mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Jesteś z Ukrainy? Przyjdź w sprawie pracy na dyżur Powiatowego Urzędu Pracy

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

W Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna w Radiówku od wtorku 22 marca do piątku 25 marca obywateli Ukrainy przyjmować będzie przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku. Będzie można uzyskać informacje na temat aktualnych ofert pracy oraz zarejestrować się w PUP.

We wtorek 22 marca od godz. 12.00 do godz. 15.30, a od środy do piątku od godz. 8.30 do godz. 15.30 pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku będzie czekał na naszych sąsiadów z Ukrainy w CUS (Radiówek 25). Przedstawi dostępne oferty pracy, a osobom, które zdecydowały się pozostać w naszym kraju pomoże zarejestrować się w urzędzie i wypełnić potrzebne dokumenty.

Potrzebny będzie dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – decyzja, karta pobytu lub paszport oraz dodatkowo, jeśli jest to możliwe:

  1. oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania lub zamieszkania;
  2. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
  3. świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
  4. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki się posiada.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne zyskują dostęp do usług pośrednictwa pracy (aktualnych ofert pracy zgłaszanych do urzędu pracy przez pracodawców), doradztwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i szkoleń.

Rynek pracy – pomoc Ukrainie. Ринок праці – допомога Україні

Uśmiechnięty brodaty mężczyzna w koszuli w kratkę ściska wyciagniętą dłoń. Drugi uśmiechnięty mężczyzna w szarym swetrze przygląda się tem.
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Obywatele Ukrainy – zarówno ci, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r., jak i ci, którzy już wcześniej przebywali w Polsce – mogą legalnie podjąć pracę u każdego pracodawcy w Polsce, bez żadnych dodatkowych zezwoleń.

Jedynie po stronie pracodawcy leży obowiązek zgłoszenia faktu podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy korzystającego ze swobodnego dostępu do rynku pracy do powiatowego urzędu pracy w swoim powiecie poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy. Jest to jedyna formalność!

Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia tego okresu. Zostanie im zagwarantowany dostęp do polskiego rynku pracy. W związku z tym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchamia infolinię 22 245 61 05 dotyczącą sposobów składania ofert pracy do urzędów pracy i zatrudniania obywateli Ukrainy. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -15.00. Eksperci będą odpowiadać na pojawiające się pytania i zagadnienia.

Громадяни України – як ті, хто прибув до Польщі з 24 лютого 2022 року, так і ті, хто раніше перебував у Польщі – можуть легально працювати на будь-якого роботодавця в Польщі без будь-яких додаткових дозволів.

Про те, що громадянин України з вільним доступом до ринку праці влаштувався на роботу, лише роботодавець зобов’язаний повідомити через електронну систему praca.gov.pl до повітового управління праці свого повіту протягом 14 днів з дня початку роботи. Це єдина формальність!

Важливо! Громадянину України, який легально працював у Польщі до 24 лютого 2022 року, не потрібно нічого робити, щоб мати можливість легально працювати у цього роботодавця. Але якщо він хоче змінити свого роботодавця, йому не потрібен дозвіл на це.

Osoby szukające pracy z terenu naszej gminy, mogą zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, gdzie prócz pomocy w znalezieniu zatrudnienia mogą skorzystać z poradnictwa zawodowego oraz innego wsparcia świadczonego przez Urząd.

Więcej informacji/більше інформації: https://otwock.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy