mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ulica Wiejska w Rzakcie. Przetarg na drogę

Ogłosiliśmy przetarg na modernizację ul. Wiejskiej w Rzakcie. Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert.

To już II etap prac przy przebudowie drogi gminnej nr 270839W – ul. Wiejskiej w Rzakcie. Do wykonania będzie 590 m.b. drogi. W zakres prac wchodzi m.in. doziarnienie kruszywem wykonanej wcześniej podbudowy pod drogę, położenie asfaltu oraz zrobienie poboczy.

Oferty w przetargu należy składać w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego do 11 kwietnia do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59. Dokumenty i opis znajdziecie Państwo pod tekstem.

Więcej informacji udziela  Jan Wierzbicki – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 61, e-mail: j.wierzbicki@wiazowna.pl kom.  609 100 277.

Głosowania w Rzakcie, Kącku, Gliniance, Lipowie i Bolesławowie

W miniony weekend mieszkańcy Rzakty, Kącka, Glinianki II, Lipowa, Bolesławowa i Glinianki I wybrali swoich przedstawicieli, tym samym zakończył się cykl zebrań wyborczych.

W Rzakcie po raz kolejny na sołtysa wybrano Stanisława Smolaka. Wspierać go będzie rada sołecka w składzie: Wioleta Deczewska, Daniel Redka, Anna Rucińska, Waldemar Woźnica oraz Monika Zawada. Na zebraniu obecnych były 52 osoby z  384 mieszkańców mających prawo głosu oraz wójt Janusz Budny i radna Wioleta Deczewska.

Kąck miał dwóch kandydatów na urząd sołtysa, ustępującego sołtysa Sebastiana Sujaka i Wioletę Kałoską. Mieszkańcy tym razem zagłosowali na płeć piękną. Do czteroosobowej rady weszli: Michał Kopka, Żaneta Wiecha, Krzysztof Jęczmieniowski i Matylda Poszwald – Gajewska. Głosowało 37 osób spośród 228 uprawnionych. Przewodnicząca rady Renata Falińska i wójt Janusz Budny odpowiadali na pytania mieszkańców.

W wyborach w Gliniance II udział wzięło 21 osób spośród 140 uprawnionych do głosowania. Mieszkańcy ponownie na sołtysa wybrali Magdalenę Frubę. W radzie sołeckiej zasiądą: Jarosław Swatek, Tomasz Gołębiowski, Karolina Różańska, Paweł Zawadzki i Artur Karkosa. W obradach udział wzięli wójt Janusz Budny i radny Paweł Zawadka.

Zbigniew Mnich jednogłośnie został wybrany sołtysem Lipowa. To już będzie jego trzecia kadencja. Pomagać mu będzie siedmioosobowa rada sołecka w składzie: Piotr Dębski,  Paweł Lasia, Rafał Kołodziejek, Agnieszka Mnich, Marcin Rękawek, Małgorzata Strzałkowska i Luiza Szczęsna. Głosowało 20 mieszkańców spośród 228 osób uprawnionych. Na zebraniu obecny był zastępca wójta Tomasz Kostyra i radny Stanisław Bogucki.

Bolesławów po raz czwarty na sołtysa wybrał Waldemara Moniaka (głosowało 6 osób spośród 65 uprawnionych). Na nową kadencję radę sołecką wyłoniono w składzie: Elżbieta Jaworska, Danuta Kubajek oraz Paweł Lechnik. Na zebraniu obecny był zastępca wójta Tomasz Kostyra i radna Wioleta Deczewska.

W wyborach w Gliniane I udział wzięło 80 osób spośród 638 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Mieszkańcy na sołtysa wybrali Pawła Zawadkę, któremu zaufali już wcześniej w październikowych wyborach samorządowych, wybierając go na radnego. Do siedmioosobowej rady sołeckiej powołano: Annę Brewczyńską, Justynę Nowak, Martę Przybylską, Roberta Siporskiego, Jacka Szulika, Agnieszkę Wieczorek i Urszulę Wróblewską. Na zebraniu wraz z wójtem Januszem Budnym mieszkańcy debatowali nad dalszym planem zagospodarowania centrum Glinianki.

Więcej informacji udziela Marzena Szulik – Wydział Spraw Społecznych, pok. 001, tel. 22 512 58 05, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl.

Ul. Wiejska w Rzakcie – trwa wylewanie asfaltu

Firma Tomiraf s.c. z Gliny rozpoczęła prace na ul. Wiejskiej w Rzakcie (droga gminna Nr 270839W). Trwa wykonywanie nakładki asfaltowej na odcinku ok. 750 mb. (część ul. Wiejskiej wraz ze skrzyżowaniami z drogą powiatową Nr 2711W, z ulicami wewnętrznymi – droga wewnętrzna od drogi powiatowej nr 2711W, ul. Mazowiecka w Rzakcie do szkoły oraz na część drogi wewnętrznej ul. Mokrej od ul. Wiejskiej do pętli autobusowej. Planowany termin realizacji prac to 31 sierpnia. Jest to 1 etap realizacji zadania, który wykonamy w 2018 r.

Koszt zadania to blisko 240 tys. zł plus koszt wcześniej wykonanego projektu drogowego (umowa z projektantem) – 14.760,00 zł. Zadanie jest realizowane ze środków Gminy z udziałem środków z funduszu sołeckiego Rzakty na 2018 rok w kwocie 31 145,73 zł. Zmodernizowany odcinek drogi ul. Wiejskiej i dwóch dróg wewnętrznych poprawi w znacznym stopniu komfort życia mieszkańców.

Więcej informacji udziela Jan Wierzbicki, pok. 209, tel. 22 512 58 61, email: j.wierzbicki@wiazowna.pl

“Wędrowała kolęda po Gminie Wiązowna” – zapraszamy na przedstawienie

Wędrowała kolęda po gminie

W niedzielę 4 lutego po mszy świętej o godz. 11.00 w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Zakręcie odbędzie się wspólne międzypokoleniowe kolędowanie. Zapraszamy dzieci, rodziców i dziadków. Będzie to połączenie tradycji z nowoczesnością. „Teatr na baletkach” (Świetlica w Izabeli), „Wiązowskie dudki” (Zakręt i Rzakta razem), stroje ludowe, słodycze i potrawa regionalna „sójka gliniecka” dla każdego. Kto ciekaw co to za potrawa, z jakiej słynie nasza gmina, niech przybywa po strawę dla ducha i dla ciała.
Zapraszamy!!!

info z tukontakt@wiazowna.pl
Aleksandra Rutkowska

“Żeńcy” z naszą obsadą

W ostatnią środę listopada Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku wypełnił się obrazami i odgłosami gorącego lata – wspomnieniami żniw, jakie odbywały się tradycyjnie na Kołbielszczyźnie. Miała miejsce wtedy światowa prapremiera filmu „Żeńcy” w reżyserii Wojciecha Klimali, według scenariusza Andrzeja Kamińskiego.

Na wydarzenie zaprosiło nas Stowarzyszenie Kultury Mazowsza i Kosmos Production. Zdjęcia do „Żeńców” kręcono w Muzeum Wsi Radomskiej. W tym miejscu znajdują się chaty kryte strzechą, jest młyn wodny, młockarnia na chodzie z 1942 roku i traktor Ursus z 1953 roku, również działający. I, co ważne, było żyto na polu, które pozwolono nam kosić, wiązać w snopki i ustawiać w dziesiątki jak kiedyś. Kolejne sceny kręcono 3 września, ale już nie w radomskim skansenie, a w kościele w Kołbieli, gdzie został poświęcony wieniec i chleb dożynkowy. Natomiast same dożynki odbyły się w gospodarstwie agroturystycznym „Stajnia Grand” w Glinie, gmina Celestynów – czytamy na portalu iotwock.info

W filmie wzięły udział zespoły ludowe z powiatu otwockiego i zaproszeni goście. Jedną z bohaterek filmu jest mieszkanka Rzakty Pani Kazimiera Szczęsna. Udział w nagraniach brały także, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Glinianki, które podczas premiery galowej zaprezentowały swoją twórczość ludową. W tym dniu niezwykłą energią tryskała Pani Marianna Grzenda. Mamy nadzieję, że swoim zapałem i entuzjazmem do tradycji i ludowości zapali jeszcze nie jedno serce młodszego pokolenia.

info z tukontakt@wiazowna.pl
Paulina Sokół

Warsztaty Książeczkowe – podróż z Wisłą przez Polskę

22 czerwca 2016 na wniosek oddolnej inicjatywy społecznej, Sejm RP ogłosił 2017 rok, Rokiem Rzeki Wisły.
„Chcemy przypominać o tych pięknych czasach, kiedy Wisła bardziej łączyła niż dzieliła. Chcemy realizacji wspólnych programów dedykowanych Wiśle. Wspólnie budujemy markę Wisły – bo to dobra, polska marka!” – piszą działacze.

Działania pod Logo Roku Rzeki Wisły to społeczne i oddolne inicjatywy ludzi oraz organizacji pozarządowych, dążących do budowy dobrej marki rzeki Wisły. Celem Roku Rzeki Wisły jest uruchomienie energii i działań na wielu poziomach, ale również tworzenie trwałych efektów: projektów, cyklicznych działań i produktów turystycznych, kulturalnych i społecznych o charakterze lokalnym jak również w skali ogólnokrajowej.

1467 był pierwszym rokiem wolnej żeglugi na Wiśle. Rozpoczął się wtedy ponad 300 letni „Złoty Okres” żeglugi wiślanej. Wolny handel w całym jej dorzeczu był jedną z podstawowych przyczyn powstania ekonomicznej, kulturalnej i militarnej potęgi świata w okresie „Polski zygmuntowskiej”.
Wisła płynie przez wszystkie polskie serca, jest symbolem naszej polskości i tożsamości. Jej los dotyczy nas wszystkich. Rok Rzeki Wisły chcemy traktować jako ogólnonarodowe święto.

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie dołącza do ogólnopolskiego świętowania.
Zapraszamy na zajęcia „Warsztaty Książeczkowe – podróż z Wisłą przez Polskę”. Podczas zajęć dzieci stworzą własną książeczkę edukacyjną, poznają historię oraz znaczenie rzeki Wisły. Zajęcia prowadzone w formie zabaw plastyczno – artystycznych.

Zajęcia odbędą się:
Świetlica w Izabeli: 2 grudnia 2017 r., godz. 11:30 – 13:00 (zajęcia w cenie 10 zł/osoba)
Świetlica w Rzakcie: 2 grudnia 2017 r., godz. 13:30 – 15:00
(zajęcia realizowane w ramach cyklicznych zajęć świetlicowych)

Warsztaty_Książeczkowe

Mamy nowocześniejszą Stację Uzdatniania Wody!

Zakończono prace związane z  rozbudową i przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Rzakcie. Na zadanie pn. ,,Modernizacja SUW w Rzakcie” Gmina Wiązowna uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 2.137.500,00 zł.

W ramach prac został wykonany budynek Stacji Uzdatniania Wody wraz z nowoczesnym układem technologicznym uzdatniania wody, który nie wykorzystuje środków chemicznych, 2 komorowy zbiornik wody uzdatnionej o łącznej pojemności 390 m3 oraz nowa studnia głębinowa. Stacja została wyposażona w nowoczesny agregat prądotwórczy, który w przypadku przerw w zasilaniu prądem elektrycznym zapewni ciągłość dostawy wody dla mieszkańców. Obecnie wybudowana nowa stacja w miejscu poprzedniej stacji, jest nowoczesnym i w pełni zautomatyzowanym obiektem, o wydajności do 1400 m3/dobę, stara stacja miała wydajność 550 m3/dobę.

Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, wysokiej jakości woda do spożycia popłynie w kranach naszych mieszkańców i zabezpieczy dostawę wody w perspektywie najbliższych 20 lat dla  mieszkańców południowej części gminy Wiązowna. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.285.000,00 zł.

www.wfosigw.pl

Dożynki w Rzakcie – zobacz fotorelację!

Tegoroczne Dożynki Gminy Wiązowna, miały miejsce 4 września 2016 roku, w miejscowości Rzakta. Rzakta to bardzo stara wieś, która dawniej nosiła nazwę Rzachta i wchodziła ona w skład dóbr dobrzynieckich herbu Ciołek. Rzachta wywodzi się od staropolskiego słowa oznaczającego żniwa – już etymologia słowa wskazuje, że to idealne miejsce na tzw. Święto Plonów.

Przygotowania trwały od samego rana, rolnicy zwozili tegoroczne płody rolne, które zostały wyeksponowane na wystawie przygotowanej przez artystkę Annę Niedźwiecką – Jędrzejewską. Bele ze słomy zamieniły się w indora, koguta, konia czy świnkę. Gospodynie dekorowały wozy konne, bryczki, maszyny rolnicze. Drogowskazy specjalnie przygotowane na tę okazję kierowały podróżnych właśnie do Rzakty. Kilka minut popołudniu zaczęli zjawiać się pierwsi goście. Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny, Starostowie dożynek: Kazimiera Szczęsna i Stanisław Smolak (Sołtys Rzakty), Ksiądz Proboszcz Krzysztof Krzesiński – wszyscy przybyli na plac kilka chwil przed godziną czternastą wjeżdżając bryczkami konnymi. Asysta Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, piękne śpiewy ludowe, zespół ludowy Mazowszaki – wprowadzili w odpowiedni klimat.

Uroczysta Msza Święta rozpoczęła Święto Plonów. Mieszkańcy Gminy Wiązowna złożyli w darach na ołtarzu bochny chleba z tegorocznych zbóż oraz przepiękne wieńce dożynkowe oraz kosze z darami – wykonane z kłosów zbóż, owoców, warzyw, polnych kwiatów. Ceremoniom dożynkowym przewodniczyli Starostowie dożynkowi, którzy wręczyli bochen chleba upieczony z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów Gospodarzowi dożynek – Wójtowi Gminy Wiązowna. Sołtysi, Wójt oraz Starostowie podzielili się chlebem ze wszystkimi mieszkańcami i gośćmi przybyłymi na plac.

Swoje umiejętności wokalno – taneczne zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej imienia Wincentego Witosa z Glinianki oraz młodzież gimnazjalna z Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Pawła II z Glinianki.

Muzyka, śpiewy, pokazy tańca towarzyszyły przez długi czas, niezwykłą atrakcją był przygotowany przez rolników z Rzakty korowód dożynkowy. W kolumnie pieszej udział wzięli: siewca, kosiarz, rolnik z pługiem, młucka, osoba wyrabiająca ciasto i wiele innych. Korowód maszyn rolniczych – niezwykle barwne, ukwiecone ciągniki zachwycały zgromadzonych. Organizatorzy zapewnili ogrom atrakcji na placu: stoiska promocyjno – informacyjne, konkurencje, gry i zabawy dla dzieci. Większość atrakcji w stylu ludowo – tradycyjnym. Przygotowano warsztat tkacki – dzieci tkały na bardku, wykonywały ludowe wycinanki, biżuterię z kwiatów polnych, obrazki z ziaren czy figurki z siana – to tylko wybrane atrakcje. W niezwykle barwnym stoisku Urzędu Gminy Wiązowna, była także krowa, która wesoła pomrukując zapraszała dzieci do wspólnej zabawy.

Po części obrzędowej, w którą wplatały się śpiewy Koła Gospodyń Wiejskich z Glinianki, oraz aranżacje muzyczne pań z Rzakty, nastąpiła część koncertowa. Wystąpiły Zespoły: Świdermajer Orkiestra, Stauros, Łobuzy i Nemesis. Mimo deszczu zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Dziękujemy! Zapraszamy za rok do Duchnowa!

Masz pomysł, jak zmienić naszą gminę? Wypełnij kartę projektu!

Zakończyliśmy konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i do rewitalizacji oraz uchwały w sprawie zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Warsztat roboczy, który odbył się 26.07.2016 r., stanowił podsumowanie konsultacji oraz omówienie kolejnych kroków opracowania programu. Następnym krokiem jest zebranie projektów, które moglibyśmy wpisać w Program Rewitalizacji. Ważne jest, że udana rewitalizacja jest możliwa tylko w wyniku skoncentrowanych terytorialnie działań, podjętych przez różne instytucje, organizacje i ludzi wokół wspólnego celu. Przykładem  rewitalizacji jest stworzenie nowego miejsca spotkań i aranżacji czasu wolnego, a jeżeli dodatkowym aspektem jest przy tej okazji stworzenie nowych miejsc pracy, to możemy mówić o działaniach rewitalizacyjnych. Przeprowadzenie remontów w ramach rewitalizacji jest w pewnym stopniu możliwe, ale nie może być celem samym w sobie. Projekty powinny stanowić potencjał kreatywny gminy i żyć w swobodzie z otoczeniem, podnosząc jakość życia mieszkańców.

Z związku z powyższym zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich projektów (poprzez wypełnienie karty zamieszczonej poniżej), które moglibyśmy wpisać do programu i zrealizować w perspektywie najbliższych kilku lat. Przypominamy, iż projekty powinny być skierowane dla wskazanych w projekcie uchwały obszarów zdegradowanych czyli: Glinianka, Rzakta, Wola Ducka, Kruszówiec, Wiązowna Gminna, Osiedle Emów, Kąck.

19 sierpnia: zebranie w Rzakcie

W piątek 19 sierpnia o godz. 19.00 w świetlicy (Rzakta, ul. Mazowiecka 34) odbędzie się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy Rzakty będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego. Do podziału jest 25 892,68 zł. Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców.

Zachęcamy Państwa do udziału w zebraniu i wspólnego podejmowania decyzji dotyczących tych pieniędzy. Przed zebraniem warto sprawdzić w urzędzie, czy pomysł, który chcą Państwo zrealizować z funduszu sołeckiego, jest prawnie dopuszczalny. Warto też z pomocą urzędników wycenić planowane zadanie. Wtedy łatwiej podejmować decyzje już na zebraniu sołeckim.

Pod linkiem znajdą Państwo informacje o wszystkich zebraniach sołeckich ws. funduszu oraz wzory dokumentów: czytaj dalej