Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ranking najbogatszych samorządów w 2022 r. Nasza gmina 11 na Mazowszu

Wspólnota. Ranking najbogatszych samorządów w 2022 roku.
Gmina Wiązowna jest jedną z 1513 w całym zestawieniu (foto: "Wspólnota")

Pismo „Wspólnota” opublikowało „Ranking najbogatszych samorządów w 2022 roku”. Nasza gmina zajęła 67 miejsce wśród 1513 gmina wiejskich oraz 11 miejsce na Mazowszu.

Metoda obliczenia wskaźnika rankingowego była taka sama jak w poprzednich latach. Pominięto dochody z dotacji celowych. Wpływ wielkiej, jednorazowej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd w rankingu. Był to jednak awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności.

Twórcy rankingu dodali ważne zastrzeżenie. System finansowania samorządów jest coraz bardziej rozchwiany, niestabilny i przez to trudny do interpretacji. Na przykład dotacje otrzymywane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przynajmniej częściowo były księgowane jako dochody własne, co zniekształca w pewnym stopniu obraz.

Wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie efekty podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków.

Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej. Gmina Wiązowna zajęła 67 miejsce na 1513 gmin wiejskich, które znalazły się w zestawieniu, oraz 11 miejsce wśród jednostek samorządowych z Mazowsza z 6132,43 zł na mieszkańca. Pełne zestawienie w formacie PDF dostępne jest na stronie pisma „Wspólnota”.

Źródło: „Wspólnota

Ranking „Dopłaty do transportu zbiorowego”. Nasza gmina w czołówce

Autobusy w barwach stołecznego ZTM
Autobusy w barwach stołecznego WTP (Foto: ZTM)

Pismo „Wspólnota” policzyło, ile pieniędzy z budżetów dopłacały w 2022 r. samorządy do komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca. Nasza gmina znalazła się na szóstym miejscu wśród 1019 gmin wiejskich, a na Mazowszu mamy pierwszą lokatę.

Zdecydowanie najwyższe dopłaty do transportu zbiorowego (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) ponosi od lat Warszawa. W 2022 r. był to jedyny samorząd, w którym przekraczały one 1000 zł per capita. W sumie w siedmiu samorządach dopłaty były wyższe niż 500 zł na mieszkańca. Na zbiór ten składa się sześć miast wojewódzkich i podpoznańska gmina Suchy Las.

Grupa z wydatkami przekraczającymi 300 zł na osobę jest już liczniejsza, składa się z ponad 40 gmin. Jest wśród nich 15 miast wojewódzkich, 11 innych miast na prawach powiatu, trzy miasta powiatowe, trzy małe miasta i 11 gmin wiejskich. Nasza gmina znalazła się na szóstym miejscu wśród 1019 gmin wiejskich oraz jesteśmy pierwsi na Mazowszu z wydatkami 342,340 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pełne zestawienie dostępne jest na stronie wspolnota.org.pl.

Charakterystyczne, że poza miastami na prawach powiatu są to niemal wyłącznie gminy podmiejskie głównych obszarów metropolitalnych: pięć podpoznańskich, pięć w konurbacji śląsko-zagłębiowskiej, dwie podwarszawskie, dwie leżące koło Szczecina oraz po jednej spod Wrocławia i Łodzi. Jedyną niepodmiejską gminą w gronie samorządów z bardzo wysokimi wydatkami na transport zbiorowy jest Żywiec.

Przy tworzeniu zestawienia pod uwagę wzięto wydatki w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 60001 pasażerskie przewozy kolejowe, 60002 infrastruktura kolejowa, 60003 pasażerskie przewozy autobusowe, 60004 lokalny transport zbiorowy, 60020  funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, 60021 funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych i 60022 funkcjonowanie systemów rowerów publicznych. Podstawą rankingu są te właśnie wydatki pomniejszone o wpływy (dochody własne) w ujęciu bieżącym w tych samych rozdziałach – np. ze sprzedaży biletów w miastach, w których przechodzą one przez budżet.

Źródło: Pismo „Wspólnota”

Ranking „Wydatki na ochronę powietrza i klimatu”. Nasza gmina na podium!

Dużo rozsypanych banknotów 100-złotowych
(Foto: Adobe Stock)

Po raz pierwszy w historii rankingów pismo „Wspólnota” zajęło się wydatkami odgrywającymi stosunkowo niewielką rolę w budżetach JST - na ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Temat podjęto ze względu na społeczną wagę problemu, jakim jest smog. Nasza gmina znalazła się podium w zestawieniu wszystkich gmin wiejskich. Zajęliśmy trzecią pozycję na 1365 jednostek!

Jak czytamy we wstępie do rankingu: „Nakłady na środki trwałe, czyli inwestycje w obszarze ochrony powietrza i klimatu poniesione przez różne podmioty (przedsiębiorstwa – w tym spółki samorządowe, budżety samorządowe, budżet państwa) w latach 2018–2021 GUS oszacował łącznie na 15,1 mld zł: 2018 r. – 2,9 mld zł; 2019 – 4,1 mld; 2020 – 3,7 mld; 2021 – 4,4 mld („Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska” – raport przygotowany przez GUS, Warszawa; raporty dla poszczególnych lat 2018–2021 dostępne są na stronie www.stat.gov.pl). Oznacza to, że ponad jedna trzecia tych wydatków przypadła na budżety samorządowe”.

Pod uwagę wzięto wszystkie wydatki w rozdziale budżetowym 90005 poniesione w latach 2018–2021, podzielone przez liczbę mieszkańców danej jednostki samorządowej. Okazuje się, że w prawie 1200 gminach nie przekroczyły one 50 zł na mieszkańca, były więc symboliczne. Na przeciwnym biegunie mamy 96 gmin z kwotą 1000 zł na mieszkańca.

Gmina Wiązowna zajęła trzecie miejsce na podium wśród 1365 gmin wiejskich. Wyprzedziły nas tylko Kleszczów i Rząśnia. W naszym przypadku to 3022,447 przypadające na mieszkańca.

Pełne zestawienia można znaleźć na stronie pisma “Wspólnota” dostępnych na stronie wspolnota.org.pl

Źródło: „Wspólnota”

“Liderzy inwestycji”. Jesteśmy w pierwszej 10. na Mazowszu

Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2018-2020

Pismo „Wspólnota” opublikowało zestawienie „Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2018-2020”. Nasza gmina kolejny raz znalazła się w pierwszej 10. gmin wiejskich na Mazowszu. W zestawieniu ogólnopolskim zajęła 67 lokatę.

Opublikowano kolejny ranking wydatków inwestycyjnych samorządów czasopisma „Wspólnota”. Pod uwagę wzięto całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2018-2020). W ten sposób twórcy rankingu chcą uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Jak piszą: Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu.

W zestawieniu przeanalizowano wydatki 16 województw i 18 miast wojewódzkich, 48 miast na prawach powiatu, 314 powiatów, 267 miast powiatowych, 610 miast innych oraz 1533 gmin wiejskich. W obliczeniach brano pod uwagę średnie wydatki inwestycyjne samorządów w przeliczeniu na mieszkańca.

Gmina Wiązowna znalazła się na 67 miejscu spośród 1537 gmin wiejskich, jakie wzięto pod uwagę w rankingu. Średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2018-2020 wyniosły 1913,95 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Nasza gmina – w porównaniu z przednim zestawieniem za lata 2017-2019 – utrzymała dziewiąta pozycję na Mazowszu.

Cały ranking dostępny jest na stronie: http://www.wspolnota.org.pl.

Liderzy inwestycji. Wiązowna w pierwszej 10. na Mazowszu

Szkoła Podstawowa w Gliniance. Widok od tyłu na budynek, plac zabaw oraz bieżnie
Szkoła Podstawowa w Gliniance po modernizacji (Foto: UG Wiązowna)

Nasza gmina znalazła się w pierwszej 10. gmin wiejskich na Mazowszu w opublikowanym przez pismo „Wspólnota” rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2016-2018 – Liderzy inwestycji. W zestawieniu ogólnopolskim zajęła 51 lokatę.

Opublikowano kolejny ranking wydatków inwestycyjnych samorządów czasopisma „Wspólnota”. Pod lupę wzięto lata 2016, 2017 i 2018. W obliczeniach brano pod uwagę średnie wydatki inwestycyjne samorządów w przeliczeniu na mieszkańca.

W zestawieniu przeanalizowano wydatki inwestycyjne 16 województw, 18 miast wojewódzkich, 48 miast na prawach powiatu, 314 powiatów, 267 miast powiatowych, 597 miast innych oraz 1547 gmin wiejskich. Podstawą danych były statystyki Głównego Urzędu Statystycznego.

Gmina Wiązowna znalazła się na 51 miejscu spośród 1547 gmin wiejskich, jakie wzięto pod uwagę w rankingu. Średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2016-2018 wyniosły 1556,16 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Nasza gmina – w porównaniu z przednim zestawieniem za lata 2015-2017 – utrzymała 10 pozycję w przypadku gmin z Mazowsza. Jeśli zaś chodzi o zestawienie gmin wiejskich w kraju, jesteśmy na 51 miejscu, a wydatki inwestycyjne per capita wzrosły z 1283,38 zł  do 1556,16 zł.

Cały ranking dostępny jest na stronie: http://www.wspolnota.org.pl.