mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Biała Wstążka” w Gminie Wiązowna. Podsumowanie akcji

Od 25 listopada do 10 grudnia 2021 r. na terenie naszej gminy odbyło się ponad 100 różnego rodzaju wydarzeń w ramach trzeciej już edycji kampanii „Biała Wstążka”. Tym razem akcja odbywała się pod hasłem „Różne barwy przemocy”.

„Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach, także w Polsce. Gmina Wiązowna już po raz trzeci przystąpiła do kampanii. W tym roku akcję zorganizowaliśmy pod hasłem „Różne barwy przemocy”. Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej noszenie jest być symbolem sprzeciwu wobec przemocy, która przybierać może różne formy.

Cała społeczność gminna zaangażowała się w naszą akcję. W czasie tegorocznej edycji kampanii przygotowano i rozdano ponad 5000 wstążek. Zorganizowano też bezpłatne porady: psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, specjalistów m.in. od uzależnień. W ramach kampanii pracownicy Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna pełnili całodobowy dyżur telefoniczny. Centrum przeprowadziło akcję edukacyjno-informacyjną. Na stronie oraz na portalu społecznościowym zamieszczano filmy i informacje związane z kampanią. Opisywano rodzaje przemocy i proponowano form pomocy oraz instytucje, w których tę pomoc można uzyskać. Pracownicy Centrum rozdawali białe wstążki i ulotki. Centrum zorganizowało dodatkowe dyżury specjalistów: pracowników socjalnych, asystenta rodziny oraz psychologa. W dniach 30 listopada i 7 grudnia osoby doznające przemocy mogły skorzystać z dyżurów psychologa – specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystały trzy osoby. Natomiast 1 i 12 grudnia psycholog pełnił dyżur telefoniczny. Wsparcie uzyskało w tych dniach w sumie pięć osób.

“Biały Tydzień” i „Nie bij nawet kwiatem”

W przedszkolu „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie 29 listopada odbyła się uroczystość związana z prawami dziecka. Każdy był ubrany na biało, aby solidaryzować się z kampanią i zaznaczyć swój sprzeciw wobec agresji i wykluczeniu. W ramach „Białego Tygodnia” wychowawczynie w poszczególnych grupach prowadziły pogadanki o agresji oraz na temat dobrego i złego zachowania. W drugim tygodniu akcji do przedszkola zawitały dwie policjantki z Komisariatu Policji w Wiązownie.  Zwieńczeniem akcji była gazetka, która zawisła na korytarzu przedszkolnym, a dzieci zaakcentowały swój sprzeciw wobec agresji odciskiem swojej małej dłoni.

Dzieci z przedszkola „Pszczółki Mai” z Woli Duckiej 26 listopada rozpoczęły akcję promocyjną skierowaną do mieszkańców. Przedszkolaki z dużym symbolem białej wstążki, białymi kwiatami, balonami i długimi wstęgami z białej krepiny wyruszyły na spacer po sołectwie. „Barwy trudnych emocji” to temat warsztatów, które poprowadził psycholog. Prace we wszystkich grupach wiekowych, rozmowy, zadania, prace plastyczne to efekty działań tego dnia. Dzieci przygotowały też ulotkę informacyjną dotyczącą akcji „Stop przemocy”. Podczas warsztatów przedszkolaki wykonały papierowe kwiaty z hasłem „Nie bij nawet kwiatem”, które trafiły do innych  instytucjom oświatowym, oraz „Tarcz Rycerzy Białej Wstążki”. Na zakończenie akcji dzieci obejrzały teatrzyk cieni przygotowany przez nauczycieli z placówki.

