Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Stacja Uzdatniania Wody w Lipowie po modernizacji już działa

Stacja Uzdatniania Wody w Lipowie już działa! Zmodernizowaliśmy jej budynek, przebudowaliśmy instalacje technologiczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz elektryczne. Dzięki przeprowadzonym pracom wzrosła wydajność stacji, a w przyszłości będzie można do niej podłączyć czwarte ujęcie wody.

W ramach inwestycji m.in.:

 1. zmieniono konstrukcję dachu z płaskiego na wielospadowych, w tym zrobiono nadbudowę budynku;
 2. docieplono dach i wymieniono pokrycie dachowe na blachę trapezową;
 3. wymieniono drzwi, zrobiono obróbki blacharskie i orynnowania;
 4. nadmurowano istniejące kominy;
 5. wykonano nowe fundamenty pod urządzenia technologiczne;
 6. pomalowano pomieszczenia i elewację, ułożono gres;
 7. likwidowano kocioł olejowy i istniejące grzejniki, zamontowano grzejniki elektryczne;
 8. zmieniono technologię uzdatniania wody, wymieniono całą instalację technologiczną;
 9. przebudowano i wybudowano doziemne instalacje wodociągowe;
 10. przebudowano istniejące obudowy z kręgów betonowych na obudowy z laminatu poliestrowo-szklanego z ogrzewaniem awaryjnym;
 11. wykonano oświetlenie terenu;
 12. zamontowano ogniwa fotowoltaiczne;
 13. zainstalowano monitoring, alarm, automatykę pomiarową pracy stacji;
 14. rozebrano istniejące utwardzenia z płyt betonowych i wykonano nową z tłucznia.

W wyniku przeprowadzonych prac wydajność stacji po modernizacji wzrosła z 120 m3/h do 180m3/h oraz z 1515,1 m3/d do 3600m3/d. Przebudowa stacji była konieczna ze względu na wzrastającą liczbę mieszkańców i powstających domów w miejscowościach zasilanych ze stacji Lipowo.

Warunki techniczne przyłączenia do sieci są wydawane na bieżąco po złożeniu wniosku przez mieszkańców. We wrześniu 2020 r. z SUW Lipowo było zasilanych 2530 miejsc, stan na 5 grudnia br. wynosił 2996 sztuk.

Przeprowadzenie prac pozwoliło przede wszystkim poprawić jakość dostarczanej wody do mieszkańców naszej gminy, a także umożliwiło przystosowanie stacji uzdatniania wody do podłączenia nowego, czwartego ujęcia wody. Uruchomienie czwartej studni głębinowej w przyszłości i podłączenie jej do stacji zabezpieczy rosnące zapotrzebowanie na wodę z gminnych wodociągów.

Stacja wodociągowa jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga stałego dozoru obsługi. Teraz zdalnie kontrolowane są parametry pracy stacji.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,0 mln zł. Na ten cel otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 2 084 159,90 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Więcej informacji na ten temat udziela Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji, tel 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Koniec prac przy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Lipowie

Stacji Uzdatniania Wody w Lipowie
Stacji Uzdatniania Wody w Lipowie (Foto: ZGK)

Zmodernizowaliśmy budynek stacji uzdatniania wody w Lipowie, przebudowaliśmy instalacje technologiczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz elektryczne.

W ramach inwestycji m.in.:

 1. zmieniono konstrukcję dachu z płaskiego na wielospadowych, w tym zrobiono nadbudowę budynku;
 2. docieplono dach i wymieniono pokrycie dachowe na blachę trapezową;
 3. wymieniono drzwi, zrobiono obróbki blacharskie i orynnowania;
 4. nadmurowano istniejące kominy;
 5. wykonano nowe fundamenty pod urządzenia technologiczne;
 6. pomalowano pomieszczenia i elewację, ułożono gres;
 7. likwidowano kocioł olejowy i istniejące grzejniki, zamontowano grzejniki elektryczne;
 8. zmieniono technologię uzdatniania wody, wymieniono całą instalację technologiczną;
 9. przebudowano i wybudowano doziemne instalacje wodociągowe;
 10. przebudowano istniejące obudowy z kręgów betonowych na obudowy z laminatu poliestrowo-szklanego z ogrzewaniem awaryjnym;
 11. wykonano oświetlenie terenu;
 12. zamontowano ogniwa fotowoltaiczne;
 13. zainstalowano monitoring, alarm, automatykę pomiarową pracy stacji;
 14. rozebrano istniejące utwardzenia z płyt betonowych i wykonano nową z tłucznia.

Przeprowadzenie prac pozwoliło przede wszystkim poprawić jakość dostarczanej wody do mieszkańców naszej gminy, a także umożliwiło przystosowanie stacji uzdatniania wody do podłączenia nowego, czwartego ujęcia wody. Uruchomienie czwartej studni głębinowej w przyszłości i podłączenie jej do stacji zabezpieczy rosnące zapotrzebowanie na wodę z gminnych wodociągów.

Stacja wodociągowa jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga stałego dozoru obsługi. Teraz zdalnie kontrolowane są parametry pracy stacji.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,0 mln zł. Na ten cel otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 2 084 159,90 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Aktualnie trwają odbiory techniczne.

Więcej informacji na ten temat udziela Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji, tel 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Ujęcia wody. Roczna ocena jakości

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku opublikował ocenę jakości wody za 2021 r. Woda ze wszystkich wodociągów publicznych, lokalnych i zakładowych na terenie powiatu otwockiego spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badanie jakości wody przeprowadzono w 12 wodociągach publicznych w: Otwocku, Józefowie, Glinkach, Celestynowie, Glinie, Ostrowie, Bocianie, Rzakcie, Lipowie, Majdanie, Osiecku, Sobienie-Jeziorach oraz w hydroforni w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

Badaniu poddano także 16 ujęć indywidualnych zaopatrujących w wodę obiekty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w budynkach: użyteczności publicznej, mieszkania zbiorowego lub mieszkalnych. Łącznie pobrano ponad 220 próbek wody.

Otwocki sanepid stwierdził, że jakość wody była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów.

Źródło: Powiat Otwocki

Stacja Uzdatniania Wody w Lipowie. Ruszyła przebudowa

Stacji Uzdatniania Wody w Lipowie
Stacji Uzdatniania Wody w Lipowie (Foto: ZGK)

Ruszyły prace przy przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Lipowie. Wykonawca przebuduje także instalacje technologiczne, jak również przebuduje i wybuduje doziemne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne. Wykona także zagospodarowanie terenu.

W ramach inwestycji wykonawca m.in.:

 1. zmieni konstrukcję dachu z płaskiego na wielospadowy;
 2. dociepli dach i wymieni pokrycie dachowe na blachę trapezową;
 3. wymieni stolarkę drzwiową, zrobi obróbkę blacharską i orynnowanie;
 4. nadmuruje istniejące kominy;
 5. wykonana nowe fundamenty pod urządzenia technologiczne;
 6. pomaluje pomieszczenia i elewacje, ułoży gres;
 7. zlikwiduje kocioł olejowy i istniejące grzejniki, zamontuje grzejniki elektryczne;
 8. zmieni technologię uzdatniania wody;
 9. przebuduje i wybuduje doziemne instalacje wodociągowe;
 10. przebuduje istniejące obudowy z kręgów betonowych na obudowy z laminatu poliestrowo-szklanego z ogrzewaniem awaryjnym;
 11. wykonana oświetlenie terenu;
 12. zamontuje ogniwa fotowoltaiczne;
 13. wykonana instalacje SSWiN, CCTV, AKP;
 14. dokona rozbiórki istniejących utwardzeń z płyt betonowych i wykonana nowe z tłucznia.

Przeprowadzenie wymienionych prac pozwoli przede wszystkim poprawić jakość dostarczanej wody do domów mieszkańców naszej gminy, a także umożliwi przystosowanie stacji uzdatniania wody do podłączenia nowego, czwartego ujęcia. Uruchomienie czwartej studni głębinowej w przyszłości i podłączenie jej do stacji zabezpieczy rosnące zapotrzebowanie na wodę z wodociągów w gospodarstwach domowych.

Stacja wodociągowa będzie w pełni zautomatyzowana i nie będzie wymagała stałego dozoru obsługi. Czynności eksploatacyjne będą polegały jedynie na kontrolowaniu zdalnie odczytów parametrów pracy stacji.

Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2022 r. Całkowity koszt inwestycji to blisko 4 mln zł. Na ten cel otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 2 084 159,90 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Tomasz Milenicki, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl.

Stacja Uzdatniania Wody w Lipowie. Przebudowa

Stacji Uzdatniania Wody w Lipowie
Stacji Uzdatniania Wody w Lipowie (Foto: ZGK)

Podpisaliśmy umowę na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Lipowie wraz z przebudową instalacji technologicznych oraz przebudową i budową doziemnych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych wraz z zagospodarowaniem terenu.

W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in.:

 1. zmiana konstrukcji dachu z płaskiego na wielospadowych, w tym nadbudowa budynku,
 2. docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na blachętrapezową,
 3. wymiana stolarki drzwiowej, obróbek blacharskich i orynnowania;
 4. nadmurowanie istniejących kominów;
 5. wykonanie nowych fundamentów pod urządzenia technologiczne;
 6. malowanie pomieszczeń i elewacji, ułożenie gresu;
 7. likwidacja kotła olejowego i istniejących grzejników, montaż grzejników elektrycznych;
 8. zmiana technologii uzdatniania wody;
 9. przebudowa i budowa doziemnych instalacji wodociągowych;
 10. przebudowa istniejących obudów z kregów betonowych na obudowy z laminatu poliestrowo-szklanego z ogrzewaniem awaryjnym;
 11. wykonanie oświetlenia terenu;
 12. montaż ogniw fotowoltaicznych;
 13. wykonanie instalacji SSWiN, CCTV, AKP;
 14. rozbiórka istniejących utwardzeń z płyt betonowych i wykonanie nowych z tłucznia.

Przeprowadzenie wymienionych robót pozwoli przede wszystkim poprawić jakość dostarczanej wody do mieszkańców naszej gminy, a także umożliwi przystosowanie stacji do podłączenia nowego, czwartego ujęcia wody. Uruchomienie czwartej studni głębinowej w przyszłości i podłączenie jej do stacji zabezpieczy rosnące zapotrzebowanie na wodę z wodociągów w gospodarstwach domowych.

Stacja wodociągowa będzie w pełni zautomatyzowana i nie będzie wymagała stałego dozoru obsługi. Czynności eksploatacyjne będą polegały jedynie na kontrolowaniu zdalnie odczytów parametrów pracy stacji.

Całkowity koszt inwestycji to prawie 4 mln zł. Na ten cel otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 2 084 159,90 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2022 r.

Więcej informacji na temat tej inwestycji udziela Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl