mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 22 lutego

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 22 lutego odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 364 645 zł w związku z otrzymanym z Urzędu Skarbowego zwrotem podatku VAT za październik oraz grudzień. Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 142 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na dostosowanie drogi powiatowej nr 2707W ul. Malowniczej. Dzięki temu będzie mógł poruszać się nią autobus. Plan wydatków zwiększy się także o sumę 150 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla samorządu Miasta Otwock, który wydaje je na modernizację mostu na rzece Świder w ul. Mostowej w Mlądzu.

Następnie radni rozpatrzą złożoną skargę na działalność Wójta Gminy Wiązowna. Chodzi o, zdaniem skarżącego, nienależyte utrzymywanie urządzenia wodnego. Radni zdecydują również o przyjęciu zmian w uchwale dotyczącej przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych w związku z zaproponowanymi zmianami przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Kolejne trzy uchwały będą dotyczyć wyrażenia zgody na nabycie przez gminę nieruchomości położonych w Kącku, Duchnowie oraz w Kruszówcu. Uchwały są odpowiedzią na przekazanie odpłatnie nieruchomości przez właścicieli z przeznaczeniem na pętlę autobusową w Kącku oraz nieodpłatnie z przeznaczeniem na drogę oraz obszar zalesiony.

Na koniec radni zdecydują o poparciu wniosku do Komendanta Stołecznego Policji oraz Komendanta Głównego Policji o zwiększenie liczby etatów Posterunku Policji w Wiązownie, a także o przyjęciu uchwały dotyczącej utworzenia Klubu „Senior+”.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 22 lutego o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Kolejne ważne decyzje podjęte

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wiązowna 30 grudnia 2021 r.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Za nami styczniowa sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkali się, by podjąć kolejne ważne decyzje dotyczące głównie finansów oraz dróg na terenie naszej gminy.

Na sesji dokonano zmian budżetowych wynikających z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to: zwiększenie planu wydatków o kwotę 185 770 zł, w tym 95 770 zł na doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie przy ul. Projektowanej oraz 90 000 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan i Zagórze.

Następnie radni ustalili plan pracy komisji Rady Gminy Wiązowna oraz harmonogram pracy na 2022 rok. Zdecydowali także o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego. Przygotujemy dokumentację projektową potrzebną do budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie, a także budowy chodnika wraz z przystankami przy drodze powiatowej nr 2701W w Izabeli i Michałówku.

Radni zajęli się trzema uchwałami dotyczącymi wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Woli Duckiej, Kącku oraz w obrębie Duchnowa i Kącka. Uchwały są odpowiedzią na przekazanie gminie przez właścicieli nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem na drogi oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową i usług nieuciążliwych oraz pod uprawy rolnicze i zieleń urządzoną.

Następne trzy uchwały dotyczyły nadania nazw ulic: „Kwietnej Łąki” w Kącku, „Głogowa” w Dziechcińcu oraz „Aksamitna” w Izabeli. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości i służy bezpieczeństwu mieszkańców, precyzuje lokalizację nieruchomości tak potrzebną m.in. służbom ratowniczym.

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników radni zdecydowali o dostosowaniu regulaminu targowisk do przepisów wynikających z ustawy.

Ostatnia uchwała dotyczyła zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Wiązowna.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Noś odblaski! Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

Dziecko w kamizelce odblaskowej stoi przy przejściu dla pieszych
Każdy, kto porusza się po drodze, powinien nosić kamizelkę lub elementy odblaskowe, które mogą uratować życie (Foto: Adobe Stock)

Niestety, obecne warunki atmosferyczne, szczególnie wieczorem i w nocy, sprawiają, że piesi na drogach stają się słabo widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego. Z tego też powodu każdy, kto porusza się po drodze, powinien nosić, najlepiej kamizelkę albo przynajmniej elementy odblaskowe, które mogą uratować mu życie.

Życie Państwa jest dla nas najważniejsze, a jeden mały odblask może je uratować. Dlatego cały czas odblaski są dostępne w naszym urzędzie w Biurze Obsługi Mieszkańców, po które serdecznie zapraszamy. Zachęcajmy nasze dzieci do noszenia odblasków i sami świećmy dobrym przykładem.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego, przez co prowadzący pojazd ma więcej czasu na wykonanie manewru wymijania bądź hamowania.

Element odblaskowy powinien być umieszczony w takim miejscu, by znalazł się w polu działania świateł samochodowych i był zauważalny dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu). Samochodowe światła mijania oświetlają drogę niesymetrycznie (więcej światła kierowanego jest na prawą stronę drogi), zaleca się zatem pieszym idącym lewą stroną drogi (w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów) noszenie odblasków na prawej ręce lub nodze (od strony ruchu pojazdów).

Prawidłowo noszone elementy odblaskowe mogą uratować życie pieszym, dlatego zawsze należy sprawdzić, czy nie są one zasłaniane przez szalik, torbę czy plecak. Lubisz biegać? Także używaj elementów odblaskowych, jeśli nie masz na stałe wszytych w ubranie sportowe.

Źródło: policja.pl

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 25 stycznia

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

25 stycznia odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej UG Wiązowna.

Dokonane zostaną zmiany budżetowe wynikające z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu wydatków o kwotę 185 770 zł w tym 95 770 zł na doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie przy ul. Projektowanej, oraz 90 000 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan i Zagórze. W następnej kolejności Radni ustalą plan pracy komisji Rady Gminy oraz harmonogram pracy na 2022 rok.

Następnie Rada zdecyduje o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w celu przekazania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie, a także dokumentacji budowy chodnika wraz z przystankami przy drodze powiatowej nr 2701W w Izabeli i Michałówku.

Radni zajmą się trzema uchwałami dotyczącymi wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Woli Duckiej, Kącku oraz w obrębie Duchnowa i Kącka.
Uchwały są odpowiedzią na przekazanie gminie przez właścicieli nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem na drogi oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową i usług nieuciążliwych oraz pod uprawy rolnicze i zieleń urządzoną.

Następne trzy uchwały będą dotyczyć nadania nazw ulic „Kwietnej Łąki” w Kącku, „Głogowa” w Dziechcińcu oraz „Aksamitna” w Izabeli. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości i służy bezpieczeństwu mieszkańców, precyzuje lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych.

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników Radni zdecydują czy  odpowiednio został dostosowany regulamin targowisk do przepisów wynikających z ustawy.

Ostatnia uchwała będzie dotyczyć zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Wiązowna.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 25 stycznia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy. Pieniądze na inwestycje

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wiązowna 30 grudnia 2021 r.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy odbyła się 13 stycznia. Głównym powodem jej zwołania była konieczność dokonania zmian budżetowych.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji była konieczność dokonania zmian budżetowych. Zwiększony został plan wydatków o kwotę 250 000 zł w związku z zaplanowaną budową peronów i wiat przystankowych w Kącku i Duchnowie oraz zatok autobusowych na ul. Wiązowskiej w Emowie. Dodatkowo zwiększył się plan wydatków o 5 000 zł na zadanie “Modernizacja ul. Mickiewicza w Góraszce”. Dzięki wzrostowi środków do kwoty 225 000 zł będzie można rozstrzygnąć przetarg i zawrzeć umowę z wykonawcą.

Wzrósł również plan wydatków na utworzenie żłobka na terenie naszej gminy. Żłobek planujemy utworzyć w budynku dawnego gimnazjum w Gliniance. W związku z tym konieczne jest przystosowanie pomieszczeń. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu do planu kwoty 800 000 zł.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętych uchwałach. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 13 stycznia

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję, która odbędzie się 13 stycznia. Radni gminni spotkają się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest konieczność dokonania zmian budżetowych. Zwiększony zostanie plan wydatków o kwotę 250 000 zł w związku z zaplanowaną budową peronów i wiat przystankowych w Kącku i Duchnowie oraz zatok autobusowych na ul. Wiązowskiej w Emowie. Dodatkowo zwiększy się plan wydatków o 5 000 zł na zadanie “Modernizacja ul. Mickiewicza w Góraszce”. Dzięki wzrostowi środków do kwoty 225 000 zł będzie można rozstrzygnąć przetarg i zawrzeć umowę z wykonawcą.

Wzrośnie również plan wydatków na utworzenie żłobka na terenie naszej gminy. Żłobek planujemy utworzyć w budynku dawnego gimnazjum w Gliniance. W związku z tym konieczne jest przystosowanie pomieszczeń. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu do planu kwoty 800 000 zł.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję.

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne, zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 13 stycznia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Ostatnie zmiany w budżecie na 2021 rok

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wiązowna 30 grudnia 2021 r.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się 30 grudnia. W przedostatnim dniu roku radni zdecydowali o ostatnich zmianach w budżecie na 2021 r.

Główny powód zwołania nadzwyczajnej sesji to konieczność dokonania zmian w uchwale dotyczącej wydatków z budżetu gminy, które nie wygasną w 2021 r. Wprowadzono kolejne zadanie inwestycyjne – budowę pętli autobusowej w Kącku. Ustalono ostateczny termin realizacji na 31 maja 2022 r. Przesunięcie wydatków na budowę pętli w Kącku wiązało się z warunkami pogodowymi, które nie pozwoliły na kontynuowanie prac.

Rani zdecydowali również o zmianach w budżecie gminy. Zwiększono m.in. plan wydatków o kwotę 416 388,74 zł w związku ze stwierdzonymi wadami, przez które niemożliwe było odebranie w 2021 r. inwestycji „Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana”. Dalszą koordynacją zadania zajmie się Wydział Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna, który zastąpi Zakład Gospodarki Komunalnej (od 1 stycznia HYDRODUKT sp. z o. o.). W związku ze zmianą koordynatora inwestycji zmniejszono plan dotacji dla Spółki HYDRODUKT o kwotę 416 388,74 zł.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętych uchwałach. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 30 grudnia

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję 30 grudnia. Radni gminni spotkają się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest konieczność dokonania zmian w uchwale dotyczącej wydatków budżetu gminy, które nie wygasną w 2021 roku. Zostanie wprowadzone kolejne zadanie inwestycyjne, które dotyczy budowy pętli autobusowej w Kącku. Przesunięcie wydatków na budowę pętli w Kącku wiąże się z aktualnymi warunkami pogodowymi, które nie pozwalają na kontynuowanie prac.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projekcie uchwały zaplanowanej na sesję.

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne, zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 30 grudnia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Pomoc na rzecz poszkodowanych w pożarze. Podziękowania

Gmina Wiązowna, solidaryzując się z mieszkańcami Nowej Białej, która została poszkodowana przez pożar, udzieliła pomocy finansowej na naprawę zabudowań zniszczonych przez żywioł. Bardzo szybko rozprzestrzeniający się ogień uszkodził kilkadziesiąt budynków, w tym ponad 20 budynków mieszkalnych, w których mieszkało ponad 100 osób. Wójt Gminy Nowy Targ, na terenie której leży poszkodowane sołectwo, przekazała podziękowania za przekazaną pomoc.

Podziękowania od burmistrza Nowego Targu

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Mamy budżet na 2022 rok

Mamy budżet na 2022 r.! Na ostatniej sesji w tym roku – 14 grudnia – radni gminni jednomyślnie przyjęli budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2034.

W budżecie na 2022 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 125.978.049,34 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 96.402.624,86 zł i dochody majątkowe z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne bądź stanowiące refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2021 r. na sumę 29 575.424,48 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 140.454.852,24 zł, w tym na wydatki bieżące – 98.554.299,23 zł. Na inwestycje zaplanowano rekordową kwotę 41 900.553,01 zł.

