mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Nasza gmina przyciągająca światłem, tak niedługo może być, gdyż planujemy kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego nie tylko ze względu na oszczędności ale przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo i środowisko naturalne.

Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na naszym terenie spoczywa na barkach samorządu. Zmieniające się normy oświetleniowe, potrzeby wykonania napraw oraz poszukiwanie oszczędności, poprawa bezpieczeństwa i dbałość o środowisko wpłynęły na decyzję o konieczności przeprowadzenia modernizacji oświetlenia.

Pierwszym etapem, który już wykonaliśmy było przeprowadzenie inwentaryzacji i audytu efektywności energetycznej. Dzięki czemu pozyskaliśmy informacje o stanie technicznym i parametrach istniejących lamp.

Wyniki audytu potwierdziły, że na terenie gminy dominują przestarzałe lampy sodowe o niskim poziomie oddawania barw, wymagające wymiany. Ponadto konieczna jest wymiana wszystkich skrzynek oświetleniowych, wprowadzenie systemu sterowania oświetleniem oraz dobudowa nowych latarni.

W ramach audytu przedstawiono również obliczenia efektu ekonomicznego oraz ekologicznego związanego z redukcją zużycia energii elektrycznej i redukcją CO2. Wyniki zdecydowanie przemawiają za koniecznością przeprowadzenia modernizacji oświetlenia.

Dla porównania obecna moc istniejących 2700 lamp jest wyższa niż łączna moc nowych 4500 lamp LED (2700 zmodernizowanych i 1800 planowanych do budowy).

Sporządzona ocena efektywności potwierdziła możliwość realizacji modernizacji, a przedstawione w niej wytyczne posłużą do wyboru optymalnego sposobu jej realizacji i przystąpienia do kolejnego etapu.

Zaświeciły nowe lampy

oświetlenie

Dokonaliśmy kolejnych odbiorów, wykonanego oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Zadanie było realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w 8 lokalizacjach. Nowe latarnie zostały postawione na ul. Żwirowej i ul. Letniej w Malcanowie, ul. Sadowej w Wiązownie, Osiedlu Radiówek, ul. Kwiatowej i Niezapominajki w Wiązownie oraz ul. Rzeki w Woli Karczewskiej. Przeprowadziliśmy również modernizację oświetlenia ulicznego w Zakręcie na ul. Dębowej. Na drodze powiatowej nr 2709 dokonaliśmy odbioru oświetlenia ulicznego na dwóch odcinkach Lipowo – Malcanów i Lipowo – Glinianka. Wszystkie nowe latarnie uliczne emitują światło w nowoczesnej technologii LED oraz posiadają energooszczędne oprawy. Łącznie oświetlono ok. 2 km dróg. Koszt wykonanego oświetlenia ulicznego wyniósł 267 tys. zł. Wykonane oświetlenie w znacznej mierze poprawi stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Wiązowna.

Więcej informacji o tej inwestycji udziela Jan Wierzbicki – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 61, kom. 609 100 277, e-mail: j.wierzbicki@wiazowna.pl

Wykonaliśmy oświetlenie przejść na ul. Wiązowskiej

oświetlenie przejścia ul wiązowska

Zakończyliśmy prace związane z oświetleniem przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego w dwóch lokalizacjach na ul. Wiązowskiej. Pierwsze znajdujące się przy moście na rzece Mieni już funkcjonuje. Na drugim w pasie drogi wojewódzkiej nr 721 w Emowie trwa procedura odbioru. Za prace zapłaciliśmy z budżetu Gminy 79 tys. zł.

Rowerzyści korzystający ze ścieżki zgłaszali tam, że przejazdy w tych miejscach mogą być niebezpieczne. Dlatego postanowiliśmy, że oprócz oświetlenia tych miejsc, wykonamy także słupy kompozytowe (żółto-czarne) z taśmą ledową na fundamentach. W ramach projektu wbudowaliśmy więc dwa komplety słupów z paskami oświetlenia ledowego oraz wysięgniki zawierające oprawy LED. Podłączyliśmy zasilanie oświetlenia przejścia dla pieszych. Nowe instalacje znacznie poprawią bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów korzystających ze ścieżki rowerowej, wykonanej w ramach ZIT w 2018 r.

Przypomnijmy, że budowa ścieżki jest realizowana w ramach partnerstwa gmin Józefów, Sulejówek, Halinów, Otwock, Karczew i Wiązowna. Koszt całego przedsięwzięcia to 40 281 635,36 PLN, w tym Gmina Wiązowna – 7 215 505,85 zł. Za te pieniądze zbudujemy prawie 10 km pierwszej w gminie, asfaltowej ścieżki rowerowej.

Informacji dotyczących projektu ZIT udziela Olga Nowak – Wydział Inwestycji, pok. 212. tel. 22 512 58 64. e-mail: o.nowak@wiazowna.pl

Nowe lampy – bezpieczniejsze drogi

W tym roku oświetlimy 6 km dróg w naszej gminie. W tym celu w 17 miejscach zainstalujemy 137 lamp. Będą to lampy energooszczędne, ledowe. Każda z nich może świecić nawet przez 100 tys. godzin. Lampy ledowe w porównaniu z tradycyjnymi sodowymi zmniejszają zużycie energii o 15%.

Dla kolejnych ośmiu miejsc wykonamy projekty oświetlenia. Tak, by w przyszłym roku oświetlić kolejne 6 km dróg. Planowany koszt budowy oświetlenia ulicznego w 2018 roku to ok. 573 tys. zł. (w tym budowa oświetlenia – 482.922,89zł i koszt projektów – 90.949,98zł). Dodatkowo planujemy w 2018 roku wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów w drodze wojewódzkiej nr 721 w Emowie, ul. Wiązowska i w Góraszce (koszt ok. 170 tys. zł.) oraz pomoc finansową dla Sulejówka w wysokości 10 tys. zł na projekt oświetlenia drogi krajowej nr 2 od ul. Rzemieślniczej do ul. Asfaltowej.

Na podstawie wykonanych projektów w latach 2016-2018 będzie można zainstalować w 2019 r. i w kolejnych latach 244 lampy oświetleniowe na długości ok. 11 km dróg w 15 lokalizacjach na terenie gminy. Planowany koszt realizacji projektów oczekujących na wykonanie to ponad 1 mln. zł. Inwestycje mogą przyśpieszyć sami mieszkańcy decydując na zebraniach sołeckich o przekazaniu pieniędzy z funduszu sołeckiego na ten właśnie cel. W szczególności dotyczy to mieszkańców: Bolesławowa, Kącka, Wiązowny Kościelnej, Woli Duckiej, Woli Karczewskiej, Czarnówki, Kopek, Lipowa, Malcanowa, Duchnowa, Pęclina i Rzakty. Pod tekstem znajdą Państwo tabelę ze wszystkimi danymi dotyczącymi inwestycji oświetleniowych w naszej gminie.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Janem Wierzbickim z Wydziału Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 61, e-mail: j.wierzbicki@wiazowna.pl

Nowe lampy – bezpieczniejsze drogi

W tym roku oświetlimy 6 km dróg w naszej gminie. W tym celu w 17 miejscach zainstalujemy 137 lap. Będą to lampy energooszczędne, ledowe. Każda z nich może świecić nawet przez 100 tys. godzin. Lampy ledowe w porównaniu z tradycyjnymi sodowymi zmniejszają zużycie energii o 15%.

Dla kolejnych ośmiu miejsc wykonamy projekty oświetlenia. Tak, by w przyszłym roku oświetlić kolejne 6 km dróg. Planowany koszt budowy oświetlenia ulicznego w 2018 roku to ok. 573 tys. zł. (w tym budowa oświetlenia – 482.922,89zł i koszt projektów – 90.949,98zł). Dodatkowo planujemy w 2018 roku wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów w drodze wojewódzkiej nr 721 w Emowie, ul. Wiązowska i w Góraszce (koszt ok. 170 tys. zł.) oraz pomoc finansową dla Sulejówka  w wysokości 10 tys. zł na projekt oświetlenia drogi krajowej nr 2 od ul. Rzemieślniczej do ul. Asfaltowej.

Na podstawie wykonanych projektów w latach 2016-2018 będzie można zainstalować w 2019 r. i w kolejnych latach 244 lampy oświetleniowe na długości ok. 11 km dróg w 15 lokalizacjach na terenie gminy. Planowany koszt realizacji projektów oczekujących na wykonanie to ponad 1 mln. zł. Inwestycje mogą przyśpieszyć sami mieszkańcy decydując na zebraniach sołeckich o przekazaniu pieniędzy z funduszu sołeckiego na ten właśnie cel. W szczególności dotyczy to mieszkańców: Bolesławowa, Kącka, Wiązowny Kościelnej, Woli Duckiej, Woli Karczewskiej, Czarnówki, Kopek, Lipowa, Malcanowa, Duchnowa, Pęclina i Rzakty.

Mamy coraz więcej latarni

W 2017 roku na podstawie projektów wykonanych w latach 2015 i 2016 wybudowano już nowe oświetlenie uliczne w 14 miejscach na terenie gminy. Zamontowano łącznie 158 lamp na nowych i istniejących słupach w drodze nr 721, drogach powiatowych i gminnych. Długość dróg, które udało się oświetlić to ok. 7,1 km. Koszt wykonania oświetlenia wyniósł ok. 523 tys. zł.

Ale to nie koniec inwestycji w oświetlenie w tym roku. Wykonawca jest w trakcie kompletowania dokumentacji projektowej na podstawie, której jeszcze w tym roku wybudowane zostaną kolejne lampy metodą “zaprojektuj i wybuduj”. To znaczy, że jedna firma odpowiedzialna jest za cały proces inwestycyjny, co znacznie skraca czas budowy. Nowe lampy staną jeszcze w 10 miejscach i oświetlą kolejne 2 km dróg. Koszt dokumentacji i budowy wyniesie prawie 184 tys. zł.

