mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Projekt budżetu 2021 r. Rekordowe środki na inwestycje

Stosy srebrnych monet. Rosną od lewej do prawej

Wójt Gminy przedstawił projekt budżetu na 2021 r. Zawarte w nim informacje będą teraz przedmiotem oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Gminy Wiązowna. Komisje rady spotkają się wkrótce, by zaopiniować plan finansowy na przyszły rok, a następnie – w przypadku pozytywnej opinii – rada zatwierdzi projekt na sesji.

Dochody budżetu Gminy na 2021 rok zaplanowano w kwocie 127.781.921,73 zł. Dochody bieżące to 113 972 849,20 zł, natomiast dochody majątkowe to 13 809 072,53 zł. Na oświatę wg zapewnień Ministra Finansów otrzymamy tylko 17 521 633,00 zł. Wydatki wyniosą tymczasem 36 892 260 zł (38 % budżetu gminy). Dużą częścią naszych dochodów są podatki. Z PITu mieszkańców otrzymamy wg Ministra Finansów 38 874 506,00 zł, a z CIT 1 000 000,00 zł. Oczywiście, to kwoty szacowane, a nie obiecane – wszystko będzie zależeć od bieżącej sytuacji gospodarczej gminy i całego kraju.

Do budżetu państwa w ramach tzw. ”janosikowego” wpłacimy 2 486 142,00 zł (mniej o 210 167,00 zł w stosunku do 2020 r.). Wysokość tej wpłaty do budżetu państwa zależy od wysokości wskaźnika G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców, który dla Gminy Wiązowna wynosi 4 095,66 zł i stanowi 195,20 % średniego wskaźnika Gg dla kraju, wynoszącego 2 098,22 zł. Aby kwota oddawana z naszych podatków była mniejsza, potrzebujemy odpowiedzialnego zachowania nas wszystkich – przede wszystkim meldowania się w miejscu zamieszkania i odprowadzania podatków do otwockiego urzędu skarbowego. Prawie 2,5 mln zł „janosikowego” rocznie to kilometry chodników, ścieżek rowerowych czy oświetlenia ulicznego!

Przyszłoroczne wydatki wyniosą 130 876 615,66 zł. Wydatki bieżące szacowane są na 96 396 170,58 zł, zaś wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 34 480 445,08 zł, tj. 26,35% wydatków ogółem.

Duże środki przeznaczymy na współpracę z policją. Ponad 800 tys. zł przekażemy na dokończenie budowy Posterunku Policji w Wiązownie przy ul. Leśnej. A 136 575,00 zł wydamy na dofinansowanie etatu dzielnicowego i etat pracownika administracyjnego na tym posterunku. Kwotę 2 085 150,00 zł przeznaczymy na współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie i ościennymi gminami – będziemy finansować wydatki związane z utrzymaniem linii 720, 722 i 730, a także linii L: L20, L22 i L48. Ponad 3 700 000 zł kosztować nas będzie utrzymanie dróg gminnych – te środki będą w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, który zarządza naszymi drogami, dba o ich przejezdność i zajmuje się utrzymaniem wybudowanych chodników i ścieżek rowerowych. Po oddaniu do użytku S17, otrzymamy także do utrzymania kilometry dróg serwisowych. To będzie kolejny gigantyczny wydatek, na który musimy wtedy przeznaczyć kolejne środki.

Ponad 1,1 mln zł otrzymają organizacje pozarządowe. Należą do nich ochotnicze straże pożarne, które z budżetu gminy finansują swoją działalność, a także kluby sportowe i inne stowarzyszenia, realizujące zadania publiczne lub współpracujące z nami przy projektach dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Na partycypację trzeciego sektora w życiu gminy w przyszłym roku przeznaczymy najwięcej środków w historii gminy. Aż 200 000 zł przeznaczone zostało na tzw. inicjatywy lokalne, czyli projekty realizowane przy udziale finansowym lub organizacyjnym mieszkańców.

Po zatwierdzeniu ostatecznego kształtu budżetu przez radę gminy, nasze wydziały i jednostki organizacyjne przekażą odpowiedzi do wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli propozycje działań do przyszłorocznego budżetu. A tych wpłynęło ponad 200.

Szczegółowe informacje o budżecie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna.

https://bip.wiazowna.pl/urzad,a,35714,zarzadzenia-wojta-od-nr-1113032020.html

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowym: tel. 22 512 58 40.

Drastyczny spadek. Finanse publiczne zagrożone

Kryzysy gospodarczy. Czerwona strzałka skierowana w dół. W tel kobieta w maseczce i liczby
Kryzysy gospodarczy. Czerwona strzałka skierowana w dół. W tel kobieta w maseczce i liczby

1 295 021 zł, czyli 44 % mniej niż przed rokiem otrzymała nasza gmina w maju z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W gminach zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa” ten ubytek wynosi średnio około 40 proc. To drastyczny spadek dochodów, który zmusi samorządy do zahamowania tak wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, co może skutkować wzrostem bezrobocia.

Już teraz wstrzymaliśmy realizację zadań z Funduszu Sołeckiego 2020, którego pula w tym roku to 1 132 651,89 zł. Podobnie jest z inwestycjami ogólnogminnymi, które do czasu ustabilizowania sytuacji finansowej zostały zamrożone. Zablokowaliśmy wydatki we wszystkich gminnych jednostkach, ograniczając do minimum ich funkcjonowanie. Oszczędzamy na zakupach, prądzie, a nawet na paliwie.

Nie będzie w tym roku podwyżek czy nagród, bo każda złotówka jest ważna. I ważni są nasi przedsiębiorcy, którzy przekazują CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) do budżetu państwa. Stamtąd prawie 7% zasila budżet gminy – a więc im lepiej i skuteczniej rozwija się przedsiębiorca, tym większe podatki płaci. A z tych środków więcej trafia na gminne inwestycje, np. drogi, oświetlenie czy utrzymanie szkół. Zobacz, jak wspieramy przedsiębiorców w pandemii: https://tuwiazowna.pl/koronawirus-w-polsce/

Bezpieczeństwo mieszkańców jest teraz szczególnie ważne. Dlatego mimo trudnej sytuacji finansowej wspieramy też straż pożarną i policję. Co tydzień przekazujemy im środki ochrony osobistej, by mogli bezpiecznie interweniować w razie wypadków czy zagrożeń. Za kwotę 75 951,03 zł kupiliśmy maseczki dla wszystkich mieszkańców, a na walkę z pandemią wydaliśmy już 110 000 zł. Te środki nie były przewidziane w budżecie, gdy planowaliśmy go jesienią zeszłego roku. Dlatego, żeby stać nas było na działania pomocowe, maksymalnie ograniczyliśmy inne zadania bieżące. O oszczędzanie publicznych pieniędzy poprosiliśmy też nasze organizacje pozarządowe, które w wyniku konkursów ofert otrzymały 712 920 zł.

W naszej ocenie sprawą dramatycznej sytuacji finansowej samorządów powinna pilnie zająć się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. Będziemy też poruszać ją w ramach Forum Odbudowy Polskiej Gospodarki (Okrągły Stół Gospodarczy), powołanego w ubiegłym tygodniu przez przedstawicieli Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” oraz Rady Przedsiębiorczości. Jesteśmy w stałym kontakcie z innymi samorządami i na bieżąco monitorujemy sytuację finansową w kraju. To ona ma największy wpływ na zahamowanie rozwoju gospodarczego naszej gminy, którego najbardziej się teraz obawiamy.

 

Foto: pixabay.com