mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Tradycyjny Orszak Trzech Króli już po raz piąty w Zakręcie

Świętowanie Orszaku Trzech Króli w dniu 6 stycznia, dzięki pracy ludzi dobrej woli zaangażowanych we wspólne przedsięwzięcie, zyskuje niepowtarzalną oprawę. Chętnych do organizacji i udziału w przemarszu przybywa, także w naszej Gminie Wiązowna oraz w całym powiecie otwockim.

Orszak przemaszerował już po raz piąty w Zakręcie. Koło Gospodyń Wiejskich we współpracy z Parafią pw. św. Pawła Apostoła w Zakręcie zorganizowało Orszak Trzech Króli oraz wydarzenie towarzyszące – konkurs na rodzinną szopkę betlejemską, który rozstrzygnięto podczas wydarzenia. Nagrodzono pięć szopek, a ich zdjęcia Koło wysłało na Ogólnopolski Rodzinny Konkurs Szopek.

W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia był fragment kolędy: „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły”. Przeżywaliśmy radość z narodzenia Jezusa Chrystusa i wspólnego świętowania wszystkich przybyłych 6 stycznia, bez względu na wyznanie i przekonania. Dlatego też w tym roku, zgodnie z zamysłem organizatorów, w organizację orszaku licznie zaangażowaliśmy dzieci, które odpowiadały za scenariusz i radosne śpiewy kolęd. Nikt tak autentycznie i spontanicznie, jak dzieci nie potrafiłby oddać ducha radości i wesela tego wydarzenia. A jest ono radosne dla wszystkich bez wyjątku. O uniwersalnym optymizmie Święta Objawienia Pańskiego mówił pięknie szwajcarski filozof Henry Frederic Amiel: „Można żyć w niezgodzie ze wszystkimi kościołami i schylić mimo to głowę przed Chrystusem. Można wątpić o cudach i zasadach katechizmowych, i kochać świętego i sprawiedliwego, który przyszedł na świat, aby nas zbawić, nie zaś, aby nas potępić”.

Każdy był mile widziany i z uśmiechem na ustach witany, śpiewnikami i koronami hojnie obdarowany.

Relację z orszaku można obejrzeć na stronie: https://youtu.be/TXPznVt0qP0

Do zobaczenia za rok!

Aleksandra Rutkowska

Koło Gospodyń wiejskich w Zakręcie

Podziękowania

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Zakręcie Daniela Kuśmierczuk dziękuje:

 1. za aktywny udział wszystkim uczestnikom orszaku, zarówno parafianom, jak i przybyłym gościom;
 2. za materiały: korony i śpiewniki Fundacji Trzech Króli;
 3. za wsparcie Koła w organizacji i poprowadzenie orszaku, niosąc gwiazdę betlejemską ulicami Zakrętu: Kościelną, Szkolną, Jana Pawła II i ks. Iwaniuka Proboszczowi Parafii pw. św. Pawła Apostoła w Zakręcie ks. Pawłowi Adlerowi;
 4. za pomoc w organizacji orszaku dzieciom: Maćkowi (św. Józef), Hani (Maryja) oraz członkom królewskiego Orszaku: Łucji, Bogusi, Ani, Jasiowi, Klarze, Dominikowi i Marysi pod opieką Oli Rutkowskiej z Koła oraz ich rodzicom: Weronice i Markowi Rudzińskim, Annie Sęk, Barbarze Barteckiej oraz Agnieszce i Grzegorzowi Gruszkom;
 5. Policji za zadbanie o bezpieczeństwo uczestników;
 6. za odegranie roli Trzech Królów: Sołtysowi Izabeli Markowi Ziembickiemu, Radnemu i Sołtysowi Zakrętu Jackowi Kardasowi oraz Robertowi Rutkowskiemu z Zarządu KGW;
 7. za udział w procesji z darami oraz śpiew podczas mszy św. i w trakcie orszaku przyjaciołom z zespołu ludowego “Rzakcianki” i Koła Gospodyń Wiejskich z Rzakty, którzy uświetnili święto Objawienia Pańskiego;
 8. za nieocenioną pomoc w organizacji Organistce, Kościelnemu, Paniom Danusi i Wiesi;
 9. za podarowanie pięknych gwiazd betlejemskich kwiaciarni ze Starej Miłosnej z ul. Fabrycznej;
 10. za nieocenioną pomoc i wsparcie Koła w organizacji orszaku oraz we wszystkich wydarzeniach i inicjatywach Irenie Zagrodzkiej;
 11. za mobilizację i włączenie się w organizację Orszaku Trzech Króli wszystkim Członkom Koła Gospodyń Wiejskich w Zakręcie, w tym Izabeli Borkowskiej, Wandzie Jaglińskiej i Jackowi Buczyńskiemu.

Orszak Trzech Króli w Zakręcie. Tradycyjny przemarsz

Po raz kolejny Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich we współpracy z parafią pw. św. Pawła Apostoła, 6 stycznia przeszedł ulicami Zakrętu.

Orszak odbył się w reżimie sanitarnym. Poprowadził go proboszcz ks. kanonik Sławomir Safader, niosąc wyjątkową dla nas gwiazdę betlejemską. Wykonały ją dzieci pod kierunkiem artysty plastyka Anny Niedźwieckiej-Jędrzejewskiej.

Orszak w tym roku był krótszy (przeszedł wokół kościoła i placu św. Pawła), ale połączony z konkursem  na szopkę betlejemską „Pastuszkowie przybywajcie”. Nowe stroje królewskie, korony i śpiewniki otrzymane od Fundacji Orszak Trzech Króli uświetniły uroczystość, a szopki zostały wysłane na ogólnopolski konkurs fundacji.

Zastanawialiśmy się nad tym, czy kontynuować tę tradycję w czasie pandemii ze względów bezpieczeństwa sanitarnego. Jednak zwyciężyło przekonanie, że – zwłaszcza w tym trudnym czasie – ludzie muszą doświadczać poczucia wspólnoty. Im lepsze i bardziej urozmaicone więzi społeczne, tym większa odporność na kryzys.

Poczucie wspólnoty i łączności z innymi pomaga ograniczyć negatywne skutki izolacji. Jak podaje PAP, polscy naukowcy, biorący udział w międzynarodowym projekcie badawczym „Współczucie, więzi społeczne i odporność na traumy podczas pandemii COVID-19”, wyodrębnili w kontekście izolacji społecznej trzy istotne elementy, które chronią przed jej negatywnymi konsekwencjami.  Najważniejszy jest kapitał społeczny, na który składają się wszelkie więzi, sieci i relacje społeczne, drugi to rezerwa poznawcza, która budowana przy pomocy edukacji, aktywności społecznej oraz regularnych ćwiczeń ruchowych i wysiłkowych, a trzeci to bufor psychiczny, czyli to, co się kryje pod pojęciem zdolności do współczucia.

Frekwencja i pogoda nie zawiodły, dziękujemy za współpracę wszystkim zaangażowanym, a przybyłym za doświadczenie wspólnoty i radosne świętowanie.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Aleksandra Rutkowska

Orszak Trzech Króli. A w Zakręcie “Cuda, cuda ogłaszają”

 „Orszak Trzech Króli”  już po raz trzeci 6 stycznia przeszedł ulicami Zakrętu. W tym roku przyświecało mu motto: „Cuda, cuda ogłaszają”, które ma przypominać o otaczających nas cudach: o cudzie narodzin Boga-Człowieka w betlejemskiej szopce, o “Cudzie nad Wisłą” w stulecie Bitwy Warszawskiej oraz o zatwierdzonej cudem i zaplanowanej na 7 czerwca br. beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego.

Orszak rozpoczął się mszą św. w Kościele Parafialnym p.w. św. Pawła Apostoła w Zakręcie. Po godz. 12.00 ks. proboszcz Sławomir Safader poprowadził orszak, niosąc podświetloną gwiazdę betlejemską zaprojektowaną przez artystę plastyka Annę Niedźwiecką-Jędrzejewską. Za nim podążali trzej królowie: Kacper z Azji (mieszkaniec Izabeli) – niosący w darze złoto, Melchior z Europy (mieszkaniec z Zakrętu) – niosący w darze mirrę i Baltazar z Afryki (mieszkaniec Zakrętu) – niosący w darze kadzidło.

Licznie przybyli uczestnicy orszaku włożyli na głowy korony, otworzyli śpiewniki (otrzymane od Fundacji „Orszak Trzech Króli”) i ze śpiewem na ustach wyruszyli w ślad za królami. Kolędowanie poprowadził organista Jan Tul. Bezpieczeństwa uczestników strzegli policjanci z Posterunku Policji w Wiązownie.

