mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Spis rolny. Bezpieczeństwo ludzi i danych to priorytet!

Dane spisowe są zbierane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo
Dane spisowe są zbierane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo (Foto: GUS)

Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych.

Po pierwsze – człowiek

Ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego Centralne Biuro Spisowe wstrzymało na początku października możliwość kontaktów bezpośrednich rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych. Jednak ze względu na liczne sygnały zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość pracowników statystyki do służby w warunkach zwiększonego zagrożenia, Centralne Biuro Spisowe dopuściło możliwość realizacji od 10 października wywiadów bezpośrednich. Troska o bezpieczeństwo rachmistrzów i rolników spowodowała wprowadzenie  szczególnych zasady w kontaktach z respondentami. Maseczki, żele i wywiady na otwartym terenie stały się już normą. Ze względu na sytuacje w powiecie otwockim preferujemy samospis i spis przez telefon.

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien przekazać rachmistrzowi nr telefonu w celu odbycia obowiązkowego wywiadu.

Po drugie – ochrona danych

Informacje o jednostkowych gospodarstwach rolnych zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego NIE BĘDĄ NIGDZIE I NIKOMU UDOSTĘPNIANE! Gwarantują to zarówno rygorystyczne procedury prawne, jak i nowoczesna infrastruktura informatyczna statystyki publicznej.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej informacje statystyczne dotyczące pojedynczego gospodarstwa podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych w formie zbiorczej. Udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych celów niż podane w ustawie jest zabronione (tajemnica statystyczna).

Powyższy zapis oznacza, że DANYCH ZEBRANYCH OD UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA NIE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ NIKOMU – nawet organom ścigania i prokuraturze!!!

Zapis o tajemnicy statystycznej obowiązuje też wszystkich rachmistrzów! Przed podjęciem pracy przy spisie rolnym złożyli oni przysięgę, w której zobowiązali się do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Jej złamanie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi – nawet karą pozbawienia wolności do lat 3!

Bezpieczne metody zbierania i przechowywania danych

Dane spisowe są zbierane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Zarówno samospis internetowy, jak i spis przez telefon, odbywają się za pośrednictwem nowoczesnych i odpowiednio zabezpieczonych systemów teleinformatycznych.

Bezpieczne są też dane zgromadzone i przechowywane w bazach statystyki publicznej. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy statystyki publicznej. Podmiotom zewnętrznym te dane są przekazywane jedynie w formie zbiorczej, gdzie nie można zidentyfikować pojedynczego gospodarstwa.

Warto więc porzucić wszelkie wątpliwości związane z bezpieczeństwem udziału w spisie rolnym i wypełnić obowiązek spisania się jak najszybciej.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

Trwa spis rolny. Spisz się przez internet lub telefon

Plakat informujący o tym, że 1 września ruszyła akcja Powszechnego Spisu Rolnego
1 września ruszyła akcja Powszechnego Spisu Rolnego (Foto: GUS)

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020.

Spis rolny potrwa do 30 listopada. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny sposób. Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny od 1 września na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/.

Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do internetu. Aplikacja spisowa jest dostępna przez 24 godziny na dobę. Dane potrzebne do logowania zostały umieszczone w liście Prezesa GUS.

W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w. 1.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

Powszechny Spis Rolny. Konkurs plastyczny

Dziecko odwrócne tyłem maluje na ścianie niebieską farbą
Malowanie przynosi szereg korzyści dla rozwoju intelektualnego, ruchowego oraz emocjonalnego dziecka (Foto: pixabay.com)

Główny Urząd Statystyczny serdecznie zaprasza do wspólnej zabawy i wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Rolnik jak malowany” dzieci w wieku od 4 do 9 lat oraz ich rodziców lub opiekunów.

Konkurs nie jest skomplikowany i ma na celu umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu, wyzwolenie naturalnej kreatywności oraz propagowanie wiedzy na temat spisów rolnych. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej (techniką dowolną) prezentującej wyobrażenia dzieci dotyczące rolnika w świetle trwającego spisu rolnego.

Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach wiekowych: 4-6 lat i 7-9 lat w terminie od 5 do 25 października. Sto osób, w każdej kategorii wiekowej, których prace plastyczne zostaną dostarczone jako pierwsze, zostanie nagrodzonych atrakcyjnym zestawem gadżetów PSR 2020.

Zasady uczestnictwa w konkursie zostały szczegółowo opisane w regulaminie, który wraz z innymi dokumentami umieszczono na stronie: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/ w zakładce “Konkurs Plastyczny „Rolnik jak malowany”.

