bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sprzedaż nieruchomości gminnych. Działka w Rzakcie

Nieruchomość na sprzedaż w Rzakcie. Teren zielony. Dwie brzozy. W tle zielone drzewa.
Nieruchomość na sprzedaż w Rzakcie

Gmina Wiązowna wystawiła ponownie na sprzedaż nieruchomość w Rzakcie. Zapraszamy do udziału w przetargu.

Ogłosiliśmy II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzakcie.

Numer działki to 192/7 o księdze wieczystej nr WA1O/00051907/6, o powierzchni 0,1000 ha. Teren ten położony jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna” (uchwała nr 107.LIX.2018), nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Cena wywoławcza to 108 000 zł, zaś wysokość wadium to 10 800 zł. Wadium z oznaczeniem „działka 192/7 obr. Rzakta” należy wpłacić najpóźniej do 29 września na konto Urzędu Gminy Wiązowna – Bank Spółdzielczy w Otwocku Nr 59 8001 0005 2003 0020 0592 0012.

Przetarg odbędzie się 4 października o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie (ul. Lubelska 53, Wiązowna).

Szczegółowych informacji na temat oferowanych nieruchomości udziela Sylwia Stachurska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 22, e-mail: s.stachurska@wiazowna.pl

Sprzedaż nieruchomości gminnych. Działka w Rzakcie

Nieruchomość na sprzedaż w Rzakcie. Teren zielony. Dwie brzozy. W tle zielone drzewa.
Nieruchomość na sprzedaż w Rzakcie

Gmina Wiązowna wystawiła na sprzedaż nieruchomość w Rzakcie. Zapraszamy do udziału w przetargach.

Ogłosiliśmy I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzakcie.

Numer działki to 192/7 o księdze wieczystej nr WA1O/00051907/6, o powierzchni 0,1000 ha. Teren ten położony jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna” (uchwała nr 107.LIX.2018), nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Cena wywoławcza to 120 000 zł, zaś wysokość wadium to 12 000 zł. Wadium z oznaczeniem „działka 192/7 obr. Rzakta” należy wpłacić najpóźniej do 25 sierpnia na konto Urzędu Gminy Wiązowna – Bank Spółdzielczy w Otwocku Nr 59 8001 0005 2003 0020 0592 0012.

Przetarg odbędzie się 30 sierpnia o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie (ul. Lubelska 53, Wiązowna).

Szczegółowych informacji na temat oferowanych nieruchomości udziela Sylwia Stachurska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 22, e-mail: s.stachurska@wiazowna.pl

Sprzedaż nieruchomości gminnych. Działka w Rzakcie

Nieruchomość na sprzedaż w Rzakcie. Teren zielony. Dwie brzozy. W tle zielone drzewa.
Nieruchomość na sprzedaż w Rzakcie

Gmina Wiązowna wystawiła na sprzedaż nieruchomość w Rzakcie. Zapraszamy do udziału w przetargach.

Ogłosiliśmy II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzakcie.

Numer działki to 192/7 o księdze wieczystej nr WA1O/00051907/6, o powierzchni 0,1000 ha. Teren ten położony jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna” (uchwała nr 107.LIX.2018), nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Cena wywoławcza to 120 000 zł, zaś wysokość wadium to 12 000 zł. Wadium z oznaczeniem „działka 192/7 obr. Rzakta” należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 lipca 2023 r. na konto Urzędu Gminy Wiązowna – Bank Spółdzielczy w Otwocku Nr 59 8001 0005 2003 0020 0592 0012.

Przetarg odbędzie się 19 lipca 2023 o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie (ul. Lubelska 53, Wiązowna).

Szczegółowych informacji na temat oferowanych nieruchomości udziela Sylwia Stachurska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 22, e-mail: s.stachurska@wiazowna.pl

Sprzedaż nieruchomości gminnych. Działka w Rzakcie

Nieruchomość na sprzedaż w Rzakcie. Teren zielony. Dwie brzozy. W tle zielone drzewa.
Nieruchomość na sprzedaż w Rzakcie

Gmina Wiązowna wystawiła na sprzedaż nieruchomość w Rzakcie. Zapraszamy do udziału w przetargach.

Ogłosiliśmy II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzakcie.

Numer działki to 192/7 o księdze wieczystej nr WA1O/00051907/6, o powierzchni 0,1000 ha. Teren ten położony jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna” (uchwała nr 107.LIX.2018), nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Cena wywoławcza to 120 000 zł, zaś wysokość wadium to 12 000 zł. Wadium z oznaczeniem „działka 192/7 obr. Rzakta” należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 lipca 2023 r. na konto Urzędu Gminy Wiązowna – Bank Spółdzielczy w Otwocku Nr 59 8001 0005 2003 0020 0592 0012.

Przetarg odbędzie się 19 lipca 2023 o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie (ul. Lubelska 53, Wiązowna).

Szczegółowych informacji na temat oferowanych nieruchomości udziela Sylwia Stachurska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 22, e-mail: s.stachurska@wiazowna.pl

Budowa chodnika w Majdanie. Ruszył przetarg

Budowa chodnika z kostki brukowejvvvv

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na “Przebudowę drogi powiatowej Nr 2701W ul. Widocznej w Majdanie”.

Prace będą realizowane na odcinku od istniejącego chodnika do ul. Słonecznej (bez wykonania na tym odcinku kanału technologicznego). Powstanie ok. 700 m odcinek drogi dla pieszych.

Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej to 84 dni.

Oferty należy składać w terminie do 11 sierpnia do godz. 12.00 poprzez portal zamówień publicznych  https://www.soldea.pl/epz/epz/ .  Więcej szczegółów w ogłoszeniu przetargowym na https://www.bip.powiat-otwocki.pl/.

Zapraszamy chętne firmy do udziału w przetargu na budowę chodnika w Majdanie.

Budowa oświetlenia ulicznego. Ogłosiliśmy przetarg

Chcemy, aby mieszkańcy naszej gminy czuli się komfortowo i bezpiecznie. Podejmujemy różne działania w tym zakresie. Jednym z nich jest zapewnienie światła przy drogach, którymi Państwo się poruszają. Ogłosiliśmy przetarg na budowę oświetlenia ulicznego.

Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert w przetargu na zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych dot. budowy i przebudowy linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego w ramach pięciu zadań inwestycyjnych pn.:

1) „Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Malowniczej w Kącku”,

2)„Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kwiatowa w Wiązownie”,

3)„Budowa oświetlenia ul. Granicznej w Malcanowie”,

4)„Budowa oświetlenia ul. Kaliny w Czarnówce”,

5)„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwalii w Wiązownie”.

Oferty w przetargu można składać do 8 lutego 2019 r. do godz. 10:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59.

Pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji o przetargu udziela Główny Specjalista Justyna Sadkowska – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

Jaśniej – bezpieczniej!

Od 2015 r. oświetliliśmy ponad 26 km dróg w naszej gminie. Zainstalowaliśmy ponad 600 nowych lamp. Rozwój oświetlenia ulicznego to jeden z podstawowych warunków dla poprawy bezpieczeństwa. Trzy lata temu w naszej gminie było ok. 1,4 tys. lamp. Dziś są ich prawie 2 tys. To wzrost o ponad 40 proc. W tym czasie wydaliśmy na ten cel ponad 2 mln 700 tys. zł. Prawie 600 tys. pochodziło z funduszu sołeckiego. Co roku na zebraniach wiejskich mieszkańcy na oświetlenie przekazują z funduszu sołeckiego największą część pieniędzy, którymi dysponują.

Od 2015 r. w naszej gminie stosujemy zupełnie inne lampy. Ekologiczne oprawy LED, które ograniczają koszty eksploatacji o ok. 15 proc. w stosunku do lamp sodowych. Zastosowano oprawy LED o mocach: 28W, 31W, 41W, 52W oraz 55W w zależności od poszczególnych rozwiązań projektowych i kategorii oświetlanej drogi (drogi powiatowe, drogi gminne i drogi wewnętrzne).  Oświetlenie budowaliśmy na terenie całej gminy, wychodząc z założenia, że to podstawa bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju naszej okolicy.

Osobą odpowiedzialną za utrzymanie oświetlenia ulicznego jest Zakład Gospodarki Komunalnej, e-mail oswietlenie@zgk-wiazowna.pl, tel. 22 789 01 33 wew. 203 lub 607 300 979 (pon. 8.00-18.00, wt. – pt. 8.00-16.00).

Po godzinach pracy można kontaktować się bezpośrednio z konserwatorem oświetlenia, tel. 603 851 543.