Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

PESEL, 300 zł i świadczenia na dzieci. Instrukcja krok po kroku dla obywateli Ukrainy

Banknoty 100-złotowe
O świadczeniach dla firm można przeczytać m.in. na stronach ZUS i gov.pl (Foto: pixabay.com)

Jesteś obywatelem Ukrainy i decydujesz się zostać w Polsce? Chcesz podjąć pracę, starać się o świadczenia socjalne? Podpowiadamy, krok po kroku, co musisz zrobić, aby otrzymać numer PESEL, jednorazowy dodatek czy świadczenia na dzieci.

Jeśli zamierzasz pozostać przez jakiś czas lub na stałe w Polsce i chcesz otrzymać numer PESEL, założyć profil zaufany, otrzymywać jednorazowy dodatek oraz świadczenia rodzinne będą ci potrzebne:

 1. paszport z pieczątką wbitą przez straż graniczną potwierdzający, że jesteś obywatelem Ukrainy i przekroczyłeś granicę ukraińsko-polską po 24 lutego 2022 r.  Możesz też zrejestrować swój pobyt przy okazji składania wniosku o wydanie numeru PESEL. Jeśli wjazd do Polski nastąpił nie na podstawie innego dokumentu niż paszport, należy złożyć w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, ewentualnie pobyt i pracę. Należy to zrobić drogą pocztową – złożenie wniosku jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa legalnego pobytu do czasu rozpatrzenia wniosku;
 2. polski numer telefonu, który podajemy przy rejestracji i na który będą przychodzić kody dostępu oraz powiadomienia;
 3. adres e-mail.

Numer PESEL

Kolejny krok to uzyskanie numeru PESEL. To numer identyfikacyjny, który umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy pozwoli na założenie firmy w Polsce. Dzięki niemu można też, uzyskując PESEL, założyć profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet, np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Co musisz przygotować?

 1. Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy. Wniosek w ukraińskiej / rosyjskiej wersji językowej dostępny jest pod linkiem: http://bityl.pl/Hzi0q.
 2. Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 3. Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm.

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz osobiście do dowolnego urzędu gminy. My zapraszamy do Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 (w poniedziałek w godz. 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00). Urzędnik pobierze twoje odciski palców. Jeśli nie masz zdjęcia, wykonasz je bezpłatnie na miejscu w urzędzie. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL. Usługa jest bezpłatna.

Konto w banku

Nawet bez numeru PSESEL możesz założyć konto bankowe w wybranym banku na terenie Polski. Będziesz potrzebować do tego, w zależności od banku, dokumentu tożsamości (paszportu) oraz kartu pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Specjalne konta na obywateli Ukrainy oferują: PKO BP i PKO Inteligo, City Handlowy, Bank Millenium, BOŚ Bank, Bank ING. Wykaz informacji dotyczących ofert poszczególnych banków dostępny jest pod linkiem: http://bityl.pl/Wqzra

Poprzez te banki można się również zalogować do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, klikając w odpowiednią ikonę na stronie banku.

300 zł na osobę

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł należy zgłosić się do Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Radiówek 25). Rodzice lub opiekunowie prawni składają wypełniony wniosek w imieniu dziecka. Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
7) adres pobytu;
8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
9) numer PESEL.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie: http://cuswiazowna.pl/ Po rozpatrzeniu wniosku świadczenie zostanie przelane na wskazane we wniosku konto bankowe. Więcej informacji na temat świadczenia można uzyskać w CUS Radiówek pod nr tel. 22 780 45 59, pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl lub znaleźć na stronie CUS.

Świadczenia rodzinne

Kiedy już posiadasz konto bankowe oraz numer PESEL, możesz założyć konto na PUE.  Tylko poprzez tę platformę można składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, m.in. 500+, 300+ czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Potrzebujesz:

 1. numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek oraz dziecka,
 2. profil zaufany,
 3. adres e-mail,
 4. polski numer telefonu,
 5. numer rachunku bankowego w Polsce.

Należy wejść na stronę: https://www.zus.pl/pue/rejestracja. Z trzech dostępnych opcji wybierz: Dla Ciebie. Profil może zarejestrować przy pomocy profilu zaufanego lub poprzez bankowość elektroniczną. Instrukcja rejestracji krok po kroku dostępna jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy na dziecko. Матеріальна допомога для громадян України на дитину

Napis ZUS. POd spodem zdjęcie 100 złotowych banknotów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Foto: pixabay.com)

Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja od kiedy można składać wnioski, będzie wkrótce podana na stronie internetowej ZUS.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny

Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:

 1. jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
 2. jej pobyt w Polsce jest legalny,
 3. ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 4. ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.

Ważne! Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r.) dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.

Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS

I) Na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+).

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

II) Na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy,  które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO).

Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.

III) Do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) – na:

 1. dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
 2. dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
 3. na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości.

Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

IV) 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+).

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

 1. polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
 2. adres mailowy osoby,
 3. polski numer telefonu,
 4. numer rachunku bankowego w Polsce.

Rejestracja obywateli Ukrainy w celu nadania polskiego identyfikatora PESEL rozpocznie się w urzędach gminy, miasta lub dzielnicy w Polsce od 16 marca 2022 r

Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину

Громадянам України, які легально в’їхали з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. в зв’язку з військовими діями і хочуть залишитися в Польщі, Заклад Соціального Страхування буде надавати і виплачувати допомогу для родини. Відповідну заяву українською мовою можна буде складати тільки електронно через Платформу Електронних Послуг (ПУЕ) ЗУС. Інформація від коли можна складати заяви буде подана на інтернет-сторінці ЗУС.

Хто може скласти заяву про допомогу для родини

Заяви про допомогу для родини, яку виплачує ЗУС, може скласти особа, яка:

 • Є громадянином України або чоловіком/дружиною громадянина України,
 • Має легальне перебування в Польщі,
 • Має під опікою дитину (є її мамою/татом чи тимчасовим опікуном), яка має українське громадянство і приїхала з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. через воєнні дії.
 • Має під опікою дитину (є її мамою/татом чи тимчасовим опікуном), народжену в Польщі громадянкою України, яка має легальне перебування в Польщі.

Важливо!

Перебування в Польщі вважається легальним на протязі 18 місяців рахуючи від 24 лютого 2022 р. чи від дати перетину кордону (після 23 лютого 2022 р.) для громадян України, які виїхали з України до Польщі легально після 23 лютого 2022 через військові дії і хочуть залишитися в Польщі.

Допомога для родин буде виплачуватися не довше ніж протягом періоду перебування на території Польщі.

Тимчасового опікуна або заступницьку опіку для дитини, яка прибула з України через воєнні дії і перебуває в Польщі встановлює польський суд.

Яку  допомогу для родини можна отримати від ЗУС

 • 500 зл./місяць на кожну дитину яка не досягнула 18 років, яка проживає в Польщі (допомога на виховання з програми Родина 500+, так зване 500+)

Це допомога для батьків (одного з батьків), тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою опікою дитини.

 • 500 зл. чи 1000 зл. /місяць на другу і кожну наступну дитину у віці 12-35 місяців, яка проживає в Польщі (сімейний опікунчий капітал, РКО).

Це допомога для батьків (одного з батьків), тимчасового опікуна.

 • 400 зл. /місяць допомога в фінансуванню оплати за дитячий садочок, дитячий клуб чи дитячу денну няню (допомога в фінансуванні за дитячий садочок)на:
 • Першу і єдину дитину в сім’ї,
 • Першу дитину в сім’ї, якщо на наступну дитину отримуєш РКО,
 • На другу і наступну дитину в сім’ї у віці перед досягненням 12 місяців і після 35 місяців, на яке були надано сімейний опікунчий капітал і цей капітал забралиодним платежем належної суми.

Дитина має бути вписана до реєстру дитячих садочків чи дитячих клубів, чи переліку денних няньок.

Це допомога для мами/тата, тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою опікою дитини.

 • 300 зл. раз на рік на кожну дитину у віці до 20 років (чи до 24 у випадкуучня з інвалідністю), яка проживає в Польщі і вчиться в школі – (допомога з програми Добрий Старт, так зване 300+).

Це допомога для мами/тата, тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою опікою дитини.

Аби скласти заяву в ЗУС будуть потрібні:

 • Польський ідентифікаційний номер ПЕСЕЛЬ особи яка складає заяву і дитини,
 • Електронна адреса особи,
 • Польський номер телефону,
 • Номер банківського рахунку в Польщі.

Реєстрація громадян України  з метою надання польського ідентифікаційного номера ПЕСЕЛЬ розпочнеться в офісі гміни (ужонд гміни), міста чи дільниці в Польщі від 16 березня 2022 р.