W przedszkolu im. Misia Uszatka w Wiązownie akcję rozpoczęto od wręczenia dzieciom białych wstążek i wyjaśnienia ich symboli. W każdej grupie przedszkolnej psycholog Anna Kulmińska przeprowadziła pogadankę i zajęcia psychoedukacyjne dotyczące przemocy, a także emocji im towarzyszących. Przepracowała z dziećmi sposoby radzenia sobie z emocjami, głównie ze złością. Wychowawczynie poszczególnych grup przez cały okres trwania kampanii czytały dzieciom bajki terapeutyczne, prowadziły zajęcia, podczas których dzieci odgrywały scenki dramowe oraz uczyły  dzieci wyrażania swoich emocji miną i gestem. Zorganizowano również przedszkolny konkurs fotograficzny zatytułowany „Emocje w obiektywie”.

Pierwszy dzień rozpoczęcia akcji przypadł na 25 listopada, kiedy to obchodzimy światowy Dzień Pluszowego Misia, ukochanej maskotki na dobre i złe chwile. W Przedszkolu “Leśna Kraina” w Zakręcie był to dzień uśmiechu, radości, wrażliwości, pełen pozytywnych i dobrych emocji, dający okazje do poruszenia tak ważnych spraw, jakimi są bezpieczeństwo, zaufanie oraz sprzeciw wobec wszelkiej przemocy. Tego dnia cała społeczność przedszkolna była ubrana na biało, oraz każdy miał do ubrania przypięta białą wstążkę. W ramach akcji odbyło się wiele zajęć poruszających tematykę wrażliwości emocjonalnej, empatii, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz eliminowania zachowań naruszających prawa i dobra osobiste innych, powodując cierpienia i szkody. Były m.in.: pogadanki w grupach o emocjach i agresji „Współpraca i życzliwość”, prace plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów „Kolory emocji – uczymy się rozpoznawać trudna emocje”, zabawy muzyczno-ruchowe oraz relaksacyjne. Dzieci wykonały też białe kwiatki z papieru oraz wręczyły je koleżance lub koledze. W starszych grupach wystawiono teatrzyk Kamishibai „U sowy na przyjęciu”  mający na celu kształtowanie postaw prawidłowego zachowani. Przeprowadzono także zajęcia z  kodowania z wykorzystaniem robota GeniBot „Emocje co to takiego?”. Przedszkole zaoferowało możliwość konsultacji rodziców z psychologiem, która pełniła dyżur i służyła radą oraz wsparciem w trudnych sytuacjach związanych ze zwalczaniem przemocy.

,,Niewidomy – nie widzę problemu” i “Przerwy mima”

Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie aktywnie włączyli się w kampanię. We wszystkich klasach odbyły się pogadanki i dyskusje dotyczące przemocy rówieśniczej. Dzieci w ramach lekcji i zajęć dodatkowych przygotowywały plakaty zachęcające do zachowań pozbawionych agresji. Klasa  V a przygotowała prezentację, w której sami uczniowie określali, jakie rodzaje przemocy są dotkliwe i niosą przykre konsekwencje. Wszystkie klasy przygotowały  napis ,,STOP PRZEMOCY- LEPIEJ PRZYTUL”. Efekt wspólnej pracy umieszczony został na ogrodzeniu szkolnym. Najmłodsi uczniowie w bardzo sugestywny sposób zaprezentowali symbol akcji – białą wstążkę. Ustawili się w kształt ogromnej wstęgi, trzymając białą tkaninę. Efekt ich starań został uwieczniony na fotografii. Szkolne korytarze zostały ozdobione skrzydłami życzliwości. Szkołę ozdobiły także anioły symbolizujące przyjemne emocje. Oddziały przedszkolne także aktywnie włączyły się w kampanię i przygotowały krótki filmik dotyczący właściwego reagowania w sytuacjach konfliktowych. Życzliwość i tolerancja były też hasłem przewodnim zamieszczonym na plakatach przygotowanych przez klasy integracyjne, pod wspólnym hasłem „One są wśród nas”. Zorganizowano także warsztaty ,,Niewidomy – nie widzę problemu”, które prowadził pan Sebastian Grzywacz – osoba niewidoma. Takie bezpośrednie spotkanie z osobą ociemniałą pozwoliło dzieciom zrozumieć trudności, jakie napotykają niepełnosprawni w codziennym życiu. Klasy ósme uczestniczyły w spotkaniu z policjantką Karoliną Pardej, która rozmawiała z uczniami o odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży w związku z przemocą w szkole, w domu i w sieci.

W Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Gliniance 25 listopada wszystkie klasy zostały poinformowane o kampanii. Dzieci otrzymały białe wstążki. Na szkolnym ogrodzeniu zawisły banery przedstawiające prace dzieci na temat „STOP PRZEMOCY”. Tego dnia klasy 0 obchodziły również Dzień Pluszowego Misia. Panie Marlena Szpulecka i Marta Bąk przygotowały dla oddziału przedszkolnego mnóstwo zabaw i niespodzianek związanych ze świętem misia. W klasach I-VIII wychowawcy przeprowadzili lekcje na temat telefonów zaufania. Uczniowie z klas 0 -VI nauczyły się piosenki „Dziecko ma prawo”, którą zaprezentowali podczas projekcji filmu na zakończenie akcji. W piątek 3 grudnia w szkole zorganizowano „Przerwy mima”, w czasie których wszyscy uczniowie i nauczyciele milczeli na korytarzach na znak sprzeciwu wobec przemocy. Uczniowie przygotowali „Znaki Zakazu” (sprzeciw wobec przezywaniu, obgadywaniu, wykluczaniu z grupy, złośliwych smsów, itp.), które wykorzystano w czasie „Kręgu Antyprzemocowego”, zorganizowanego 9 grudnia. Dzieci wyszły tego dnia na dwór i utworzyły krąg wokół szkoły. Uczniowie trzymali znaki i minutą ciszy wyrazili swój sprzeciw wobec przemocy. W czasie trwania kampanii uczniowie klasy VI przygotowali sztukę „Podróżnik w krainie Praw Dziecka”. Przedstawienie zostało nagrane i 10 grudnia wszyscy uczniowie obejrzeli je na dużym ekranie w sali gimnastycznej.

W Szkole Podstawowej im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Malcanowie, również przeprowadzono szereg działań promujących życie bez przemocy i propagowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W akcję zaangażowała się cała szkolna społeczność.  Utworzono tablicę na korytarzu informującą o kampanii „Biała Wstążka 2021 – Różne Barwy Przemocy”. Uczniowie klas VIII wykonali kilkaset białych wstążeczek, symbolizujące solidarność z ofiarami przemocy, które przypięto wszystkim dzieciom w szkole. Podczas dnia otwartego w szkole przeprowadzono pogadankę dla rodziców na temat „Jak wspierać dziecko”. Każda klasa wykonała wspólnie z wychowawcą wstążkę, według własnego pomysłu i w dowolnej formie. Na wstążkach są hasła na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz podpisy dzieci z poszczególnych klas. Ze wszystkich wstążek utworzono wystawę na korytarzu szkolnym. Wykonano dwie duże białe wstążki i umieszczono je na ogrodzeniu szkolnym. Obok nich umieszczono hasła „Stop przemocy” w kilkunastu językach świata. Uczniowie klas VIII sporządzili tablicę o przemocy. Sami zdefiniowali przemoc: fizyczną, psychiczną oraz cyberprzemoc. Opisali przejawy i skutki stosowania przemocy. Na tablicy znalazł się również napis – „Pamiętaj – przemoc w każdej postaci jest karalna” Sporządzono wystawę plakatów – „Różne Barwy Przemocy”. Uczniowie klas VIII utworzyli „Żywą Białą Wstążkę”. Młodsze klasy wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Policji z Otwocka. Spotkanie było o skutkach stosowania przemocy, jak sobie radzić z przemocą oraz gdzie szukać pomocy.

Również na terenie Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie odbywały się liczne działania w ramach kampanii „Biała wstążka”. Pod hasłem „Bycie przeciw mocy (przemoc) zastępujemy dążeniem w kierunku mocy (pomoc)” przygotowano szereg działań. Uczniowie klasy VII zorganizowali akcję informacyjną na temat kampanii, zaś wszyscy wykonali białe wstążki. Dzieci z klas 0 – III przygotowały akcję plakatową „Barwy przemocy”, a ich starsi koledzy – plakaty z informacjami edukacyjnymi na temat karalności, rodzajów przemocy, form wsparcia. Plakaty wyeksponowano na korytarzu szkolnym, stronie i facebooku szkoły oraz na tablicach informacyjnych w miejscowości Zakręt i Izabela. „Starsi czytają młodszym” to międzypokoleniowa akcja czytelnicza, w której uczniowie klas IV-VIII czytali bajki młodszym kolegom. Przeprowadzono także „Akcję motywacja – wszyscy jesteśmy ważni!” połączoną z akcją „Rówieśnik rówieśnikowi jako wsparcie w trudnej sytuacji”. Na korytarzach szkolnych pojawiły się hasła motywacyjne. Uczniowie rozmawiali w klasach na temat udzielania wsparcia osobie w trudnej sytuacji, radzenia sobie ze złością. Przygotowali propozycje wspierania osób doznających przemocy lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Rodzice i społeczność lokalna mogła skorzystać z indywidualnych porad i uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez psychologa szkolnego o tematyce „Złość Dziecka, złość Rodzica”.

„Rodzicielstwo bez przemocy” i “Drużyna nieprzezywaczy”

Kampania Biała Wstążka w Gminnym Ośrodku Kultury została zainaugurowana 25 listopada. Wszyscy uczestnicy zajęć w okresie od 25 listopada do 10 grudnia otrzymywali białe wstążki – symbol akcji. Seniorzy, uczestniczący w zajęciach Wiązowskiej Akademii Seniora, spotkali się  z pracownikiem GOK, który opowiedział im o akcji. Rodzice z maleńkimi dziećmi w ramach Klubu „Rodzina” spotkali się z psycholog Natalią Gutowską. Rozmawiano o tym, z jakich powodów złoszczą się dzieci na różnych etapach rozwoju. Jak radzić sobie z napadami złości, jak sobie pomóc aby nie reagować agresją czy nerwami. Ponadto dla najmłodszych zorganizowano warsztaty umuzykalniające jako przykład i sposób na odreagowanie nerwów czy złości w ramach kampanii „Rodzicielstwo bez przemocy”. W ramach kampanii zorganizowano weekendowe warsztaty „Smocza kraina”. Dzieci oglądały film „Jak wytresować smoka”, który niósł przesłanie, że to nie tężyzna fizyczna stanowi siłę człowieka, lecz jego serce i intelekt. Morał filmu wpisywał się w tematykę, którą poruszono podczas drugiej części warsztatów, w której dzieci samodzielnie wykonywały rzeźby smoków. Dla dzieci z gminnego przedszkola w Wiązownie zorganizowano warsztaty artystyczne pt. „Węże”. Dzieci poznały symbol medycyny. Rozmawiano o tym, kto może pomóc, do kogo zgłosić się na wypadek jakiegokolwiek problemu. Chórzyści Chóru Mienia River dołączyli do akcji biała wstążka, przypinając symboliczne kokardki oraz śpiewając utwór „Wolność”. W dniach 3 – 5 grudnia w Pawilonie Kultury odbywał się biwak harcerski Szczepu „Nie!” z Otwocka. Harcerze zostali zapoznani z tematem akcji, wyposażeni w białe wstążki. Podczas gminnego wydarzenia „Wspólne Ubieranie Choinki”, które odbyło się 5 grudnia na placu przy Pawilonie Kultury, wolontariusze oraz instruktorzy GOK rozdawali białe wstążki uczestnikom warsztatów realizowanych w ramach tzw. strefy „Fabryka elfów”. W ramach działań sportowych także promowano kampanię „Biała Wstążka”, m.in. podczas organizowanych w Gminnym Parku Centrum w Wiązownie treningów biegowych realizowanych w okresie kampanii pod nazwą „Run – no stress”, podczas spotkań nordic– walking „Zdrowe ciało – zdrowy umysł”. A 4 grudnia zorganizowano turniej piłkarski  „Mamy gramy!!!”, w czasie którego rozdawano symbol akcji – białe wstążki.

