mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nadzwyczajna sesja. Zmiany w opłatach targowych

Sesja rady gminy Wiązowna
Sesja rady gminy Wiązowna

Na nadzwyczajnej sesji 15 października radni debatowali nad trzema projektami uchwał. Pierwszy dotyczył Targowiska Gminnego „Mój Rynek”, drugi – opłaty targowej, a trzeci zmian w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna”.

Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego WM konieczne było dokonanie zmian w regulaminie Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Wiązownie, które polegały m.in. na podziale powierzchni handlowej targowiska na trzy sektory sprzedaży: produktów rolno-spożywczych, produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego oraz artykułów pozostałych. Powyższe było niezbędne do uzyskania płatności końcowej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Cała inwestycja kosztowała ponad 2,8 mln zł.

Kolejny uchwała dotyczyła opłaty targowej, w której zdecydowano o obniżeniu stawki opłaty targowej przy sprzedaży ze stołu z 10 zł do 7 zł dla osób handlujących na targowisku w Gliniance.

Na sesji wprowadzono również zmiany w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna”. Było to niezbędne w celu ujednolicenia dokumentacji gminnej w zakresie dofinansowań do inwestycji polegających na likwidacji i wymianie przestarzałych pieców. Więcej informacji o możliwości pozyskania dotacji na ten cel pod linkiem: https://tuwiazowna.pl/wymiana-piecow/.

Podjęte uchwały znajdą Państwo na BIP. Zapraszamy również na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji. Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woźnica@wiazowna.pl.

Sesja nadzwyczajna. Zapraszamy 15 października

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna

Na nadzwyczajnej sesji radni będą debatować nad trzema projektami uchwał. Pierwszy dotyczy naszego Gminnego Targowiska “Mój Rynek”, drugi – opłaty targowej, a trzeci zmian w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna”.

Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego konieczne jest dokonanie zmian w regulaminie Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Wiązownie, które polegają m.in.  na podziale powierzchni handlowej targowiska na trzy sektory sprzedaży: produktów rolno-spożywczych, produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego oraz artykułów pozostałych.

Powyższe niezbędne jest do uzyskania płatności końcowej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Na targowisko pozyskaliśmy prawie milion złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Cała inwestycja kosztowała ponad 2,8 mln zł.

Kolejny projekt uchwały dotyczy opłaty targowej. W lipcu otworzyliśmy Targowisko Gminne „Mój Rynek” w Wiązownie, zmodernizowaliśmy także plac targowy w Gliniance. Mając doświadczenia w ich funkcjonowaniu, proponujemy zmianę w uchwale w tej sprawie.

Ostatni z projektów dotyczy wprowadzenia zmian w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna”. Jest to niezbędne w celu ujednolicenia dokumentacji gminnej w zakresie dofinansowań do inwestycji polegających na likwidacji i wymianie przestarzałych pieców. Więcej informacji o możliwości pozyskania dotacji na ten cel pod linkiem: https://tuwiazowna.pl/wymiana-piecow/.

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad oraz projekty uchwał. Zapraszamy na sesję, która odbędzie się 15 października o godz. 16.15 w Urzędzie Gminy Wiązowna lub do obejrzenia bezpośredniej transmisji z sesji oraz na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w poniedziałek 8 kwietnia

W poniedziałek 8 kwietnia o godz 18.00 w Urzędzie Gminy Wiązowna odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy poświęcona gospodarce odpadami.

Do przetargu na odbiór odpadów z terenu naszej gminy, który ogłosiliśmy po raz drugi w lutym, stanęły dwie firmy –  PPHU Lekaro Jolanta Zagórska oraz Jurant Sp.j. Oferta firmy Lekaro jest najtańsza. Mimo to, już wiemy, że nie będziemy w stanie utrzymać dotychczasowych cen za odbiór śmieci od naszych mieszkańców. Gmina Wiązowna nie ma możliwości prawnych, by dopłacić do odbioru śmieci. Dlatego konieczne jest podjęcie uchwały, która podniesie obowiązujące dziś stawki. Od maja za odbiór śmieci selektywnie zbieranych zapłacimy 29 zł od osoby, a 67 zł od osoby w przypadku braku segregacji odpadów.

