bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Oświetlić gminę. Kończymy największy projekt modernizacji oświetlenia w Polsce

Mężczyzna na czerwony wysięgniku naprawia lampę uliczną
Nowoczesne oświetlenie to bezpieczeństwo i oszczędności (Foto: Adobe Stock)

Dobiega końca bardzo ważna inwestycja, związana z modernizacją i dobudową oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy. Na realizację tych działań mieszkańcy czekali już kilka lat, gdyż budowa lamp to nie tylko zapewnienie dobrego oświetlenia ciągów komunikacyjnych i przestrzeni publicznych, ale przede wszystkim komfort i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na naszym terenie spoczywa na barkach samorządu. Zmieniające się normy oświetleniowe, potrzeby wykonania napraw oraz poszukiwanie oszczędności, poprawa bezpieczeństwa, a także dbałość o środowisko wpłynęły na decyzję o konieczności przeprowadzenia kompleksowej modernizacji oświetlenia. Porównując lata ubiegłe z budżetu gminy rokrocznie finansowano modernizację albo budowę około 50-70 lamp. Te działania – choć bardzo ważne – to jednak nie rozwiązywały problemów i oczekiwań mieszkańców. Tempo prowadzonych inwestycji wiązałoby się więc z długoletnim oczekiwaniem na dobudowę oświetlenia. Gdyby nie projekt PPP i zobowiązanie finansowe, na taki efekt musielibyśmy czekać 63 lata.

Dlatego wójt i rada gminy zdecydowali się na realizację działania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach zawartej umowy  w okresie 18 miesięcy powstało łącznie 4 447 nowoczesnych latarni ulicznych typu LED oraz wdrożony został system sterowania tym oświetleniem. Dokonano wymiany 2 667 sztuk istniejących sodowych opraw na nowe oprawy LED-owe ze sterowaniem, dobudowano 1 780 sztuk nowych latarni wraz z systemem sterowania. Warto podkreślić, że pomimo dodatkowej rozbudowy oświetlenia zużycie energii elektrycznej po modernizacji spadnie o około 36% w stosunku do obecnego zużycia, gdyż moc ponad 2600 istniejących lamp była wyższa niż łączna moc nowych blisko 4500 lamp LED. Dzięki rozbudowie systemu oświetlenia na terenie gminy dbamy mieszkańcy będą mogli poczuć się bezpieczniej w swojej najbliższej okolicy.

Firma ECM ENERGIA S.A., która jest wykonawcą oświetlenia, przez 10 kolejnych lat będzie utrzymywać i zarządzać oświetleniem ulicznym na naszym terenie. Po zakończeniu i odbiorze etapu inwestycji, będziemy spłacać wynagrodzenie wykonawcy w miesięcznych ratach. Jednocześnie będziemy kontrolować wypełnianie przez partnera obowiązków wynikających z umowy oraz osiągnięcia zadeklarowanych w ofercie poziomów oszczędności w zużyciu energii. Całkowite wynagrodzenie wykonawcy wyniesie 32 841 426,60 zł, co w przeliczeniu na jeden punkt oświetleniowy wynosi 61,50 zł miesięcznie.

Wiemy jednocześnie, że w tak dynamicznie rozwijającej się gminie jak nasza stale przybywa nowych ulic, dróg i miejsc, gdzie oświetlenie uliczne będzie potrzebne. Przyjmujemy wszystkie Państwa zgłoszenia i  wskazania. Sukcesywnie będziemy kontynuować dobudowę oświetlenia ulicznego, włączając nowe punkty do systemu sterowania. Zgłoszenia należy kierować do Emilii Szarugi z Wydziału Inwestycji, tel. 225125861, email: e.szaruga@wiazowna.pl

Oświetlenie uliczne w ramach projektu PPP. Trwają prace na terenie gminy

Mężczyzna na czerwony wysięgniku naprawia lampę uliczną
Nowoczesne oświetlenie to bezpieczeństwo i oszczędności (Foto: Adobe Stock)

Prace związane z modernizacją oświetlenia wykonywane są kilku etapowo, z różnym stopniem zaawansowania w różnych rejonach gminy. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z wymianą opraw na energooszczędne oprawy LED. Wykonawca ma za zadanie zainstalowanie nowoczesnej sieci oświetlenia ulicznego obejmującej nie tylko oprawy oświetleniowe, ale także urządzenia zarządzające ich pracą, które obecnie są na etapie tworzenia i wstępnego uruchamiania.

W Gminie przybywa nowo zainstalowanych opraw, a ich konfiguracja realizowana jest sukcesywnie. Do czasu zakończenia wszystkich prac konfiguracyjnych możliwe jest, że nowe latarnie nie będą świeciły pełną mocą, co może budzić uzasadniony niepokój wśród mieszkańców.

Wykonawca, w zawartej  umowie gwarantuje jednak, że po zakończeniu wszystkich prac dostarczona sieć oświetlenia ulicznego zapewni poziom oświetlenia zgodny z normą dotyczącą oświetlenia dróg poszczególnych kategorii.

