bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Prace budowlane w Emowie przy ul. Sosnowej

Plastikowe rury w kolorze brązowym ułożone jedna na drugiej
99,2% gospodarstw domowych w naszej gminie ma podłączenie do bieżącej wody (Foto: pixabay.com)

Ruszają prace budowlane w Emowie przy ul. Sosnowej. Mieszkańcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu.

Rozpoczęła się budowa kanalizacji w Emowie – odgałęzień ul. Sosnowej – na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 5.

Z uwagi na powyższe mogą wystąpić utrudnienia w ruchu do 28 kwietnia prosimy o zachowanie ostrożności.

Więcej informacji udziela Katarzyna Rosłaniec – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 65, e-mail: k.roslaniec@wiazowna.pl.

Budowa chodnika na ul. Kąckiej w Wiązownie. Kiedy przetarg?

Odcinek ścieżki rowerowej na ul. Kąckiej w Wiązownie
Odcinek ścieżki rowerowej na ul. Kąckiej w Wiązownie (Foto: UG Wiązowna)

W tegorocznym budżecie zaplanowano do wybudowania chodnik na ul. Kąckiej w Wiązownie od ul. Kościelnej do ul. Słonecznej.

Wymieniony fragment stanowi brakujące połączenie wykonanego w ubiegłym roku chodnika na ul. Kościelnej oraz ścieżki rowerowej od ul. Słonecznej do ul. Dębowej w Wiązownie.

W ramach zadania powstanie odcinek o długości 314 m oraz szerokości 2,5 m – 2,7 m.

Szacowana wartość planowanych do wykonania robót budowlanych wynosi 200 tys. zł.

Ogłoszenie przetargu zaplanowano w I kwartale bieżącego roku, natomiast wykonanie przewiduje się na koniec lipca.

więcej informacji na temat inwestycji udziela Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Największy budżet na inwestycje w historii Gminy Wiązowna

Sto złotych zwinite w rulonik i ustawone w dwóch rzędach na sztorc
Dotacje można pozyskać z różych źródeł (Foto: Adobe Stock)

Ponad 50 mln zł - tyle w 2023 roku wydamy na rozwój infrastruktury na terenie naszej gminy. W ciągu ostatnich 6 lat podwoiliśmy ten budżet. To daje nam ogromne możliwości, ale stawia też przed nami wyzwanie rozsądnego zrównoważonego gospodarowania tymi pieniędzmi.

Na inwestycje (wydatki majątkowe) w tym roku zaplanowaliśmy rekordową kwotę ponad 50 mln zł. Głównym składnikiem dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Udziały w PIT w 2023 r. to 29,8 mln zł. W 2022 z PIT mieliśmy w budżecie 31,9 mln zł. Ta różnica wynika ze zmian prawa.

Po to, by mieć szanse prowadzenia ważnych dla nas inwestycji (remonty dróg, oświetlenie, rozbudowa budynków użyteczności publicznej itd.), powinniśmy walczyć o każdą złotówkę z naszych podatków. Kluczowe jest tu więc rozliczanie PIT w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Wtedy nasze pieniądze wracają do nas. A dzięki nim nasza gmina może się rozwijać.

Wyszczególnienie  Kwota (zł) 
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza  44 946 536 
Obsługa mieszkańców  13 903 430 
Pomoc społeczna i rodzina  11 826 899 
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna  7 500 727 
Transport zbiorowy  7 096 950 
Bieżące utrzymanie dróg  6 865 692 
Kultura i sport  4 611 678 
Wpłata do budżetu państwa tzw. “Janosikowe”  2 993 108 
Obsługa długu  1 200 000 
Gospodarka mieszkaniowa  969 553 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  799 293 
Rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe  550 000 
Ochrona zdrowia  484 630 
Bieżące utrzymanie targowiska i placu targowego  473 748 
Pozostałe (Planowanie przestrzenne i turystyka)  325 937 
RAZEM  104 548 181 

W 2023 r. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, dzielonego na zebraniach przez mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli, wydamy rekordową sumę 1 mln 685 tys. zł. Najwięcej środków sołectwa przeznaczyły na dokumentacje projektowe dla rozmaitych inwestycji oraz remonty i naprawy dróg, chodników. Mieszkańcy na te zadania przekazali ponad 575 tys. zł. Kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami są działania związane z zagospodarowaniem terenów przy świetlicach, budowę boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw czy remonty świetlic. Na te przedsięwzięcia zaplanowano kwotę ponad 561 tys. zł.

Największe inwestycje 2023

– Rekordowy budżet do podziału na wszystkie inwestycje ułatwia ich przeprowadzenie, ale także zwiększa odpowiedzialność samorządu w tym zakresie – mówi Janusz Budny, Wójt Gminy Wiązowna. – Od lat planując inwestycje w naszej gminie posługujemy się hasłem zrównoważonego rozwoju. Realizujemy je prowadząc działania kompleksowe, dotyczące wszystkich mieszkańców na raz, takie jak remonty szkół. Czy czekającą nas w tym roku modernizacje oświetlenia ulicznego. Nie mniej jednak do podjęcia mamy całą masę decyzji, o inwestycjach, które znacząco mogą zmienić życie mieszkańców. Na takie inwestycje wydajemy gros naszego budżetu, cała sztuka polega na tym by prowadzić te inwestycje równomiernie, realnie zmieniając standard życia we wszystkich sołectwach.

Po niżej prezentujemy zestawienie największych inwestycji, jakie prowadzone będą w 2023 roku na terenie naszej gminy.

Ul. Klonowa w Wiązownie. Budowa wodociągu i kanalizacji 

W 2023 roku w pierwszym kwartale planujemy rozpocząć budowę ponad 1 km sieci wodociągowej w ul. Klonowej w Wiązownie. Sieć sięgnie aż do ul. Złotej w Stefanówce. Powstanie także dodatkowy odcinek kanalizacji. Budżet przeznaczony na realizację inwestycji to 750 000 zł, z czego aż 78 000 zł pochodzi z funduszu sołeckiego Wiązowny Gminnej. 

Budowa kanalizacji w Góraszce 

W Góraszce powstanie kolejny odcinek kanalizacji sanitarnej. Inwestycja obejmie ulicę Krótką. To istotne także dlatego, że w roku 2023 planujemy budowę jezdni asfaltowej, chodnika i ścieżki rowerowej na tej ulicy. Z budżetu gminy wydamy na tę inwestycję 1 400 000 zł. Umowa na realizację jest już podpisana a wykonawca, jeśli tylko pogoda pozwoli, rozpocznie prace już w lutym. 

Budowa kanalizacji w Żanęcinie 

Ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy sieci kanalizacji sanitarnej w Żanęcin. Planowany do wybudowania odcinek będzie miał długość 1,56 km  i jest ostatnim do wykonania fragmentem w tej miejscowości. Budżet, jaki przeznaczymy na realizację tej inwestycji w 2023 r., to blisko 2 200 000 zł. Część środków na budowę kanalizacji Gmina Wiązowna otrzymała w formie dofinansowania z programu rządowego Polski Ład. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie miał na realizację zadania pół roku od dnia podpisania umowy. 

Budowa wodociągu i kanalizacji w Majdanie i Zagórzu  

W 2023 r. wybudujemy ponad 2,3 km sieci wodociągowej w Majdanie i Zagórzu. Ze względu na planowaną rozbudowę Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii zamierzamy poszerzyć ul. Zagórską prowadzącą do placówki medycznej. Już szukamy firmy, która przygotuje projekt w trybie tzw. spec ustawy drogowej. Przed modernizacją drogi chcemy uzbroić ją w sieć zarówno wodociągową, jak i kanalizacyjną. Na realizacje tej inwestycji dostaliśmy dofinansowanie (1 mln zł), w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Budowa mieszkań komunalnych w Radiówku 

Trwają prace przy budowie trzech budynków komunalnych w Radiówku. Wykonawca kładzie dach oraz stawia ściany działowe. Zaprojektowano je tak, aby zapewnić wysoką efektywność energetyczną oraz niskie koszty utrzymania. Będą wyposażone w nowoczesne ekologiczne technologie: instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła, gruntowe pompy ciepła oraz system do inteligentnego zarządzania budynkami. W ramach budowy powstaną lokale mieszkalne, których docelową grupę najemców będą stanowić również osoby starsze oraz niepełnosprawne. W styczniu lub lutym, w zależności od warunków pogodowych, planujemy rozpocząć prace przy instalacjach wewnątrz budynków oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Planowany termin zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie to listopad 2023 r.  Budżet to 7 565 637,49 zł. 

Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Gliniance 

W pierwszym kwartale 2023 r. ogłosimy przetarg i wyłonimy wykonawcę, który wybuduje ul. Wrzosową w Gliniance. Drogę gruntową zastąpi jezdnia asfaltowa. Powstanie też ciągu pieszo-rowerowy, który podniesie bezpieczeństwo osób poruszających się po ulicy. Wybudowana droga połączy naszą gminę z sąsiadem – gminą Dębe Wielkie. Na realizację inwestycji pozyskaliśmy  dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład) – edycja III. Kwota dotacji to 2 650 000 zł. Podczas realizacji budowy mogą wystąpić utrudniania i ograniczenia w ruchu drogowym, o czym będziemy informować na bieżąco w gminnym serwisie informacyjnym tuwiazowna.pl. 

Rozwój systemu dróg gminnych – etap II  

W 2023 r. zaplanowaliśmy budowę, przebudowę lub rozbudowę dziewięciu dróg: ul. Lubelskiej w Wiązownie – odcinek o długości 675 m (od skrzyżowania z ul. Boryszewską do Centrum Handlowego JARTON); ul. Rzeki w Woli Karczewskiej – odcinek o długości 110 m; ul. Różanej w Czarnówce – odcinek o długości 280 m (od drogi powiatowej 2709W do ul. Akacjowej); ul. Bażantów w Bolesławowie – odcinek o długości 740 m; ul. Marii Dąbrowskiej w Woli Duckiej – odcinek o długości 640 m; ul. Szkolnej w Zakręcie i Izabeli – odcinek o długości 845 m (od ul. Jana Pawła II w Zakręcie do ul. Postępu w Izabeli); ul. Nowej w Kruszówcu – odcinek o długości 440 m; ul. Poprzecznej i ul. Zacisze w Gliniance – odcinek o łącznej długości 385 m oraz ul. Turkusowej w Majdanie – odcinek o długości 310 m. Wykonawców inwestycji wyłonimy w pierwszym kwartale 2023 r. Prace planujemy  zakończyć najpóźniej w grudniu 2023 r. W sumie budowa wszystkich dróg będzie kosztować 6 mln zł. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  

Budowa drogi 270804W – ul. Krótkiej w Góraszce 

Mamy już wykonawcę odcinka drogi w Góraszce łączącej drogę serwisową S17 (ul. Przelotowa) z ul. Radosną w Majdanie. Wyasfaltowany odcinek domknie możliwe połączenia drogowe pomiędzy ulicami: Zieloną w Góraszce – przejazd przez wiadukt nad S17, rozprowadzenie ruchu aut i pieszych do ul. Pięknej w Majdanie oraz ulic przyległych. Powstanie również chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa. Przed położeniem asfaltu pociągniemy także kanalizację. Budowa tej drogi jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 198 986,97 zł.  

Modernizacja strażnic OSP wraz z wyposażeniem bojowym 

Dzięki pozyskanej dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych będziemy mogli kupić dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze. Otrzymają je Ochotnicze Straże Pożarne w Wiązownie i Gliniance. Będziemy mogli również zmodernizować strażnice oraz dostosować je do ciągle rosnących potrzeb jednostek i poprawić warunki pracy strażaków. Zapewnienie odpowiedniej ochrony druhów jest działaniem priorytetowym, w bezpośredni sposób przekładających się na bezpieczeństwo prowadzonych działań bojowych. Dobrze wyposażeni oraz zabezpieczeni strażacy mogą jeszcze lepiej koordynować wszystkie akcje ratowniczo-gaśnicze. Wartość dotacji to 2 100 000 zł, a całkowita wartość inwestycji to blisko 3 000 000 zł. 

Budowa świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu          

Mieszkańcy Dziechcińca już nie mogą doczekać się nowej świetlicy. Powstanie ona w ramach realizowanego od kilku lat planu tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie gminy Wiązowna. Nowa zastąpi stary, drewniany budynek. Z pewnością będzie miejscem jeszcze większej integracji mieszkańców, realizacji ciekawych zajęć rekreacyjnych i miłym miejscem na spędzanie wolnego czasu. Wraz z przyległym terenem: stawem, placem zabaw dla dzieci, siłownią plenerową i wiatą stworzy jedyne w swoim rodzaju miejsce w sołectwie. Już podpisaliśmy umowę z wykonawcą – firma SSGroup. Planowany termin zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie to listopad 2023 r. Koszt budowy obiektu to 760 000 zł.  

Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii w obiektach gminnych 

Przed nami dwie ważne inwestycje. Pierwsza z nich to termomodernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w Radiówku wraz ze zmianą źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej i wymiana oświetlenia na LED. Druga to także termomodernizacja naszego budynku w Gliniance, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, zmiana źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła i wymiana oświetlenia na LED. Szacuje się, iż zapotrzebowanie tych obiektów na energię zmaleje o ponad 60%. Prace mają ruszyć w kwietniu i potrwają do końca października 2023 r. Wartość projektu ogółem to 2 408 276,12 zł. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza, Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu. Kwota dotacji to 1 514 403,34 zł. 

W pozostałych sołectwach też wiele będzie się działo. Poniżej prezentujemy skrócone zestawienie zaplanowanych w nich inwestycji:

Miejscowość  Inwestycja  Opis  Kwota  (zł)
Boryszew  Budowa wodociągu w ul. Czapli  Odcinek 310 m  80 000
Czarnówka  Budowa ul. Akacjowej – etap I  Wykonanie projektu  20 000
Duchnów  Budowa świetlicy wiejskiej  Wyposażenie Duchnowskiego Domu Kultury oraz przebudowa placu zabaw  630 000
Emów  Modernizacja ul. Sosnowej  Nakładka asfaltowa  50 000
Izabela  Budowa chodnika wraz z przystankami przy drodze nr 2701W – etap I  Wykonanie dokumentacji projektowej  200 000
Kąck  Budowa chodnika przy ul. Majowej – etap I  Wykonanie dokumentacji projektowej  10 000
Lipowo  Pomoc rzeczowa dla powiatu   Wykonanie  projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej (ul. Łąkowa)  125 000
 
Michałówek  Przebudowa ul. Tajemniczej   Wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi  160 000
Pęclin  Modernizacja ul. Radosnej   Przebudowa chodnika  100 000
Poręby  Budowa drogi na działce nr 1  Dokumentacja projektowa  20 000
Rudka  Wybrane drogi gminne  Bieżący remont dróg i chodników  20 300
Rzakta  Budowa ul. Południowej   Nakładka asfaltowa  80 000
Stefanówka  Budowa wodociągu w ul. Złotej  Budowa 370 m sieci wodociągowej  75 000
Osiedle Parkowe  Budowa ciągu pieszo-rowerowego – I etap  Zaprojektowanie nowej ścieżki wzdłuż ul. Parkowej  1 0 968
Wola Ducka  Przebudowa drogi gminnej  Wykonanie projektu ul. Marii Dąbrowskiej  55 000 
Wola Karczewska  Pomoc rzeczowa dla powiatu – ul. Mostów  Wykonanej dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej   125 000
Zakręt  Przebudowa ul. Górnej i odcinka ul. Krętej  Budowa 760 m asfaltowej drogi  80 000

Na tym nie koniec. Ogółem w 2023 roku Gmina Wiązowna przeprowadzi 88 inwestycji. Ich pełen wykaz można znaleźć w  uchwale budżetowej na 2023 r. dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna, w zakładce: Rada Gminy/Uchwały.
 

Więcej informacji na temat poszczególnych inwestycji udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 58 61, 22 512 58 62, 22 512 58 63, 22 512 58 65, 22 512 58 68, e-mail: urząd@wiazowna.pl