mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wydział Planowania Przestrzennego. Pracownik poszukiwany

Ręka trzymające czerwony ołówek kreśli coś na mapach
Plany zagospodarowania są bardzo ważne z punktu widzenia gminy i jej mieszkańców oraz inwestorów (Foto: pixabay.com)

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.);
 • wykształcenie wyższe (staż pracy nie jest wymagany) lub wykształcenie średnie i min. 3 – letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków,
  w tym w szczególności ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności analityczne i organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • obsługa korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 • sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ich analiz;
 • prowadzenie spraw dotyczących postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;
 • udzielanie zainteresowanym informacji o warunkach zabudowy, przeznaczeniu terenu;
 • prowadzenie rejestrów: sporządzanych i obowiązujących planów miejscowych, decyzji
  o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • bieżące tworzenie bazy danych obiektów przestrzennych z zakresu planowania przestrzennego w oprogramowaniu QGIS.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do  9 maja, do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 8 / 2019.

Poszukiwany nauczyciel – terapeuta

Przedszkole terapeutyczne niepubliczne Progress Place w Zakręcie (koło Sulejówka, powiat Otwocki) poszukuje kandydatów na stanowisko nauczyciel – terapeuta.

Przedmiot naboru:
Stanowisko: nauczyciel – terapeuta
Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole, Zakręt, powiat otwocki
Okres zatrudnienia: od grudnia/stycznia 2018 r.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę po okresie próbnym
Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo

Wymagane dokumenty:
CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinno być
opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

CV proszę wysyłać na adres: kontakt@progressplace.pl, więcej informacji: www.progressplace.pl, tel. 511  862  699.

Szukamy informatyka do urzędu

Poszukujemy osoby do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Wiązowna. Szczegóły naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Administracyjnym:

Wymagania niezbędne m.in.:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2016 poz. 902 z późn. zm.);
 2. wykształcenie średnie;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Atutem będzie:

 1. wykształcenie w kierunku informatycznym;
 2. doświadczenie w pracy;
 3. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 4. zdolności analityczne i organizacyjne;
 5. wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. wykonywanie czynności związanych z diagnostyką, naprawą, modernizacją, usuwaniem awarii sprzętu komputerowego;
 2. nadzór i usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego;
 3. zarządzanie serwerem wewnętrznej poczty elektronicznej;
 4. instalacja i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych;
 5. współpraca z firmami zewnętrznymi, kontrolowanie i zabezpieczanie prawidłowości przebiegu czynności serwisowych w zainstalowanych systemach informatycznych.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym (z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem e-mail), w terminie do dnia 07.08.2018 r. do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 6/2018.

Szczegółowa oferta pod tekstem.

Firma poszukuje pracowników

Firma ARMA posiada status pracy chronionej, aktualnie szuka osób z orzeczeniem do pracy przy budowie drogi.

Zapewnia: pracę w dużej i stabilnej firmie z ugruntowaną pozycją na rynku, stałe zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat, terminowe wypłaty wynagrodzenia, możliwość uzyskania ryczałtu na dojazd do pracy, możliwość skorzystania z funduszu skierowanego dla osób niepełnosprawnych oraz świadczeń socjalnych, (bezpłatne szczepienia, dofinansowania do leków).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 785 510 307, kierownik 783 940 498 lub rekrutacja@armakrosno.pl

Szczegółowe informacje tel. 785 510 307.

Praca w Wydziale Finansowym

Poszukujemy osób do pracy w Wydziale Finansów. Oferujemy umowę o pracę na zastępstwo.

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie: finansów i rachunkowości, ekonomii lub pokrewne,

Atutem będzie:

 • Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • Znajomość programu Besti@;
 • Biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • Zdolności analityczne i organizacyjne;
 • Wysoka kultura osobista.

Dokumenty należy składać do dnia 13.07.2018 r. do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: “Wydział Finansowy – umowa na zastępstwo – oferta nr 4/2018″

Szczegóły oferty poniżej.

