Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nowe urządzenia na sołeckich placach zabaw. Jest i altana

Nowa altana na placu zabaw w Gliniance II
Nowa altana na placu zabaw w Gliniance II (foto: UG Wiązowna)

Stopniowo na terenach przy świetlicach lub na placach zabaw pojawiają się nowe altany czy też zestawy do zabawy dla dzieci. Realizujemy zamówienia poszczególnych sołectw, które część swoich funduszy przeznaczyły na doposażenie terenów do zabawy i wypoczynku.

Nowa altana pojawiła się na terenie palcu zabaw w Gliniance II. Koszt tego przedsięwzięcia to blisko 37 tys. zł. Na terenie placu zabaw w Woli Duckiej, gdzie w ubiegłym roku postawiliśmy także altanę, zamontowano zestaw do zabawy. Jego koszt to  ponad 21 tys. zł.

Także w Dziechcińcu na terenie przy świetlicy wiejskiej pojawił się zestaw zabawowy za ponad 10 tys. zł. Wkrótce przeniesione zostaną urządzenie siłowni plenerowej i zamontujemy stół do tenisa stołowego. Plac wzbogaci się także w zestaw street workout. W sumie wszystkie zakupione sprzęty będą kosztować ponad 45 tys. zł.

Przypominamy, że w sierpniu ruszą zebrania sołeckie, na których mieszkańcy będą decydować o przeznaczeniu funduszy sołeckich na następny rok. Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy przeznaczone do dyspozycji mieszkańców 26 sołectw i czterech osiedli w naszej gminie.

Wysokość kwoty funduszu sołeckiego dla konkretnego sołectwa jest obliczana na podstawie tzw. kwoty bazowej i liczby mieszkańców sołectwa. Środki z funduszu sołeckiego są także środkami publicznymi, a zatem podlegają takim samym rygorom, określonym w ustawie o finansach publicznych, jakim podlegają zwyczajne środki w budżecie gminy.

W ciągu ostatnich kilku lat kwota przeznaczana na fundusz sołecki zwiększała się i wynosiła w 2019 r. – 990 247,90 zł, w 2020 r. – 1 132 651,89 zł, w 2021 r. – 1 266 778,99 zł, a w 2022 r. – 1 343 747,72 zł.

Harmonogram zebrań sołeckich dostępny jest w materiale: 1,3 mln zł do podziału z funduszu sołeckiego. Zdecyduj, na co! Warto się z nim zapoznać i przyjść na spotkanie. Pamiętajmy, nieobecni nie mają prawa głosu.

Więcej informacji na temat funduszu sołeckiego udziela Justyna Sadkowska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 80, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

Place zabaw i tereny rekreacyjne. Nowe inwestycje

Nowa altana na placu zabaw w Pęclinie
Nowa, drewniana altana na placu zabaw w Pęclinie przy ul. Krótkiej (Foto: UG Wiązowna)

Od początku roku sukcesywnie doposażamy gminne tereny rekreacyjne i place zabaw. Nowe urządzenia, zabawki czy altany pojawiły się w Kącku, Gliniance II, Żanęcinie, Dziechcińcu, Zakręcie, Malcanowie, Pęclinie, Kopkach, Izabeli, Emowie i Boryszewie. W trakcie urządzania są nowe tereny w Woli Duckiej oraz Rzakcie.  To ważne, by każdy z nas miał dostęp do zadbanych, bezpiecznych terenów rekreacyjnych.  Mieszkańcy Gminy Wiązowna wielokrotnie dawali temu wyraz. Od kilku lat to właśnie inwestycje w tereny wspólne i wypoczynkowe są głównym wydatkiem z budżetów sołeckich, którymi zarządzają sami mieszkańcy.  

Na terenie Glinianki II zamontowaliśmy urządzenia siłowni plenerowej: wioślarza, orbitrek i rower, wkrótce pojawią się nowe urządzenia na placu zabaw: huśtawka bocianie gniazdo oraz karuzela tarczowa. Wykonaliśmy także projekt zagospodarowania terenu. Koszt przedsięwzięcia to ok. 22 000 zł. W Kącku doposażyliśmy teren placu o urządzenia siłowni plenerowej: wyciąg górny, wyciąg dolny, orbitrek – wioślarz oraz na placu zabaw zamontowano zestaw wspinaczkowy. Koszt przedsięwzięcia to 14 957,83 zł. 