Umowę zawarliśmy na 138 miesięcy, z czego 18 miesięcy zajmie okres projektowania i wykonanie robót modernizacyjnych oraz budowa nowego oświetlenia tj. umowny termin na zakończenie wszystkich prac w terenie to 27.03.2024 r. Kolejne 120 miesięcy to utrzymanie i zarządzanie oświetleniem przez firmę z Warszawy.

Po zrealizowaniu całego projektu na terenie gminy pojawi się około 4,5 tys. nowoczesnych opraw ulicznych typu LED. Wdrożony zostanie system zarządzania oświetleniem ulicznym. W przyszłości posłuży on również do zarządzania innymi systemami, np. monitoringiem wizyjnym. Wykonawcą inwestycji jest firma ECM ENERGIA S.A. z Warszawy. Wartość projektu to blisko 33 mln zł.

“Oświetlić Gminę Wiązowna”. Wnioski po konsultacjach 

Mężczyzna na czerwony wysięgniku naprawia lampę uliczną
Nowoczesne oświetlenie to bezpieczeństwo i oszczędności (Foto: Adobe Stock)

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące planowanego zakresu modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego oraz z planowanych lokalizacji budowy nowego oświetlenia w poszczególnych miejscowościach w ramach projektu „Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP”.

W ramach konsultacji wpłynęło 49 wniosków o budowę nowego oświetlenia ulicznego. Każdy z nich został przeanalizowany pod kątem zasadności ekonomicznej, własności terenu, na którym była wskazana lokalizacja, a także możliwości technicznych wykonania.  

Na samym początku należy zaznaczyć, że gmina nie ma prawnej możliwości realizacji oświetlenia ulicznego na terenach prywatnych (drogi wewnętrzne i tereny w posiadaniu osób fizycznych), dlatego wszystkie wnioski dotyczące budowy oświetlenia na nieruchomościach nie należących do gminy zostały odrzucone. Wnioski odrzucone ze względu na brak własności: Emów ul. Maciejki; Boryszew ul. Magiczna i ul. Frezji; Duchnów ul. Śmiałków; Kopki ul. Urocza i ul. Młyńska; Majdan ul. Storczykowa, ul. Wiśniowa i ul. Malinowa; Malcanów, ul. Poziomkowa; Żanęcin, ul. Prosta. 

Wnioskowane oświetlenie uliczne, które włączono do zakresu realizowanego zadania, zostało zoptymalizowane do aktualnych oraz przyszłych potrzeb tak, aby w jak największym stopniu spełnić oczekiwania mieszkańców oraz aby nie oświetlać niezamieszkałych oraz znikomo użytkowanych ciągów komunikacyjnych. Ulice uwzględnione w zakresie po konsultacjach społecznych:  

 1. Duchnów – ul. Zgodna (na całej długości), ul. Strumykowa (na całej długości), ul. Dłuska (na całej długości), ul. Kącka (na całej długości), ul. Golica (od drogi wojewódzkiej nr 721 na długości 200 metrów); 
 2. Emów – ul. Gołębia (od istniejącego oświetlenia do dz. nr ew. 251), ul. Jasna (od istniejącego oświetlenia do dz. nr ew. 574/12); 
 3. Glinianka – ul. Świderska (od istniejącego oświetlenia do dz. nr ew. 171/2); 
 4. Góraszka – ul. Dębowa (od drogi ekspresowej S17 do dz. nr ew. 164/48); 
 5. Kąck – ul. Sosnowa (od ul. Majowej do ul. Borowikowej), ul. Leśna (od ul. Majowej do dz. nr ew. 602/9); 
 6. Kopki – ul. Trakt Napoleoński (od dz. nr ew. 203/4 do dz. nr ew. 203/21); 
 7. Lipowo – ul. Wypoczynkowa (na całej długości), ul. Młodzieżowa (na całej długości); 
 8. Majdan – ul. Turkusowa (w pasie dz. nr ew. 212/17, 213/12, ul. Strażacka (na całej długości), ul. Bursztynowa (na całej długości), ul. Zaciszna (od ul. Pięknej do dz. nr ew. 461); 
 9. Pęclin – ul. Letniskowa (od istniejącego oświetlenia do dz. nr ew. 221/2), ul. Zaciszna (od ul. Zamkowej na długości 100 metrów); 
 10. Rzakta – ul. Jagodowa (na wysokości osiedla), ul. Górska (od ul. Dobrzynieckiej do granicy administracyjnej), ul. Południowa (na całej długości), ul. Borkowa (od ul. Mazowieckiej na długości 300 metrów), ul. Popławska (uzupełnienie brakującego oświetlenia), ul. Sarnia (przedłużenie istniejącego oświetlenia na długości 282 metrów), ul. Pólko (przedłużenie istniejącego oświetlenia o około 255 metrów), ul. Wiejska (od istniejącego oświetlenia do ul. Pólko), ul. Graniczna (od ul. Mazowieckiej na długości 300 metrów), ul. Przemysłowa (od ul. Mazowieckiej do ul. Soleckiej), ul. Dobrzyniecka (odcinek ul. Mazowiecka – ul. Górska); 
 11. Stefanówka – ul. Złota (przedłużenie istniejącego oświetlenia o około 220 metrów); 
 12. Wiązowna Gminna – ul. Romana Dmowskiego (od drogi wojewódzkiej nr 721 do istniejącego oświetlenia); 
 13. Wiązowna Kościelna – ul. Niezapominajki (od ul. Kwiatowej do Alei Kwiatów Polskich), ul. Kościelna (odcinek „za sklepem”), ul. Geodetów (na całej długości), ul. Kącka (uzupełnienie brakującego oświetlenia, dz. 647 (na całej długości), ul. Dębowa (na całej długości), ul. Jesionowa (na całej długości); 
 14. Wola Ducka – ul. Różyce (od ul. Trakt Lubelski do ul. Rodzinnej); 
 15. Wola Karczewska – ul. Rzeki (przedłużenie istniejącego oświetlenia o około 182 metry), ul. Doliny Świdra (przedłużenie istniejącego oświetlenia o około 1500 metrów); 
 16. Zakręt – ul. Sportowa (na całej długości), ul. Kościelna (jedna oprawa oświetleniowa), ul. Dębowa (jedna oprawa oświetleniowa), ul. Dobra (jedna oprawa oświetleniowa). 

