mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

ZGK Wiązowna. Pracownik poszukiwany

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie ogłasza nabór na samodzielne stanowisko do spraw zamówień publicznych w ZGK w Wiązownie.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.);
 2. wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie zamówień publicznych;
 3. min. 3-letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 4. min. 2-letnie doświadczenie w pracy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym zamówień o wartości powyżej 30.000,00 euro netto;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. umiejętność samodzielnego opracowywania i kompletowania dokumentacji, pozwalającej na przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego;
 9. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności:

1) Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy;

2) Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3) Ustawy o pracownikach samorządowych;

4) Ustawy o finansach publicznych;

5) Ustawy o ochronie danych osobowych;

6) Kodeks cywilny;

7) Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość środowiska Microsoft;
 2. prawo jazdy kategorii B;
 3. zdolności analityczne i organizacyjne;
 4. wysoka kultura osobista;
 5. dyspozycyjność, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie ZGK lub przesłać listem poleconym, w terminie do 26 października do godz. 14.00 na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, 05 – 462 Wiązowna, ul. Boryszewska 2 (decyduje data wpływu do ZGK), z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie – oferta nr 4/2020”.

ZGK w Wiązownie. Poszukiwany stażysta

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie zatrudni stażystów.

Zainteresowane osoby zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku przy ul. Górnej 11 lub pod numerem telefonu: 22 779 37 14 wew. 215.

Rekrutacja trwa do 8 października.

 

 

#WiazownaPomaga. ZGK wspiera mieszkańców

Banerek z napisem opłata za wodę i ścieki. W tle lisćie wiązu
Banerek z napisem opłata za wodę i ścieki. W tle lisćie wiązu

Z myślą o mieszkańcach Gminy Wiązowna, którzy najmocniej zostali dotknięci zaistniałą sytuacją związana z epidemią koronawirusa, Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie przygotował pakiet wsparcia w ramach akcji #WiazownaPomaga.

W ramach wsparcia dla mieszkańca można uzyskać:

 1. Rozłożenie płatności za wodę i ścieki na trzy raty lub przesunięcie terminu płatności za wodę i ścieki do 30.07.2020 r.;
 2. Wstrzymanie działań windykacyjnych dot. należności za wodę i ścieki powstałych po dniu wejścia w życie zarządzenia tj. wysyłanie wezwań do zapłaty, pism windykacyjnych, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego;
 3. Nieodpłatne usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym, przyłączu kanalizacyjnym i LPT (lokalnym punkcie tłocznym) należącym do odbiorcy do czasu odwołania stanu epidemii.

Wypełniony wniosek (do pobrania pod tekstem) o udzielenie wybranej formy wsparcia należy:

 1. przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@zgk-wiazowna.pl w temacie wiadomości należy wpisać:”#WiazownaPomaga” lub
 2. przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna z dopiskiem: “#WiazownaPomaga” lub
 3. pozostawić w urnie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 z adnotacją: “#WiazownaPomaga”.

Więcej informacji można uzyska w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, tel. 22 789 01 33, e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl.

Wszystkie wiadomości na temat wirusa COVID-19 znajdziecie Państwo na naszej stronie: https://tuwiazowna.pl/koronawirus-w-polsce/

Klony trójbarwne. Posadziliśmy 170 drzewek

W wielu miejscach na terenie naszej gminy pojawił się młode drzewkach. Zakupiliśmy 170 klonów ozdobnych i przekazaliśmy je części sołectw, osiedli oraz naszych jednostek. Za kilka lat będą dawać cień m.in. na placach zabaw oraz cieszyć oczy swoimi trójbarwnymi liśćmi.

Posadzone drzewka z gatunku „acer negundo flamingo” (klon ozdobny, liście trójbarwne zielono-żółto-różowe) teraz mają ok. 240 cm, a potrafią osiągnąć nawet 5 m wysokości. Dobrze znoszą formowanie korony. I co najważniejsze są niewymagające, jeśli chodzi o warunki glebowe i wodne. Lubią stanowiska słoneczne lub półcień.

Drzewka rozwiezione przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej trafimy m.in. do naszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, do Dziechcińca, Kopek, Żanęcina i Zakrętu. Nasi pracownicy oraz mieszkańcy posadzili je w wybranych miejscach, m.in. przy placach zabaw, boiskach, ulicach czy przy przedszkolach.

Mamy nadzieję, że już jesienią będą cieszyć oczy swoimi trójkolorowymi liśćmi, a za kilka lat, jak podrosną, dadzą cień podczas upalnych dni.

#WiazownaPomaga. ZGK – pomoc dla przedsiębiorców

Banerek z napisem czynsze dla przedsiębiorców. w tle liście wiązu
Banerek z napisem czynsze dla przedsiębiorców. w tle liście wiązu

Z myślą o przedsiębiorcach prowadzących działalność i innych podmiotach funkcjonujących na terenie Gminy Wiązowna, którzy najmocniej zostali dotknięci zaistniałą sytuacją związana z epidemią koronawirusa, Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie przygotował pakiet wsparcia w ramach akcji #WiazownaPomaga.

W ramach wsparcia dla przedsiębiorców można uzyskać:

 1. Rozłożenie płatności za wodę i ścieki na trzy raty lub przesunięcie terminu płatności za wodę i ścieki do 30.07.2020 r.;
 2. Wstrzymanie działań windykacyjnych dot. należności za wodę i ścieki powstałych po dniu wejścia w życie zarządzenia tj. wysyłanie wezwań do zapłaty, pism windykacyjnych, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego;
 3. Nieodpłatne usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym, przyłączu kanalizacyjnym i LPT (lokalnym punkcie tłocznym) należącym do odbiorcy do czasu odwołania stanu epidemii;
 4. Obniżenie na okres trzech miesięcy wysokości czynszu najmu do 70  proc. wszystkim przedsiębiorcom i innym podmiotom prowadzącym działalność w lokalach użytkowych lub na nieruchomościach należących do Gminy. Obniżenie wysokości czynszu najmu do 70 proc. stawki umownej następuje na okres kolejnych 3 miesięcy kalendarzowych licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o udzielenie wsparcia, lecz nie dłużej niż do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii.

Wypełniony wniosek (do pobrania pod tekstem) o udzielenie wybranej formy wsparcia należy:

 1. przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@zgk-wiazowna.pl w temacie wiadomości należy wpisać:”#WiazownaPomaga” lub
 2. przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna z dopiskiem: „#WiazownaPomaga” lub
 3. pozostawić w urnie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 z adnotacją: „#WiazownaPomaga”.

Więcej informacji można uzyska w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, tel. 22 789 01 33, e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl.

Wszystkie wiadomości na temat wirusa COVID-19 znajdziecie Państwo na naszej stronie: https://tuwiazowna.pl/koronawirus-w-polsce/

Utrzymanie dróg. Działania ZGK

Walec, który wyrównuje asfalt
Co roku asfalt pojawia się na kolejnych odcinkach gminnych dróg (Foto: UG Wiązowna)

Jednym z priorytetowych działań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie jest bieżące utrzymanie, w tym remontowanie dróg gminnych. Dzięki łagodnej zimie rozpoczęto realizację prac drogowych zaplanowanych na ten rok jeszcze przed sezonem wiosennym. 

W ciągu ostatnich czterech miesięcy pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej wbudowali w nasze drogi gminne 1555 t kruszywa betonowego, 749 t kruszywa dolomitowego, 232 t destruktu asfaltowego i 4,35 t masy bitumicznej na zimno. Wyrównano i zawałowano 65,5 km dróg gruntowych, które wymagają systematycznego monitorowania i ciągłych napraw. 

Dzięki pełnemu wykorzystywaniu dostępnego sprzętu i zaangażowaniu pracowników zakładu, remontowanie dróg realizowane jest w znacznie większej skali niż w ubiegłych latach. Mamy nadzieję, że trudny czas epidemii nie przeszkodzi w realizacji dalszych prac drogowych. 

Więcej informacji na ten temat można uzyska w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, tel. 22 789 01 33, e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl. Tam należy również zgłaszać gminne drogi, które wymagają remontu lub uzupełnienia kruszywem, asfaltem albo masą bitumiczną.

Ograniczenia w poborze wody odwołane

Srebrny kran, z którego leje się woda do umywalki
Stara infrastruktura wodociągowa niestety nie sprzyja wodzie dobrej jakości (Foto: pixabay.com)

Z powodu wysokich temperatur na terenie gminy konieczne było wprowadzenie ograniczenia w dostawach wody oraz zakaz używania tej z wodociągu w celach innych niż bytowe. Zakaz został odwołany.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie 10 lipca odwołał wprowadzony 14 czerwca zakaz używania wody z wodociągów w gospodarstwach domowych do celów innych niż bytowe, a w szczególności do podlewania ogródków przydomowych, napełniania basenów, oczek wodnych i stawów, mycia samochodów.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, ul. Boryszewska 2, tel. 22 789 01 33 lub  22 789 06 95, e-mail: kierownik-wodkan@zgk-wiazowna.pl.