W ramach gminnych obchodów “Białej Wstążki” 15 listopada w bibliotece w Wiązownie gościliśmy uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej w Wiązownie. Tematem spotkania “Przezywacze” była agresja rówieśnicza w szkole. Celem spotkania było uwrażliwienie dzieci na krzywdę, uświadomienie, że przezwiska ranią oraz kształtowanie empatii wśród rówieśników. Dzieci wysłuchały opowiadania “Drużyna nieprzezywaczy”. Rozmawiano o tym, jak czuła się bohaterka, którą koledzy nazwali “niełapaczem” i o Misi, której było smutno, bo nazwano ją “rozlewaczem farb”. Biorąc przykład z bohaterów, dzieci wyraziły chęć założenia drużyny nieprzezywaczy. Wspólnie stworzono regulamin takiej drużyny. W filii w Gliniance odbyły się warsztaty z uczniami klasy I. Podczas zajęć dzieci uczyły się m.in. otwarcie wyrażać swoje uczucia, rozumieć potrzebę udzielania sobie wzajemnej pomocy, umiejętności podejmowania rozsądnych decyzji w trudnych sytuacjach i współdziałać w grupie.

W przygotowanym “Kąciku rodzica” znalazło się dużo pozycji na tematy związane z przemocą. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone historie, można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych. Księgozbiór kierowany do czytelników jest propozycją dla wszystkich tych, którzy chcą coś zmienić w sobie, w swoim zachowaniu i w rodzinach oraz w swoim środowisku. Zróżnicowana oferta jest stale poszerzana. Biblioteka zachęca do śledzenia katalogów http://katalog.bibliotekawiazowna.pl i korzystania z oferty czytelniczej.

Na Targowisku Gminnym „Mój Rynek”, w ramach akcji „Biała wstążka”, odbyły się przygotowane przez Zakład gospodarki Komunalnej w Wiązownie warsztaty plastyczne „Pan Kropelka – Strażnik Mocy”. Wzięły w nich udział dzieci z terenu gminy. Podczas zajęć każde dziecko mogło namalowania postać swojego ulubionego bohatera, który mu pomaga w chwilach zwątpienia i zdenerwowania. Prace były wykonane na folii typu strech. Dzieci brały także udział w zabawach z nagrodami. Uczestnikom wręczano baloniki (ok. 90 szt.), białe wstążki (56 szt.), gadżety z motywem wody (ok. 90 szt.) oraz artykuły papiernicze (30 szt.).

Dziękujemy za udział w kampanii „Biała Wstążka 2021” 

wszystkim naszym placówkom oświatowym – szkołom podstawowym i przedszkolom – nauczycielom, pedagogom oraz dzieciom i młodzieży, Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Środowiskowemu Domowi Samopomocy, psychologom i pedagogom pracującym w szkołach i przedszkolach, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wiązownie i świetlicom wiejskim, Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna i jej filiom, wydziałom Urzędu Gminy Wiązowna, Dziennemu Domowi „Senior+” i Klubowi „Senior+” z Woli Karczewskiej, zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Radzie Gminy Wiązowna, wszystkim świetlicom środowiskowym oraz klubom sportowym. 

