Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Urząd Gminy Wiązowna. Pracownik poszukiwany!

Męskie ręce podają kopertę kobiecie
Poszukujemy pracownika do Wydziału Administracyjnego (Foto: Adobe Stock)

Poszukujemy pracownika do pracy w Wydziale Administracyjnym w Urzędzie Gminy Wiązowna. Kandydat powinien posiadać m.in.

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • znajomość topografii gminy;
 • posiadanie samochodu i prawo jazdy kat.B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • doręczanie przesyłek zwykłych oraz poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, których nadawcą jest Urząd Gminy Wiązowna;
 • rozliczanie się z otrzymanej do doręczenia korespondencji;
 • drobne prace konserwatorskie oraz naprawy sprzętu i urządzeń.

Więcej informacji o ofercie pracy znajdą Państwo na stronie:

https://bip.wiazowna.pl/urzad,a,35832,oferta-pracy-nr-62020-na-stanowisko-pracy-w-wydziale-administracyjnym.html

Szczegółowych informacji o naborze udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, email: a.karwowska@wiazowna.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej szuka pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie ogłasza nabór na stanowisko inspektora.

Kandydat powinien posiadać m.in.

 1. wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, administracji, lub pokrewne;
 2.  min. l rok doświadczenia w pracy w zakresie prowadzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 3.  praktyczna znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów;
 4.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne.

Pracownik będzie:

 1. przygotowywał i prowadził postępowania w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych;
 2. uczestniczył w pracach komisji przetargowych, sprawował nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań;
 3. przygotowywał projekty umów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajdą Państwo na stronie:

http://gopswiazowna.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=517773

http://gopswiazowna.bip.eur.pl/public/?id=205216

Szczegółowych informacji o naborze uzyskają Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radiówku, tel. 22 780 46 59.

Planowanie przestrzenne. Pracownik poszukiwany

Nabór na rachmistrza.

Poszukujemy pracownika do pracy w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Wiązowna. Kandydat powinien posiadać m.in.

 1. wykształcenie wyższe, najbardziej pożądane o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu, administracja;
 2. min. 3 – letni staż pracy oraz doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego lub w podmiotach zajmujących się projektowaniem technicznym lub urbanistycznym;
 3. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Wiązowna i Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna.

Pracownik będzie:

 1. sporządzał projekty decyzji o warunkach zabudowy;
 2. prowadził spraw dotyczących postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;
 3. tworzył bazy danych obiektów przestrzennych z zakresu planowania przestrzennego w oprogramowaniu QGIS.

Więcej informacji o ofercie pracy znajdą Państwo na stronie:

https://bip.wiazowna.pl/urzad,a,35681,oferta-pracy-nr-32020-na-stanowisko-inspektora-w-wydziale-planowania-przestrzennego-urzedu-gminy-wia.html

Szczegółowych informacji o naborze udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, email: a.karwowska@wiazowna.pl

Nabór do Wydziału Podatków

Urząd Gminy Wiązowna poszukuje osób chętnych do pracy w Wydziale Podatków.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Wykształcenie wyższe,
 5. Znajomość przepisów regulujących zagadnienia podatków lokalnych.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku administracja, ekonomia, rachunkowość itp.
 2. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 3. Samodzielność, rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność,
 4. Odporność na stres,
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 6. Wysoka kultura osobista,
 7. Znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, opłacie skarbowej, Ordynacja podatkowa.

Dokumenty należy składać do dnia 08.09.2017 r., na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: “Oferta pracy w Wydziale Podatków”- oferta nr 5/2017

Więcej informacji poniżej.