Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Gminne inwestycje. Kolejna droga w Porębach wyasfaltowana

Kolejna ulica w Porębach pokryła się asfaltem
Kolejna ulica w Porębach pokryła się asfaltem (Foto: UG Wiązowna)

Jazda po drodze gminnej 270836W Poręby – Teresław to teraz sama przyjemność. Wykonawca zakończył jej asfaltowanie. Powstał też odcinek wodociągu.

Na inwestycję “Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Poręby wraz z budową sieci wodociągowej” otrzymaliśmy dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego. Wsparto nas kwotą 98 000 zł.

Położenie asfaltu na odcinku 620 m kosztowało 351 877,60 zł. Wykonawca ułożył też odcinek sieci wodociągowej o długości 656 m. Te prace kosztowały 325 950 zł.

Więcej informacji na ten temat udziela Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Logo z napisem Mazowsze. Serce Polski

Komunikacja autobusowa. Nowe przystanki w sześciu miejscowościach

Nowa wiata na przystanku w Majdanie
Nowa wiata na przystanku w Majdanie (Foto: UG Wiązowna)

Finalizujemy montaż nowych wiat przystankowych na terenie gminy Wiązowna. Jeszcze w tym tygodniu wykonawca obsadzi ostatnie z 16 zamówionych przez nas zadaszeń.

Nowe wiaty pojawiły lub pojawią się na ulicach w Góraszce, Kącku, Majdanie, Wiązownie, Woli Duckiej oraz Rudce. Koszt tej inwestycji to blisko 140 tys. zł.

Przed montażem dokonaliśmy niezbędnych ustaleń z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, firmą PORR, STRABAG oraz z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie co do nowych wymagań, jakim muszą sprostać powstałe przystanki. Pojawiają się na nich nowe oznakowania.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Dariusz Furmańczyk, Wydział Inwestycji, tel 22 512 58 68, e-mail: d.furmanczyk@wiazowna.pl

Świetlica w Dziechcińcu. Ogłosiliśmy przetarg

Wizualizacja budynku świetlicy w Rzakcie
Nasze świetlice powstają według jednego, modyfikowanego zależnie od potrzeb, projektu

Szukamy wykonawcy siódmej już świetlicy wiejskiej. Tym razem powstanie ona w Dziechcińcu. Oferty należy składać do 24 listopada. Zapraszamy chętne firmy do udziału w przetargu.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącej świetlicy oraz budowie nowej j przy ul. Majowej w Dziechcińcu. Będzie to już siódmy tego typu budynek, tworzony w ramach sieci świetlic wiejskich na terenie naszej gminy, po Lipowie, Izabeli, Majdanie, Pęclinie, Kopkach i Rzakcie.

W ramach inwestycji powstanie parterowy budynek o powierzchni ponad 90 m kw., na którą składają się: sala świetlicy (aula), pomieszczenie socjalno-kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze. Główne wejście do budynku będzie wyposażone w pochylnię, dzięki której do budynku bez problemu dostaną się osoby niepełnosprawne. Obiekt jednocześnie pomieści 50 użytkowników. Przed budynkiem powstanie też 15 miejsc postojowych.

Firmy ubiegające się o realizację zadania mają czas do 24 listopada do godz. 9.30 na złożenie swych ofert poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną pod linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

Więcej informacji udziela Emilia Szaruga – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 61, e-mail: e.szaruga@wiazowna.pl.

Wodociąg Michałówek – Duchnów. Powstaje kolejny odcinek sieci

Trzy niebieskie rury wodociągowe w głębokim rowie.
Poziom zwodociągowania terenów gminy Wiązowna na koniec 2021 r. wynosił 96,5% (Foto: Adobe Stock)

Ruszyły prace budowlane przy budowie wodociągu pomiędzy Michałówkiem a Duchnowem.

Sieć  powstaje w ul. Góry Warszawskie i ul. Leśny Zakątek. Będzie miała blisko 1970 m. Jej wykonawcą jest firma firma ZRB Adam Kustra z Zamościa.

Termin zakończenia prac przewidziano na koniec września.

Koszt odcinka pomiędzy dwoma sołectwami (projekt i realizacja) to 547 350 zł.

Poziom zwodociągowania terenów gminy Wiązowna na koniec 2021 r. wynosił 96,5%. Sieć miała 209,49 km długości, czyli o 2,52 km więcej aniżeli w 2020 r.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Emilia Szaruga, tel. 22 512 58 61, e-mail: e.szaruga@wiazowna.pl

Budowa odcinak wodociągu Michałówek – Duchnów jest realizowana w ramach ogólnogminnego zadania “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 4 920 000 zł.

Polski Ład. Złożyliśmy wnioski na 11,5 mln zł

Banknoty 200-złotowe zwinięte w rulony i ustawione jeden obok drugiego
Pieniądze do dofinansowanie różnego rodzaju działań można uzyskać z różnych źródeł (Foto: Adobe Stock)

Dzięki środkom pozyskanym z dotacji i dofinansowań możemy budować kolejne kilometry dróg, chodników, ścieżek rowerowych czy stawiać nowe budynki albo modernizować te stare. Złożyliśmy kolejne wnioski o dofinansowanie budowy dróg, kanalizacji czy modernizacji remiz strażackich.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR) złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w wysokości 2 500 000 zł budowy ul. Wrzosowej w Gliniance w kierunku Celinowa. Całkowity koszt projektu to 2 625 000 zł.

W ramach tego funduszu, ale Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga, staramy się o dofinansowanie trzech projektów. Pierwszy z nich to budowa kanalizacji w Żanęcinie. Wartość wniosku to 2 000 000 zł, a dotacji – 1 900 000 zł.

Drugi opiewający na 6 000 000 zł, a dotacja to 5 000 000 zł, to budowa dziewięciu dróg o łącznej długości ponad 4,4 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Są to: drogi osiedlowe w Gliniance, ul. Bażantów w Bolesławowie, ul. Różna w Czarnówce, ul. Rzeki w Woli Karczewskiej, ul. Szkolna w Zakręcie, ul. Turkusowa w Majdanie, ul. Lubelska od kopca do Jartonu, ul. Marii Dąbrowskiej w Woli Duckiej oraz drogi w Kruszówcu. Trzeci o wartości 2 500 000 zł, a kwota dotacji to 2 100 000 zł, to wniosek o dofinansowanie modernizacji budynków Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z wyposażeniem bojowym.

Więcej informacji na temat złożonych wniosków udziela Olga Pieniak-Nowak, Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 82, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl

Inwestycje 2022 r. Wodociągi, kanalizacja i ścieżki rowerowe

Fragment okładki styczniowego numeru "Powiązań"

W budżecie na 2022 r. zarezerwowano rekordowe wydatki na inwestycje w wysokości 41 900 553,01 zł. Kwota ta została rozłożona na 92 zadania. Inwestycje gminne dotyczą wielu ważnych dla mieszkańców obszarów życia oraz obejmują zasięgiem wszystkie miejscowości. O budżecie i inwestycjach zaplanowanych na ten rok piszemy w najnowszym numerze “Powiązań”.

Wiele planowanych przedsięwzięć to budowa oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze gminy, co sukcesywnie przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. Część inwestycji, podobnie jak w poprzednim roku budżetowym, to poprawa systemu drogowego, od drobnych napraw i utwardzeń jezdni po kilkumilionowe, wieloetapowe zadania drogowe. Systematycznie rozwijana jest również infrastruktura dla pieszych i rowerów, co podnosi atrakcyjność i dostępność miejscowości. Istotne miejsca w wydatkach zajmują również budowa mieszkań komunalnych i innych obiektów architektury użyteczności publicznej (świetlic, pumtracków) oraz projekty i remonty istniejących budynków.

Z myślą o następnych latach i dalszym rozwoju gminy, będziemy opracowywać koncepcje oraz projektować miejsca przeznaczone dla użytku mieszkańców. Będzie to budowa Gminnego Rodzinnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wiązownie, dostosowanie budynku urzędu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz budowa ośrodków zdrowia. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego także znalazła swoje odbicie w zaplanowanym budżecie, a jak pokazują doświadczenia z poprzednich lat, są one szczególnie ważne dla lokalnych społeczności.

Zachęcamy Państwa do sięganie po nasz bezpłatny biuletyn “Powiązania”, w którym co miesiąc, a w sezonie wakacyjnym co dwa miesiące, w “Pasku inwestycyjnym” pokazujemy stan zaawansowania inwestycji w poszczególnych sołectwach zaplanowanych na dany rok. Wykaz wszystkich inwestycji z ostatnich lat znają Państwo także na mapie inwestycyjnej dostępnej w zakładce “W twojej okolicy“.

Więcej informacji na temat gminnych inwestycji zaplanowanych na ten rok można uzyskać w Wydziale Inwestycji pod nr tel. 22 512 58 62, 22 512 58 63, 22 512 58 66.

Budowa świetlicy w Rzakcie. Ściany już stoją

Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Rzakcie idą pełną parą. Będzie to kolejny obiekt realizowany w ramach zaplanowanej budowy sieci świetlic wiejskich na terenie gminy Wiązowna. Świetlica będzie miejscem spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wykonano już ściany i ścianki oraz nadproża, a także zalano wieniec. Aktualnie trwają prace przy konstrukcji dachu, który następnie zostanie pokryty blachodachówką. Roboty budowlane są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Świetlica ma powstać do końca sierpnia 2020 r. Koszt inwestycji to ponad 480 tys. zł.

W ramach inwestycji powstanie parterowy budynek o powierzchni ponad 90 m kw., na którą składają się: sala świetlicy (aula), pomieszczenie socjalno-kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze. Główne wejście do budynku będzie wyposażone w pochylnię, dzięki której do budynku bez problemu dostaną się osoby niepełnosprawne. Obiekt jednocześnie pomieści 50 użytkowników.

Będzie to już piąty tego typu budynek, tworzony w ramach świetlic wiejskich na terenie naszej gminy, po Izabeli, Majdanie, Pęclinie i Kopkach.

Więcej informacji udziela Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl.

Ul. Dobra w Zakręcie. Koniec prac

Ulica Dobra w Zakręcie zastała ułożona z szarej kostki
Ulica Dobra w Zakręcie zastała ułożona z szarej kostki

Zakończyły się prace budowlane na ul. Dobrej w Zakręcie. Trwają odbiory. To pierwsza droga w naszej gminie, która została ułożona z kostki w specyficzny sposób.

Prace na ul. Dobrej polegały na wykonaniu nowej podbudowy, systemu odwodniającego (drenażu odsączającego oraz trzech studni rewizyjnych), a przede wszystkim ułożenie kostki betonowej w kolorze grafitowym.

Ulica Dobra to jedyna droga w naszej gminie, gdzie podczas układania kostki zastosowano tzw. „rzymski” przekrój poprzeczny. Polega on na ułożeniu jej w taki sposób, aby na środku drogi powstało niewielkie zagłębienie (rowek) zbierające wodę. Dzięki temu np. deszczówka spływa z poboczy do środka, a następnie do studni rewizyjnych. To rozwiązanie doskonale sprawdza się w momencie, gdy fragment przeznaczony na budowę drogi jest zbyt wąski, aby powstały dodatkowe pobocza odwadniające czy przydrożne rowy.

Firma DROGAP, która była odpowiedzialna za wykonanie inwestycji, zgłosiła gotowość do odbioru robót 10 dni przed terminem zawartym w umowie. Gwarancja na wykonane prace wynosi 36 miesięcy. Koszt inwestycji to prawie 170 tys. zł. Trwają prace odbiorowe.

Więcej informacji na ten temat udziela Jakub Sędek – Wydział Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna, tel. 22 512 58 66, e-mail: j.sedek@wiazowna.pl.

Boisko w Radiówku. Do użytku oddamy je wiosną 2020 r.

Boisko sportowe przy świetlicy w Radiówku po renowacji. Akcja nawadniania dopiero co posianej trawy
Boisko sportowe przy świetlicy w Radiówku po renowacji. Akcja nawadniania dopiero co posianej trawy

Zakończyliśmy renowację boiska przy świetlicy wiejskiej w Radiówku. Teren zyskał nową nawierzchnię oraz bezobsługowy system nawadniający.

Zakres robót obejmował ponad 800 mkw. powierzchni. Teren boiska został wyrównany, następnie nawieziono ziemi. Trawa sportowa, którą posiano na uprzednio przygotowany grunt, jest dużo bardziej odporna na deptanie oraz mechaniczne uszkodzenia, dzięki czemu będzie potrzebowała mniej uwagi w czasie jej pielęgnacji.

Najważniejszym elementem renowacji boiska było wykonanie w pełni bezobsługowego systemu nawadniającego. Dzięki takiemu rozwiązaniu teren będzie ciągle w dobrej kondycji bez potrzeby angażowania osób trzecich.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 35 tys. zł, z czego 9 tys. zł to pieniądze z funduszu sołeckiego osiedla Radiówek. Jesienne prace już zakończono. Boisko zostanie oddane do użytkowania wiosną 2020 r., kiedy to dobrze ukorzeni się posiana trawa.

Więcej informacji na ten temat udziela Jakub Sędek – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 66, e-mail: j.sedek@wiazowna.pl.