Aby małoletnie dziecko mogło wziąć udział w konkursie należy wysłać w jego imieniu skan lub zdjęcie samodzielnie wykonanej pracy plastycznej, skan lub zdjęcie wypełnionej i czytelnie podpisanej Karty Zgłoszenia (Załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz ze skanem lub zdjęciem czytelnie podpisanego Oświadczenia przeniesienia praw autorskich (Załącznik nr 3 do Regulaminu) na adres e‑mail: KONKURSYUSWaw@stat.gov.pl.

Spis rolny. Częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie

Plakat informujący o tym, że 1 września ruszyła akcja Powszechnego Spisu Rolnego i że to obowiązek każdego rolnika
1 września ruszyła akcja Powszechnego Spisu Rolnego (Foto: GUS)

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce istnieje możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. Jednak z powodu tego, że powiat otwocki jest w czerwonej strefie w naszej gminie preferowany jest samospis i spis telefoniczny. Zapraszamy też do urzędu, gdzie pomożemy spisać się Państwu przez internet.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni.

Jeśli to możliwe, wywiad przeprowadza się w terenie otwartym. Jeśli rachmistrz wybierze opcję spisu telefonicznego, zadzwoni do rolnika z numeru: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, w którym można przeprowadzić wywiad przez telefon.

Wywiad bezpośredni nie może być prowadzony z użytkownikami gospodarstw rolnych objętymi kwarantanną i izolacją domową. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.

Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik może też sprawdzić tożsamość rachmistrza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ oraz pod numerem infolinii spisowej  (22) 279 99 99.

Rolniku spisałeś się przez internet? Weź udział w loterii!

GUS ogłosił loterię z nagrodami dla rolników, którzy sami się spisali
GUS ogłosił loterię z nagrodami dla rolników, którzy sami się spisali (Foto: GUS)

Rolnicy, którzy spisali się w spisie rolnym przez internet, mogą wziąć udział w loterii #GUS.

#LoteriaPSR w trzech krokach:

  1. Weź udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 on-line i uzyskaj unikatowy kod potwierdzający samospis;
  2. Zarejestruj otrzymany kod w trakcie trwania akcji (1 października – 22 listopada) na stronie loterii;
  3. Oglądaj transmisje on-line z losowań i sprawdź, czy wygrałeś!

Rolniku, spisz się i wygraj wspaniałe nagrody:

  1. 20 x laptop Dell Inspiron G5 5500,
  2. 88 x tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lit,e
  3. 400 x przenośny dysk twardy Seagate Expansion 2TB.

Pierwsze losowanie już 20 października!

Szczegóły na: https://loteria.spisrolny.gov.pl

Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z okazji i spisz gospodarstwo rolne!

Spis przez telefon jest bezpieczny dla rolnika, bo nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz.
Spis przez telefon jest bezpieczny dla rolnika, bo nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz. (Foto: GUS)

16 września pracę rozpoczęli rachmistrze telefoniczni Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Przez sześć dni w tygodniu dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych z propozycją spisania gospodarstwa rolnego. Warto skorzystać z tej metody spisowej – rachmistrz zadaje pytania i wprowadza odpowiedzi do formularza spisowego, rolnik musi mu tylko przekazać wymagane informacje.

Rachmistrze telefoniczni pracują od poniedziałku do soboty od 8.00 do 20.00.  W tych godzinach telefonu mogą się spodziewać ci użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie spisali jeszcze swojego gospodarstwa przez Internet.

Lista numerów, z których będą dzwonić rachmistrzowie spisowi, będzie dostępna na stronie Urzędu Statystycznego w Warszawie. Będzie też można zweryfikować dzwoniącego przez infolinię.

Jakie są zalety spisu przez telefon? Jest bezpieczny dla rolnika, bo nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz. Wypełnieniem formularza zajmuje się rachmistrz, rolnik musi mu tylko podać potrzebne informacje. Koszt połączenia telefonicznego ponosi Główny Urząd Statystyczny.

Wadą tego rozwiązania jest to, że odbierając telefon rolnik może być zajęty pracą lub nie będzie w tym momencie przygotowany do spisu. Dlatego w pierwszej kolejności warto korzystać z najwygodniejszej metody, czyli samospisu internetowego – wypełniając elektroniczny formularz w domu lub w Gminnym Punkcie Spisowym.

Można też spisać się przez telefon z własnej inicjatywy, dzwoniąc w dogodnej dla siebie chwili na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Należy wybrać przeznaczony dla spisu telefonicznego kanał „1”, a następnie z pomocą rachmistrza wypełnić spis (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

Rolniku, wesprzyj naszą gminę. Spisz się przez internet!

