bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Preferowane warianty niekorzystne dla gminy!

Nie chcemy przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez gminę Wiązowna, ale niestety nasze obawy potwierdziły się! Mimo dwóch stanowisk Rady Gminy Wiązowna i bardzo głośnych protestów mieszkańców, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad preferuje te warianty, które prowadzą przez nasze tereny. Tak wynika z zaprezentowanego przez GDDKiA Studium Korytarzowego Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w dniach 25-27 stycznia odbyły się spotkania informacyjne online z przedstawicielami podwarszawskich samorządów.  Tomasz Żuchowski p.o. dyrektora GDDKiA, zaprezentował wyniki Studium Korytarzowego Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Jak dowiedzieliśmy się na spotkaniu, pomysły na powstanie dużej obwodnicy wokół aglomeracji warszawskiej istniały już w latach 90. Zakładano, że wraz z rozwojem zabudowy wokół stolicy, z czasem stanie się niezbędne wybudowanie, w odległości kilkudziesięciu kilometrów od centrum Warszawy, pierścienia autostradowego, który będzie usprawniał komunikację w ramach samej aglomeracji, ale również ułatwi tranzyt drogowy. Do niedawna były to tylko czysto teoretyczne rozważania, chociaż przewidziane w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Dopiero Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL CPK), udostępnione do konsultacji społecznych w lutym i ponownie w grudniu pokazało, że prace nad dużą obwodnicą Warszawy zaczęły nabierać realnych kształtów. Na bazie tych konsultacji do samorządów i ogółu społeczeństwa zaczęły docierać niepokojące informacje o zupełnie nowych korytarzach drogowych planowanych m.in. w granicach podwarszawskich gmin i powiatów. Pod naporem ogromnego zainteresowania tematem (blisko 150 tys. uwag do SSL CPK) GDDKiA rozpoczęła wstępne rozmowy z samorządami (spotkania informacyjne online 25-27 stycznia br.) oraz, co istotne, udostępniła do publicznego wglądu materiały, które stały się podstawą do wyznaczenia korytarzy drogowych. Co ciekawe, datowane są one na czerwiec 2019 r.

Co wiemy dziś na podstawie ostatnich spotkań i udostępnionych przez GDDKiA dokumentów:

 1. Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW) miałaby składać się z dwóch części: północnej (opisanej jako droga ekspresowa S50) i południowej (planowana autostrada A50). Obie trasy mają się łączyć na obecnej autostradzie A2 w Wiskitkach (na zachód od Warszawy) i w okolicach Dębe Wielkie (na wschód od Warszawy);
 2. Część OAW po południowej stronie Warszawy (czyli A50) jest priorytetowa względem części północnej (S50);
 3. Zakłada się, że ewentualna obwodnica będzie realizowana w różnym czasie i różnych odcinkach (długości ok. 15-20 km), podobnie jak ma to miejsce w przypadku np. A2 czy S17.
 4. Centralny Port Komunikacyjny (CPK) w Baranowie nie determinuje budowy OAW, wzmacnia jedynie zasadność powstania obwodnicy – oznacza to, że ewentualne niepowodzenie inwestycji CPK nie musi eliminować planów OAW w przedstawionych wariantach;
 5. W Studium korytarzowym wyznaczono cztery korytarze drogowe: czerwony, zielony, niebieski i fioletowy, z których szerokość każdego określono na ok. 5 km;
 6. Przez obszar gminy Wiązowna, przebiegają korytarze czerwony i zielony, które pokrywają się na naszym odcinku;
 7. Na obecnym etapie prac korytarz czerwony jest preferowany przez GDDKiA!
 8. Dotychczasowa skala opracowania jest taka, jak widać na mapach udostępnionych przez GDDKiA – trudno zatem mówić o lokalizacji na konkretnych działkach tym bardziej, że GDDKiA operuje pojęciem korytarzy drogowych szerokości ok. 5 km.
 9. Jak na razie inwestycja nie ma źródeł finansowania choć p.o. dyrektora GDDKiA poinformował, że wkrótce będzie się ubiegać o 100 mln zł na dalsze prace projektowe, dotyczące jednak tylko preferowanego przez GDDKiA korytarza;
 10. Kolejnym etapem planowania ma być Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe inwestycji (tzw. STEŚ), które powinno być konsultowane z gminami – opracowania powinny być wówczas wykonane w skali dającej bardziej szczegółowy obraz sytuacji;
 11. P.o. dyrektora GDDKiA poinformował, że decyzja środowiskowa planowana jest na 2023 r. – na dziś nie wiadomo, czy będzie dotyczyć całości OAW czy poszczególnych odcinków.

GDDKiA  udostępniła po konsultacjach część materiałów z tzw. Studium Korytarzowego, o które jeszcze grudniu 2020 r występował Wójt Gminy Wiązowna, a przekazania odmówiono. Nie do zaakceptowania jest jednak fakt, iż dokument ten zupełnie nie uwzględnia naszych postulatów, zgłaszanych na każdym etapie dotychczasowego konsultowania inwestycji CPK (która zawierała przecież wstępne propozycje przebiegu OAW) i w zasadzie przesądza o przebiegu OAW przez Gminę Wiązowna.  GDDKiA zapowiedziała, że dalsze prace tj. STEŚ będzie rozpatrywany w wariancie korytarza czerwonego, który obejmuje sołectwa Kąck, Pęclin, Dziechciniec, Malcanów, Kopki, Lipowo, Poręby, Wola Karczewska, Wola Ducka, Glinianka, a osią tego korytarza jest kompleks leśny w Porębach oraz miejscowości Malcanów i Kopki.

Zapewniamy, że pozostajemy aktywni w poszukiwaniu rozwiązań, mających na celu usunięcie przebiegu nowej autostrady z obszaru naszej gminy. Zamierzamy również angażować lokalną społeczność do wspólnego działania oraz informować wszystkich zainteresowanych o dalszych losach tego projektu. Tylko aspekt społeczny – nasze wspólne i jednoznaczne stanowisko w tej sprawię może zmienić stanowisko GDDKiA.

Zachęcamy również wszystkich do zapoznania się z informacjami w tej sprawie, zamieszczonymi na stronach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40773/S10-i-Obwodnica-Aglomeracji-Warszawskiej-podsumowanie-spotkan-z-samorzadami

Na stronie  GDDKiA znajda Państwo również odnośnik do streszczenia studium korytarzowego, z którym również warto się zapoznać. To podstawowy dokument GDDKiA, który uzasadnia wskazanie korytarzy drogowych i wybór najkorzystniejszego (według GDDKiA) wariantu.

Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19.