Konkurs #LepiejPrzytul “Różne barwy przemocy”. Wyniki

Zwycięska praca Laury Czerwonki w kategorii 3 - 5 lat
Zwycięska praca Laury Czerwonki w kategorii 3 - 5 lat (Foto: UG Wiązowna)

Rozstrzygnęliśmy konkurs #LepiejPrzytul „Różne barwy przemocy” w ramach gminnej akcji „Biała wstążka”. Nagrody zostaną wręczone 5 grudnia podczas “Wspólnego ubierania choinki” w Wiązownie.

Każdy uczestnik mógł zgłosić do konkursu tylko jedną, niepublikowaną wcześniej oraz samodzielnie wykonaną pracę. Na konkurs wpłynęły ich 98.

Jury pod przewodnictwem Agaty Łęgowskiej, przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, miało naprawdę trudny orzech do zgryzienia. Zwracało uwagę na przedstawienie tematu oraz na walory artystyczne prac. Laureatami konkursu zostali:

Kategoria 3 – 5 lata

I miejsce: Laura Czerwonka;

II miejsce: Marcelina Sokolik;

III miejsce: Mikołaj Witan;

Wyróżnienia: Ada Czajka, Gaia Sorokin i Franciszek Rybka;

Kategoria 6 – 12 lat

I miejsce: Maria Klimek;

II miejsce: Jagoda Momot oraz Adela Biszewska;

III miejsce: Joanna Dziewulska;

Wyróżnienie: Maria Twardowska, Jan Szewczyk, Marcelina Szulik, Ksawery, Bąbik, Maja Lipska, Aleksandra Szuchnik.

Kategoria Grupa

I miejsce: Iga Czarnecka, Hania Błaszczak, Marysia Matwiej, Kuba Woznica i Jaś Olszewski;

II miejsce: Antoni i Marcelina Gburzyńscy;

III miejsce: Klub „Senior+”: Joanna Kaćkiewicz, Halina Smolińska, Kazimiera Twardowska, Genowefa Piotrowska i Barbara Tyborowska;

Wyróżnienie: Joanna i Marcelina Grzelak;

Wyróżnienie: Amelka Niemyjska, Lena Cichecka, Alicja Łapiak oraz Aleksandra Wilk;

Wyróżnienie: Wiktoria Filipek, Oliwia Trela, Zuza Szymańska, Weronika Nesto.

Wszystkim laureatom gratulujemy!  Nagrody zostaną wręczone podczas wydarzenia „Wspólne ubieranie choinki”, które odbędzie się 5 grudnia przy Pawilonie Kultury w Wiązownie.

Więcej informacji udziela Izabela Trzaska – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: i.trzaska@wiazowna.pl

“Stop Przemocy”. Biblioterapia

Kilka książek na temat przemocy ułożonych na dekoracji z zółtych, jesiennych liści
Nasze biblioteka przygotowała specjalne kąciki z książkami, które poświęcone są różnym formom przemocy (Foto: Biblioteka w Wiązownie)

Przyłączając się po raz trzeci do akcji „Biała Wstążka 2021”, Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna przygotowała kącik tematyczny, w którym książki oznaczone są symbolem białej wstążki. Publikacje dotyczą różnych aspektów przemocy, opisują je i ich przyczyny, pokazują, jak sobie z nimi radzić. Zachęcamy do sięgnięcia po wybrane książki. Mogą stać się orężem w walce z przemocą, nie tylko fizyczną czy ekonomiczną, ale i psychiczną.

Kampania „Biała Wstążka” została zainicjowana w Kanadzie w 1999 r. Ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Jest też manifestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych. Zwraca uwagę na różne aspekty przemocy zarówno tej fizycznej, jak i psychicznej.

W tym okresie organizatorzy kampanii zachęcają, aby przyjąć i nosić białą wstążkę, manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

W księgozbiorach Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna i jej filii jest wiele książek, które poruszają wyżej wymienione tematy. Włączając się w akcję, przygotowaliśmy kącik tematyczny, w którym książki oznaczone są symbolem białej wstążki.

