bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Przystępujemy do kolejnych planów miejscowych

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas styczniowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 17 projektów uchwał oraz 1 stanowiska. Dokonano zmian budżetowych, wybrano kandydata na ławnika w naborze uzupełniającym oraz zdecydowano o przystąpieniu do sporządzenia 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Podczas sesji Rada zdecydowała o podjęciu Stanowiska w sprawie opinii w przedmiocie pozbawienia charakteru ochronnego lasów w obrębach ewidencyjnych Pęclin, Izabela, Emów, Lipowo, Kopki i Michałówek. Planowane przeznaczenie, obejmujące wnioskowane grunty leśne, ma docelowo umożliwić realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej (dotyczy fragmentów działek w obrębie Izabela) a także rezerwować niezbędne tereny komunikacyjne, obsługujące tę zabudowę.

Następnie radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 85 000,00 zł w związku z budową sieci wodociągowych w Malcanowie przy ul. Szyszkowej, Rotmistrza Władysława Ząberga oraz ul. Lawendy, które są realizowane z inicjatywy lokalnej.

Zwiększono także plan wydatków na zadaniu pn. „Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie” o kwotę 60 000,00 zł w celu dokończenia dokumentacji projektowej.

W następnej kolejności Radni ustalili plan pracy komisji Rady Gminy oraz harmonogram pracy na 2024 rok oraz zdecydowali o wyborze kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie.

Na sesji podjęto pięć projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radni zdecydowali o przystąpieniu do planów pn. „Wola Ducka Wiosenna – Wczasowa”, „Malcanów Jeździecka – Letnia Bis”, „Dziechciniec Południowy”, „Pęclin Południowy” oraz „Duchnów Wschodni”.

Kolejne projekty uchwał dotyczyły wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Duchnowie, Pęclinie, Zakręcie oraz w Woli Duckiej. Radni zajęli się także dwoma projektami uchwał w sprawie nadania nazwy ulic „Grzybowa” w Zakręcie oraz „Miętowa” na obszarze Duchnowa i Żanęcina.

Na koniec Radni zajęli się wnioskiem o podjęcie uchwały wstrzymującej możliwość zatłaczania spalin pod grunty gminy. Na podstawie analizy zagadnienia, Rada nie dopatrzyła się zasadności podejmowania uchwały w tej sprawie i uznała wniosek za bezzasadny.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 30 stycznia

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Wiązowna, która odbędzie się 30 stycznia. Radni gminni spotkają się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji Rada zdecyduje o podjęciu Stanowiska w sprawie opinii w przedmiocie pozbawienia charakteru ochronnego lasów w obrębach ewidencyjnych Pęclin, Izabela, Emów, Lipowo i Kopki. Planowane przeznaczenie, obejmujące wnioskowane grunty leśne, ma docelowo umożliwić realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej (dotyczy fragmentów działek w obrębie Izabela) a także rezerwować niezbędne tereny komunikacyjne, obsługujące tę zabudowę.

Następnie radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 85 000,00 zł w związku z budową sieci wodociągowych w Malcanowie przy ul. Szyszkowej, Rotmistrza Władysława Ząberga oraz ul. Lawendy, które są realizowane z inicjatywy lokalnej.

Zwiększony zostanie także plan wydatków na zadaniu pn. „Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie” o kwotę 60 000,00 zł w celu dokończenia dokumentacji projektowej.

W następnej kolejności Radni ustalą plan pracy komisji Rady Gminy oraz harmonogram pracy na 2024 rok oraz zdecydują o wyborze kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie.

Na sesji podejmowanych będzie pięć projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radni zdecydują o przystąpieniu do planów pn. „Wola Ducka Wiosenna – Wczasowa”, „Malcanów Jeździecka – Letnia Bis”, „Dziechciniec Południowy”, „Pęclin Południowy” oraz „Duchnów Wschodni”.