Równocześnie trwa wykonywanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci oświetlenia ulicznego dla 6 lokalizacji, która zakłada zamontowanie 82 lamp oświetleniowych, co pozwoli w przyszłości oświetlić ok. 3,7 km dróg. Koszt dokumentacji to ok. 56 tys. zł. Sprawdza się tu metoda rozkładania inwestycji na dwa lata. Tzn. najpierw projekt potem budowa, szczególnie gdy koszt rozbudowy instalacji pokrywany jest w dużej mierze z funduszów sołeckich.
Montowane są nowe, bardziej energooszczędne lampy w nowoczesnej technologii LED, o wyższej sprawności i trwałości użytkowej (100 tys. godzin świecenia), ograniczające koszty eksploatacji ok. 15% w stosunku do lamp sodowych.
Jeżeli któraś z latarni zainstalowanych w Państwa okolicy nie działa, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 789 06 95 wew. 203. Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji są zobligowani do wysłania na miejsce firmy serwisującej nasze latarnie.

Poniżej zestawienie lokalizacji oświetlenia ulicznego w naszej gminie.

Podział środków sołeckich – oświetlenie przede wszystkim

W naszej gminie trwa czas zebrań sołeckich w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2016 rok. Na początku września jedno z takich spotkań odbyło się w Dziechcińcu. Mieszkańcy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęli decyzję, że przeznaczą środki z funduszu sołeckiego na:

  1. wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Miodowej do ul. Ziołowej oraz wykonanie I etapu oświetlenia . – 10 000,00 zł;
  2. wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Olchowej i zamontowanie 3 słupów oraz 3 lamp – 12 000,00 zł
  3. Zorganizowanie imprezy edukacyjno-aktywizującej łączącej pokolenia w sołectwie – 2 873,00 zł.

Łącznie: 24 873,00 zł

Wniosek o realizację w/w zadań z funduszu sołeckiego został złożony przez sołtys wsi – Annę Lech do urzędu gminy, gdzie zostanie sprawdzony pod względem formalnym. Po jego zatwierdzeniu pieniądze zostaną wydane zgodnie z dyspozycją mieszkańców. W zebraniu udział wzięło 20 mieszkańców wsi, zastępca wójta Tomasz Kostyra, sołtys Anna Lech, radna Majdanu Marzena Dach, dyrektor GOK Mirella Żurawska. Obecność  w/w osób była okazją do dyskusji na temat ewentualnego założenia spółki wodnej oraz omówienia organizacji zajęć na 2015/2016 w świetlicy w Dziechcińcu.

170 nowych lamp przy drogach

Nowe, ekologiczne lampy przy drogach

Ekologiczne lampy LED instalowane są w 23 miejscach na terenie całej gminy. Taka lampa może świecić nawet 100 tys. godzin, oszczędza przy tym 15 procent energii. To oszczędność dla nas wszystkich, bo rachunki za uliczne oświetlenie pokrywane są z budżetu gminy, a więc z naszych podatków. Pieniądze na nowe lampy pochodzą wprost z budżetu gminy, ze środków funduszu sołeckiego, które mieszkańcy poszczególnych wsi postanowili wydać właśnie na ten cel i z tzw. inicjatyw lokalnych, czyli składek mieszkańców danej ulicy czy osiedla. W sumie w 2015 roku na terenie całej gminy zamontowanych zostanie 170 nowych lamp.

Budowa oświetlenia zaplanowana od czerwca (podpisane umowy z wykonawcami):
Duchnów – ul. Księżycowa i ul. Nizinna,
Emów – ul. Sosnowa,
Kąck – Kolonia,
Kopki – ul. Jeździecka,
Majdan – ul. Zagórzańska,
Wola Karczewska – ul. Ogrodów,
Żanęcin – ul. Spokojna.

Budowa oświetlenia zaplanowana do końca września (podpisane umowy z wykonawcami):
Bolesławów – ul. Młynarska,
Dziechciniec – ul. Kamiennej Górki, ul. Piaskowa i ul. Ziołowa,
Majdan – ul. Willowa,
Wola Ducka – ul. Wczasowa i ul. Górna,
Stefanówka – ul. Złota,
Zakręt – ul. Dobra, ul. Cisowa i ul. Lawendowa.

Budowa oświetlenia zaplanowana do końca 2015 r. (trwają procedury przetargowe, uzyskiwane są pozwolenia na budowę):
Glinianka – ul. Łąkowa,
Majdan – ul. Turkusowa,
Wiązowna Kościelna – ul. Spokojna, ul. Projektowana,
Zakręt- ul. Sosnowa, ul. Jana Pawła II, ul. Piękna.

Gmina Wiązowna w zakresie budowy oświetlenia drogowego chętnie wspiera inicjatywy lokalne. Możesz  porozumieć się z sąsiadami i zebrać część potrzebnych pieniędzy. Resztę, po decyzji wójta, dopłaci gmina, a urzędnicy zajmą się formalnościami.

Na nowe oświetlenie w tym roku wydamy 370 tys. zł. Masz pytania  – skontaktuj się z naszym specjalistą od oświetlenia:

Jan Wierzbicki – Główny specjalista w Wydziale Inwestycji
pok. 209
tel. 22 512 58 61
email: j.wierzbicki@wiazowna.pl