mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Rodzina 500+”. Co z wnioskami w tym roku?

Dwoje dzieci z podniesionymi w górę rączkami cieszy się z zabawy

Od 2019 r. na każde dziecko w rodzinie przysługuje 500 zł. Co ważne, w tym roku nie musimy składać wniosków o przedłużenie świadczenia, chyba że zmieniła się nasza sytuacja rodzinna.

Od 1 lipca 2019 r. w ramach programu „Rodzina 500+” 500 zł przysługuje na każde dziecko aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Zniknęło też kryterium dochodowe. Wśród dzieci, których rodzice mogą liczyć na 500 zł, znalazły się również te przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.

Rodzice, którym przyznano świadczenia w 2019 r., w tym roku nie muszą ponownie wypełniać wniosków. Dlaczego? Od 2021 r. nowym terminem rozliczeniowym programu będzie 1 czerwca i dlatego w ubiegłym roku świadczenia przyznawano do 31 maja 2021 r.

Dokumenty składają tylko ci rodzice lub opiekunowie, którzy robią to po raz pierwszy lub których sytuacja rodzinna uległa zmianie – urodziło im się kolejne dziecko. Wtedy e-wniosek można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej, portalu empatia.mrpips.gov.pl i PUE ZUS. W przypadku tych dwóch ostatnich musimy posiadać Profil Zaufany. Wniosek o Profil Zaufany można złożyć przez internet (pz.gov.pl) i poświadczyć go w Punkcie Potwierdzającym, który działa w naszym urzędzie.

Zachęcamy Państwa do wyrobienia Profilu Zaufanego i tym samym możliwości załatwiania wielu spraw w różnych urzędach i instytucjach o każdej porze dnia, bez wychodzenia z domu. Osobami, które w naszym urzędzie potwierdzają Profil Zaufany, są pracownicy Biura Obsługi Mieszkańca: Edyta Brońka (tel. 22 512 58 00, e.bronka@wiazowna.pl) i Izabela Trela (tel. 22 512 58 00, i.trela@wiazowna.pl).

Więcej informacji na temat świadczeń można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Radiówek 25, 05-462 Wiązowna), tel. 22 780 46 59 i 22 610 45 53, e-mail: gops@wa.home.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Kupujemy Dom Społeczny

Na przedostatniej w tym roku sesji najważniejsza i zarazem najtrudniejsza decyzja, którą radni podjęli, dotyczyła zakupu nieruchomości w Radiówku tzw. Domu Społecznego, w którym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy!”, Środowiskowego Domu Samopomocy, Gminnego Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenia Seniorów „Bądźmy Razem”.  

Biorąc po uwagę względy społeczne, a przede wszystkim konieczność pomocy osobom najsłabszym i dotkniętym przez los, radni zdecydowali o zakupie tej nieruchomości. W wyniku negocjacji ustalono jej wartość na 5 869 000 zł. Należność będzie spłacana przez najbliższe cztery lata w ratach. Będzie to duże obciążenie dla naszego budżetu, szczególnie w sytuacji uszczuplonych wpływów wynikających ze zmiany stawki podatkowej z 18 na 17 proc. i zwolnienia z podatku osób do 26 roku oraz podwyżek dla nauczycieli, które nie zostaną pokryte z dotacji oświatowych, a z gminnej kasy. Do tego jeszcze zwiększono nam “janosikowe” do prawie 3 mln zł.

 

Na początku sesji młodzi ludzi rozdali zebranym uczestnikom spotkania małe, białe wstążeczki, które są symbolem akcji „Biała Wstążka”. Radni w zajętym stanowisku poparli działania przeciw przemocy w gminie Wiązowna.  

Na sesji podjęto również uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ostatecznie przyjęto plan „Wiązowna Kościelna – Sportowa część A”. Dwa kolejne – „Zakręt – Zachód” i „Majdan Północny” – dotyczą rozdzielenia na dwie części obecnie sporządzanych planów, a jeden – „Duchnów Południowy” – to przystąpienie do sporządzenia nowego miejscowego planu. To oznacza łatwiejszy rozwój, nowych inwestorów i pewność, w jakim kierunku będzie rozwijała się okolica.  

Jednym z zadań gminy jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Radni przyjęli „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2020”, który określa lokalne propozycje działań, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych, wynikających z nadużywania szkodliwych używek.  Nowością będą otwarte dyżury członków komisji, które będą odbywać się w Urzędzie Gminy w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 16-18. Na program w przyszłym roku wydamy 200 tys. zł. 

Zdecydowano też o przejęciu ośmiu dróg powiatowych, które mają duże znaczenie lokalne i są ważne dla naszych mieszkańców. Faktyczne przejęcie dróg nastąpi za ponad rok z dniem 1 stycznia 2021 r. i wtedy będziemy mogli nimi zarządzać, samodzielnie przebudowywać czy też modernizować. Są to: droga nr 2702W Izabela – Nowy Konik (ciąg ulic Szkolnej oraz ul. Asfaltowej); droga nr 2703W Góraszka – Boryszew, w skład której wchodzi ulica A. Mickiewicza; droga nr 2704W Boryszew – Michałówek; droga nr 2705W Wiązowna – Kąck (ciąg ulic: Kościelnej, Kąckiej, Sosnowej i Majowej); droga nr 2708W Dziechciniec – Pęclin – Kąck (ciąg ulic: Dworskiej, Krótkiej, Radosnej i Borowikowej); droga nr 2712W Wola Karczewska – Kruszówiec (ciąg ulic: Doliny Świdra oraz ulica bez nazwy); droga nr 2713W Wola Karczewska – Wola Ducka (ciąg ulic: Leszczyny, Słonecznej, M. Dąbrowskiej) oraz droga nr 2727W Wiązowna (dawny przebieg drogi Warszawa – Lublin), w skład której wchodzi ulica Lubelska.  