W Żanęcin na placu przy świetlicy pojawił się stół do gier. Zakupiliśmy także stół z dwiema ławkami, który stanął pod wiatą przy świetlicy. Koszt zakupów to 9 336,37 zł. „Zakącik” w Zakręcie zyskał nową karuzelę oraz kosz do segregacji odpadów. Wydaliśmy na to 6 972,80 zł. W Dziechcińcu postawiliśmy altanę i wykonaliśmy do niej dojście od placu zabaw. Pojawił się także dwa komplety ławo-stołów. Do końca roku zrobimy jeszcze odwodnienie placu zabaw. Uporządkowaliśmy teren przy stawie: wycięto drzewa i krzewy, wykonano faszynę przy północnym brzegu stawu, zdemontowano stare i wykonano nowe ogrodzenie, ukształtowano teren między ogrodzeniem a stawem oraz założono w tym miejscu nowy trawnik. Powstał również projekt zagospodarowania terenu. Koszt przedsięwzięcia to 70 420,80 zł. 

Po sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu w Woli Duckiej częściowo urządziliśmy plac zabaw. Zamontowaliśmy huśtawkę podwójną oraz bocianie gniazdo, huśtawkę ważkę, bujak oraz sześciokąt sprawnościowy. Wykonaliśmy altanę oraz podstawiliśmy dwa ławo-stoły. Powstaje ogrodzenie. Prace te zostały częściowo dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021. Koszt przedsięwzięcia to ok. 152 500 zł. 

W Rzakcie wykonaliśmy odwodnienie terenu działki przy świetlicy (częściowo dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021). Przygotowaliśmy miejsce pod plac zabaw. Wkrótce zamontowane zostan tam urządzenia. Koszt przedsięwzięcia około 113 595,60 zł. W Malcanowie oczyściliśmy staw tzw. refulerem. Zebrało ono równomiernie i precyzyjnie z dna stawu osad, bez wzruszania i unoszenia się toni, a także pozostawiło nieodmulone strefy i przemieściło ich tak, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych koparek. Obsadziliśmy roślinnością dwa wały ziemne. Koszt przedsięwzięcia to 62 478,04 zł. 

W Pęclinie przy placu zabaw na ul. Krótkiej wybudowaliśmy sześciokątną altanę na podbudowie z kostki betonowej. Altana została wyposażona w komplet ławek i stół. Wartość przedsięwzięcia to 14 500 zł. Natomiast w Pęclinie na terenie wokół świetlicy wiejskiej przy ul. Wierzbowej 1B zamotujemy zjazd linowy tzw. tyrolkę. Szacowana wartość przedsięwzięcia to ok. 15 200 zł. 

W Kopkach na terenie wokół świetlicy wybudujemy drewnianą altanę na podbudowie z kostki betonowej. Altana zostanie wyposażona w komplet ławek i stoły oraz oświetlenie. Do wyposażenia świetlicy dokupimy również grillo-palenisko z rusztem. Szacowana wartość przedsięwzięcia to ok. 32 400 zł. W Izabeli przy świetlicy powstanie drewniane zadaszenie tarasu. Sołectwo przeznacza na to przedsięwzięcie 31 000 zł ze swojego funduszu. Zjazd linowy (tyrolka) o długości 25 m zamontowaliśmy na placu zabaw w Emowie. Koszt to 11 000 zł. Za pieniądze z funduszu sołeckiego zamontowaliśmy drewniany zestaw zabawowy na terenie przy świetlicy w Boryszewie. Koszt to 30 000 zł.

Więcej informacji na temat wymienionych inwestycji udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 58 63, 22 512 58 62 lub 22 512 58 65

Place zabaw i siłownie plenerowe. Zamknięte do odwołania

Urządzenie na placu zabaw zabezpieczone czarną folią
Urządzenie na placu zabaw zabezpieczone czarną folią

W życie weszły nowe obostrzenia nałożone na Polaków w związku z epidemią koronawirusa. Wszystkie place zabaw i siłownie plenerowe są zamknięte do odwołania, a urządzenia do zabawy – zabezpieczone.

Zgodnie z nowymi obostrzeniami obowiązuje zasada dystansu społecznego – to 2 metry od drugiej osoby – z wyjątkiem, gdy rodzic opiekują się dzieckiem na spacerze lub opiekujemy się osobą z niepełnosprawnościami. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą.

Od 12 marca, aż do odwołania, zamknięte są wszystkie place zabaw oraz siłownie plenerowe. Urządzenia zostały zabezpieczone czarną folią. Prosimy o przestrzeganie Zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie i niewchodzenie na gminne tereny oraz nieniszczenie zabezpieczeń.

Jeśli Państwo zauważą, że zabezpieczenia zostały zerwane lub zniszczone, prosimy o zgłaszanie tego do GOK w Wiązownie (22 780 41 79 lub 728 358 824) lub na policję (nr 112, Posterunek w Wiązownie w godz. 7.00 – 22.00: 47 724 17 63, 47 724 17 61 lub Komisariat Policji w Józefowie: 47 724 18 71).

Prosimy nie przychodzić do miejsc publicznych z dziećmi. Nie narażajmy ich na choroby, ale też nie pozwólmy, żeby one zarażały innych (wg ostatnich badań dzieci to potencjalni nosiciele, którzy sami chorobę zakaźną przechodzą bardzo często bezobjawowo).