Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Gminny żłobek “Wiązusie” w Gliniance szuka pracowników

Małe dzieci przeglądają książeczki
Żłobek przyjmie małe dzieci do lat 3 (Foto: pixabay.com)

Gminny Żłobek "Wiązusie" w Gliniance poszukuje pracowników na wolne stanowiska - woźnej lub woźnego oraz opiekunki lub opiekuna.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą w załącznikach poniżej lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Żłobka “Wiązusie” w Gliniance.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 16 stycznia na stanowisko opiekun/opiekunka zaś do 19 styczeń woźna/woźny do godz.15.00 (liczy się data wpływu do placówki):

 1. osobiście w Gminnym Żłobku „Wiązusie” – ul. Napoleońska 53 A, 05-408 Glinianka lub
 2. pocztą na adres: Gminny Żłobek „Wiązusie” w Gliniance, ul. Napoleońska 53 A, 05-408 Glinianka.

Żłobek zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Więcej informacji udziela Agata Łęgowska – Dyrektor Gminnego Żłobka “Wiązusie” w Gliniance, tel. 22 180 01 01, e-mail: a.legowska@wiazowna.pl

Pierwszy Gminny Żłobek “Wiązusie” w Gliniance. Uroczyste otwarcie

To był historyczny moment dla naszej gminy. W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 w Gliniance uroczyście otwarto pierwszy Gminny Żłobek "Wiązusie". Mieści się on w budynku dawnego gimnazjum. Uczęszczać do niego będzie 45 dzieci.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Marszałek Elżbieta Lanc, Bożena Żelazowska – Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Rady Powiatu, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Malcanowie Grażyna Kilbach, Wicestarosta Paweł Zawada, Radna Powiatu Otwockiego Jolanta Koczorowska, Radny Powiatu Otwockiego Dariusz Grajda, Wiceprezydent Miasta Otwock Paweł Walo wiceprezydent Otwocka Prezes Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura Iwona Bieńkowska, Zarząd Gminy Wiązowna z Wójtem Janusz Budny na czele, Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa wraz z Radnymi Gminy Wiązowna.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele wszystkich jednostek naszego samorządu oraz gminnej oświaty. Byli też najważniejsi goście tego dnia – dzieci, które dziś po raz pierwszy przekroczyły progi żłobka.

Proboszcz Parafia św. Wawrzyńca w Gliniance ks. Piotr Błażejczyk poświęcił nowo powstałą placówkę. Po uroczystym przecięciu wstęgi dyrektor Agata Łęgowska zaprosiła zebranych na zwiedzanie żłobka. Najmłodsi goście byli zachwyceni. Zabawki od razu poszły w ruch. Mamy nadzieję, że świetne humory będą im cały czas dopisywać podczas swojego pobytu w jednostce.

Dziękujemy wszystkim przybyły na otwarcie naszego pierwszego gminnego żłobka. To dla nas zaszczyt, że zechcieli Państwo być z nami w tym tak ważnym dla naszej gminy dniu.

Nasza gmina na żłobek uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 348 701,84 zł w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 1 687 692,24 zł.

Więcej informacji na temat funkcjonowania placówki w Gliniance udziela jego dyrektorka Agata Łęgowska, tel. 603 710 070.

Żłobek “Wiązusie”. Lista dzieci zakwalifikowanych już 8 sierpnia

Dwoje dzieci z podniesionymi w górę rączkami cieszy się z zabawy

W poniedziałek 8 sierpnia opublikujemy listę dzieci, które zakwalifikowały się do pierwszego Gminnego Żłobka „Wiązusie” w Gliniance.

Komisja rekrutacyjna zweryfikowała złożone wnioski. W sumie wpłynęło ich 73. Ze względów formalnych odrzuconych zostało sześć.

Lista dzieci zakwalifikowanych nie jest listą rankingową, stanowi wyniki oceny formalnej złożonych wniosków. Przed nami jeszcze ocena merytoryczna na podstawie wymaganych dokumentów.

W dniach 9-12 sierpnia rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do dalszej rekrutacji, powinni złożyć deklarację woli przyjęcia dziecka do żłobka.

Oświadczenie woli dostępne jest w systemie Vulcan w zakładce: Pliki do pobrania, dostępnej pod linkiem: https://zlobki.vulcan.net.pl/ugwiazowna/Files

Zgodnie z regulaminem o przyjęciu dziecka do placówki decyduje kolejność złożonych deklaracji woli oraz uzyskana w procesie rekrutacji liczba punktów.