Książka Jacka Hołuba “Beze mnie jesteś nikim. Przemoc w polskich domach” to pozycja, która – jak pisze sam autor – powstała, by pokazać, jak wygląda prawdziwe oblicze przemocy domowej. Autor twierdzi, że przez nasze domy płynie rzeka agresji, bólu, cierpienia i nienawiści. Uważa, że zjawisko przemocy domowej cały czas jest bagatelizowane.

Warto też sięgnąć po książki, które pomogą odbudować poczucie wartości. “Jak myśleć o sobie dobrze?” to propozycja Stefanie Stahl o sztuce akceptacji i życia bez lęku. Inne książka tej autorki Odkryj swoje wewnętrzne dziecko” to klucz do rozwiązywania (prawie) wszystkich problemów. Jak się dogadywać mimo różnic?” opowiada o tym co zrobić, aby komunikacja w pracy, w związku i w rodzinie były proste. Książka “Emocje, relacje, empatia w wieku dojrzałym” Jolanty Marchlewskiej zawiera cenne wskazówki, jak poprawić lub zmienić swoje życie, aby było spełnione i szczęśliwe. Kiedy stawiać granice, aby zachować równowagę w dawaniu i braniu. Brene Brown w książce “Rosnąc w siłę” opisuje, jak podnieść się po upadku, który jest zawsze bolesny. Jak poprawiać błędy i stawiać czoła zranieniu w taki sposób, żeby czerpać z tego mądrość i nauczyć się żyć całym sercem.

“Przemoc emocjonalna, czyli o tym, co naprawdę nas boli: zniewaga, upokorzenie, pozbawienie miłości – jak możemy się przed tym bronić” Wernera Bartensa ukazuje nam, czym dokładnie jest przemoc emocjonalna. Jakie przyjmuje formy? Gdzie leży granica między szorstkością a niesympatycznym zachowaniem? Jak możemy bronić się przed nią już zawczasu? Z książki “Związek wolny od złości. Proste metody na trudne emocje” Matthew McKay i Kim Palega dowiemy się, jak zapobiegać wybuchom złości, jak radzić sobie z gniewem, gdy emocje się nasilają oraz jak poradzić sobie z negatywnymi emocjami.

Przemoc rówieśnicza, której doświadcza połowa uczniów, opisana jest w publikacji Przemoc. Podręcznik przetrwania dla nastolatków. Autorka Aija Mayrock sama doświadczyła prześladowania na własnej skórze. Była nękana przez rówieśników i nauczycieli. Aija pisze, jak poradzić sobie z nękaniem i internetowym hejtem. “Powiedz “NIE” szkolnym dręczycielom” Vanessy Green Allen opowiada o tym, czym jest przemoc szkolna, po czym poznać, że ktoś padł jej ofiarą, co zrobić, jeżeli nas dotyka. Autorka twierdzi, że ofiary nękania cierpią i często im się wydaje, że nic nie mogą na to poradzić. Zawsze możecie szukać pomocy!

Młodszym czytelnikom proponujemy książki “Wielka księga super mocy” i “Wielka księga super skarbów. To, co naprawdę się liczy”.  Pierwsza jest o dostrzeganiu w sobie pozytywnych rzeczy i akceptowaniu siebie. Przypomina o tym, że każdy z nas jest wyjątkowy i ma ukryte zdolności. Druga pozycja, to książka o wartościach, które nadają życiu sens. Lektura inspiruje do poszukiwania własnych skarbów. Pozwala docenić dzieciom osoby i przedmioty, które je otaczają. Zachęca do refleksji nad tym, co mamy, ale także co chcielibyśmy mieć.

Kolejna Co się dzieje w mojej głowie?” Molly Potter i Sarah Jennings porusza takie zagadnienia, jak pozytywny obraz siebie, inteligencję emocjonalną, relacje. Zachęca dzieci, by jak najwcześniej nabrały zdrowych nawyków i wypracowały skuteczne strategie radzenia sobie z trudnościami.

Księgozbiór, który kierujemy do czytelników, jest propozycją dla wszystkich, którzy chcą coś zmienić w sobie, w swoich zachowaniach i rodzinach oraz w swoim środowisku. Zróżnicowana oferta jest stale poszerzana. Zachęcamy do śledzenia naszych katalogów http://katalog.bibliotekawiazowna.pl i korzystania z oferty czytelniczej.

“Nieprzezywacze”. Czytanie uczy empatii

Dzieci na zielonym dywanie przeglądają książki
Dzieci podczas zajęć w bibliotece założyły drużyny "nieprzezywaczy" (Foto: Biblioteka w Wiązownie)

Ogólnopolski Dzień Biblioterapii obchodzony jest 14 listopada w rocznicę zarejestrowania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Rozpoczęło ono działalność w 1997 r. Święto zainicjowano w 2016 r. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Czytanie zbliża. Biblioterapia w izolacji społecznej”.

Z tej okazji oraz w ramach gminnych obchodów “Białej Wstążki 2021” 15 listopada w bibliotece w Wiązownie gościliśmy uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie. Tematem wydarzenia była agresja rówieśnicza w szkole.

 Celem spotkania „Przezywacze” było uwrażliwienie dzieci na krzywdę, uświadomienie, że przezwiska ranią oraz kształtowanie empatii wśród rówieśników. Dzieci wysłuchały opowiadania „Drużyna nieprzezywaczy”. Rozmawialiśmy o tym, jak czuła się bohaterka, którą koledzy nazwali “niełapaczem” i o Misi, której było smutno, bo nazwano ją “rozlewaczem farb”. Biorąc przykład z bohaterów, dzieci wyraziły chęć założenia drużyny nieprzezywaczy. Wspólnie stworzyliśmy regulamin takiej drużyny. Padły deklaracje o przestrzeganiu regulaminu i dbaniu o dobrą atmosferę w klasie.

W “Kąciku rodzica” przygotowanych specjalnie na tegoroczną akcję „Biała Wstążka”znajdą Państwo wiele pozycji na tematy związane z przemocą. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone historie, można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych.

Marzena Bobrowska

Konkurs #LepiejPrzytul “Różne barwy przemocy”. Zgłoś pracę

Dziecięca dłoń z czerwoną kredką rysująca kolorowy obrazek
Malowanie i rysowanie rozwija uzdolnienia plastyczne oraz wyobraźnię (Foto: pixabay.com)

Już po raz trzeci nasza gmina weźmie udział w ogólnoświatowej kampanii “Biała wstążka”. Akcje i wydarzenia na rzecz przeciwdziałania przemocy będą organizowane między 25 listopada a 10 grudnia. Ruszył III konkurs przeciwko przemocy #LepiejPrzytul “Różne barwy przemocy”.

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz całe rodziny z naszej gminy do udziału w konkursie #LepiejPrzytul „Różne barwy przemocy”.

Pokaż różne barwy – oblicza przemocy i sprawcze siły (miłość, przyjaźń, dobro, wiarę, nadzieję, współczucie), które ją zmieniają.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną samodzielnie wykonaną (dowolnymi technikami) pracę plastyczną w formacie A3 lub A4 w czterech kategoriach:

  1. 3 – 5 lat,
  2. 6 – 12 lat,
  3. 13 – 15 lat,
  4. grupa ( nie więcej niż pięć osoby).

Prace można składać od 15 do 30 listopada w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, pon. w godz. 10.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00). Regulamin wraz z załącznikiem dostępny jest pod tekstem.

Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Wiązowna.

Plakat konkursu #LepiejPrzytul "Różne barwy przemocy", który trwa od 8 do 29 listopada.