Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nabór do komisji konkursowej. Zgłoszenia do 20 kwietnia

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Wiązowna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 ogłoszonego Zarządzeniem nr 43.779.2023 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Gminy Wiązowna w 2023 roku w zakresach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego ogłaszającej konkurs, oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. biorące udział w konkursie.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia można składać do dnia 20 kwietnia 2023 roku osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, lub drogą elektroniczną na adres: m.grzegrzolka@wiazowna.pl z dopiskiem “Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

Nabór do komisji konkursowej. Ogłoszenie

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Zapraszamy do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 grudnia 2021 r.

Członkowie komisji będą mieli do zaopiniowania oferty dotyczące realizacji następujących zadań publicznych:

  1. Ochrona i promocja zdrowia;
  2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  3. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
  4. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Posiedzenie komisji konkursowej planowane jest na 30 grudnia 2021 r. na godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Zgłoszenia (formularz pod tekstem) można składać do 23 grudnia 2021 r. osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna), lub drogą elektroniczną na adres: k.bronikowski@wiazowna.pl z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

 Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Nabór na członków komisji konkursowej. Zgłoszenia do 22 marca

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Zapraszamy do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2021. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca.

Członkowie komisji będą mieli do zaopiniowania oferty dotyczące realizacji następujących zadań publicznych:

  1. Ochrona i promocja zdrowia;
  2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  3. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
  4. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia (formularz pod tekstem) można składać do 22 marca 2021 r. osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna), lub drogą elektroniczną na adres: k.bronikowski@wiazowna.pl z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

 Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.