bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Usuwanie azbestu. Mamy dotację

Stos zdjętych z dachu domu płyt azbestowych
Azbest jest bardzo szkodliwy dla zdrowia (Foto: pixabay.com)

Dostaliśmy dotację na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązowna. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 30 000 zł.

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznano Gminie Wiązowna dofinansowanie w wysokości 30 000 zł na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązowna”. Podczas zadania realizowanego w 2021 r. z terenu 100 nieruchomości zutylizowane zostanie ponad 202 tony wyrobów azbestowych. Całkowity koszt zadania to 89 684,27 zł.

Zgłaszać do odbioru można każdy wyrób zawierający włókna azbestowe m.in.: płyty azbestowo-cementowe płaskie lub faliste, rury, złącza, kształtki i inne. Wyrób ten stanowi odpad niebezpieczny i szkodliwy dla zdrowia, warto przypomnieć, że pozbycie się tego rodzaju odpadu z terenu nieruchomości to obowiązek właściciela oraz że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2003 r. wyroby zawierające azbest muszą zostać zutylizowane do 2032 r. Czasu jest nie mało, ale o upływającym terminie warto pamiętać

Chętnych do pozbycia się azbestu przy współfinansowaniu, zapraszamy do składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest. Wniosek dostępny jest na stronie www.bip.wiazowna.pl w Poradniku Interesanta oraz w Wydziale Środowiska i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy we własnym zakresie zutylizowali azbest, o dostarczenie dokumentów potwierdzających ten fakt, do Urzędu Gminy Wiązowna, do Wydziału Środowiska i Nieruchomości. Gmina Wiązowna jest bowiem zobowiązana do bieżącego wprowadzania zmian dotyczących ilości wyrobów zawierających azbest do ogólnopolskiej Bazy Azbestowej.

Informacji w sprawie udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości,  tel. 22 512 58 29, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

 

Tablica z logiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informująca o dotacji dla gminy Wiązowna

“Czyste Powietrze”. Możesz zyskać nawet 37 tys. zł

Dym lecący z kominów. Czerwone dachy domów
Polska aż 40-krotnie przekracza dopuszczaną przez WHO emisję benzo(a)pirenu (Foto: pixabay.com)

Uruchomiliśmy punkt konsultacyjny programu “Czyste Powietrze”. Naszym celem jest pomoc mieszkańcom, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, i przekazanie go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program “Czyste Powietrze” to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i prace związane z termomodernizacją budynku. Cel programu to podniesienie jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Na co można otrzymać dotację?

Dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła (piece typu „kopciuchy”) na nowoczesne, ekologiczne oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Z tych pieniędzy można również dofinansować budowę przydomowej instalacji fotowoltaicznej, co może podnieść poziom otrzymanego dofinansowania!

Kto może skorzystać z programu Czyste Powietrze?

Skorzystać z programu mogą osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje dwa poziomy dofinansowania:

  1. podstawowy – dla beneficjentów o dochodzie nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł/rok,
  2. rozszerzony – dla beneficjentów, w przypadku których miesięczny dochód na osobę nie przekracza: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dotacja może wynosić do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 tys. zł dla poziom rozszerzonego.

Wnioski składa się w postaci elektronicznej na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/. Mieszkańców, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku przez Internet zapraszamy do punktu “Czystego Powietrza” znajdującego się w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Pytania można również kierować na adres e-mail czystepowietrze@wiazowna.pl lub pod nr tel. 22 512 58 24.

Ulotka informująca o programie Czyste Powietrze i jego zasadach

Relacja z Sesji Rady Gminy

Na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbyła się w piątek, 9 sierpnia Radni Gminy debatowali głównie nad uchwałą dotyczącą wsparcia finansowego na realizację zadań związanych m.in. z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.

Dzięki pozytywnej decyzji rady mamy szansę podjąć kolejne wielkie wyzwanie dotyczące rozwoju naszej gminy. Będziemy ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno – ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” na realizację zadań związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żanęcin, Duchnów, Góraszka, Emów, budową wodociągów, modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipowie oraz modernizacją oczyszczalni ścieków w Zagórzu. Termin składania wniosków o wsparcie finansowe mija z dniem 31 sierpnia. Ponieważ do wniosku należy dołączyć niezbędne opinie, dlatego musieliśmy działać niezwłocznie.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Zapraszamy również na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji. Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woźnica@wiazowna.pl