mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wykoś. Nie pal!

Płonące, suche trawy. Po prawej stronie strażak od tyłu w czerwonym kasku
Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw (Foto: pixabay.com)

Zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń tj. art. 82. § 1. “Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji.(…) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”. Nad nielegalnym wypalaniem traw i chwastów czuwają przepisy karne z art. 131 pkt.12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – a osoba winna podlega karze aresztu lub grzywny.

Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika również z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Rolnicy, składający wnioski do ARiMR o płatności obszarowe, zobowiązani są utrzymywać grunty rolne w dobrej kulturze rolnej, tj. m.in. nie powinni dopuszczać do zachwaszczania terenów.

Jak niebezpieczne skutki powoduje brak utrzymywania gruntów w należytym stanie, tj. zarośniętych i zachwaszczonych, pokazały zdarzenia zaistniałe ostatnio na terenie naszej gminy. Pożar suchej trawy w Wiązownie, o mało nie strawił budynków mieszkalnych. Kilkukrotnie paliło się też w Duchnowie, Boryszewie, Michałówku i Zakręcie. Straż Pożarna rok rocznie wiosną i jesienią, gasi pożary wywołane przez mieszkańców stosujących pseudodegradowalne zabiegi na terenie swoich gruntów. Podpalić jest łatwo, zapanować nad ogniem jest już trudno. Straż te pożary gasi, za wasze – mieszkańców pieniądze!

Naturalnym jest, że zachwaszczone tereny są idealnym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania się szkodników glebowych oraz gryzoni, nie wspominając o uciążliwych owadach oraz tych niebezpiecznych, jak np. kleszcze. Wspomniane wyżej gryzonie przed zimą z pewnością poszukają schronienia w pobliskich budynkach. Zachwaszczona posesja to również uciążliwość dla sąsiada, bo nadmierny wysiew chwastów powoduje utrudnienie w użytkowaniu i pielęgnacji obszarów sąsiednich.

Co zrobić ze skoszonymi trawą i chwastami?  Najlepiej kompostować. W ten sposób pozyskać można najtańszy nawóz organiczny do użyźniania gleby. Kompostowanie wykonane ręką człowieka znane jest od kiedy ludzie uprawiają rośliny dla swoich potrzeb. Przerabianie odpadów organicznych jest dobre dla nas, naszego ogrodu i środowiska naturalnego. Trzeba mieć świadomość, że w prosty sposób ogrodowe i biodegradowalne odpady z naszych gospodarstw, przerobić można na użyteczne ogrodowe “złoto”. Po co płacić setki złotych na zakup ulepszaczy czy nawozu do iglaków, róż, trawników by ogród latem wyglądał pięknie?Wystarczy wiedzieć jak kompostować. Resztę zrobi natura.

Problemy spowodowane skutkami braku dbałości o wygląd i stan terenów przyległych zgłaszane są do Urzędu Gminy Wiązowna – notorycznie. Z uwagi na dbałość o bezpieczeństwo na terenie naszej gminy zaplanowano kontrole w terenie, w celu dokonania oceny rozmiarów zjawiska braku wykonywania w/w obowiązków przez właścicieli nieruchomości.  Dlatego też przypominamy, że o teren nieruchomości trzeba dbać, a zaniechanie obowiązku wykaszania działek może rodzić odpowiedzialność karną.

Osoby zaniepokojone stanem posesji pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod nr tel. 22 512 58 26, zgłoszenia można kierować także drogą elektroniczną na adres: j.kociszewska@wiazowna.pl

Strażacy apelują. Nie wypalaj traw!

Mimo, że strażacy, naukowcy i ekolodzy od lat alarmują i informują, że wypalanie traw działa na niekorzyść ziemi i wcale nie użyźnia jej, co chwilę jesteśmy informowani o kolejnych pożarach na polach, łąkach i pastwiskach. Tylko w ten weekend nasze jednostki OSP kilkukrotnie wyjeżdżały do pożarów.

To nie prawda, że wypalanie trawy użyźnia glebę. Ogień niszczy warstwę próchnicy, a regeneracja takiego terenu może potrwać nawet pięć lat. Podpalając łąki, zapominamy też, że w zaroślach kryją się stanowiska lęgowe wielu zwierząt – bażantów, kuropatw, a także zajęcy. Ogień jest bezlitosny dla setek małych gatunków żyjących w trawie, m.in. myszy i jeży.

Wypalanie trawy powoduje same straty i zagrożenia, w tym dla ludzi. – Od piątku 29 marca gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wyjeżdżały do pożarów kilkanaście razy, m.in. do Duchnowa, Zakrętu, Żanęcina i Kącka. Kilkanaście hektarów łąk i nieużytków uległo całkowitemu spaleniu – wylicza druh Marcin Boruc, Komendant Gminny OSP.

Apeluję o rozsądek! Taki pożar rozprzestrzenia się bardzo szybko. Wystarczy podmuch wiatru, by osoba, która go wywołała, całkowicie straciła nad nim kontrolę. Pożary łąk często zagrażają okolicznym gospodarstwom – ostrzega komendant. – Żeby go ugasić, musimy dojechać na miejsce, a jak pokazują wydarzenia ostatnich dni, są one trudno dostępne dla kilkunastotonowego wozu.

Zgodnie z art. 124. ustawy o ochronie przyrody „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”, a zgodnie z art. 131 tej ustawy, „kto (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki (…) – podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ustawy o lasach mówi, że „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności (…) m.in. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za podpalenia grożą sankcje: zgodnie z art. 82 Kodeksu wykroczeń – kara aresztu, nagany lub grzywny do 5 tys. zł, a zgodnie z art. 163. par. 1 Kodeksu karnego (kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru) – kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Podpalanie traw należy zgłaszać pod numer alarmowy 112. To kwestia bezpieczeństwa ludzi, mienia i zwierząt.

Foto: OSP KSRG Malcanów