Na oświatę – zgodnie z zapewnieniami Ministra Finansów – otrzymamy tylko 16.534.705,00 zł. Wydatki wyniosą tymczasem 41.265.661 zł (29 % budżetu gminy). Otrzymamy również dofinansowanie w kwocie 807.346,01 zł na zadanie „Utworzenie żłobka na terenie gminy Wiązowna”, 1.830.275,00 zł dofinansowania na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Duchnów. Dużą częścią naszych dochodów są podatki. Zgodnie z szacunkami MF, z PIT-u mieszkańców otrzymamy 27.613.232,00 zł, a z CIT 1.619.721,00 zł. Oczywiście, to kwoty szacowane, a nie obiecane – wszystko będzie zależeć od bieżącej sytuacji gospodarczej gminy i całego kraju. Z tytułu podatków i opłat lokalnych planujemy wpływy do budżetu w wysokości  18.717.000,00 zł. Dzięki dofinansowaniu na kwotę 9.686.903,18 zł system dróg rowerowych w gminie będzie mógł nadal ulegać polepszeniu.

W 2022 roku zaplanowano przeznaczyć 10.324.463 zł na modernizację i budowę dróg, 9.382.319 zł na budowę wodociągów i kanalizacji 5.841.184 zł na budowę mieszkań komunalnych na terenie gminy, 3.473.933 na ścieżki rowerowe ZIT II i ZIT III, 3.123.754 zł na modernizację obiektów gminnych, 2.500.000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Duchnowie, 1.004.089 zł na e-usługi dla e-kultury w gminie Karczew i Wiązowna, a także 509.656 zł na utworzenie żłobka na terenie gminy. Do budżetu państwa w ramach tzw. ”janosikowego” wpłacimy 2.344 854,00 zł (mniej o 141.288,00 zł w stosunku do 2021 r.).

Część środków przeznaczymy na współpracę z policją oraz strażą pożarną. Przekażemy 151.000,00 tys. zł na dofinansowanie dodatkowego etatu dzielnicowego na Posterunku Policji w Wiązownie, a także 195.000,00 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, a 50.000 zł planujemy na ekwiwalenty. Kwotę 2.230.000,00 zł przeznaczymy na współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie – będziemy finansować wydatki związane z utrzymaniem linii 702, 720, 722 i 730 oraz linii „L”, natomiast kwotę 200.000,00zł przeznaczymy na dofinansowanie SKM i Wspólnego Biletu. Dla organizacji pozarządowych planujemy przeznaczyć 663.000 zł.

Szczegółowe informacje o budżecie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod tekstem.

Na grudniowej sesji Radni zdecydowali również o zmniejszeniu ceny biletów na liniach autobusowych „L” z 4 zł do 3 zł a także o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów gminy z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców są niewystarczające na funkcjonowanie systemu.

Radni przyjęli również zmiany w regulaminie Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Wiązownie dotyczące ustalenia nowego inkasenta pobieranych opłat, którą będzie Hydrodukt spółka z o.o. Pozytywnie rozpatrzyli propozycję nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, który określa zasady przyznawania stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

Kolejnym ważnym tematem była uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2025, który zakłada pomoc w zaspakajaniu potrzeb ekonomicznych rodzin, świadczenia pomocy specjalistycznych, a także wsparcie edukacji i profilaktyki.

Następnie radni zajęli się uchwałą w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiązowna na lata 2021-2026, której celem jest określenie polityki społecznej z uwzględnieniem pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie, jak również integracji i aktywności społecznej mieszkańców gminy.

Radni wyrazili także zgodę na przekazanie mienia komunalnego Gminy Wiązowna spółce Hydrodukt jako aport na kapitał zakładowy spółki w celu objęcia jej udziałów.

Na sesji dodatkowo podjęto dwie uchwały w sprawie przekazania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie celem przedstawienia wyjaśnień i odpowiedzi na skargi.

Na koniec Rada przyjęła propozycję nowego statutu Środowiskowego Domu Samopomocy. Zmiana statutu wynika ze zmiany siedziby placówki, a to jest związane z przekształceniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna i rozszerzeniem usług dla mieszkańców Gminy Wiązowna. Nowa siedziba ŚDS będzie się mieściła w budynku po gimnazjum w Gliniance.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.