mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wodociąg Michałówek – Duchnów. Powstaje kolejny odcinek sieci

Trzy niebieskie rury wodociągoe w głębokim rowie
Poziom zwodociągowania terenów gminy Wiązowna na koniec 2021 r. wynosił 96,5% (Foto: Adobe Stock)

Ruszyły prace budowlane przy budowie wodociągu pomiędzy Michałówkiem a Duchnowem.

Sieć  powstaje w ul. Góry Warszawskie i ul. Leśny Zakątek. Będzie miała blisko 1970 m. Jej wykonawcą jest firma firma ZRB Adam Kustra z Zamościa.

Termin zakończenia prac przewidziano na koniec września.

Koszt odcinka pomiędzy dwoma sołectwami (projekt i realizacja) to 547 350 zł.

Poziom zwodociągowania terenów gminy Wiązowna na koniec 2021 r. wynosił 96,5%. Sieć miała 209,49 km długości, czyli o 2,52 km więcej aniżeli w 2020 r.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Emilia Szaruga, tel. 22 512 58 61, e-mail: e.szaruga@wiazowna.pl

Budowa odcinak wodociągu Michałówek – Duchnów jest realizowana w ramach ogólnogminnego zadania “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 4 920 000 zł.

Logo Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska

Polski Ład. Złożyliśmy wnioski na 11,5 mln zł

Banknoty 200-złotowe zwinięte w rulony i ustawione jeden obok drugiego
Pieniądze do dofinansowanie różnego rodzaju działań można uzyskać z różnych źródeł (Foto: Adobe Stock)

Dzięki środkom pozyskanym z dotacji i dofinansowań możemy budować kolejne kilometry dróg, chodników, ścieżek rowerowych czy stawiać nowe budynki albo modernizować te stare. Złożyliśmy kolejne wnioski o dofinansowanie budowy dróg, kanalizacji czy modernizacji remiz strażackich.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR) złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w wysokości 2 500 000 zł budowy ul. Wrzosowej w Gliniance w kierunku Celinowa. Całkowity koszt projektu to 2 625 000 zł.

W ramach tego funduszu, ale Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga, staramy się o dofinansowanie trzech projektów. Pierwszy z nich to budowa kanalizacji w Żanęcinie. Wartość wniosku to 2 000 000 zł, a dotacji – 1 900 000 zł.

Drugi opiewający na 6 000 000 zł, a dotacja to 5 000 000 zł, to budowa dziewięciu dróg o łącznej długości ponad 4,4 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Są to: drogi osiedlowe w Gliniance, ul. Bażantów w Bolesławowie, ul. Różna w Czarnówce, ul. Rzeki w Woli Karczewskiej, ul. Szkolna w Zakręcie, ul. Turkusowa w Majdanie, ul. Lubelska od kopca do Jartonu, ul. Marii Dąbrowskiej w Woli Duckiej oraz drogi w Kruszówcu. Trzeci o wartości 2 500 000 zł, a kwota dotacji to 2 100 000 zł, to wniosek o dofinansowanie modernizacji budynków Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z wyposażeniem bojowym.

Więcej informacji na temat złożonych wniosków udziela Olga Pieniak-Nowak, Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 82, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl

Inwestycje 2022 r. Wodociągi, kanalizacja i ścieżki rowerowe

Fragment okładki styczniowego numeru "Powiązań"

W budżecie na 2022 r. zarezerwowano rekordowe wydatki na inwestycje w wysokości 41 900 553,01 zł. Kwota ta została rozłożona na 92 zadania. Inwestycje gminne dotyczą wielu ważnych dla mieszkańców obszarów życia oraz obejmują zasięgiem wszystkie miejscowości. O budżecie i inwestycjach zaplanowanych na ten rok piszemy w najnowszym numerze “Powiązań”.

Wiele planowanych przedsięwzięć to budowa oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze gminy, co sukcesywnie przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. Część inwestycji, podobnie jak w poprzednim roku budżetowym, to poprawa systemu drogowego, od drobnych napraw i utwardzeń jezdni po kilkumilionowe, wieloetapowe zadania drogowe. Systematycznie rozwijana jest również infrastruktura dla pieszych i rowerów, co podnosi atrakcyjność i dostępność miejscowości. Istotne miejsca w wydatkach zajmują również budowa mieszkań komunalnych i innych obiektów architektury użyteczności publicznej (świetlic, pumtracków) oraz projekty i remonty istniejących budynków.

Z myślą o następnych latach i dalszym rozwoju gminy, będziemy opracowywać koncepcje oraz projektować miejsca przeznaczone dla użytku mieszkańców. Będzie to budowa Gminnego Rodzinnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wiązownie, dostosowanie budynku urzędu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz budowa ośrodków zdrowia. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego także znalazła swoje odbicie w zaplanowanym budżecie, a jak pokazują doświadczenia z poprzednich lat, są one szczególnie ważne dla lokalnych społeczności.

Zachęcamy Państwa do sięganie po nasz bezpłatny biuletyn “Powiązania”, w którym co miesiąc, a w sezonie wakacyjnym co dwa miesiące, w “Pasku inwestycyjnym” pokazujemy stan zaawansowania inwestycji w poszczególnych sołectwach zaplanowanych na dany rok. Wykaz wszystkich inwestycji z ostatnich lat znają Państwo także na mapie inwestycyjnej dostępnej w zakładce “W twojej okolicy“.

Więcej informacji na temat gminnych inwestycji zaplanowanych na ten rok można uzyskać w Wydziale Inwestycji pod nr tel. 22 512 58 62, 22 512 58 63, 22 512 58 66.

Budowa świetlicy w Rzakcie. Ściany już stoją

Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Rzakcie idą pełną parą. Będzie to kolejny obiekt realizowany w ramach zaplanowanej budowy sieci świetlic wiejskich na terenie gminy Wiązowna. Świetlica będzie miejscem spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wykonano już ściany i ścianki oraz nadproża, a także zalano wieniec. Aktualnie trwają prace przy konstrukcji dachu, który następnie zostanie pokryty blachodachówką. Roboty budowlane są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Świetlica ma powstać do końca sierpnia 2020 r. Koszt inwestycji to ponad 480 tys. zł.

W ramach inwestycji powstanie parterowy budynek o powierzchni ponad 90 m kw., na którą składają się: sala świetlicy (aula), pomieszczenie socjalno-kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze. Główne wejście do budynku będzie wyposażone w pochylnię, dzięki której do budynku bez problemu dostaną się osoby niepełnosprawne. Obiekt jednocześnie pomieści 50 użytkowników.

Będzie to już piąty tego typu budynek, tworzony w ramach świetlic wiejskich na terenie naszej gminy, po Izabeli, Majdanie, Pęclinie i Kopkach.

Więcej informacji udziela Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl.

Ul. Dobra w Zakręcie. Koniec prac

Ulica Dobra w Zakręcie zastała ułożona z szarej kostki
Ulica Dobra w Zakręcie zastała ułożona z szarej kostki

Zakończyły się prace budowlane na ul. Dobrej w Zakręcie. Trwają odbiory. To pierwsza droga w naszej gminie, która została ułożona z kostki w specyficzny sposób.

Prace na ul. Dobrej polegały na wykonaniu nowej podbudowy, systemu odwodniającego (drenażu odsączającego oraz trzech studni rewizyjnych), a przede wszystkim ułożenie kostki betonowej w kolorze grafitowym.

Ulica Dobra to jedyna droga w naszej gminie, gdzie podczas układania kostki zastosowano tzw. „rzymski” przekrój poprzeczny. Polega on na ułożeniu jej w taki sposób, aby na środku drogi powstało niewielkie zagłębienie (rowek) zbierające wodę. Dzięki temu np. deszczówka spływa z poboczy do środka, a następnie do studni rewizyjnych. To rozwiązanie doskonale sprawdza się w momencie, gdy fragment przeznaczony na budowę drogi jest zbyt wąski, aby powstały dodatkowe pobocza odwadniające czy przydrożne rowy.