Zachęcamy do śledzenia profilu żłobka na Facebooku: Gminny-Żłobek-Wiązusie-w-Gliniance-105107062298127

Rekrutacja do żłobka “Wiązusie” w Gliniance startuje 4 lipca

Już w poniedziałek 4 lipca rusza rekrutacja dzieci na rok 2022/2023 do Gminnego Żłobka "Wiązusie" w Gliniance. Będzie prowadzona w systemie elektronicznym.

Należy wejść na stronę https://zlobki.vulcan.net.pl/ugwiazowna Tu będzie można zapoznać się z ofertą gminnego żłobka w Gliniance oraz zarejestrować dziecko. Do żłobka będą przyjmowane dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria obligatoryjne oraz dodatkowe.

Kryteria obligatoryjne spełnia:

 1. osoba wychowująca dziecko do trzeciego roku życia;
 2. osoba zamieszkująca na terenie ZIT WOF (Wiązowna, Józefów, Otwock, Karczew);
 3. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub osobą niepełnosprawną.

Kryteria dodatkowe spełnia:

 1. kobieta;
 2. niepełnosprawność opiekuna lub dziecka;
 3. osoba posiadająca Kartę Dużej Rodziny, tj. rodzina wielodzietna;
 4. osoba posiadająca meldunek na terenie Gminy Wiązowna.

Kryteria dodatkowe – lokalne spełnia:

 1. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Otwocku, zgodnie z miejscem zamieszkania;
 2. rodzeństwo ubiegające się o miejsce w żłobku;
 3. dziecko, którego boje rodzice/opiekunowie prawni wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą;
 4. dziecko, którego rodzic/opiekun prawny jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo;
 5. dziecko wychowujące się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Wszystkie wymienione wyżej kryteria będą brane pod uwagę przy ocenie wniosku. Po dokonaniu elektronicznej rejestracji należy wydrukować i podpisać wniosek, a następnie złożyć go w Centrum Usług Wspólnych w Gliniance, przy ul. Napoleońskiej 53A.

Rekrutacja potrwa do 29 lipca.

Więcej informacji na temat rekrutacji mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu 603 710 070.

Praca w żłobku. Szukamy kadry do Glinianki

Małe dzieci przeglądają książeczki
Żłobek przyjmie małe dzieci do lat 3 (Foto: pixabay.com)

Prace modernizacyjne w budynku dawnego gimnazjum w Gliniance, dzięki którym powstaną pomieszczenia i sale dla pierwszego w gminie żłobka, są już na półmetku. Dyrektorem jednostki jest Agata Łęgowska, pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Szukamy także pracowników do zespołu placówki. Osoby zainteresowane pracą mogą składać dokumenty do 20 czerwca.

Żłobek, który będzie mieścił się na parterze budynku po dawnym gimnazjum w Gliniance (ul. Napoleońska 53A), będzie miał pod swoją opieką 45 dzieci. Ruszyła rekrutacja pracowników. Poszukujemy:

 1. intendenta o wykształceniu minimum średnim gastronomicznym i doświadczeniu w pracy na takim lub pokrewnym stanowisku;
 2. siedmiu opiekunek lub opiekunów na pełen etat i jednej na pół etatu – osób posiadających odpowiednie kwalifikacje lub kierunkowe wykształcenie albo posiadających udokumentowane doświadczenie w pracy z małymi dziećmi;
 3. kucharki o wykształceniu minimum zawodowym gastronomicznym i z doświadczeniem w żywieniu zbiorowym oraz ze znajomością zasad żywienia w żłobku;
 4. pomocy kuchennej o wykształceniu minimum zawodowym – mile widziane doświadczenie i znajomość zasad żywienia w żłobku;
 5. woźnej, która będzie utrzymywać porządek i wspomagać resztę personelu w codziennej pracy.

Ogłoszenia z wymaganiami na poszczególne stanowiska znajdują się pod tekstem oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej żłobka. Osoby zainteresowane prosimy, aby dostarczyły wymagane dokumenty do 20 czerwca do godz. 15.00:

 1. osobiście do Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, ul. Napoleońska 53 A, 05-408 Glinianka w zamkniętej kopercie lub
 2. pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, ul. Napoleońska 53 A, 05-408 Glinianka (liczy się data wpływu do CUW).

Na kopercie prosimy umieścić dopisek: „Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Gliniance”.

Więcej informacji na temat funkcjonowania placówki w Gliniance udziela jego koordynatorka i dyrektorka Agata Łęgowska, tel. 603 710 070.

Żłobek w Gliniance ma już dyrektora. A w budynku praca wre

Trwają prace modernizacyjne w budynku dawnego gimnazjum w Gliniance, dzięki którym powstaną pomieszczenia i sale dla pierwszego w gminie żłobka. Placówka ma już dyrektora. Została nim Agata Łęgowska, pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Wkrótce ruszą rekrutacje na pracowników żłobka. Będziemy szukać opiekunów oraz innych – niezbędnych do funkcjonowania placówki – pracowników.