Na zakończenie „Orszak Trzech Króli” powrócił  do kościoła w poszukiwaniu Świętej Rodziny: Maryi i Józefa, aby oddać hołd dzieciątku Jezus i złożyć mu w darze noworoczne postanowienia. Dzieci zapisały je na własnoręcznie wykonanych czerwonych serduszkach, które złożyły w żłóbku. To był najpiękniejszy dar dzieci z naszej parafii dla Dzieciątka Jezus.

Organizatorem tegorocznego orszaku było Koło Gospodyń Wiejskich w Zakręcie we współpracy z ks. proboszczem Sławomirem Safaderem. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy już po raz kolejny przybyli na orszak i za wspólne świętowanie w Zakręcie.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Aleksandra Rutkowska

Orszak Trzech Króli w Zakręcie

Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Zakrętu 6 stycznia Roku Pańskiego 2020! Koło Gospodyń Wiejskich w Zakręcie i proboszcz parafii pw. św. Pawła Apostoła w Zakręcie ks. Sławomir Safader zapraszają do udziału w Orszaku wszystkich mieszkańców Gminy Wiązowna. Ponadto dzieci są proszone o przywdziewanie strojów jasełkowych: aniołków i pastuszków. Każdy uczestnik Orszaku otrzyma koronę i śpiewnik. Orszak rozpocznie się po Mszy św. o godz. 11.00. Po błogosławieństwie Orszak wyruszy ze śpiewem kolęd na ustach ulicami Zakrętu. Na zakończenie uczestnicy Orszaku powrócą do świątyni, aby oddać hołd Dzieciątku Jezus i złożyć mu w darze noworoczne postanowienia. Prosimy, aby dzieci zapisały je na własnoręcznie wykonanych serduszkach, przyniosły na Orszak i złożyły w żłóbku w procesji na zakończenie Orszaku. To będzie najpiękniejszy dar dla Dzieciątka. Hasło tegorocznego Orszaku brzmi: „Cuda, cuda ogłaszają”. Ma ono przypominać o otaczających nas cudach: przede wszystkim o narodzinach Pana Jezusa. Ponadto na rok 2020 przypada stulecie Bitwy Warszawskiej nazywanej „Cudem nad Wisłą” oraz zatwierdzona cudem beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Gorąco zapraszamy do wspólnego świętowania.

Orszak Trzech Króli w Zakręcie. Historia lubi się powtarzać

Historia sprzed 2000 lat w niedzielę 6 stycznia rozegrała się na nowo w Zakręcie. Tego dnia ulicami miejscowości przeszedł orszak Trzech Króli. Poprowadził go ks. Sławomir Safader, nowy proboszcz parafii pw. św. Pawła Apostoła w Zakręcie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Zakręcie. Po błogosławieństwie odbył się krótki koncert kolęd w wykonaniu zespołu ludowego Rzakcianki z Rzakty. W tym czasie formował się nasz orszak. Bryczka konna, która jechała na jego czele, wiozła dzieci odgrywające postaci Maryi z Dzieciątkiem oraz Józefa wraz z aniołkami. Za konnym powozem kroczył ksiądz proboszcz, dzierżąc w dłoniach gwiazdę betlejemską. Za nim szli Trzej Królowie prowadzący orszak.

Kolędnicy ze śpiewem na ustach wyruszyli w drogę ulicami Zakrętu (Kościelną, Szkolną, Jana Pawła II i ks. Iwaniuka) w poszukiwaniu Świętej Rodziny. Szczęśliwie znaleźli szopę betlejemską i oddali hołd oraz złożyli dary nowo narodzonemu Dzieciątku Jezus. Trzej Królowie złożyli mirrę, kadzidło i złoto, a uczestnicy orszaku serduszka z noworocznymi postanowieniami dobrych uczynków. To był najpiękniejszy dar naszych rodzin dla Dzieciątka.

W orszaku królewskim pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi” wzięli udział mieszkańcy Zakrętu oraz zaproszeni goście, w tym Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny wraz z małżonką.

Organizatorem tegorocznego orszaku było nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich w Zakręcie we współpracy z hodowlą koni “Nasz Świat Koni” z Zakrętu i zespołem ludowym Rzakcianki z Rzakty. Stroje królewskie wypożyczył Wiązowski Teatr Muzyczny. Gwiazdę betlejemską wykonała artystka Anna Niedźwiecka-Jędrzejewska. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał Posterunek Policji w Wiązownie.

 

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Aleksandra Rutkowska

Foto: J. Ossowski