mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Nasza gmina przyciągająca światłem, tak niedługo może być, gdyż planujemy kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego nie tylko ze względu na oszczędności ale przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo i środowisko naturalne.

Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na naszym terenie spoczywa na barkach samorządu. Zmieniające się normy oświetleniowe, potrzeby wykonania napraw oraz poszukiwanie oszczędności, poprawa bezpieczeństwa i dbałość o środowisko wpłynęły na decyzję o konieczności przeprowadzenia modernizacji oświetlenia.

Pierwszym etapem, który już wykonaliśmy było przeprowadzenie inwentaryzacji i audytu efektywności energetycznej. Dzięki czemu pozyskaliśmy informacje o stanie technicznym i parametrach istniejących lamp.

Wyniki audytu potwierdziły, że na terenie gminy dominują przestarzałe lampy sodowe o niskim poziomie oddawania barw, wymagające wymiany. Ponadto konieczna jest wymiana wszystkich skrzynek oświetleniowych, wprowadzenie systemu sterowania oświetleniem oraz dobudowa nowych latarni.

W ramach audytu przedstawiono również obliczenia efektu ekonomicznego oraz ekologicznego związanego z redukcją zużycia energii elektrycznej i redukcją CO2. Wyniki zdecydowanie przemawiają za koniecznością przeprowadzenia modernizacji oświetlenia.

Dla porównania obecna moc istniejących 2700 lamp jest wyższa niż łączna moc nowych 4500 lamp LED (2700 zmodernizowanych i 1800 planowanych do budowy).

Sporządzona ocena efektywności potwierdziła możliwość realizacji modernizacji, a przedstawione w niej wytyczne posłużą do wyboru optymalnego sposobu jej realizacji i przystąpienia do kolejnego etapu.

Efektywna współpraca przy PPP

Za nami ostatnia narada koordynacyjna projektu „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule PPP”. Wójt Janusz Budny podziękował wykonawcom, inspektorom nadzoru inwestorskiego oraz zespołowi ds. partnerstwa publiczno – prywatnego za 19 miesięcy owocnej współpracy przy projekcie. W nowych zmodernizowanych placówkach oświatowych rozpoczął się etap utrzymania i zarządzania, w ramach którego wykonawca zarządzać będzie przez 15 lat systemem gospodarowania energią.

Stan naszych szkół cztery lata temu był jednym z najbardziej palących problemów w gminie. Przepełnione, latami nieremontowane budynki nie dawały komfortu uczniom. Zmuszały do pracy na dwie zmiany. To się jednak fundamentalnie zmieniło. W 2015 i 2016 roku zbudowaliśmy nową szkołę w Malcanowie. Przez ostatni rok rozbudowaliśmy wszystkie pozostałe szkoły na naszym terenie. Nie poszliśmy na żaden kompromis. Od września 2018 roku wszystkie dzieci w gminie mają zapewnione komfortowe warunki nauki.

To było gigantyczne przedsięwzięcie warte w sumie ponad 83 mln złotych. Jeszcze nigdy w historii naszej gminy nie prowadziliśmy jednocześnie tak szeroko zakrojonych inwestycji w jednym czasie. Rozwiązanie, które zastosowaliśmy, było unikatowe na skalę kraju. Niewiele samorządów decyduje się na tak śmiałe inwestycje. Dla naszego samorządu było jednak oczywiste, że nie możemy robić tego etapami, bo wszystkie szkoły wymagały pilnej rozbudowy, a każde dziecko ma takie samo prawo do nauki w doskonałych warunkach.

Nowy rok szkolny – nowa rzeczywistość w szkołach!

To, co przez lata było niemożliwe, właśnie się spełniło. W 18 miesięcy zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy wszystkie szkoły w naszej gminie. Projekt wart 70 mln zł to największa tego typu inwestycja nie tylko w powiecie, ale i na Mazowszu. Dzięki współpracy gminy z prywatnymi przedsiębiorstwami od tego roku szkolnego rozwiązaliśmy problemy lokalowe we wszystkich szkołach. Nasze dzieci będą się od teraz uczyły tylko na jedną zmianę. W komfortowych, czystych i nowoczesnych budynkach. To zupełnie inne realia, inne szkoły i solidna podstawa do tego, by fundamentalnie zmienić u nas wizerunek oświaty i poziom nauczania.

1926 uczniów rozpoczęło 3 września rok szkolny w gminnych szkołach. Zatrudniamy 233 nauczycieli. Każdego roku w naszych szkołach przybywa dzieci. Stąd pilna potrzeba rozbudowy szkół.

Sprawując powierzoną przez Państwa funkcję, często muszę dokonywać z radnymi wyboru, które potrzeby są najpilniejsze – mówi Wójt Gminy Wiązowna Janusz BUDNY. – Ale nie da się wybrać, które dzieci mają prawo do lepszych warunków nauczania, a które będą na to musiały czekać latami. Dlatego zaproponowałem radnym rozbudowę szkół we współpracy z prywatnym inwestorem. To pozwoliło nam błyskawicznie zmienić szkolny świat wszystkich naszych dzieci. Nie ważne, czy mieszkają w Gliniance, Wiązownie czy Zakręcie – wszystkie mają prawo do dobrych szkół, a obowiązkiem nas – dorosłych, jest im takie szkoły zapewnić.

Projekt Partnerstwa Publiczno-Prawnego zakładał, że konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o., WARBUD S.A., Siemens Finance Sp. z o.o. oraz WARBUD PPP6 Sp. z o.o. przeprowadzi gruntowne remonty, rozbudowy i termomodernizację naszych szkół. Wszystkich. Jednocześnie. Gmina musiała zapewnić wkład własny w inwestycję. Wykorzystaliśmy tu możliwości pozyskania zewnętrznych dofinansowań na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Dzięki temu nasze szkoły stały się energooszczędne, przyjazne środowisku, ciepłe i komfortowe. Mają nowe okna, izolację zewnętrzną, pompy ciepła i nowoczesne systemy cyrkulacji powietrza. Nasz partner pokrył koszt rozbudowy i remontów. Te zobowiązania będziemy teraz spłacali przez 15 lat. Ale pieniądze na dużą część rocznych rat zaoszczędzimy, bo znacznie mniej wydawać będziemy na bieżące utrzymanie szkół. Na doraźne remonty, które co roku obciążały nasz budżet i na ogrzewanie, które pochłaniało setki tysięcy złotych.

Dokupiliśmy część mebli ławek, krzeseł, szaf, ale także wyposażenia kuchni. Od sprzętów, które umożliwiają przygotowanie posiłków aż po talerze czy sztućce. To kosztowało około 2 mln złotych. Kupiliśmy samochód do przewożenia posiłków, które przygotowywane będą w kuchni w szkole w Gliniance i dostarczane do nowego przedszkola w Woli Duckiej. Zrobiliśmy to po to, by nie zdawać się na zewnętrzny catering i prywatne firmy w sytuacji, w której tak wiele zainwestowaliśmy w nowoczesne wyposażenie szkolnych kuchni, które mogą obsłużyć także inne placówki. Wszystkie te działania w sumie sprawiają, że nasze dzieci w tym roku zaczęły naukę w zupełnie innych szkołach.

Nowe budynki, nowa infrastruktura, czyste i bezpieczne szkoły – to ogromny wysiłek dla gminy – mówi Tomasz Kostyra, Z-ca Wójta, kierujący naszą oświatą. Ale to pierwszy krok. Drugim powinna być już bardzo mozolna praca nauczycieli po to, by te budynki wykorzystać w 100%. Żeby tętniły życiem. Żeby dzieciom chciało się do tych szkół chodzić. Żeby wyniki dzieci były co roku lepsze. I z takim nastawieniem rozpoczęliśmy ten nowy rok szkolny. Teraz ta kwestia jest naszym największym wyzwaniem w oświacie. Infrastrukturą możemy się bowiem chwalić na skalę województwa, a nawet kraju. Nad resztą nadal musimy pracować, a ta praca – w przeciwieństwie do budowy szkół – nigdy się nie kończy. 

Fot. K. Herncisz

Sprawdź, co zmieniło się w szkołach od 2015 roku:

Szkoła w Zakręcie

Tu powstało zupełnie nowe skrzydło, w którym znajduje się 19 sal lekcyjnych z zapleczami na pomoce dydaktyczne w tym 6 sal do edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto powstała nowa kuchnia przystosowana do sporządzania na miejscu posiłków dla ok. 400 uczniów. W szkole wymieniono okna, drzwi, system grzewczy i elewację.

Szkoła w Gliniance

Do starego budynku dobudowane zostało nowe skrzydło, w którym znajduje się 18 sal lekcyjnych. Szkoła zyskała nową salę gimnastyczną z areną gry o wymiarach 34 x 19 m. W starej części wymienione zostały okna, drzwi i posadzki. Szkoła ma nową, ekologiczną i tanią w utrzymaniu instalację grzewczą. Docelowo w budynku będzie można prowadzić 12 oddziałów szkoły podstawowej oraz 6 oddziałów przedszkolnych.

Budynek po gimnazjum w Gliniance

To przede wszystkim termomodernizacja budynku, w tym modernizacja instalacji grzewczej, zastosowanie odzysku ciepła z systemu wentylacji mechanicznej, wymiana drzwi, ocieplenie stropu, wykorzystanie zewnętrznych pomp ciepła jako podstawowego źródła energii. Do tego adaptacja strychu na 4 sale z zapleczami.

Szkoła w Wiązownie

Tu również powstało nowe skrzydło budynku. W szkole są już 22 sale lekcyjne dla dzieci starszych i 9 dla najmłodszych. Budynek przeszedł termomodernizację: wymieniliśmy źródła ciepła i instalacje centralnego ogrzewania, rozbudowaliśmy system wentylacji mechanicznej z zastosowaniem odzysku ciepła. Szkoła jest w pełni dostępna dla uczniów niepełnosprawnych.

Przedszkole w Woli Duckiej

Przedszkole powstało na miejscu dawnej świetlicy wiejskiej „Kaprys”. Remont starego budynku był nieopłacalny. Zdecydowaliśmy się na wyburzenie, a potem budowę od podstaw. Dzięki temu i przedszkole, i świetlica wiejska, będą wygodne i bezpieczne.

Szkoła w Malcanowie

To w pełni przystosowany do potrzeb dzieci współczesny obiekt. Został zaprojektowany tak, by przez lata służył mieszkańcom gminy. Jest funkcjonalny i skrojony na miarę. W stu procentach wykorzystaliśmy gminną działkę i stary niszczejący budynek. Szkoła ma 14 sal lekcyjnych, szatnie, w pełni wyposażoną kuchnię i toalety przystosowane dla najmłodszych dzieci. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne systemy grzewcze i fotowoltaiczne. Jest starannie ocieplona. Ma dobrze zagospodarowaną przestrzeń wokół budynku. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci w sąsiedztwie szkoły zainstalowano sygnalizację świetlną. Przy szkole powstała pierwsza w naszej gminie pełnowymiarowa hala sportowa.

Pod tekstem znajdą Państwo zdjęcia wykonane tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego przez Krystiana Herncisza. Zdjęcia wyświetlają się w następującej kolejności: Przedszkole w Woli Duckiej, Szkoła w Wiązownie, Budynek po gimnazjum w Gliniance, Szkoła w Gliniance, Szkoła w Zakręcie.

Obejrzyj, jak przebiegało PPP w naszej gminie

Na zlecenie konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o., WARBUD S.A., Siemens Finance Sp. z o.o. oraz WARBUD PPP6 Sp. z o.o.) wykonano filmy, które pokazują przebieg prac przy budynkach szkół w Wiązownie, Gliniance i Zakręcie. Budynki zostały zmodernizowane i rozbudowane, dzięki czemu dzieci uczą się w nich na jedną zmianę. Każda ze szkół posiada sale lekcyjne z zapleczami, sale do pracy specjalistów, świetlice oraz sale sportowe. Zapraszamy do obejrzenia materiałów filmowych.

Fot. wyróżniające K. Herncisz

Przyjdź na rozpoczęcie roku szkolnego i zobacz zmodernizowane szkoły!

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego. W tym roku szczególnie polecamy to wydarzenie wszystkim, nie tylko rodzicom dzieci. Już 3 września w poniedziałek będzie można zobaczyć zmodernizowane szkoły, nowe wyposażenie sal szkolnych – efekty półtorarocznej pracy. Kończymy największą inwestycję w historii naszej gminy. Zdecydowaliśmy się na jednoczesną rozbudowę wszystkich naszych szkół w projekcie partnerstwa publiczno – prywatnego. Znaleźliśmy inwestora (konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o., WARBUD S.A., Siemens Finance Sp. z o.o. oraz WARBUD PPP6 Sp. z o.o.), który za własne pieniądze rozbudował i zmodernizował wszystkie nasze szkoły. To nie były powierzchowne remonty. Niektóre budynki zostały niemal dwukrotnie powiększone. We wszystkich wymieniliśmy okna, drzwi, instalacje grzewcze. Przyniesie to wymierne oszczędności, bo spadną rachunki za ogrzewanie. Zaoszczędzone pieniądze pomogą nam spłacać raty. Przez kolejnych 15 lat za konserwację naszych szkół odpowiadać będzie konsorcjum, które je rozbudowało. Koszt całej inwestycji to 83 mln zł.

Po raz pierwszy od lat warunki lokalowe w naszej edukacji wyprzedzają potrzeby. Mamy zapas miejsc i w szkołach, i w przedszkolach, dzięki czemu rozwój naszej gminy i napływ nowych mieszkańców nie wiąże się już z ciasnotą w szkołach i przedszkolach. Blisko 1500 uczniów rozpocznie naukę na jedną zmianę. W szkole w Wiązownie prace rozpocznie 62 nauczycieli, w Gliniance 49, Zakręcie – 35 a w Malcanowie 37. Dziś śmiało możemy powiedzieć, że mamy najnowocześniejsze szkoły w powiecie i w tej kwestii jesteśmy też w ścisłej czołówce Mazowsza.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
3 września 2018 r., poniedziałek

  • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance: godz. 09.00 w budynku szkolnym przy ul. Napoleońskiej 1
  • Szkoła Podstawowa w Malcanowie: godz. 08.30
  • Szkoła w Wiązownie: godz. 11.00
  • Szkoła w Zakręcie: godz. 12.15

Inauguracje odbędą się przed budynkami, a po części oficjalnej będzie można zwiedzić budynki.
Dzieci do przedszkola będzie można przyprowadzić od następujących godzin:

  • Przedszkole w Wiązownie: godz. 6.30
  • Przedszkole w Pęclinie: godz. 7.00
  • Przedszkole w Zakręcie: godz. 7.00

Zobacz, jak przebiegają prace w szkołach

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z prac, które trwają w naszych szkołach. W ramach gigantycznego przedsięwzięcia, którego podjęliśmy się w ubiegłym roku, jednocześnie prowadzimy szeroko zakrojone inwestycje w placówkach oświatowych w Gliniance, Zakręcie, Wiązownie i Woli Duckiej.

W szkole w Gliniance prace przebiegają planowo. Układane są wykładziny i glazury, malowane ściany, porządkowany jest teren przyszkolny. W Zakręcie, w nowo wybudowanej części szkoły, wykonywane są podłogi, trwają prace instalacyjne. Wykonawcy robót zajmują się porządkowaniem terenu przy szkole i układaniem ciągów komunikacyjnych. W Woli Duckiej, gdzie w ramach jednego budynku powstają przedszkole i świetlica, trwają prace instalacyjne. Wykonywana jest elewacja zewnętrzna oraz montaż urządzeń na placu zabaw za budynkiem przedszkola. W nowej części w szkole w Wiązownie (przeznaczonej dla młodszych dzieci) trwa kładzenie podłóg i montaż wentylacji. Montowane są także ościeżnice drzwi.

Więcej informacji w sprawie przebiegu inwestycji udziela Tadeusz Dąbrowski z Wydziału Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Modernizacja szkół w gminie – to już ostatni etap

We wrześniu tego roku dzieci ze wszystkich szkół w naszej gminie rozpoczną naukę w zmodernizowanych, powiększonych szkołach. Remonty wkrótce się zakończą. Cały projekt wart jest 70 mln zł. To największa tego typu inwestycja w historii naszej gminy i jedna z największych w naszym województwie. Co teraz dzieje się na placach budowy?

SP w Wiązownie
W nowym skrzydle SP w Wiązownie trwają prace wykończeniowe wewnątrz obiektu: posadzkowe w sanitariatach i klatce schodowej, zabudowa sufitów podwieszonych, przygotowania do malowania ścian. Prace elewacyjne zostały zakończone. Wykonawca przystąpił do budowy parkingów oraz ciągów jezdnych wokół nowej części szkoły. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Przedszkole i świetlica w Woli Duckiej
Trwają prace elewacyjne. Wykonawca zakończył montaż instalacji elektrycznych oraz centralnego ogrzewania. Trwają również prace związane z wykonaniem konstrukcji dachowej pod pokrycie. Wykonane są podłoża pod posadzki na parterze. Będą wykonywane przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne ze zbiornikiem szamba oraz energetyczne.

SP Zakręt
Na nowym skrzydle prace elewacyjne niebawem zostaną zakończone. Pozostaje do wykonania elewacja od strony zachodniej na nowej części szkoły. Wewnątrz realizowane są roboty wykończeniowe, tj. przygotowanie ścian pod malowanie. W starej części kończona jest wentylacja mechaniczna i adaptacja niektórych pomieszczeń na inne cele.

SP w Gliniance (byłe gimnazjum)
Prace związane z adaptacją poddasza w obiekcie dobiegają końca. Do wykonania pozostały prace posadzkowe. Trwają prace na klatce schodowej w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych oraz dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz. W najbliższym czasie wykonawca przystąpi do realizacji robót drogowych.

SP w Gliniance
W starej części szkoły realizowane są roboty modernizacyjne: tynkarskie, podposadzkowe, instalacji wentylacji mechanicznej. W nowym skrzydle oprócz prac instalacyjnych trwa zabudowa ścian działowych i przygotowanie do malowania, wykonane zostały podkłady podposadzkowe. Prace elewacyjne na zewnątrz w całym obiekcie są na ukończeniu. Wykonawca ma przystąpić do prac odwodnieniowych dachu.

Trwa budowa przedszkola w Woli Duckiej

Przedszkole powstaje na miejscu dawnej świetlicy wiejskiej „Kaprys”. Remont starego budynku był nieopłacalny. Zdecydowaliśmy się na wyburzenie, a potem budowę od podstaw. Dzięki temu i przedszkole, i świetlica wiejska, będą wygodne i bezpieczne. Inwestycja jest realizowana w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Do przedszkola w Woli Duckiej można było zapisać dzieci w wieku 2,5 lat mieszkające na terenie naszej gminy. Nabór już się zakończył.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z budowy.

 

Przetarg na wyposażenie placówek oświatowych

Ogłosiliśmy przetarg na dostawę wyposażenia dla rozbudowywanych placówek oświatowych w Gliniance, Wiązownie, Woli Duckiej oraz Zakręcie. Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert do 3 lipca 2018 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59.

Potrzebne są m.in. regały, szafy, krzesła i biurka, kosze na śmieci, dozowniki mydła. Wyposażenie obejmie zarówno sale lekcyjne, jak i pomieszczenia kuchenne, toalety. Rodzaj i liczba sprzętu zależy od placówki, pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej.  W oddzielnych dokumentach wskazaliśmy, czego od 1 września potrzebować będą uczniowie naszych szkół, a także przedszkolaki z nowego przedszkola w Woli Duckiej. Zapraszamy do składania ofert.

Przypominamy, że wyposażone będą nowe pomieszczenia naszych szkół i przedszkola. Trwa ich jednoczesna rozbudowa w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.
https://bip.wiazowna.pl/public/?id=181257

Zobacz, jak postępują prace przy rozbudowie szkół

W Woli Duckiej powstają przedszkole gminne i świetlica. W jednym budynku znajdzie się miejsce dla najmłodszych dzieci w gminie, a także dla mieszkańców Woli Duckiej, którzy ze świetlicy będą mogli korzystać przez cały tydzień. Pod koniec tygodnia ruszy budowa stropu, a potem pierwszego piętra. Wykonawca inwestycji pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 06.00 – 18.00. Prace przebiegają już bez przeszkód, mimo że mróz na początku tego roku, a potem roztopy były dużym utrudnieniem przy powstawaniu fundamentów.

W Gliniance i Zakręcie trwają prace przy budowie nowych skrzydeł. W Gliniance dodatkowo stawiane są ściany hali sportowej. W Zakręcie montowane są okna. Budynki będą funkcjonować od września 2018 r., a z informacji uzyskanych od partnera PPP, konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o., WARBUD S.A., Siemens Finance Sp. z o.o. oraz WARBUD PPP6 Sp. z o.o, wynika, że jeśli pogoda dopisze, prace zakończone zostaną w przewidzianym w umowie terminie.

Przypomnijmy, że ta największa w historii naszej gminy inwestycja warta jest 70 mln zł. W jej ramach zmodernizowaliśmy budynki gimnazjum w Gliniance i w Wiązownie, na co otrzymaliśmy dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 4,22 mln zł. Wszystkie obiekty w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego zostaną wyposażone w nowoczesne systemy grzewcze. Modernizacji poddane zostaną systemy instalacji elektrycznej i sanitarnej, gdzie zastosowanie znajdą odnawialne źródła energii. Budynki będą ocieplone w taki sposób, by zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do ich ogrzania. To po pierwsze znacznie obniży koszty utrzymania budynków (zaoszczędzone pieniądze pozwolą spłacać miesięczne raty), a po drugie pozwoli zmniejszyć ilość CO2, który emitowany jest do atmosfery.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z placów budów (w kolejności: Wola Ducka, szkoła podstawowa w Gliniance, szkoła w Zakręcie)

Nad realizacją inwestycji czuwają pracownicy Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna.