Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Współpraca z NGO zawsze się opłaca

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Bardzo ważna jest dla nas współpraca z organizacjami pozarządowymi. Z roku na rok rosną kwoty, jakie przeznaczamy na różnego rodzaju zadania realizowane przez NGO. Wiemy już, co w tym roku będą miały do zaproponowania mieszkańcom naszej gminy.

Na współpracę z NGO w 2022 r. przeznaczyliśmy 640 960 zł, w 2023 roku zaś to  845 900 zł. Wydatki na wieloletnie konkursy w latach 2023-2025 r. to 2 100 000 zł.

W połowie grudnia 2022 r. ogłosiliśmy konkursy na zadania roczne oraz wieloletnie z zakresu turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadania, które będą realizowane, obejmują różne dziedziny, mi.n.: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspieranie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. Wymagania spełniło 18, a podział środków wygląda następująco:

 

L.p. Zadanie publiczne Nazwa NGO Kwota dofinansowania
1. Rozbudowa szlaku Przedmościa Warszawa na terenie gminy Wiązowna w 2023 r. Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium 5 000 zł
2. Świat widziany oczami podróżnika w 2023 r. Stowarzyszenie WIĘZY 4 000 zł
3. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim w 2023 r. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego 12 000 zł
4. Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna w 2023 r. Stowarzyszenie „KROKUS-WIĄZOWNA” 35 000 zł
5. Dni Teatru 2023 – prezentacje Wiązowskiego Teatru Muzycznego w 2023 r. Fundacja „To lubię” 15 400 zł
6. Organizacja wystawy „Wielka historia w małej Wiązownie” w 2023 r. Stowarzyszenie WIĘZY 10 000 zł
7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Stowarzyszenie Seniorów „Bądźmy Razem” 120 000 zł
8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy” 75 000 zł
9. Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział zawodników i drużyn w turniejach oraz rozgrywkach ligowych i pucharowych w latach 2023-2025 Gminny Klub Tenisa Stołowego Wiązowna 540 000 zł
10. Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział drużyn w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w latach 2023-2025 Klub Sportowy Advit Wiązowna 540 000 zł
11. Klub Sportowy Glinianka 210 000 zł
12. Ludowo Uczniowski Klub Sportowy Rzakta 135 000 zł
13. prowadzenie treningów z zakresu sportów: Brazylijskie Ju-Jitsu, Zapasy, Grapplig, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, organizacji dwóch zawodów w każdym roku „PUCHAR ORŁA” w Gi i No-Gi sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wiązowna, pokrycie opłat startowych, ubezpieczenia i wyżywienia na zawodach w latach 2023-2025 Uczniowski Klub Sportowy „Zakręt” 210 000 zł
14. prowadzenie zajęć sportowo-aktywizujących – ćwiczenia ruchowo-sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów w latach 2023-2025 Klub Sportowy Advit Wiązowna 60 000 zł
15. Organizacja imprezy biegowej na terenie gminy Wiązowna – WTF Wiązowna Trail&Fun w latach 2023-2025 Klub „Team ZabieganeDni” 45 000 zł
16. organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów biegowych na terenie gminy Wiązowna w latach 2023-2025 Klub „Team ZabieganeDni” 45 000 zł
17. organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów biegowych dla dzieci ze szkół podstawowych z gminy Wiązowna w latach 2023-2025 Klub „Team ZabieganeDni” 23 940 zł
18. Organizacja Międzyszkolnej i Przedszkolnej Ligi Tanecznej Fast-Step Summer Cup o Puchar Wójta Gminy Wiązowna w latach 2023-2025 Uczniowski Klub Sportowy Fast-Step 66 000 zł

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Program współpracy gminy z NGO na 2023 r. Konsultacje społeczne

Wyciągnięta dłoń. Nad nią grafiki - dymki wypowiedzi
Drugi etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) (Foto: Adobe Stock)

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wiązowna do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na temat projektu Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2023 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 19 sierpnia do 02 września 2022 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  1. elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego drogą mailową na adres m.grzegrzolka@wiazowna.pl;
  2. wypełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna formularza konsultacyjnego.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „konsultacje społeczne”;
  2. na stronie internetowej tuwiazowna.pl;
  3. Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.grzegrzolka@wiazowna.pl, do dnia 02 września 2022 r.

Formularze wypełnione anonimowo oraz przekazane do Urzędu Gminy Wiązowna po tej dacie nie będą rozpatrywane.