Nabór kandydatów do pracy w Wydziale Finansów

Poszukujemy osób do pracy w Wydziale Finansów.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie wyższe, pożądane w zakresie: ekonomii, administracji, samorządu terytorialnego, prawa,

Wymagania dodatkowe:

 1. Biegła znajomość środowiska Microsoft,
 2. Znajomość programu Środki trwałe- firmy INFO-SYSTEM będzie dodatkowym atutem,
 3. Zdolności analityczne i organizacyjne

Dokumenty należy składać do dnia 22.06.2018 r. do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: “Wydział Finansowy – umowa na zastępstwo – oferta nr 3/2018″

Szczegółowe ogłoszenie znajduje się w linku poniżej.

Oferta pracy: doradca ubezpieczeniowy

W związku z dynamicznym rozwojem sieci sprzedaży PZU poszukuje osób do współpracy w charakterze doradcy ubezpieczeniowego na terenie powiatu otwockiego. Do obowiązków doradcy należeć będzie m. in.:

 • Profesjonalne doradztwo z zakresu produktów zdrowotnych, ubezpieczeniowych i finansowych dla klientów biznesowych i indywidualnych,
 • Obsługa przydzielonego portfela klientów,
 • Poszukiwanie nowych klientów, pozyskiwanie referencji

Oczekiwania m. in.:

 • Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe kierunkowe (ekonomia, finanse, ubezpieczenia)
 • Doświadczenie w aktywnej sprzedaży min. rok,
 • Prawo jazdy kat. B

Oferta (część):

 • Stabilne warunki zatrudnienia – stałe wynagrodzenie,
 • Portfel klientów,
 • Pakiety benefitów.

Szczegółową ofertę znajdą Państwo pod tekstem.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres: pibowanko@pzu.pl lub o kontakt telefoniczny: 666 880 385

Firma w Majdanie poszukuje osoby do prac ogrodniczych

Nowe Osiedle Senior Apartments pilnie poszukuje osoby do prac ogrodniczych: wypielenie terenów zieleni, wysprzątanie ścieżek spacerowych, spakowanie odpadów zielonych do worków. Wynagrodzenie 15 zł /h

Osiedle poszukuje również Pracownika Technicznego

Proponujemy  – umowę o pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem

 • utrzymywanie porządku i czystości na terenie osiedla
 • pielęgnacja zieleni – pielenie, grabienie i podlewanie roślin, grabienie liści itp.
 • usuwanie śmieci, odpadów i innych zanieczyszczeń oraz śniegu i lodu z przejść, bram, podwórek, chodnika
 • sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym nieruchomości i dokonywanie prostych napraw wyposażenia osiedla

Miejsce pracy:
Senior Apartments
ul Trasa Lubelska 13
05-462 Majdan

Kontakt Ewa Trzaskowska tel.: 692 276 892
ewa.trzaskowska@seniorapartments.pl
www.seniorapartments.pl

Senior Apartments Wiązowna to pierwsze osiedle senioralne w Polsce. Zapewnia kompleksowe wsparcie osób starszych, umożliwia kontynuowanie normalnego, wygodnego życia na emeryturze i daje członkostwo w społeczności, w której żyjąc samodzielnie nie jest się samotnym. Osiedle wzorowane jest na sprawdzonej w wielu krajach idei assisted living i stanowi współczesną alternatywę dla opieki domowej i domów opieki.

Osiedle Senior Apartments zapewnia najbardziej komfortowe warunki, szeroki wachlarz usług dedykowanych seniorom (całodobową dostępność opiekunek, dyżur pielęgniarski, obsługę prywatnego concierge, wyżywienie, dostarczanie zakupów, sprzątanie) oraz bogatą ofertę aktywności i rozrywek.

Senior Apartments oferuje także unikalny program finansowania „Mieszkaj i zarabiaj”, polegający na wynajęciu dotychczasowego mieszkania seniora, dzięki czemu uzyskuje on dodatkowy dochód i cieszyć się wygodnym życiem na osiedlu senioralnym.