mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 29 stycznia

uroczysta sesja 22.11.2018

Zapraszamy na styczniową Sesję Rady Gminy do Urzędu Gminy Wiązowna. Radni będą głosowali nad 17 projektami uchwał. Najważniejsze z nich to uchwały planistyczne.

Pierwsza z nich dotyczy planu „Polna Bis” obszaru planistycznego „B”, z którego został wydzielony obszar „C”, częściowo pokryty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istniejący plan dla części obszaru ogranicza możliwości inwestycyjne poprzez rolnicze przeznaczenie terenu, co stoi w sprzeczności z obowiązującym Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Obszar planistyczny „C” uzyskał wszelkie wymagane opinie i uzgodnienia. Nowy plan pozwoli wprowadzić czytelne warunki dla podziałów geodezyjnych i zabudowy zgodnej z ustaleniami obowiązującego Studium.

Następne dwie uchwały dotyczą zmiany wskaźnika liczby miejsc parkingowych dla zabudowy usługowej i produkcyjnej w obowiązujących planach „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”. Kolejna uchwała dotyczy nowego planu „Projektowana I” przy ulicy Spokojnej w Wiązownie, który sporządzany jest w związku z potrzebą aktualizacji szerokości dróg.

Ważnym tematem będzie przekazanie pomocy rzeczowej i finansowej dla Powiatu Otwockiego na budowę dróg w Majdanie, Izabeli, Dziechcińcu, Woli Karczewskiej i Zakręcie. W sumie z budżetu Gminy przeznaczymy w tym roku ponad 1 mln. zł na wsparcie dróg powiatowych. Przypomnijmy, że w latach 2015 -2018 przekazaliśmy Powiatowi Otwockiemu ponad 8 mln. zł na ten cel.

To tylko niektóre z projektów uchwał, pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i wszystkie projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 29 stycznia na godz. 16.15 do Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 lub do obejrzenia transmisji z Sesji.

Szczegółowych informacji dotyczących prac Rady Gminy udziela Paula Woźnica – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl

Rada Gminy Wiązowna. Sesja już w weekend w Czarnej

uroczysta sesja 22.11.2018

Pierwsza tegoroczna sesja Rady Gminy Wiązowna odbędzie się 19 stycznia o godz. 15.00 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Czarnej, w naszej gminie partnerskiej na Podkarpaciu.

Podczas pierwszego spotkania obydwa samorządy chcą ustalić priorytety we współpracy między gminami, podsumują także dotychczasowe wspólne działania i wymienią doświadczenia w realizacji zadań publicznych. Obydwie gminy mają je takie same, jednak sposoby realizacji w wielu przypadkach są różne.

Nasi radni rozpatrzą także uchwałę ws. gminnego program dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY”. Od 2016 r. oferujemy rodzinom 3+ pakiet zniżek, co roku do programu dołączają też kolejni przedsiębiorcy ze swoimi upustami i promocjami. W związku ze zmianami w krajowych przepisach, konieczne jest dostosowanie naszej uchwały do obowiązującego prawa. W sprawie programu można kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiązownie e-mail: gops@wa.home.pl, tel. 22 780 46 59 wew. 27.

Proponujemy także zmianę nazwy Oświaty Gminnej w Wiązownie na Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna. Jednostka organizuje wsparcie merytoryczne i finansowe nie tylko dla placówek oświatowych, ale i dla instytucji kultury oraz Dziennego Domu “Senior+”. Nowa nazwa będzie adekwatna do zadań, które realizuje jednostka. Radni rozpatrzą projekt tej zmiany i projekt nowego statutu.

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad oraz projekty uchwał. Zapraszamy do obejrzenia transmisji z sesji na portal mieszkańca: wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są również materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl

Szlachetna Paczka w tym roku dla gminy Czarna

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego to hasło szlachetnej paczki. W tym roku pomagaliśmy siedmioosobowej rodzinie z partnerskiej gminy Czarna na Podkarpaciu. Oprócz potrzebnych rzeczy do codziennego życia Mikołaj zawiózł i te najbardziej wymarzone prezenty przez najmłodsze dzieci: gitarę, buty korki i sztalugi malarskie. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, placówkom oświatowym, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Bibliotece, Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, Radnym i pracownikom urzędu za ten dar serca. Dobroć dawana innym zawsze do nas powraca.