Podniesienie stawek za odbiór śmieci jest nieuniknione w związku ze zmianą przepisów prawa i reguł na rynku odpadów. Pisaliśmy o tym w poniższym tekście: Przetarg na odbiór śmieci unieważniony.

Przypominamy, że firma Lekaro wnioskowała o podniesienie stawek za odbiór śmieci jeszcze w ramach obowiązującej do lipca umowy. Nie zgodziliśmy się na takie rozwiązanie. Po mediacjach z właścicielką firmy Lekaro ustaliliśmy, że o rozstrzygnięcie w tej sprawie poprosimy sąd.

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad oraz projekty uchwał. Zapraszamy na sesję lub do obejrzenia bezpośredniej transmisji z sesji oraz na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl

Relacja z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

Pomimo wakacji nasi radni pracują. 1 sierpnia spotkali się na nadzwyczajnej Sesji, na której podjęli 7 uchwał. Najważniejsze z nich to na pewno zmiany w uchwałach budżetowych. Zdecydowano bowiem o przeznaczeniu 78 tys. zł na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z dokumentacją techniczną dla zadania pn. „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna”. Jeśli uda nam się pozyskać dofinansowanie w konkursie RPO WM na lata 2014-2020 „Mobilność miejska w ramach ZIT”, wzdłuż dróg gminnych i powiatowych powstaną ścieżki rowerowe łączące Gliniankę (od ul. Wrzosowej) przez Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Wiązownę przez ul. Słoneczną i Duchnowską do Duchnowa oraz odcinek od tzw. Kopca przy ul. Lubelskiej do delikatesów Jarton w Wiązownie.

Planowane ścieżki stworzą wspólny system komunikacyjny i będą kontynuacją realizowanej ścieżki rowerowej w ramach I naboru w tym samym konkursie. Podczas pierwszej tury konkursu udało się pozyskać blisko 5 mln zł dofinansowania na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 od Józefowa do Halinowa. Obecnie trwają procedury związane z wyborem wykonawcy budowy ścieżki, ale już dziś myślimy o kolejnych inwestycjach mających poprawić jakoś życia, komunikację oraz bezpieczeństwo. W związku z powyższym radni wyrazili zgodę na przejęcie w zarząd gminy drogi powiatowe na czas realizacji budowy ścieżki.

Radni upoważnili wójta do podpisania umowy z partnerem wiodącym oraz gminą Góra Kalwaria, Karczew, Piaseczno, Zielonka oraz Ząbki dotyczącej realizacji projektu „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła”. W ramach projektu nasi uczniowie już od września będą mogli korzystać z zajęć dodatkowych, podczas których poznają tajniki laboratorium przyrodniczego, matematyki, języka obcego. Wezmą udział także w zajęciach z programowania i robotyki. W ramach projektu powstaną mini projekty edukacyjne. Dzieci zyskają nowe zajęcia, a szkoły doposażenie pracowni o wartości ponad 150 tys. zł!

Zarządzone zostały przedterminowe wybory sołtysa wsi Kopki w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji. Wybory powinny zostać przeprowadzone w terminie od 20 sierpnia do 30 września. Dotychczasowa sołtys Marzena Rybka otrzymała podziękowania od władz samorządowych za wieloletnią współpracę.
Planowany jest również rozwój komunikacji miejskiej ZTM (linia L) łączącej gminę Wiązowna (Michałówek, Izabela, Zakręt) z Sulejówkiem (dworzec Kolei Miejskiej). Radni wyrazili zgodę na podjęcie działań w tym kierunku i zawarcie porozumienia z Sulejówkiem.

Punktualnie o godz. 17.00 dla uczczenia bohaterów Powstania Warszawskiego w 73. rocznicę wybuchu powstania zawyły syreny strażackie w Gliniance, Malcanowie i Wiązownie. Na sesji minutą ciszy zgromadzeni oddali hołd powstańcom.