bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Oświetlenie uliczne w ramach projektu PPP. Trwają prace na terenie gminy

Mężczyzna na czerwony wysięgniku naprawia lampę uliczną
Nowoczesne oświetlenie to bezpieczeństwo i oszczędności (Foto: Adobe Stock)

Prace związane z modernizacją oświetlenia wykonywane są kilku etapowo, z różnym stopniem zaawansowania w różnych rejonach gminy. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z wymianą opraw na energooszczędne oprawy LED. Wykonawca ma za zadanie zainstalowanie nowoczesnej sieci oświetlenia ulicznego obejmującej nie tylko oprawy oświetleniowe, ale także urządzenia zarządzające ich pracą, które obecnie są na etapie tworzenia i wstępnego uruchamiania.

W Gminie przybywa nowo zainstalowanych opraw, a ich konfiguracja realizowana jest sukcesywnie. Do czasu zakończenia wszystkich prac konfiguracyjnych możliwe jest, że nowe latarnie nie będą świeciły pełną mocą, co może budzić uzasadniony niepokój wśród mieszkańców.

Wykonawca, w zawartej  umowie gwarantuje jednak, że po zakończeniu wszystkich prac dostarczona sieć oświetlenia ulicznego zapewni poziom oświetlenia zgodny z normą dotyczącą oświetlenia dróg poszczególnych kategorii.

Umowę zawarliśmy na 138 miesięcy, z czego 18 miesięcy zajmie okres projektowania i wykonanie robót modernizacyjnych oraz budowa nowego oświetlenia tj. umowny termin na zakończenie wszystkich prac w terenie to 27.03.2024 r. Kolejne 120 miesięcy to utrzymanie i zarządzanie oświetleniem przez firmę z Warszawy.

Po zrealizowaniu całego projektu na terenie gminy pojawi się około 4,5 tys. nowoczesnych opraw ulicznych typu LED. Wdrożony zostanie system zarządzania oświetleniem ulicznym. W przyszłości posłuży on również do zarządzania innymi systemami, np. monitoringiem wizyjnym. Wykonawcą inwestycji jest firma ECM ENERGIA S.A. z Warszawy. Wartość projektu to blisko 33 mln zł.

“Oświetlić Gminę Wiązowna”. Umowa podpisana!

„Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP” weszła w kolejną fazę. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą – firmą ECM ENERGIA S.A. z Warszawy. Wartość projektu to blisko 33 mln zł.

Firma ECM ENERGIA S.A., z którą podpisaliśmy umowę w formule Partnerstwa Prywatno-Publicznego, ma już doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Wykonawca ma również sfinansować całe przedsięwzięcie. Pomimo dodatkowej rozbudowy oświetlenia zużycie energii elektrycznej po modernizacji spadnie o 36,4% w stosunku do obecnego zużycia.

Umowę zawarliśmy na 138 miesięcy, z czego 18 miesięcy zajmie projektowanie i wykonanie robót modernizacyjnych oraz budowa nowego oświetlenia. Kolejne 120 miesięcy to utrzymanie i zarządzanie oświetleniem przez firmę z Warszawy. W tym czasie gmina co miesiąc będzie płacić ratę wynagrodzenia. Całkowita kwota przedsięwzięcia to 32 841 426,60 zł.

Po zrealizowaniu całego projektu na terenie gminy pojawi się 4 447 szt. nowoczesnych latarni ulicznych typu LED. Wdrożony zostanie także system zarządzania oświetleniem ulicznym. W przyszłości posłuży on również do zarządzania innymi systemami, np. monitoringiem wizyjnym.

W ramach zadania inwestycyjnego odbyły się konsultacje społeczne. Wpłynęło 49 wniosków o budowę nowego oświetlenia ulicznego. Każdy z nich został przeanalizowany pod kątem zasadności ekonomicznej, własności terenu, na którym była wskazana lokalizacja, a także możliwości technicznych wykonania. Więcej na ten temat w materiale: Oświetlić Gminę Wiązowna”. Wnioski po konsultacjach.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Dariusz Furmańczyk, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 68, e-mail: d.furmanczyk@wiazowna.pl

“Oświetlić Gminę Wiązowna”. Ogłosiliśmy przetarg dla firm

Mężczyzna na czerwony wysięgniku naprawia lampę uliczną
Nowoczesne oświetlenie to bezpieczeństwo i oszczędności (Foto: Adobe Stock)

Kontynuujemy prace nad modernizacją, budową i rozbudową oświetlenia ulicznego w Gminie Wiązowna. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe w trybie unijnym w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Firmy ubiegające się o realizację zadania mają czas do 15 lipca na złożenie swych ofert.

Zadanie realizowane jest w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jest to bardzo skomplikowana procedura, ale dzięki niej gmina jest w stanie zrealizować dużo bardziej rozbudowane przedsięwzięcia, których podjęcie, z uwagi na ograniczone środki finansowe własne gminy, nie byłoby możliwe.

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia, obejmującego: zapewnienie przez partnera prywatnego finansowania, a także wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji, prace budowlane oraz usługa zarządzania systemem sterowania i utrzymania technicznego powstałej infrastruktury oświetleniowej. Zależy nam także, aby nowe oświetlenie było jak najbardziej oszczędne.

Gmina podpisze umowę z firmą, która przedstawi w swojej ofercie najkorzystniejsze warunki, w tym również te finansowe. Firmy ubiegające się o realizację zadania mają czas do 15 lipca na złożenie swych ofert poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną pod linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

W ramach zadania inwestycyjnego odbyły się już konsultacje społeczne. Wpłynęło 49 wniosków o budowę nowego oświetlenia ulicznego. Każdy z nich został przeanalizowany pod kątem zasadności ekonomicznej, własności terenu, na którym była wskazana lokalizacja, a także możliwości technicznych wykonania. Więcej na ten temat w materiale: Oświetlić Gminę Wiązowna”. Wnioski po konsultacjach.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Dariusz Furmańczyk, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 68, e-mail: d.furmanczyk@wiazowna.pl