Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Egzamin ósmoklasisty 2022. Wyniki naszych szkół

Szkoła Podstawowa w Malcanowie. Widok od tyłu na halę sportową i plac zabaw dla dzieci
Szkoła Podstawowa w Malcanowie. Widok od strony placu zabaw na halę sportową (Foto: UG Wiązowna)

Aż 220 uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. Najwięcej, bo 71 w Wiązownie, 65 w Gliniance, 49 w Malcanowie, a 35 w Zakręcie. Wzięli także w nim udział młodzi uchodźcy z Ukrainy. Nasi ósmoklasiści najlepiej wypadli z języka angielskiego, najsłabiej z matematyki.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, żeby ukończyć szkołę.  Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe  z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych określonych w  wymaganiach egzaminacyjnych.

W czterech szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna egzamin pisało 220 uczniów (aż o 78 więcej niż w ubiegłym roku). Najwięcej, bo 71 w Wiązownie, 65 w Gliniance, 49 w Malcanowie i 35 w Zakręcie.

Średnie wyniki gminnych szkół kształtują się na poziomie średniej szkół powiatu otwockiego, przewyższając jednocześnie średnie wyniki w województwie mazowieckim. Średni wynik gminy, uwzględniający cztery publiczne szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna oraz jedną niepubliczną szkołę podstawową, wyniósł z języka polskiego 68,15% (powiat – 68,90%, województwo – 63,83%), średni wynik z matematyki 64,36% (powiat – 67,08%, województwo – 62,11%), z języka angielskiego zaś średni wynik wyniósł 76,17% (powiat – 74,60%, województwo – 71,61%).

Wyniki egzaminu ósmoklasistów w Gminie Wiązowna na tle Powiayu Otwockiego i wojewódzwat mazowieckiego

Trzy szkoły osiągnęły zbliżony wynik z języka polskiego: w Wiązownie – 70%, w Zakręcie – 69% oraz w Malcanowie – 68%. Matematyka najlepiej wypadła w szkole w Malcanowie – 74%, zaś język angielski w szkole w Zakręcie – 82%.

Wyniki egzaminu ósmoklasistów w Gminie Wiązowna w porównaniu na poszczególne szkoły

Absolwentom gminnych szkół życzymy wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, zdobywaniu wiedzy, otwartości ma nowe wyzwania oraz nieustannego rozwoju i powodzenia na dalszym etapie edukacji.

Więcej informacji na temat wyników można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, tel. 22 180 00 27, e-mail: edukacja@wiazowna.pl

Urszula Kozłowska

„Dzień Drzewa” w Przedszkolu „Leśna Kraina” w Zakręcie

Grupa małych dzieci pozuje do wspólnego zdjęcia przy posadzonym przez siebie małym drzewku
Przedszkolaki posadziły wiąz - symbol Gminy Wiązowna (Foto: przedszkole)

W Przedszkolu „Leśna Kraina” w Zakręcie 11 października obchodzono „Dzień Drzewa”. Wszystkie dzieci tego dnia przyszły do przedszkola ubrane na zielono i brązowo. Zajęcia w ciągu całego dnia poświęcone były tematyce drzewa.

Dzieci mogły w zabawowy sposób dowiedzieć się, dlaczego drzewa są tak ważne w przyrodzie, jak należy je chronić i co można zrobić, żeby drzew było jak najwięcej. Wykonały piękne prace plastyczne oraz pamiątkowe zdjęcie w „Leśnej foto-budce”. W czasie wycieczki do pobliskiego lasu oglądały drzewa, dotykały ich kory, liści i gałązek.

W ramach święta przedszkolaki razem ze swoimi paniami, w przedszkolnym ogrodzie z wielką radością posadziły drzewo – Wiąz  i obiecały o nie dbać i je podlewać.

Celem tego święta było zwiększenie świadomości ekologicznej oraz zachęcenie przedszkolaków do podejmowania działań proekologicznych dotyczących ochrony drzew.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Agnieszka Sidor i Aneta Babiuch

300 zł na wyprawkę. Wnioski tylko do końca listopada

Materiały szkolne dla dzieci
Program Dobry Start, gwarantuje 300 zł na wyprawkę szkolną na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat (FOTO: pixabay.com)

Raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł dla swojego dziecka na szkolną wyprawkę. Zostało niespełna półtora miesiąca na złożenie wniosku. Dokument można składać tylko do końca listopada.

Programem jest objęty każdy uczeń, który spełnia dwa warunki: nie ukończył 20 lat lub 24 lat – jeśli ma specjalne orzeczenie. Program nie obejmuje zaś: dziecka w przedszkolu – w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu oraz studentów.  

W ramach programu “Dobry Start” możesz złożyć wniosek przez internet (korzystając z portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia), za pomocą bankowości elektronicznej lub w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Radiówek 25, 05-462 Wiązowna), tel./fax: 22 780 46 59 i 22 610 45 53.

Składając wypełniony wniosek, będziemy potrzebować dowodu osobistego lub paszportu. Wniosek składa jeden z rodziców/opiekunów. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.  

Jak podaje serwis PAP, do końca września świadczenie przyznano 4,2 mln osobom. Na realizację programu do gmin trafiło w sumie 1,42 mld zł. Najwięcej środków trafiło do uczniów na Mazowszu (188,1 mln zł), na Śląsku (141 mln zł) oraz w Wielkopolsce (127 mln zł).

Więcej informacji na temat programu „Dobry Start” można znaleźć na stronie: www.obywatel.gov.pl.

Foto: pixabay.com

Mobilny gabinet stomatologiczny. Dentobus w szkołach

W październiku i listopadzie w szkołach na terenie naszej gminy będzie stacjonował nowoczesny, mobilny gabinet stomatologiczny, tzw. dentobus. Odwiedził już Szkołę Podstawową w Zakręcie oraz w Malcanowie.

Zakres świadczeń możliwych do zrealizowania w dentobusie jest niewiele mniejszy niż w gabinecie stacjonarnym. Lekarz w ciągu kilku minut stawia diagnozę stomatologiczną i kieruje dziecko na właściwe leczenie.

Jednym z podstawowych zadań dentobusów jest także edukacja. Dzieci uczone się m.in. jak prawidłowo powinny dbać o swoje zęby. Usługi dentobusu dla pacjentów są nieodpłatne, finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jako pierwsi z usług dentobusu skorzystali uczniowie szkół w Zakręcie oraz w Malcanowie. Akcja w tych placówkach cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przebadano ponad 300 dzieci. W listopadzie mobilny gabinet odwiedzi również szkoły w Wiązownie i w Gliniance.

Dyrektorzy i pracownicy szkół zaangażowali się w sprawne przeprowadzenie akcji. Sporządzono listy dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na skorzystanie z usług dentobusu, dzięki czemu frekwencja jest wysoka.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Urszula Kozłowska

Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość w Zakręcie

W gościnnych murach Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie 14 października odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele z jednostek oświatowych, pracownicy administracji i obsługi, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, emerytowani nauczyciele, pracownicy i inni zaproszeni goście.

Wójt Gminy Janusz Budny skierował słowa uznania dla pracowników oświaty (zamieszczone pod tekstem). O zawodzie nauczyciela, jako powołaniu, przypomniał ks. Sławomir Safader, proboszcz z parafii w Zakręcie. Życzenia zebranym złożył również Przemysław Gręzak, prezes oddziału powiatowego ZNP w Otwocku.

Ważnym elementem uroczystości było ślubowanie i wręczenie aktów nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Przysięgę złożyły: Anna Lipka ze szkoły w Wiązownie, Agnieszka Talacha ze szkoły w Malcanowie, Anna Siwik z przedszkola w Wiązownie i Marzena Timofiejuk z przedszkola w Zakręcie.

Nagrody Wójta Gminy Wiązowna w tym roku otrzymały:

 1. Elżbieta Olczyk-Szum, dyrektor SP w Zakręcie,
 2. Teresa Bąk, dyrektor SP w Glinance,
 3. Marzena Wróbel, dyrektor SP w Wiązownie,
 4. Hanna Sekulska, dyrektor SP w Malcanowie,
 5. Anna Cichecka, dyrektor Przedszkola w Wiązownie,
 6. Joanna Wasiak, dyrektor Przedszkola w Zakręcie,
 7. Katarzyna Rostek, dyrektor Przedszkola w Pęclinie,
 8. Ewa Soćko, dyrektor Przedszkola w Woli Duckiej,
 9. Urszula Kozłowska, dyrektor CUW,
 10. Maria Marciszewska, nauczyciel SP Wiązowna,
 11. Anna Kubicka, nauczyciel SP Wiązowna,
 12. Dorota Jabłońska, nauczyciel SP Wiązowna,
 13. Marzena Baran, nauczyciel SP Glinianka,
 14. Katarzyna Dziewulska, nauczyciel SP Wiązowna,
 15. Katarzyna Cichosz,  nauczyciel SP Malcanów,
 16. Anna Smoderek, nauczyciel SP Zakręt,
 17. Wiesława Kieller, nauczyciel Przedszkola w Pęclinie,
 18. Anna Kołodziej, nauczyciel Przedszkola w Woli Duckiej,
 19. Marzena Timofiejuk, nauczyciel Przedszkola w Zakręcie,
 20. Anna Siwik, nauczyciel Przedszkola w Wiązownie.

Wyróżnienie Wójta Gminy Wiązowna otrzymali następujący pracownicy jednostek oświatowych:

 1. Joanna Konowrocka, SP w Wiązownie,
 2. Anna Papis, SP w Glinance,
 3. Ewak Łukasik, SP w Zakręcie,
 4. Ewa Dębska,  SP w Zakręcie,
 5. Grzegorz Borek, SP w Zakręcie,
 6. Iwona Strzeżysz, SP w Malcanowie,
 7. Małgorzata Wesołowska, SP w Malcanowie,
 8. Sabina Dziurdziak, Przedszkole w Wiązownie,
 9. Monika Woźnica, Przedszkole w Wiązownie,
 10. Edyta Witan, Przedszkole w Zakręcie,
 11. Ewa Molak, Przedszkole w Pęclinie,
 12. Renata Bogucka, Przedszkole w Pęclinie,
 13. Barbara Krawczyńska, Przedszkole w Woli Duckiej.

Za swoją pracę na rzecz jednostek oświatowych została również wyróżniona Elżbieta Piwek  z Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna.

Wójt Gminy Wiązowna oraz Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna Renata Falińska wręczyli podziękowania za zaangażowanie w akcję „Wakacje Blisko Domu” koordynatorom wypoczynku: Annie Balińskiej ze szkoły w Gliniance, Agnieszce Zawadce ze szkoły w Zakręcie, Marioli Kublik ze szkoły w Wiązownie, Monice Zgudce ze szkoły w Malcanowie oraz Paulinie Sokół, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.

Tegorocznym obchodom towarzyszyło motto: „Prawdziwym wyzwaniem jest to, aby dostrzec przebłysk geniuszu w kimś, kto jeszcze nie rozkwitł”. W myśl słów Stephena Francisa w drugiej części uroczystości zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć niesamowite pokazy różnorodnych talentów uczniów ze szkoły w Zakręcie.

Taneczne pary mistrzowskie – Bartosz Szymczyk i Aurelia Wieczorkowska oraz Krzysztof Pogorzelski i Oliwia Dżarzdżyńska – zaprezentowały pełne pasji tango i dynamicznego jive oraz dostojnego walca wiedeńskiego i energetycznego quickstepa.  Artyści musicalu „Friends” Wiktor Worotnik (wokal) oraz tancerze: Magda Bartoszewicz, Maja Ragus, Oliwia Szenajch, Julia Zakrzewska, Zofia Szatańska, Nikola Sztaba, Nikola Nowak i Karina Tarach wystąpili z utworem „Zrobię z was mężczyzn”. Musical miał swoją premierę w maju 2019 r. w teatrze Jaracza w Otwocku, jesienią tego roku gościł również na deskach teatru Capitol w Warszawie. Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Orły Zakręt – Małgorzata Salamon i Antoni Rogowski – wystąpili w niezwykle energicznym pokazie jiu-jitsu oraz brazylijskiego jiu-jitsu. Zebranym dech w piersi zaparł również pokaz akrobatyki powietrznej w wykonaniu utalentowanych i nagradzanych uczennic: Julii Budny, Anny Izydorek, Niny Kosińskiej i Aylin Çoklar.

Info z: tukonktakt@wiazowna.pl

Urszula Kozłowska

Nowy rok szkolny. Mamy miejsca dla wszystkich dzieci 

Biało-czerowna flaga, a na niej godło polski po środku, z lewej napis: Witaj w szkole, z prawej - tarcza
Biało-czerowna flaga, a na niej godło polski po środku, z lewej napis: Witaj w szkole, z prawej - tarcza

Początek roku szkolnego 2019/2020 za nami. Do gminnych szkół w tym roku będzie uczęszczać 1460 dzieci, zaś do przedszkoli – 448. Dzięki modernizacji naszych placówek oświatowych wszystkie dzieci z naszej gminy znalazły miejsca w szkołach i przedszkolach. W dwóch zmienili się dyrektorzy. 

W sumie w czterech naszych placówek będzie się uczyć 1460 dzieci, w tym do szkoły w Wiązownie – 516, w Gliniance – 371, w Malcanowie – 325, zaś w Zakręcie – 248. Do zerówek i klas pierwszych pójdzie 330 dzieci. W Wiązownie w “0” będzie 60, zaś klasie I – 60, w Gliniance: “0” – 36, a “I” – 38, w Malcanowie: “0” – 37, a w “I” – 39, w Zakręcie: “0” – 25, a w “I” – 35. W naszych przedszkolach opiekę znajdzie w sumie 448 dzieci. W Wiązownie w sześciu oddziałach będzie 124 dzieci, w Pęclinie w sześciu oddziałach – 120 dzieci, w Zakręcie w pięciu oddziałach – 109 dzieci, zaś w Woli Duckiej w czterech oddziałach – 95 dzieci. 

Zgodnie z kalendarium MEN dni wolne od nauki przypadają w okolicy świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych, a także w czasie ferii zimowych. Zaplanowano je w następujących terminach: 23-31 grudnia 2019 r. – zimowa przerwa świąteczna, 10 – 23 lutego 2020 r. – ferie zimowe, a 9-14 kwietnia 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna. Ostatni dzień zajęć i tym samym zakończenie roku szkolnego wypadnie w piątek 26 czerwca 2020 r. 

W ramach konkursu w dwóch naszych placówkach oświatowych zmienili się dyrektorzy. Marzena Wróbel będzie zarządzać szkołą w Wiązownie, a Katarzyna Rostek przedszkolem w Pęclinie. Oto sylwetki wszystkich dyrektorów gminnych placówek oświatowych. 

Teresa Bąk – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. Od 1997 r. nauczyciel nauczania początkowego oraz języka rosyjskiego. Pełniła funkcję wicedyrektora szkoły, a następnie dyrektora. W latach 2006-2013 była kierownikiem Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 6 w Gliniance. Za wieloletnią pracę na rzecz dzieci oraz zasługi dla oświaty została odznaczona w 2008 r. Odznaką „Przyjaciel Dziecka”, w kolejnym roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2014 r. – Nagrodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W swojej pracy zawodowej kieruje się mottem: Z tradycją ku przyszłości…”. 

Anna Cichecka – od 1998 r. jest dyrektorem Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie. Jest absolwentką wydziału pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą oraz na kierunku pedagogika lecznicza. W 2010 r. otrzymała Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W 2012 oraz w 2018 r. otrzymała Nagrodę MEN za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zaś w 2015 r. została uhonorowana Medalem Złotym za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta RP.  Jej mottem są słowa Roberta Fulkhuma: „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wieży zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy przedszkolnej. Tam nauczyłem się, że trzeba: dzielić wszystko, postępować uczciwie, nie bić innych, odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz, sprzątać po sobie, nie brać nic, co do mnie nie należy, powiedzieć przepraszam, jak się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem, (…) trochę się uczyć, trochę myśleć, trochę malować, rysować, śpiewać i tańczyć, bawić się i codziennie trochę pracować. A kiedy wyjdziesz z domu – zwracać uwagę, jak cudowne jest wszystko, co ciebie otacza”.

Elżbieta Olczyk – Szum – przez ostatnie 21 lat pracuje na stanowisku dyrektora szkoły w Zakręcie. Z oświatą jest związana od dzieciństwa, ponieważ pochodzi z rodziny nauczycielskiej. Od 33 lat czerpie radość i ogromną satysfakcję wykonując zawód nauczyciela. Placówka, którą kieruje, zdołała wypracować dobrą markę szkoły bezpiecznej, przyjaznej, a jednocześnie osiągającej wysoki poziom nauczania. Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana przez Wójta Gminy Wiązowna i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W swojej pracy kieruje się słowami Seneki Młodszego: Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. 

Katarzyna Rostek – od 2002 r. związana jest z Gminnym Przedszkolem “Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie, gdzie przeszła wszystkie stopnie awansu zawodowego. Za zaangażowanie i wkład w rozwój placówki dwukrotnie otrzymała nagrodę Wójta Gminy Wiązowna. W drodze konkursu została wybrana na dyrektora przedszkola w Pęclinie, stanowisko objęła 1 września 2019 r. Motta, którymi kieruje się w pracy, to słowa Roberta Fulghum: „Wszystkiego, co powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu” oraz Janusza Korczaka: „Kiedy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat”.

 

Hanna Sekulska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa PIŁSUDSKIEGO w Malcanowie. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku edukacja wczesnoszkolna, podyplomowe studia na kierunku filologia polska oraz podyplomowe studia zarządzania oświatą. Widzę szkołę w Malcanowie jako szkołę nowoczesną, ale i z tradycjami. Szkołę, w której dzieci są uśmiechnięte, szczęśliwe. Szkołę, która widzi dziecko jako jednostkę. Moim celem jest wychowanie dzieci na młodych ludzi respektujących tradycję narodu, regionu i miejscowości. Chcę motywować uczniów do osiągania jak najlepszych wyników, doskonalić ich indywidualne umiejętności i zainteresowania.  

Ewa Soćko – jest dyrektorem czterooddziałowej placówki w Woli Duckiej. Jest absolwentką Studium Nauczycielskiego im. Tadeusza KOŚCIUSZKI na kierunku wychowanie przedszkolne. W latach 1999 – 2001 podjęła studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną. Swoją pierwszą pracę podjęła we wrześniu 1987 r. w przedszkolu w Wiązownie.  W 2004 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. W 2014 r. została odznaczona srebrnym medalem za długoletnią służbę. W pracy przyświeca jej motto: Bądźmy z dzieckiem, obok dziecka, dla dziecka. 

Joanna Wasiak – od 1 września 2009 r. pełni funkcję dyrektora Gminnego Przedszkola w Zakręcie. Ukończyła kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Pracę w przedszkolu w Zakręcie rozpoczęła w 2002 r. W trakcie pracy ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. W swojej pracy kieruje się mottem: Tak naprawdę są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci. Pierwsza to korzenie, a druga to skrzydła. 

Marzena Wróbeljest nauczycielem dyplomowanym z 23letnim stażem pracy. Uczy przyrody, biologii oraz chemii. W drodze konkursu została wybrana na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie, którą zarządza od września. W latach 2015-2017 była dyrektorem Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance. W latach 2018-2019 sprawowała funkcję wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. W 2018 r. uhonorowana tytułem ,,Zasłużony dla Gminy Wiązowna”. Jej mottem są słowa Nelsona Mandeli: Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. 

Przedszkole w Pęclinie. Dzieci „podbiły” Czersk

Dzieci ze starszych grup z Przedszkola “Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie wybrały się na wycieczkę autokarową do Ogrodu Botanicznego w Powsinie oraz do zamku książąt mazowieckich w Czersku.

Po przybyciu do Powsina i powitaniu przez przewodniczki, dzieci zostały podzielone na dwie grupy. Spacerując po różnych alejach ogrodu, przedszkolaki zapoznawały się z „Kolekcją flory Polski”. Uczyły się odróżniać różne gatunki krzewów i drzew, zarówno liściastych, jak i iglastych, roślin ozdobnych, użytkowych i magnoliowatych. Podziwiały imitacje pasm górskich, rozpoznając kosodrzewinę, sosnę górską i sosnę limbę. Wędrując po ogrodzie, z zaciekawieniem oglądały również roślinność z różnych części świata. Atrakcją dla dzieci była oranżeria, w której mogły zachwycać się roślinami tropikalnymi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szczególnie te znane, jak pomarańcze i cytryny. W oranżerii dużą uwagę wśród maluchów wzbudziły świnki morskie oraz różne małe i kolorowe ptaki.

Drugim punktem programu było zwiedzanie, położonego w malowniczym miejscu na wysokiej skarpie pradoliny Wisły, średniowiecznego zamku książąt mazowieckich w Czersku. Dzieci oglądały stare mury warowni z trzema wieżami. Na trawiastym dziedzińcu przedszkolaki mogły pobiegać, chwilę odpocząć i zjeść „małe co nieco”. Na terenie zamku odbyły się zajęcia edukacyjne poprowadzone przez dwóch rekonstruktorów. Tematem zajęć było średniowieczne rycerstwo i dawna kuźnia.

Jeden z rekonstruktorów opowiadał o codziennym życiu i cechach średniowiecznego rycerza, o jego ubiorze i uzbrojeniu, jednocześnie pokazując rekwizyty, a chętne osoby dotykały lub przymierzały strój i części zbroi. Przedszkolaki mogły również wypróbować swoich sił w walce na miecze z przeciwnikiem. Emocji nie było końca, gdyż każdy chciał zostać zwycięzcą.

Drugi rekonstruktor opowiadał o pracy kowala. Dzieci przeniosły się do „Kuźni Borzywoja”, gdzie zaprezentowano jej wyposażenie. Ponadto oglądały różne narzędzia kowala i miały szansę wypróbować je w działaniu. Poznały także etapy rozpalania ognia w dawnych czasach.

Wycieczka okazała się cenną lekcją przyrody i historii Polski.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Anna Woźnica

Zawieszenie strajku nauczycieli. Dzieci wracają do szkół

Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie po modernizacji
Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie po modernizacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzję o zawieszeniu ogólnopolskiego strajku nauczycieli. W poniedziałek 29 kwietnia dzieci i młodzież wracają do przedszkoli i szkół.

– Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza od soboty strajk w placówkach edukacyjnych – poinformował szef związku Sławomir Broniarz. Ma ono obowiązywać od soboty 27 kwietnia, od godziny 6 rano. – Zawiesza, ale nie kończy – dodał. – Chcemy dać uczniom szansę zakończenia nauki.

Sławomir Broniarz podkreślił, że nauczyciele dają premierowi Morawieckiemu czas do września. – Czekamy na konkretne rozwiązania z pana strony – zaznaczył.

Strajk nauczycieli zaczął się 8 kwietnia po fiasku rozmów ostatniej szansy z rządem. W naszej gminie tylko trzy placówki nie strajkowały – przedszkole w Zakręcie oraz szkoły podstawowe w Malcanowie i Gliniance. Reszta przystąpiła do protestu organizowanego przez związki zawodowe. Więcej na ten temat pisaliśmy w: Strajk nauczycieli. Egzaminy nie są zagrożone

Źródło: finanse.wp.pl