Zapraszamy do oglądania bezpośrednich transmisji z sesji oraz na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady. Ostatnia sesja w tym roku odbędzie się 17 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59), początek godz. 16.15. 

Szczegółowych informacji o sesji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl. 

“Dobry Start”. 300 zł na wyprawkę szkolną 

Materiały szkolne dla dzieci
Od rok szkolnego 2021/2022 pieniądze na wyprawkę szkolną będzie wypłacała Zakład Ubezpieczeń Społecznych (FOTO: pixabay.com)

Raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł dla swojego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny. Wnioski już można składać przez internet. Te papierowe można będzie zanosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od sierpnia.

Programem jest objęty każdy uczeń, który spełnia dwa warunki: nie ukończył 20 lat lub 24 lat – jeśli ma specjalne orzeczenie. Program nie obejmuje zaś: dziecka w przedszkolu – w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu oraz studentów.  

W ramach programu “Dobry Start” od 1 lipca możesz złożyć wniosek przez internet (korzystając z portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia) lub za pomocą bankowości elektronicznej.

Papierowe wnioski będzie można składać od 1 sierpnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Radiówek 25, 05-462 Wiązowna), tel./fax: 22 780 46 59 i 22 610 45 53.

Składając wypełniony wniosek, będziemy potrzebować dowodu osobistego lub paszportu. Wniosek składa jeden z rodziców/opiekunów. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.  

Jeśli prawidłowo wypełnisz wniosek i złożysz go w lipcu lub w sierpniu, pieniądze otrzymasz do 30 września, zaś do dwóch miesięcy – jeśli zrobisz to później. Jeśli otrzymasz odmowę wypłaty możesz bezpłatnie odwołać się od decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. 

Więcej informacji na temat programu “Dobry Start” można znaleźć na stronie: www.obywatel.gov.pl.

Foto: pixabay.com

GOPS Wiązowna. Awaria linii telefonicznej

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Centrum Usług Społecznych powstało, aby wspomagać mieszkańców gminy (Foto: UG Wiązowna)

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie z siedzibą w Radiówku doszło do awarii linii telefonicznej. Z tego powodu uruchomiono połączenie zastępcze.

Z pracownikami GOPS W Wiązownie, odpowiadającymi za świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, można kontaktować się pod nr tel. 607 390 216.

Kontakt z działem pomocy środowiskowej jest tylko za pośrednictwem numerów telefonów poszczególnych pracowników socjalnych:

  1. Rejon I (Wola Karczewska, Wola Ducka, Kopki, Lipowo, Pęclin): Beata Kozłowska, tel. 607 390 499;
  2. Rejon II (Glinianka, Kruszówiec, Poręby, Bolesławów, Rzakta, Czarnówka): Marta Kwaśniewska, tel. 607 390 586;
  3. Rejon III (Żanęcin, Radiówek, Rudka, Dziechciniec, Malcanów): Katarzyna Brodzińska, tel. 607 390 547;
  4. Rejon IV (Wiązowna): Marlena Kubańska, tel. 607 390 961;
  5. Rejon V (Emów, Duchnów, Boryszew, Stefanówka, Kąck, Góraszka): Bogusława Cacko, tel. 607 390 426;
  6. Rejon VI (Zakręt, Michałówek, Izabela, Majdan, Zagórze): Mariola Zawadzka, tel. 607 380 434.

Więcej informacji oraz adresy e-mail do poszczególnych pracowników na stronie: http://www.gops-wiazowna.pl/gops/pracownicy

Stowarzyszenie “Bądźmy razem”. Wybrano nowe władze

Stowarzyszenie Seniorów “Bądźmy Razem” ma nowe władze. Prezesem został ponownie Waldemar Moniak.

18 stycznia 2019 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Seniorów “Bądźmy Razem”.  W czasie obrad wybrano nowe władze. Prezesem stowarzyszenia został Waldemar Moniak, I wiceprezesem – Jadwiga Kopczyńska, II wiceprezesem – Krzysztof Bronikowski, sekretarzem – Wanda Mrowińska, a skarbnikiem – Halina Domańska.

Wybrano także nową komisję rewizyjną stowarzyszenia w składzie: przewodnicząca Wanda Nowakowska, członkowie: Jan Zientara i Krystyna Repczyńska.

Miejscem spotkań zarządu i członków stowarzyszenia pozostaje nadal budynek GOPS w Radiówku i Dom Kultury w Woli Karczewskiej. Email: mowa1942@interia.pl.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Waldemar Moniak