W marcu radni uchwalili statut Gminnego Żłobka „Wiązusie” w Gliniance. W wyniku ogłoszonego konkursu wybrano dyrektora placówki. Została nim pedagog z wieloletnim doświadczeniem Agata Łęgowska. Pani Agata była nauczycielką oraz dyrektorką szkół podstawowych w Wiązownie i w Pęclinie.  Aktualnie jest przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest także „Zasłużoną dla Gminy Wiązowna” za aktywny udział w życiu społecznym Gminy Wiązowna, wielkie zaangażowanie w życie szkoły oraz nastawienie na pomoc osobom dotkniętym niepełnosprawnością poprzez stworzenie innowacyjnego programu klas integracyjnych.

Żłobek będzie miał pod swoją opieką 45 dzieci. Rekrutacje na pracowników żłobka ogłosimy w drugiej połowie maja. Będziemy szukać opiekunów i kadry wspomagającej działanie placówki, m.in. kucharki czy też osób sprzątających. Rekrutacja dzieci ruszy prawdopodobnie pod koniec czerwca. Informacje na ten temat zostaną udostępnione na naszej stronie, w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz gminnym FB.

Zaawansowane prace budowlane

W budynku dawnego gimnazjum w Gliniance (ul. Napoleońska 53A) trwają prace modernizacyjne. Za nami roboty rozbiórkowe, ponieważ część ścian trzeba było wyburzyć. Ułożono już instalację podposadzkową. Pojawiły się ścianki działowe.  Na ukończeniu jest układanie niezbędnych instalacji. Nad pracami czuwa cały czas nadzór inwestorski. Prace budowlane mają zakończyć się w lipcu tak, by można było wyposażyć sale i pomieszczenia oraz przygotować je na przyjęcie dzieci.

Nasza gmina na żłobek uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 348 701,84 zł w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 1 687 692,24 zł.

Więcej informacji na temat funkcjonowania placówki w Gliniance udziela jego koordynatorka i dyrektorka Agata Łęgowska, tel. 603 710 070.

Więcej informacji na temat prac modernizacyjnych udziela Tadeusz Dąbrowski, Wydział Inwestycyjny, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Gminny żłobek. Modernizacja budynku

Małe dzieci przeglądają książeczki
Żłobek przyjmie małe dzieci do lat 3 (Foto: pixabay.com)

Ruszyły prace modernizacyjne w budynku dawnego gimnazjum w Gliniance, dzięki którym powstaną pomieszczenia i sale dla pierwszego w gminie żłobka. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z przyjętym harmonogramem, placówka zacznie działać od 1 września.

Na marcowej sesji radni Gminy Wiązowna podjęli uchwałę w sprawie powołania Gminnego Żłobka „Wiązusie” w Gliniance i przyjęcia jego statutu. Trwa rekrutacja na dyrektora placówki. Dokumenty można składać do 14 kwietnia w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna. Informacje na temat rekrutacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna.

Następnie skupimy się na zatrudnieniu pracowników i przygotowaniu rekrutacji. Żłobek zaopiekuje się 45 dzieci.

W budynku dawnego gimnazjum w Gliniance (ul. Napoleońska 53A) trwają prace modernizacyjne. Za nami roboty rozbiórkowe, ponieważ część ścian trzeba było wyburzyć. Ułożono już instalację podposadzkową. Nad pracami czuwa cały czas nadzór inwestorski. Prace budowlane mają zakończyć się w lipcu tak, by można było wyposażyć sale i pomieszczenia oraz przygotować je na przyjęcie dzieci.

Nasza gmina na żłobek uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 348 701,84 zł w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 1 687 692,24 zł.

Więcej informacji na temat prac modernizacyjnych udziela Tadeusz Dąbrowski, Wydział Inwestycyjny, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Dotacja na żłobek. Wyniki naboru

Dużo rozsypanych banknotów 100-złotowych
(Foto: Adobe Stock)

Gmina Wiązowna otrzyma dofinansowanie na projekt, dzięki któremu będzie można utworzyć żłobek na naszym terenie.

Nasza gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 348 701,84 zł w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 1 687 692,24 zł. W planach mamy utworzenie żłobka w Gliniance, w budynku dawnego gimnazjum.

Po podpisaniu umowy i otrzymaniu środków będziemy mogli przystąpić do realizacji projektu. O kolejnych etapach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Więcej informacji na temat dotacji można znaleźć na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu

Więcej informacji na temat uzyskanej dotacji udziela Olga Pieniak-Nowak, Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 82, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl