bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy. Obrady zdalne 27 kwietnia

Nowy Posterunek Policji w Wiązownie
Nowy Posterunek Policji w Wiązownie (Foto:UG/I. Trzaska)

Zapraszamy na kwietniową sesję Rady gminy Wiązowna, która za względu na panującą pandemię koronawirusa po raz kolejny odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem portalu eSesja.

Na sesji radni będą podejmować decyzje istotne dla naszej wspólnoty samorządowej. Głównym tematem, którym się zajmą, to zmiany budżetowe. Będzie to m.in. zwiększenie planu dochodów gminy o kwotę 1 500 000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te zostaną przeznaczone na zadanie “Przebudowa drogi gminnej nr 270832 W od Glinianki do granicy z Miastem Otwock — łącznie ok 2,57 km (w 2 odcinkach; klasa drogi L) wraz z zjazdami, poboczem, kanałem technologicznym i przebudową skrzyżowań oraz wprowadzeniem elementów stałej organizacji ruchu”. Dzięki temu możliwy będzie do zrealizowania odcinek  od ul. Armii Krajowej w Lipowie do wcześniej wykonanego już odcinka w miejscowości Kopki przy świetlicy wiejskiej. Pozostałe odcinki drogi realizowane będą w latach kolejnych. Ponadto środki te zostaną przeznaczone na rozpoczęcie realizacji inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Duchnów”. Zabezpieczone zostaną również fundusze na zlecenie opracowania koncepcji budowy centrum sportowo-rekreacyjnego na terenie działek 155 i 156/1 w Wiązownie (teren boiska sportowego ADVIT Wiązowna) w ramach zadania „Budowa Gminnego Rodzinnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wiązownie”.

Kolejna uchwała dotyczy przeznaczenia środków na doposażenie posterunku policji w Wiązownie w sprzęt transportowy w kwocie 332 500 zł (dofinansowanie zakupu czterech pojazdów w tym: samochodu typu bus w policyjnej wersji nieoznakowanej, samochodu typu SUV w wersji oznakowanej, samochodu o podwyższonych parametrach technicznych z video rejestratorem oraz samochodu do przewozu psów służbowych) oraz w kwocie 67 500 zł na zakup sprzętu techniki policyjnej w tym: zestawów kamer mobilnych do użytkowania w terenie (z czego jedna termowizyjna), sprzętu optycznego oraz zestawów wspomagających poszukiwania w terenie. Środki na ten cel pochodzą ze zwrotu przez Komendę Stołeczną Policji części przekazanej dotacji na budowę posterunku policji w Wiązownie.

Następne dwie uchwały dotyczą nadania nazw ulic: Mienii i Morwy w Duchnowie. Nadanie nazw ulicom ma na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa.

Kolejne dwie związane są z przyjęciem i przeznaczeniem pod drogi nieruchomości stanowiących działkę ew. nr 822 położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna i działkę ew. nr 640/3  położoną w obrębie geodezyjnym Wola Karczewska. Przejęcie dróg ułatwi planowanie ciągów komunikacyjnych przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rada ustali również sezon kąpielowy w 2021 r. (od  15 czerwca do 31 sierpnia) oraz wykaz kąpielisk. Na wniosek właściciela firmy Usługowo-Handlowej ANIKA Anna Karwowska do wykazu zostanie wpisane kąpielisko w Kącku. Stanowić będzie ono miejsce zapewniające możliwość odpoczynku, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa kąpiących się osób.

Planowane jest również wprowadzenie do porządku obrad dwóch stanowisk. Pierwsze dotyczyć będzie zwiększenia rangi posterunku policji w Wiązownie do komisariatu policji. W kwietniu tego roku został oddany do użytku nowoczesny budynek posterunku policji gotowy pomieścić nawet 25 funkcjonariuszy. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Nowy posterunek policji w Wiązownie. Symboliczne otwarcie. Powyższe działania podejmowane są w trosce o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców.

Kolejne stanowisko dotyczyć będzie rozwoju sieci gazowniczej na terenie gminy Wiązowna. Rada wyraża w nim jednoznaczne stanowisko, że rozbudowa sieci gazowej w gminie Wiązowna stanowi niezbędny element rozwoju sieci infrastruktury technicznej. Rada wyraża jednocześnie głęboki niepokój odnośnie do zgłaszanych uwag mieszkańców o odstępowaniu przez Polską Spółkę Gazownictwa od zawartych uprzednio umów o przyłączenie do sieci gazowej.

Materiały z prac rady dostępne są w BIP oraz na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl. Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica  – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Nowy Posterunek Policji w Wiązownie. Symboliczne otwarcie

Budynek nowego Posterunku Policji w Wiązownie otwarty! Z powodu pandemii uroczystość, która odbyła się 1 kwietnia, miała charakter symboliczny.

Jesteśmy przekonani, że tylko dobra współpraca policji i samorządu może zaowocować podniesieniem bezpieczeństwa mieszkańców. Z tego też powodu co roku wspieramy zarówno finansowo, jak i rzeczowo działania lokalnych funkcjonariuszy. Największą inwestycją Gminy Wiązowna na rzecz poprawy bezpieczeństwa jest budowa Posterunku Policji w Wiązownie.

Symboliczne otwarcie nowego obiektu odbyło się 1 kwietnia. W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny, który wraz z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku podinsp. Jędrzejem Bełzem przekazał klucze do budynku mł. asp. Piotrowi Laskusowi.

Nasza gmina przekazała działkę przy ul. Leśnej, na której wybudowano ten nowoczesny i w pełni funkcjonalny obiekt, oraz wsparła finansowo tę tak ważną inwestycję. W budynku powstała m.in. dyżurka, magazyn uzbrojenia, sala odpraw wyposażona w system multimedialny, archiwa, pomieszczenia techniczne, pokoje służbowe zapewniające zachowanie poufności rozmów, pomieszczenie socjalne, szatnia damska i męska wyposażona w łazienki z prysznicami, pokój do obsługi interesantów oraz łazienka dla interesantów. Ponadto policjanci mają do dyspozycji garaż z pomieszczeniem gospodarczym. Nowy posterunek znacznie poprawi warunki pracy funkcjonariuszy i obsługi interesantów. Będzie w nim docelowo pracowało 25 funkcjonariuszy.

O tym, jak bardzo potrzebny był nowy posterunek, mogą świadczyć dane dotyczące działań podjętych przez policjantów w minionym roku na naszym terenie. W 2020 r. wszczęto 190 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwo (o cztery więcej niż w 2019 r.).  

W całym zeszłym roku doszło do 16 interwencji domowych. Doprowadzono: 14 osób do izby wytrzeźwień, siedem do zakładu karnego, siedem do prokuratury lub do sądu. Zatrzymano 13 osób poszukiwanych, 25 sprawców przestępstw oraz 41 nietrzeźwych kierowców. Siedem wypadków drogowych to bilans zeszłego roku (w 2019 r. – 14). Nikt nie zginął, a siedem osób zostało rannych.  

To statystyki, które pokazują pracę naszych policjantów. Oprócz tego, w ramach przeciwdziałania i zwalczania patologii społecznych, nasi dzielnicowi uczestniczyli w spotkaniach i pogadankach zarówno z uczniami, jak i nauczycielami w naszych gminnych szkołach.  Policja współpracuje także z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej m.in. w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Policjanci podejmowali działania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie, jak i osób stosujących przemoc. Dzielnicowi przeprowadzali także kontrole w miejscach, gdzie sprzedaje się alkohol.