Wnioski mieszkańców, które zostały włączone do przedmiotowego zadania, zostaną zasadniczo zrealizowane w zamówieniu podstawowym (obecnie procedowanym), zaś pozostałe będą zrealizowane w tzw. zamówieniu uzupełniającym lub dodatkowym, co oznacza, że będą zrealizowane w późniejszej kolejności. 

Należy zaznaczyć, że zadanie inwestycyjne “Systemowa modernizacja oświetlenia ulicznego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” polega również na modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego oraz włączenia go do systemu sterowania „smart city”. W związku z powyższym wszystkie wnioski odnoszące się do zwiększenia jakości oraz efektywności istniejących opraw można uznać za zaakceptowane. 

Wpłynął również szereg wniosków, które w swoim zakresie powielały już zaplanowane odcinki przewidziane do realizacji w zamówieniu podstawowym oraz takie, które w całości nie zostały włączone do realizowanego zakresu ze względu na brak zasadności ekonomicznej, np. oświetlenie dróg prowadzących do terenów niezabudowanych bądź do lasów czy otwartych pól.  

Mając na uwadze wnioski oraz rosnące potrzeby mieszkańców został opracowany poszerzony zakres planowanej inwestycji. Poniżej znajduje się mapa, która przedstawia całość zakresu modernizowanego oraz nowo budowanego oświetlenia.  

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Inwestycji, tel. 22 512 58 66 lub pisząc na e-mail: j.sedek@wiazowna.pl. 

Oświetlenie uliczne w ramach projektu PPP. Weź udział w konsultacjach

Mężczyzna na czerwony wysięgniku naprawia lampę uliczną
Nowoczesne oświetlenie to bezpieczeństwo i oszczędności (Foto: Adobe Stock)

Zapraszamy do zapoznania się z planowanym zakresem modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego oraz z planowanymi lokalizacjami budowy nowego oświetlenia w poszczególnych miejscowościach w ramach projektu “Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP”. Wnioski do projektu można składać do 15 stycznia.

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego będzie polegała przede wszystkim na wymianie istniejących opraw sodowych na oprawy ledowe wraz z wprowadzeniem systemu sterowania i zarządzania tym oświetleniem. Istniejące już oprawy ledowe oświetlenia otrzymają systemy sterowania i zarządzania.

Proponowane do budowy zupełnie nowe oświetlenie uliczne, pokazane w lokalizacjach na mapach sytuacyjnych, zostanie wykonane w oszczędnej technologii opraw LED z również zainstalowanym systemu sterowania i zarządzania. Ale ostateczną lokalizację oświetlenia chcemy ustalić z mieszkańcami!

Za chwilę przystąpimy do etapu dialogu konkurencyjnego w firmami, które złożyły prawidłowe wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór partnera prywatnego realizacji projektu modernizacji oświetlenia na terenie całej Gmin Wiązowna.

Prosimy o zapoznanie się z przedstawionymi mapami sytuacyjnymi modernizowanego i planowanego do budowy nowego oświetlenia, zamieszczonymi poniżej, oraz wniesienia ewentualnych uwag lub wniosków w terminie do 15 stycznia do godz. 16.00.

Wnioski w formie pisemnej prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy (pon. 10.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00) lub mailowej na adres: urzad@wiazowna.pl. Można też wysłać ePUAP-em poprzez naszą stronę, wystarczy kliknąć w ten link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Więcej informacji udziela Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 66, e-mail: j.sedek@wiazowna.pl