos zabrała Jolanta Koczorowska, która w tamtych historycznych chwilach stanęła na czele Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Gminie Wiązowna. Pani Jolanta była również radną i Wójtem Gminy Wiązowna, a także pomysłodawczynią wydawanego od 1990 r. biuletynu Komitetu Obywatelskiego „Powiązania”, ukazującego się do tej pory jako miesięcznik samorządowy „Powiązania”. Wygłosiła odczyt: „4 czerwca 1989 r. w Wiązownie”. W czasie gdy ze sceny płynęła opowieść o minionych czasach, w oczach wielu przybyłych na uroczystość osób widać było łzy wzruszenia.

Po odczycie nastąpił najważniejszy moment wieczoru – wręczenie wywróżenia „Złoty Wiąz Wolności”. Uhonorowano nim Komitet Obywatelski „Solidarność”, działający na terenie Gminy Wiązowna. Odebrała go Jolanta Koczorowska, która przewodniczyła pracom Komitetu. Wyróżnienie to jest wyrazem najwyższego uznania za zasługi na rzecz walki o wolną Polskę oraz za wprowadzenie, umocnienie i rozwój demokracji oraz przemian demokratycznych w Polsce i w Gminie Wiązowna. Dzięki postawom patriotycznym lat 70. i 80. możliwe było tworzenie samorządów gminnych, które stały się ważnym czynnikiem w rozwoju partycypacji społecznej. Wyróżnienie to będzie przyznawane osobom, jak i instytucjom, stowarzyszeniom czy przedsiębiorstwom, które działają lub działały na terenie Gminy Wiązowna i dla jej mieszkańców.

Następnie dyplomy wyróżnienia wręczono członkom – założycielom Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Pośmiertne wyróżniania odebrali członkowie rodzin. Po części oficjalnej Ryszard Nowaczewski zaprosił zebranych na koncert Anny i Romualda Spychalskich. Duet ten koncertuje już siedem lat. Współpracowali z wieloma wybitnymi dyrygentami, czego owocem były wydarzenia muzyczne m.in. Europejski Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy. W ich wykonaniu wysłuchaliśmy pieśni operowe i operetkowe oraz piosenki musicalowe i światowe evergreeny. Występ został nagrodzony gromkimi brawami.

Foto: M. Kloch