Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Przystępujemy do kolejnych planów miejscowych

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas styczniowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 17 projektów uchwał oraz 1 stanowiska. Dokonano zmian budżetowych, wybrano kandydata na ławnika w naborze uzupełniającym oraz zdecydowano o przystąpieniu do sporządzenia 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Podczas sesji Rada zdecydowała o podjęciu Stanowiska w sprawie opinii w przedmiocie pozbawienia charakteru ochronnego lasów w obrębach ewidencyjnych Pęclin, Izabela, Emów, Lipowo, Kopki i Michałówek. Planowane przeznaczenie, obejmujące wnioskowane grunty leśne, ma docelowo umożliwić realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej (dotyczy fragmentów działek w obrębie Izabela) a także rezerwować niezbędne tereny komunikacyjne, obsługujące tę zabudowę.

Następnie radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 85 000,00 zł w związku z budową sieci wodociągowych w Malcanowie przy ul. Szyszkowej, Rotmistrza Władysława Ząberga oraz ul. Lawendy, które są realizowane z inicjatywy lokalnej.

Zwiększono także plan wydatków na zadaniu pn. „Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie” o kwotę 60 000,00 zł w celu dokończenia dokumentacji projektowej.

W następnej kolejności Radni ustalili plan pracy komisji Rady Gminy oraz harmonogram pracy na 2024 rok oraz zdecydowali o wyborze kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie.

Na sesji podjęto pięć projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radni zdecydowali o przystąpieniu do planów pn. „Wola Ducka Wiosenna – Wczasowa”, „Malcanów Jeździecka – Letnia Bis”, „Dziechciniec Południowy”, „Pęclin Południowy” oraz „Duchnów Wschodni”.

Kolejne projekty uchwał dotyczyły wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Duchnowie, Pęclinie, Zakręcie oraz w Woli Duckiej. Radni zajęli się także dwoma projektami uchwał w sprawie nadania nazwy ulic „Grzybowa” w Zakręcie oraz „Miętowa” na obszarze Duchnowa i Żanęcina.

Na koniec Radni zajęli się wnioskiem o podjęcie uchwały wstrzymującej możliwość zatłaczania spalin pod grunty gminy. Na podstawie analizy zagadnienia, Rada nie dopatrzyła się zasadności podejmowania uchwały w tej sprawie i uznała wniosek za bezzasadny.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.