bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Przedszkola wciąż zamknięte. Czekamy na szczegółowe wytyczne

Przedszkole w Pęclinie

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, od 6 maja pojawia się możliwość otwarcia przedszkoli tak, by mogły one pełnić znów funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Niestety, nie możemy spełnić rządowych wytycznych bez naruszenia restrykcji wydanych w związku z epidemią. Czyli bez narażenia zdrowia lub życia najmłodszych mieszkańców i ich opiekunów.

Na konferencji 29 kwietnia zapowiedziano, że pod ogólnymi warunkami przedszkola samorządowe mogą zostać otwarte już w środę. Jak wynika z analiz prawnych – naszych i innych samorządów – bez szczegółowych wytycznych władz państwowych lub zdjęcia niektórych obowiązków, w większości placówek, w tak krótkim czasie, nie będzie to możliwe. Nie tylko u nas – w całym kraju.

Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. Rząd zaleca, aby jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonych i stałych salach. W miarę możliwości w mniejszych grupach niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019. Poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045). W czwartek 30 kwietnia pojawił się komunikat, że grupa może liczyć 12 dzieci.

Odgórnie zaleca się również, aby grupa przedszkolna obejmowała dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Zgodnie z wytycznymi GIS, nie należy przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi oraz tych, których domownik odbywa kwarantannę. Podobne zasady bezpieczeństwa dotyczą również personelu. Podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie musi on zakrywać ust i nosa. Z uwagi na bezpieczeństwo kadry rząd sugeruje, by do opieki nad dziećmi nie byli angażowani nauczyciele i pracownicy przedszkola powyżej 60. roku życia. Dlatego nasi dyrektorzy przygotowują harmonogramy pracy i wyposażają budynki w środki ochronne.

Najważniejsze jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo małych mieszkańców naszej gminy – Państwa dzieci. Dlatego do rodziców wszystkich przedszkolaków, uczęszczających do przedszkoli gminnych w: Wiązownie, Pęclinie, Zakręcie i Woli Duckiej oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w poniedziałek wysłane zostaną ankiety, dzięki którym będziemy mogli poznać Państwa zdanie w kwestii powrotu dzieci do przedszkoli oraz dostosować zasady otwarcia i prowadzenia przedszkoli do nowej, epidemicznej rzeczywistości.

Dyrektorzy zapytają Państwa o sytuację zawodową, dogodne godziny otwarcia przedszkola czy informacje o dziecku. Na tej podstawie ustalą zasady powrotu dzieci do przedszkoli. Dopóki Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wyda przepisów, na podstawie których będzie można zapewnić bezpieczeństwo wszystkim przebywającym w przedszkolach, będą wprowadzone ograniczenia – na pewno w liczbie przyjmowanych codziennie dzieci i zajęciach, które będą oferowane w placówkach. Gdy sytuacja się ustabilizuje, a rząd zdejmować będzie kolejne obostrzenia, przywrócimy placówki do trybu normalnej – dotychczasowej pracy.

Wszystkie wiadomości na temat wirusa COVID-19 znajdziecie Państwo na naszej stronie: https://tuwiazowna.pl/koronawirus-w-polsce/

Przedszkole „Leśna Kraina” w Zakręcie. Akcja „Ewakuacja”

To miał być zwykły dzień. Nic nie zapowiadało tego, co za chwilę miało się wydarzyć. Na szczęście i dzieci, i personel Przedszkola „Leśna Kraina” w Zakręcie stanęli na wysokości zadania.

Jak co dzień dzieci, nauczyciele, dyrektor i personel przyszli do przedszkola. Jeden z pracowników ok. godz. 9.00 zauważył podejrzany pakunek w szatni. Żywiąc obawę, że może to być ładunek wybuchowy, dyrektor zarządziła ewakuację i powiadomiła odpowiednie służby ratunkowe. Na miejscu pojawiła się Ochotnicza Straż Pożarna z Wiązowny i jednostka policji.

Przedszkolaki – razem ze swoimi paniami i całym personelem – udały się na miejsce wyznaczonej zbiórki. Strażacy i policja zabezpieczyli budynek oraz teren przedszkola. Dyrektor przekazała raport służbom ratunkowym. Na szczęście były to tylko ćwiczenia na wypadek ewakuacji. Przedszkolaki spisały się na medal. Akcja „Ewakuacja” zakończyła się pomyślnie.

Dziękujemy Strażakom z OSP Wiązowna i PP Wiązowna za przeprowadzone ćwiczenia ewakuacyjne.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Beata Kępka

Kondolencje i wyrazy współczucia

Czerwona świeczka pali się jasnym, ciągłym płomieniem
Czerwona świeczka pali się jasnym, ciągłym płomieniem

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ojca Joanny Wasiak, dyrektor Przedszkola “Leśna kraina” w Zakręcie. W dniach żałoby łączymy się w bólu z rodziną.