Firma DROGAP, która była odpowiedzialna za wykonanie inwestycji, zgłosiła gotowość do odbioru robót 10 dni przed terminem zawartym w umowie. Gwarancja na wykonane prace wynosi 36 miesięcy. Koszt inwestycji to prawie 170 tys. zł. Trwają prace odbiorowe.

Więcej informacji na ten temat udziela Jakub Sędek – Wydział Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna, tel. 22 512 58 66, e-mail: j.sedek@wiazowna.pl.

Boisko w Radiówku. Do użytku oddamy je wiosną 2020 r.

Boisko sportowe przy świetlicy w Radiówku po renowacji. Akcja nawadniania dopiero co posianej trawy
Boisko sportowe przy świetlicy w Radiówku po renowacji. Akcja nawadniania dopiero co posianej trawy

Zakończyliśmy renowację boiska przy świetlicy wiejskiej w Radiówku. Teren zyskał nową nawierzchnię oraz bezobsługowy system nawadniający.

Zakres robót obejmował ponad 800 mkw. powierzchni. Teren boiska został wyrównany, następnie nawieziono ziemi. Trawa sportowa, którą posiano na uprzednio przygotowany grunt, jest dużo bardziej odporna na deptanie oraz mechaniczne uszkodzenia, dzięki czemu będzie potrzebowała mniej uwagi w czasie jej pielęgnacji.

Najważniejszym elementem renowacji boiska było wykonanie w pełni bezobsługowego systemu nawadniającego. Dzięki takiemu rozwiązaniu teren będzie ciągle w dobrej kondycji bez potrzeby angażowania osób trzecich.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 35 tys. zł, z czego 9 tys. zł to pieniądze z funduszu sołeckiego osiedla Radiówek. Jesienne prace już zakończono. Boisko zostanie oddane do użytkowania wiosną 2020 r., kiedy to dobrze ukorzeni się posiana trawa.

Więcej informacji na ten temat udziela Jakub Sędek – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 66, e-mail: j.sedek@wiazowna.pl.

Wola Karczewska. Plac zabaw rozbudowany

Zakończyliśmy prace w Woli Karczewskiej. Sołeckie miejsce przyjazne rodzinie rozbudowaliśmy o kolejne elementy.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu na działce 285 w Woli Karczewskiej” dobiegło końca. W ramach przedsięwzięcia na terenie, na którym już można korzystać z siłowni plenerowej i placu zabaw, wybudowano chodnik z kostki betonowej, biegnący od furki do altany ogrodowej, jak również zakupiono i zamontowano cztery ławki ogrodowe, trzy kosze na śmieci, a także parking rowerowy.

Dodatkowo zakupiliśmy ławo-stół oraz karuzelę. Wartość przedsięwzięcia to blisko 17 tys. zł.

Więcej informacji na ten temat udziela Jakub Sędek – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 66, e-mail: j.sedek@wiazowna.pl.

Ul. Ogrodowa w Wiązownie będzie zamknięta

Żółty walce drogowy wyrównuję dopiero co wylany na drogę czarny asfalt

Ul. Ogrodowa w Wiązownie od wjazdu z ul. Lubelskiej do numeru 15 zostanie zamknięta. Powód? Od 26 do 28 czerwca planowane jest położenie na tym odcinku asfaltu.

W dniach 26-28 czerwca ma zostać wylana nawierzchnia asfaltowa na ul. Ogrodowej w Wiązownie na odcinku od ul. Lubelskiej (droga wojewódzka nr 721) do ul. Ogrodowej 15. Z tego powodu fragment drogi o długości 100 m będzie czasowo nieprzejezdny.

 

Za zaistniałe utrudnienia mieszkańców posesji, które znajdują się na tym odcinku ul. Ogrodowej, przepraszamy.