Kolejne projekty uchwał będą dotyczyć wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Duchnowie, Pęclinie, Zakręcie oraz w Woli Duckiej. Radni zajmą się także dwoma projektami uchwał w sprawie nadania nazwy ulic „Grzybowa” w Zakręcie oraz „Miętowa” na obszarze Duchnowa i Żanęcina.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 30 stycznia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Pierwsze zmiany w budżecie

Na sali przy stołach ustawionych w kształcie litery u siedzą mężczyźni i kobiety. Na ścianie wisi godło Polski i herb Gminy Wiązowna oraz wyświetlany jest dokument.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Pierwsza sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się już 5 stycznia. Głównym powodem jej zwołania była konieczność dokonania zmian budżetowych.

Sesję nadzwyczajną zwołano w związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przesunięto kwotę w wysokości 66 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe do rezerwy ogólnej.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętych uchwałach. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 5 stycznia

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję, która odbędzie się 5 stycznia. Radni gminni spotkają się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest konieczność dokonania zmian budżetowych w związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zostanie przesunięta kwota w wysokości 66 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe do rezerwy ogólnej.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 5 stycznia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Mamy budżet na 2024 rok

Sesja Rady Gminy Wiązowna 15 grudnia 2023 r. Przekazanie vouchera Lence z Zakrętu (Foto: UG Wiązowna)
Sesja Rady Gminy Wiązowna 15 grudnia 2023 r. Przekazanie vouchera Lence z Zakrętu (Foto: UG Wiązowna)

Mamy budżet na 2024 rok! Na ostatniej sesji w tym roku – 15 grudnia – radni gminni przyjęli budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2037.

Na początku sesji Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny oraz Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa przekazali symboliczny voucher tegorocznej bohaterce Świątecznej Radości Pomagania – Lenie Dembek z Zakrętu. Dzięki zaangażowaniu społeczności udało się uzbierać 82 380,03 zł na pomoc chorującej na mukowiscydozę młodej mieszkance naszej gminy.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 138 875 685,78 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 123 478 824,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 15 396 861,78 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 150 065 658,43 zł, w tym na wydatki bieżące – 117 044 428,47 zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę w wysokości 33 021 229,96 zł.

Na oświatę otrzymamy 27 047 731,00 zł., a wydatki wyniosą 53 171 289,00 zł (35% budżetu gminy). Dużą częścią naszych dochodów są podatki. Zgodnie z szacunkami Ministra Finansów, z PIT-u oraz CIT-u mieszkańców otrzymamy 40 819 680,00 zł. Oczywiście, to kwoty szacowane, a nie obiecane – wszystko będzie zależeć od bieżącej sytuacji gospodarczej gminy i całego kraju. Z tytułu podatków i opłat lokalnych planujemy wpływy do budżetu w wysokości 27 340 000,00 zł.

W 2024 roku zaplanowano przeznaczyć 8 810 487,00 zł na modernizację i budowę dróg, 3 122 000 zł na budowę wodociągów i kanalizacji, 4 200 000,00 zł na budowę ośrodków zdrowia na terenie gminy, 3 173 754,00 zł na modernizację obiektów gminnych, 3 048 500,00 zł na modernizację strażnic OSP wraz z wyposażeniem bojowym, 2 770 500,00 zł na modernizację i rozbudowę oświetlenia, 750 000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Góraszce, a także 530 001,00 zł na utworzenie drugiego gminnego żłobka na terenie gminy. Do budżetu państwa w ramach tzw. ”janosikowego” wpłacimy 2 993 108 zł.

Na współpracę ze strażą pożarną przeznaczymy 275 000,00 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, a 60 000 zł planujemy na ekwiwalenty. Kwotę 3 202 750,00 zł przeznaczymy na współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie – będziemy finansować wydatki związane z utrzymaniem linii 720, 722 i 730 w kwocie 2 600 000,00 zł, linii „L” – 3 544 964,19 zł oraz 380 220,00 zł przeznaczymy na linie D1, K2, W11 i W12, natomiast kwotę 802 750,00 zł przekażemy na dofinansowanie SKM i Wspólnego Biletu. Dla organizacji pozarządowych planujemy przeznaczyć 1 103 100 zł.

Szczegółowe informacje o budżecie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod tekstem.

Na grudniowej sesji Radni zdecydowali także o zmianie wcześniej już podjętej przez Radę uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zmiana wiąże się z otrzymanym umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która została zaciągnięta na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie, ul. Kwiatowa”.

Następnie radni ponownie zdecydowali o składzie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, w związku z koniecznością przeprowadzenia naboru uzupełniającego na ławników kadencji 2024-2027.

Radni zajęli się także projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „rtm. Władysława Ząberga” w Malcanowie, a następnie zdecydowali o przyjęciu wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” Gminy Wiązowna na lata 2024-2028 w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wspomnianego programu, który określa zasady zapewnienia posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz udzielania wsparcia osobom dorosłym, których dochód nie przekracza odpowiednio 200% kryterium dochodowego.

W związku z podjęciem programu „Posiłek w szkole i w domu”, zmianie uległo kryterium dochodowe, które wzrosło do 200 % uprawniając do uzyskania wsparcia w ramach programu.

Zdecydowano także o przyjęciu Programu „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna” na lata 2024-2026 oraz o wysokości dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiązowna.

Następnie Rada ustaliła, że zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych w Majdanie: ul. Bursztynowa, ul. Kwitnącej Wiśni, ul. Strażacka, ul. Willowa” zostanie przeniesione na rok 2024 w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w bieżącym roku.

Na koniec radni zdecydowali o pozostawieniu bez rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Wiązowna uchwały dotyczącej poparcia reparacji od Niemiec.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 15 grudnia

Sesja Rady Gminy Wiązowna 28 marca 2023 r. Radni - kobiety i mężczyźni - siedzą przy brązowych stołach. Na ścianie wiszą: godło polski i herb Gminy Wiązowna.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na ostatniej sesji w tym roku – 15 grudnia – głównym przedmiotem obrad będzie uchwalenie budżetu gminy na 2024 r. oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037 r. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej UG Wiązowna.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 138 875 685,78 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 123 478 824,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 15 396 861,78 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 150 065 658,43 zł, w tym na wydatki bieżące – 117 044 428,47 zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę w wysokości 33 021 229,96 zł.

Radni w uchwałach finansowych dokonają zmian budżetowych wynikających z konieczności dostosowania planów dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb. Jedno z istotniejszych to zwiększenie planu dochodów o kwotę 154 490,00 zł z tytułu przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającym na wzroście liczby uczniów.

Kolejna uchwała, którą zajmą się radni, będzie dotyczyć zmiany wcześniej już podjętej przez Radę uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zmiana wiąże się z otrzymanym umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która została zaciągnięta na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie, ul. Kwiatowa”.

Następnie radni ponownie zdecydują o składzie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, w związku z koniecznością przeprowadzenia naboru uzupełniającego na ławników kadencji 2024-2027.

Radni zajmą się także projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „rtm. Władysława Ząberga” w Malcanowie.

Rada zdecyduje również o przyjęciu wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” Gminy Wiązowna na lata 2024-2028 w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wspomnianego programu, który określa zasady zapewnienia posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz udzielania wsparcia osobom dorosłym, których dochód nie przekracza odpowiednio 200% kryterium dochodowego.

W związku z podjęciem programu „Posiłek w szkole i w domu”, zmianie ulegnie kryterium dochodowe, które wzrośnie do 200 % uprawniające do uzyskania wsparcia w ramach programu.

Na koniec radni zdecydują o przyjęciu Programu „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna” na lata 2024-2026 oraz o wysokości dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiązowna.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 15 grudnia o godz. 17.00 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.