Msza żałobna odbędzie się 7 września o godz. 15:00 w Kościele pw. Świętej Trójcy w Cielądzu (Cielądz 65, k/Rawy Mazowieckiej).

Wyrazy żalu i współczucia z powodu straty taty składają władze Gminy Wiązowna, pracownicy Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna i pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna.

Gminne Przedszkole w Zakręcie. Uroczyste nadanie imienia

W atmosferze bajkowego lasu, latających kolorowych balonów i odświętnych dekoracji 14 czerwca odbyła się uroczystość nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Zakręcie. Placówka przyjęła miano „Leśna kraina”.

W uroczystości uczestniczyły władze samorządowe, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele zaprzyjaźnionej szkoły w Zakręcie, byli dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy naszego przedszkola. Dyrektor serdecznie powitała całą społeczność: rodziców, nauczycieli, pracowników, a szczególnie przedszkolaki.

Następnie zaprezentowano krótką historię placówki, które swoją działalność rozpoczęło w 1978 r. We wrześniu 2018 r. ruszyła procedura nadania imienia placówce, o wyborze którego zadecydowała społeczność przedszkolna. Wybrane imię „Leśna kraina” to symbol więzi przedszkolaków z otaczającym środowiskiem, z ekologią oraz dbałością o przyrodę. Dzieci z naszego przedszkola to mali odkrywcy wielkiego świata, którzy mają bogatą wiedzę o sobie i świecie oraz żyją w zgodzie z przyrodą. Imię „Leśna kraina” nawiązuje również do nazw naszych grup: “Biedronek”, “Pszczółek”, “Wiewiórek”, “Jeżyków” i “Sarenek”.

Podczas uroczystości dyrektor Joanna Wasiak odebrała z rąk wójta oraz przewodniczącej rady akt nadania imienia przedszkolu. Goście składali serdeczne życzenia i gratulacje. Przedszkolaki zaś otrzymały upominki.

Następnie dzieci w pięknych i kolorowych strojach mieszkańców naszego lasu – biedronek, pszczółek, wiewiórek, jeżyków i sarenek – wykonały piosenkę „Przedszkole drugim domem”, która towarzyszy im od pierwszych dni pobytu. W dalszej części uroczystości przedszkolaki zaprezentowały piosenki oraz tańce także z wykorzystaniem instrumentów muzycznych, które nawiązywały do tematyki magicznej „Leśnej krainy”. Po części artystycznej odbył się piknik rodzinny oraz moc zabaw i atrakcji dla naszych przedszkolaków.

Był to bardzo ważny dzień dla całej społeczności przedszkola, pełen wspaniałych wrażeń i niezapomnianych atrakcji,  zapisał się na zawsze w naszej pamięci i na kartach historii naszego przedszkola.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Marzena Timofiejuk, logopeda

Przedszkole w Zakręcie. Konkurs na dyrektora

Przedszkole w Zakręcie

Do 26 czerwca można składać oferty w konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Zakręcie.

Oferty muszą zawierać m.in.:

  • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;
  • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
  2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem
  • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. obywatelstwo,
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).

Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku pod tekstem. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, w godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna w terminie do dnia 26 czerwca, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Zakręcie, ul. Szkolna 13”( z dopiskiem „nie otwierać”).

Więcej informacji na ten temat udziela Edyta Czajka – Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, tel. 22 180 00 27, e-mail: e.czajka@wiazowna.pl.

Dyżury wakacyjne w przedszkolach. Zapisz dziecko

Sala przedszkolna. Na pierwszym planie stolik z krzesełami. W tle pułki z kolorowymi zabawkami
Sala przedszkolna. Na pierwszym planie stolik z krzesełami. W tle pułki z kolorowymi zabawkami

Rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne organizowane w czterech gminnych przedszkolach. Do 14 czerwca 2019 r. można składać karty zgłoszeń dostępne bezpośrednio w wybranym przedszkolu.

Karty są również do pobrania na stronie internetowej danej placówki oraz znajdują się pod tekstem.

Terminy dyżurów wakacyjnych:

Przedszkole w Zakręcie. Uroczysty apel

W przedszkolu w Zakręcie odbyła się uroczysta akademia z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dzieci tego dnia ubrane były w strój galowy. Apel rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Przedszkolaki zaprezentowały wiersze o tematyce patriotycznej, a także zaśpiewały piosenki o Polsce, przedstawiły krótką historię tego wydarzenia, która wprowadziła wszystkich w podniosły nastrój tamtych dni.

Wierszem, słowem i piosenką wyraziliśmy najgłębsze uczucia do naszej Ojczyzny, daliśmy wyraz podniosłości i powagi tego święta. Nasze wspólne świętowanie niech będzie wyrazem szacunku dla minionych pokoleń, które walczyły o niepodległą Polskę.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Monika Pogorzelska

XV Gminny Konkurs Recytatorski. Przedszkolaki o wiośnie

Jak co roku na wiosnę odbył się – tym razem już XV – Gminny Konkurs Recytatorski. Organizatorem było Gminne Przedszkole w Zakręcie, które gościło laureatów przedszkolnych konkursów.

W szranki stanęło 27 dzieci z: Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie, Przedszkola „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie, Przedszkola w Woli Duckiej oraz Gminnego Przedszkola w Zakręcie.

Uczestnicy konkursu recytowali wierszyki poświęcone wiośnie m.in.: pierwszym jej oznakom, wiosennym kwiatom i zwierzętom budzącym się ze snu zimowego. Wszystkie dzieci dzielnie pokonały tremę i z uśmiechem recytowały przygotowane wierszyki.

Laureatom konkursu oraz wszystkim przedszkolakom, biorącym udział w XV Gminnym Konkursie Recytatorskim, przyznano pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Marzena Timofiejuk

Z wizytą u Ułanów

W środę (10 października) przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Zakręcie w ramach projektu „Przedszkole młodych patriotów” odwiedziły Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego stacjonujący w Starej Miłosnej. Kawalerzyści zaprezentowali pokaz jazdy w szyku, musztry paradnej oraz władania „białą” bronią (szablą, lancą). Gospodarze oprowadzili przedszkolaków po stadninie, przedstawiając swoich podopiecznych. W tym czasie dzieci miały okazję osobiście nakarmić konie jabłkami oraz marchewkami, które okazały się prawdziwymi przysmakami dla nich. Atrakcja ta wzbudziła największe zainteresowanie wśród przedszkolaków.

Dzięki tej wizycie dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem tej elitarnej jednostki. Wycieczka była wspaniałą lekcją historii oraz ogromnym przeżyciem, które na długo pozostanie w ich pamięci. Upamiętnieniem spotkania z ułanami były wspólne pamiątkowe zdjęcia.

info z tukontakt@wiazowna.pl
Katarzyna Kwiatkowska
Joanna Wasiak

Koncert „Pejzaże Muzyki Polskiej w 100. Rocznicę Niepodległości”

koncert przedszkole w zakrecie

W ramach realizowanego w przedszkolu w Zakręcie programu „Przedszkole młodych patriotów” dnia 27.09.2018r. miał miejsce koncert na żywo w wykonaniu grupy muzycznej „LIMBOS” zatytułowany Pejzaże Muzyki Polskiej w 100. Rocznicę Niepodległości. Występ był podzielony na dwie części.

Pierwsza poświęcona była muzyce instrumentalnej, a artyści zagrali: marsz „Warszawianka”, „Mazurek F-dur” F. Chopina, „Polonez” z filmu pt. „Pan Tadeusz”, „Już nie zapomnisz mnie” z filmu pt. „Zapomniana Melodia”, „Czarne chmury” – muzykę filmową. A następnie wiązankę tradycyjnych melodii polskich z repertuaru zespołów pieśni i tańca:
– Mazowsze: „Kukułeczka kuka”, „Ej przeleciał ptaszek”, „Łowiczanka jestem”.
– Śląsk: „Gdybym to ja miała”, „Karlik”, „Karolinka”.

W drugiej części do artystów dołączył wokalista — Leszek Kowalik, który zaśpiewał kilka polskich pieśni:
– „My pierwsza brygada”,
– „Przybyli ułani pod okienko”,
– „Ułani, ułani malowane dzieci”,
– „Niepodległa niepokorna”.

Podczas trwania koncertu wszyscy braliśmy w nim czynny udział; klaskaliśmy, gestykulowaliśmy rękoma i śpiewaliśmy. Przedszkolaki nagradzały artystów gromkimi brawami, a słuchanie muzyki na żywo jest zawsze ogromnym przeżyciem dla dzieci. Była to wspaniała lekcja muzyki i historii. Grupa Muzyczna „LIMBOS” koncertuje na terenie całego kraju od 1984 roku. Starannie dobrani artyści, profesjonalni muzycy – instrumentaliści oddani są muzyce z wielką pasją. Grupa LIMBOS prezentuje instrumentalne i wokalno-instrumentalne wersje wybranych utworów, pod cyklicznym hasłem: Tematy Muzyczne, Których Słucha Świat. Muzycy LIMBOS posiadają szeroko zróżnicowany repertuar oparty na szeroko pojętej historii muzyki: klasycznej, jazzowej, latynoskiej, bluesowej i rockowej – z Polski, Europy i całego świata. Wielkie dzieła wybitnych kompozytorów, odważnie zinstrumentowane i zaadaptowane na potrzeby niewielkiej grupy muzycznej, stawiają artystów przed ogromnym wyzwaniem.

info z tukontakt@wiazowna.pl
Monika Pogorzelska
Joanna Wasiak