Rolniku, spisz się przez internet!
Rolniku, spisz się przez internet! (Foto: GUS)

Rolnicy z naszej gminy liczymy na was! Jeśli wszyscy weźmiecie udział w Powszechnym Spisie Rolnym, to mamy ogromną szansę na atrakcyjne nagrody dla naszych przedszkoli i szkół!

Drodzy Rolnicy, wasz udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest bardzo ważny dla naszej gminy. Dzięki temu będziemy wiedzieć, ilu was jest, jaka jest wasza sytuacja i jak możemy was wspierać. Dlatego bardzo liczymy, że wszyscy możliwie szybko spiszecie swoje gospodarstwa rolne przez samospis internetowy.

Mamy dla was dodatkową motywację. Poprzez liczny udział w Powszechnym Spisie Rolnym możecie zapewnić szkołom i przedszkolom waszych dzieci atrakcyjne nagrody!

Każda gmina województwa mazowieckiego bierze udział w specjalnym konkursie Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zwycięzcą konkursu zostanie gmina lub miasto z największym odsetkiem osób, które spisały się samodzielnie przez internet.

Konkurs trwa od 16 września do 16 listopada 2020 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada.

Nagrodą dla zwycięskiej gminy będzie 50 sztuk zestawów sportowych dla szkół podstawowych oraz atrakcyjne zestawy edukacyjne dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Rolnicy, bardzo na was liczymy – wystarczy się spisać! Spełnicie swój obowiązek, a przy okazji wasze dzieci mają szansę na atrakcyjne zestawy do nauki i sportu!

Powszechny Spis Rolny. Rolniku twoje dane są bezpieczne!

Infografika z zielonym napisem: Twoje dane są bezpieczne!
Dane mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych (Foto: GUS)

Powszechny Spis Rolny 2020, tak jak wszystkie prowadzone przez statystykę publiczną badania, jest realizowany z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Nie ma więc możliwości kradzieży danych zebranych w spisie rolnym. 

Informacje zebrane podczas badań statystycznych dotyczące poszczególnych gospodarstw nigdy nie były i nie będą przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, w tym organom państwowym czy międzynarodowym korporacjom. Bezwzględne zachowanie tajemnicy statystycznej gwarantuje ustawa o statystyce publicznej.

Ponadto osoby wykonujące prace spisowe są również zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

Powszechny Spis Rolny przez telefon. Od 16 września

Rolniku spisz się przez telefon. Infolinia dział pod telefonem 22 279 99 99
1 września ruszył Powszechny Spis Rolny. Można się spisać przez internet lub telefonicznie (Foto: GUS)

Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna – można się spisać w domu, bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz. O możliwości spisania się przez telefon będą przypominać rachmistrze, dzwoniąc od 16 września do rolników i proponując wypełnienie obowiązku spisowego w ten właśnie sposób.

Najważniejszą i obowiązkową metodą spisową Powszechnego Spisu Rolnego 2020 jest samospis internetowy (aplikacja jest dostępna na stronie https://spisrolny.gov.pl/). Jednak użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dysponują komputerem lub dostępem do internetu i nie skorzystają ze stanowiska komputerowego utworzonego dla nich w Gminnym Punkcie Spisowym, mogą się spisać przez telefon.

Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Infolinia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00. Przed sięgnięciem po telefon warto przygotować wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i mieć je przy sobie.

Rolnikom o możliwości spisu telefonicznego będą od 16 września przypominać rachmistrze. Jeśli do nas zadzwonią, warto skorzystać z ich propozycji i wypełnić od razu formularz spisowy.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do tożsamości i uprawnień rachmistrza, należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i zweryfikować te informacje.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

Powszechny Spis Rolny. Kto musi wziąć w nim udział?

Na zielonym tle po lewej koło z rękoma przytrzymującymi żółte kwiaty rzepaku. Napis: O co zapytamy w spisie rolnym?
Powszechny Spis Rolny rusza 1 września (Foto: GUS)

Jeśli otrzymaliśmy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, nie wyrzucajmy go. Od 1 września powinniśmy niezwłocznie przystąpić do spisu, korzystając z obowiązkowej metody samospisu internetowego.

Obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest nałożony na każdego użytkownika gospodarstwa rolnego w Polsce. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, faktycznie użytkująca gospodarstwo rolne.

Na obowiązek nie ma wpływu fakt czy jest się właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa, czy też użytkuje się je z innego tytułu. Tak samo jak to, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin.

Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca prowadziły działalność rolniczą.

W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 wew. 1.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl